Oznanila št. 9 - Župnija Preska

Comments

Transcription

Oznanila št. 9 - Župnija Preska
MAŠNI NAMENI
25.5. – Marija Mati Cerkve, maša na
Petelincu
26.5. – Maša v Crngrobu
29.5. – Dogodek v dvorani Valentina
Oblaka
30.5. – srečanje ministrantov
31.5. – Sveta Trojica, maša na Golem
Brdu ob 11.00; srečanje pritrkovalcev
pri sv. Marjeti v Žlebah ob 15.00 in
zaključek šmarnic
2.6. – katehetski sestanek
3.6. – srečanje karitas
4.6. – Sv. Rešnje Telo in Kri
5.6. – prvi petek
6.6. – duhovna obnova za sodelavce
Karitas in ostale župljane
Ponedeljek
11. 5. 2015
Estela, muč.
prošnji dan
19.00 + Filip Jarc, obl.
20.00 prošnja maša - sv. Marjeta,
Žlebe
Torek
12. 5. 2015
Leopold,red.
prošnji dan
19.00 + Ivan Črne, 30.dan
20.00 prošnja maša – Sv. Trojica,
Golo Brdo
Sreda
13. 5. 2015
Fatimska Mati
Božja
prošnji dan
19.00 prošnja maša – sv. Janez
Krstnik Preska
+ Tončka Gašperlin, obl.
Četrtek
14. 5. 2015
Gospodov
vnebohod
9.00 + Franc Jarc
19.00 ++ starša Lukman in
sorodstvo
Petek
15. 5. 2015
Zofija, muč.
19.00 + Terezija Zdešar, 30.dan
+ Dušan Lah, obl. (oddana)
Sobota
16. 5. 2015
Janez Nepomuk,
muč.
19.00 + Franc Petač, r.d.
+ Andrej Žerovnik (oddana)
Nedelja
17. 5. 2015
7. Velikonočna
nedelja
Jošt, puš.
7.00 za blagoslov pri delu
9.30 duhovnik Ladislav Kovačič,
r.d.
19.00 za žive in rajne farane
Ponedeljek
18. 5. 2015
Janez I., pp.
19.00 ++ Pavel in Marija Židan ter
Ana Škof
Torek
19. 5. 2015
Urban I, pp.
19.00 v zahvalo sv. Antonu
++ Pavla in Ignac Žnidaršič
(oddana)
Krstna nedelja
Sreda
20. 5. 2015
Bernardin, duh.
19.00 + Jože Bokan, obl.
Povabilo k večernicam:
Četrtek
21. 5. 2015
Teobald, šk.
19.00 + Stanislava Leben
Petek
22. 5. 2015
Julija, muč.
19.00 + Marija Kopač, 30.dan
19.00 + Lojze Lotrič (oddana)
Sobota
23. 5. 2015
Renata, spok.
19.00 ++ Franc in Marija Jurman,
obl.
Nedelja
24. 5. 2015
Binkošti
Marija Pomočnica
kristjanov
7.00 + Stane Sušnik, obl.
9.30 + Lara Podjed, obl.
19.00 V Bonovcu: za žive in rajne
farane
Apd 1,15-17.20-26
Ps 103,1-2.11-12.19-20
1 Jn 4,11-16
Jn 17,11-19
Apd 2,1-11
Ps 104,1,24.29-30.31.34
1 Kor 12,3-7.12-13
Jn 20,19-23
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
Župnija Preska
Napovedni koledar:
Ob smrti
darovali:
Marije
Kopač
Družina Triler za 1 sv. mašo in dar za
župnijo; Marija in Slavko Plešec za 1 sv.
mašo; sestrična Mara za 1 sv. mašo;
Tometovi iz Seničice (Jože, Ančka,
Vidka, Marinka, Janez) za 5 sv. maš;
Živaličevi za 2 sv. maši, sosedje za 1
sv. mašo, mladinski in ženski pevski
zbor za 1 sv. mašo; Mimi Tome za 2 sv.
maši; Tatjana Tušek – Korelc za 1 sv.
mašo; Ciril Plešec za 5 sv. maš; Jože in
Martina Gortnar za 2 sv. maši in dar za
Karitas; Vinko Bečan za 1 sv. mašo in
dar za Karitas; Marjeta Dobnikar dar za
PC; Ferjanovi dar za PC.
Oddane maše
Marija Kopač 1 sv. maši; Ivan Črne 2
sv. maši; Terezija Zdešar 1 sv. maša.
Krstna nedelja v maju bo 17.5..
Priprava na krst bo v četrtek, 14.5., ