Oznanila št. 10 - Župnija Preska

Comments

Transcription

Oznanila št. 10 - Župnija Preska
NAP0VEDNI KOLEDAR:
* 8. 6. Vseslovenski shod posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu, Ptujska gora
* 24. 6. Celodnevno češčenje
SRT
* 30. 6. Patrocinij in začetek
oratorija
* 14. 7. Srebrna maša rojaka
g. Ladota Bizanta
Šmarnice 2013
Ostaja še zadnja tretina meseca majnika. Lepo
vabljeni tej pobožnosti
vsak večer ob 19. Ob
nedeljah ste vabljeni k tej
pobožnosti k sv. Marjeti v
Žlebeh ob 15.
Majsko
pobožnost
bomo zaključili v petek,
31. maja pri večerni maši.
Slovesnost prvega
sv. obhajila
DVD slovesnosti dobite
v župnijski pisarni; cena
DVD je 15.- EUR. Mape s
slikami dobite v Foto atelje
Bobnar, BC Medvode. Tam
lahko naročite še dodatne
slike iz prvoobhajanskega
albuma.
Čiščenje in krašenje cerkve:
sobota, 25. 5. Vaše
sobota, 01. 6. Goričane
TRR župnije Preska:
24200-9004367145
Razpored svetih maš
Ponedeljek Marija, Mati Cerkve20. 5.
binkoštni ponedeljek
Bernardin Sienski, d.
9.00 ++starše in brata Cvajnar
17.00 Petelinc: Po namenu
19.00 + Ivan Škof, god. in roj. dan
Torek
21. 5.
Timotej, diakon, m.
Teobald, škof
17.00 Crngrob: Zaobljubljena maša
19.00 + Andrej in + Renata Bovhan
Sreda
22. 5.
Emil (Milan), muč.
Julija, mučenka
19.00 + Marija Robenšak
Četrtek
23. 5.
Servul Tržaški, m.
Evtihij, opat
19.00 Za zdravje
Petek
24. 5.
Marija Pomočnica
kristjanov
19.00 Kapela Marije Pomagaj v
Bonovcu: + Marija Starman, god.
Sobota
25. 5.
Beda Častitljivi, d.
Urban I., pp
19.00 + Jože Jaklič, obl.
Nedelja Sv. Trojice
07.00
09.30
10.00
19.00
Nedelja
26. 5.
Filip Neri, duh.
Godon, opat
Ponedeljek Alojzij Grozde, muč.
27. 5.
Avguštin Canterbury.
++ starše Bezlaj
+ Mici Dolinar, s. Evangelista
G. Brdo: + Marija Šulc, obl.
++ str. in brata Domjanič, obl.
19.00 + Marko Žagar, obl.
Torek
28. 5.
German Pariški, šk.
Just Španski, šk.
19.00 ++ Kozamernik in
++ Rihar
Sreda
29. 5.
Maksim Emonski,
škof
19.00 + Franc Javeršek, obl.
Četrtek
30. 5.
SV. REŠNJE TELO
IN KRI, zap. pr.
9.00 + Franc Košenina
19.00 V čast M. Božji v dober namen
Petek
31. 5.
Obiskanje Device
Marije; sklep šmarnic
19.00 + Rudi Trampuš, roj. dan in
+ Albina Trampuš, obl.
Sobota
01. 6.
Justin, muč.
Prva sobota
07.15 Za nove duhovne poklice
19.00 + Ljudmila Mrhar, obl.
Nedelja
02. 6.
9. nav. nedelja
Krispin, red.
Ivo Bretonski, duh.
07.00 + Stane Sušnik, obl.
09.30 + Lara Podjed, obl.
19.00 +Janez Bergant in +Franc Petač
Zahvala
Ob praznovanju prvega sv. obhajilu se zahvaljujem vsem staršem
za razumevanje ob izrednih okoliščinah in za dejavno sodelovanje.
Posebno zahvalo dolgujem Ireni in Klemenu Jamniku ter p. Lojzetu
Bratini ter pevcem. Vsem slavljencem čestitam in želim vse dobro.
Uradne ure: pon. 11.-13., tor. 18.30 -19., pet. 7.30-9.; Izdal: ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode;
Odg. F. Klopčič, žpk.; tel. 361-79-30; www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
Leto XXVI
št. 10
19. maj 2013
Cerkvena edinost se izraža v vseh jezikih
Apostoli so govorili v vseh
jezikih. Ni dvoma: Bog je tedaj
hotel izpričati navzočnost Svetega
Duha na ta način, da so tisti, ki so
ga prejeli, govorili v vseh jezikih.
Če torej kdo poreče kateremu
izmed vas: “Svetega Duha si
prejel, zakaj ne govoriš v vseh
jezikih?” mora odgovoriti: “Saj
govorim v vseh jezikih, ker sem vcepljen v Kristusovo telo, to
je, v Cerkev, ki govori v vseh jezikih. Kaj drugega je hotel Bog
izraziti z navzočnostjo Svetega Duha, če ne to, da bo njegova
Cerkev govorila v vseh jezikih?”
Na ta način se je dopolnilo, kar je bil Gospod obljubil: “Nihče
ne deva novega vina v stare mehove ... ampak novo vino je treba
devati v nove mehove, pa se oboje ohrani.
Zato so nekateri, ko so slišali apostole govoritiv vseh jezikih, po
pravici rekli: Novega vina so se napili. Kajti posvečujoča milost
jih je prenovila in spremenila v nove mehove, sprejeli so vase
novo vino, to je, Svetega Duha, ki jih je vnemal v gorečnosti in
jim dajal govoriti vse jezike; s tem čudežem so očitno predstavljali, da bo Cerkev katoliška, to je vesoljna, ker bo govorila jezike
vseh narodov.
Obhajajte torej ta praznik kot udje edinega Kristusovega telesa.
Ne boste ga zaman obhajali, če boste to, kar obhajate. To se pravi, če boste vcepljeni v Cerkev, ki jo Gospod napolnjuje s Svetim
Duhom, jo širi po vsem svetu, jo priznava za svojo nevesto, ona
pa njega za svojega ženina. Ženin ni zavrgel svoje neveste, zato
mu nihče ne more vsiliti druge. Vam, ki ste skupnost vseh narodov, govori apostol: Drug drugega prenašajte v ljubezni in se
trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru. prim. Bog. branje, 3
Binkoštni ponedeljek
Sopraznik rojstnemu dnevu Cerkve obhajamo s prazničnimi mašami v župnijski
cerkvi. Obenem pa bo sv. maša še v DSO
ob 16. in na Petelincu ob 17. Vabljeni!
Zaobljubljena maša v Crngrobu
Na torek po binkoštih sorška in preška
župnija že stoletja romata k Mariji
v Crngrob. Da bi dostojno izpolnili
starodavno zaobljubo, vabim, da se v čim
večjem številu udeležite sv. maše v torek,
29. 5. ob 17. uri v Crngrobu. Vabljeni!
Preznik Svete Trojice
V nedeljo, 26. 5. obhajamo nedeljo Svete
Trojice. Vabljeni na Golo Brdo ob 10. uri.
Praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi
Večerna maša je združena s slovesno procesijo
na čast SRT. Vse, ki imate dolžnosti pri procesijah, lepo prosim k sodelovanju. Ta dan imajo posebno mesto letošnji prvoobhajanci in
prvoobhajanke. V prazničnih oblekah bodo
pri kapelicah posipali travniške cvetlice. Za to
priložnost naberite košarico poljskih cvetov.
Bodimo še pozorni na vrstni red: Na čelu
procesije gre ministrant s križem; nato sledijo
velika bandera, ki jim sledijo možje in fantje.
Zatem sta evharistična banderja (bela), ki jim
sledijo veroučenci. Za njimi gredo prvoobhajanci, pevci, ministranti in duhovnik z Najsvetejšim. Za nebom gresta še mala bandera
(rdeča), ki sledijo žene in dekleta. Ta dan še
prav posebej vabim v zvonik naše pritrkovalce. Na praznik SRT ni verouika.
ka, 06. 6. V nedeljo, 09. 6. pri glavni maši
se bomo Bogu zahvalili za iztekajoče se veroučno in šolsko leto. Po maši bodo prejeli
spričevala.
Vse, ki imate veroučna spričevala še doma,
prosim, da jih nemudoma vrnete v župnišče.
ORATORIJ 2013: Bog je z nami
Letošnji oratorij bo potekal od 1. do 5.
julija. Letošnja oratorijska zgodba pod naslovom “Bog je z nami” osrednje sporočilo zajema iz knjige C. S. Lewisa Zgodbe iz Narnije:
Potovanje Jutranje zarje. Še vedno velja vabilo
v animatorske vrste (zainteresirani naj pišejo
na [email protected]).
Na spletni strani župnije lahko dobite prijavnoco za oratorij. Prijavnice bodo na voljo
tudi pri verouku in v cerkvi pri verskem tisku.
Obenem vas vabimo na stran našega oratorija na Facebooku: https://sl-si.facebook.com/
pages/Oratorij-Preska/539879622729666
(ki jo lahko “všečkate” in tudi tako sledite aktualnim informacijam).
Odgovor na razna vprašanja
V teh časih biti v težavah, ni nič nenavadnega. Rahelin vrtec - hiša otrok montessori,
ki deluje znotraj Župnijskega zavoda sv. Janeza Krstnika, deluje peto leto. Torej je to čas
tudi za tipično otroške bolezni. Pomembno
je, da se vodstvo zavoda in ustanovitelj zavoda, Župnija Preska, po svojem zakonitem
predstavniku zavedamo teh težav in jih rešujemo na primeren in profesionalen način. Na
seji sveta zavoda, 14. 4. 2013 je bil imenovan
nov strokovni svet zavoda in svet zavoda, ki
Zaključek veroučnega leta mu predseduje g. Miha Podgoršek, le ta pa je
Na zadnjo nedeljo v maju, 02. 6. ob 9.30 na predlog župnika, ki je zakoniti predstavnik
bodo pri maši sodelovali veroučenci 1. ustanovitelja, izvolil novo direktorico Župnirazreda. Po maši bodo prejeli spričevala.
jskega zavoda sv. Janeza Krstnika dr. Simono
Vsi ostali razredi imajo verouk do četrt- Medvešček. Ob tej priložnosti ji na tem mestu
v osebnem imenu in imenu Župnije Preska
čestitam in želim obilo Božjega blagoslova
pri njenem odgovornem delu.
Od samega začetka zapleta smo sledili temeljnemu pravilu: “Edina prava pot je pravna pot.” Zato vam zagotavljam, da se bodo te
težave v doglednem času uredile in da bomo
v kratkem lahko spet zelo ponosni na Rahelin
vrtec - hišo otrok montessori.
Naj hkrati pojasnim, da je Pastorlani dom
sv. Jožefa, ki je pridobil uporabno dovoljenje oktobra 2008; dva prostora pa aprila 2010,
dokončan. Investicijo je izpeljala Župnija
Preska, torej je objekt v lasti Župnije Preska.
Na nobeni nepremičnini, stavbi ali zemljišču
ni nobene hipoteke ali kakšne druge plombe.
Lastništvo lahko kadarkoli preverite na www.
prostor.si konkretno: Pastoralni dom, župnišče in kurilnico najdete na parc. št. 35,
36, 37, k.o. Preska. Župnija Preska dobiva
mesečno najemnino za uporabo prostorov v
PC, na letni ravni preko 32.000.- eur. Hkrati
uporabniki prostorov krijejo tekoče stroške
v sorazmirnem deležu, kar pomeni, da PC
ne predstavlja nobenega bremena župniji in
omogoča, da lahko redno odplačujemo posojilo Nadškofiji Ljubljana. Letos smo po veliki noči že izplačali glavnico za letos v višini
45.000.- eur. Nič župnijskega ni naprodaj!
Iz krščanske ljubezni bomo v prihodnjem
šolskem letu 13/14 nudili še več prostora OŠ
Montessori, ki gosti v naših prostorih. Za to
uslugo nam Montessori inštitut iz Ljubljane
koretno plačuje najemnino in pripadajoče tekoče stroške. S tem bo del dejavnosti okrnjen,
kar bomo skušali premostiti z malo telovadnico v pritličju doma. Vendar naj povdarim,
da bo dvorana še vedno ob petkih navoljo za
razna predavanja, kot jih poznamo iz dose-
danje prakse.
Za potrebe izgradnje kurilnice je bilo
januarja 2008 ustanovljeno malo podjetje Mrgus d.o.o., ki je od 6. 7. 2012 v 100
% lasti Župnije Preska, saj smo želeli pridobiti EU sredstva za razvoj podeželja
(ukrep 312). Do teh sredstev nismo bili
upravičeni, saj je bila Preska v preteklosti tiho pripojena Medvodam, torej od l.
2006 del mesta. Tako smo izgubili skoraj 70.000.- EUR. Za urbano okolje je bil
takrat razpis samo za projekte večje od
480.000.- eur. Investicijo smo speljali s
posojilom Eko sklada 100.000.- za 15 let
in 33.000.- pri NLB za 5 let. Slednji se bo
letos konec poletja izplačal in se bo v prihodnje breme odplačevanja posojil prepolovilo. Dejansko se bo kurilnica s prodajo toplote v 15-tih leti izplačala sama. Naj
povdarim, da smo pri vseh teh odločitvah
vedno ravnali kot umen gospodar in smo
se ves čas gibali znotraj razumnega tveganja. Ob tej priložnosti sem dolžan posebno
hvaležnost članom gospodarskega sveta.
Hkrati naj zapišem, da smo 29. 3. 2013
pridobili gradbeno dovoljenje, ki je od
23. 4. 2013 pravnomočno, za adaptacijo
župnišča. Upam, da se bodo zadeve na različnih nivojih uredile in da bomo lahko s
tem projektom pričeli spomladi 2014.
Zato se želim zahvaliti vsem dobrotnikom, vsem prostovoljcem, ki ste v preteklih letih ključno prispevali, da stoji
Pastoralni dom in da je v celoti zaseden.
Hkrati vas spodbujam in opogumljam, da
podpirate tudi nove načrte, ki želijo razširiti
in dopolniti že obstoječo dejavnost, za katero smo se temeljno odločili že leta 2002.
Vsem želim obilo Božjega blagoslova.
Franc Klopčič, župnik

Similar documents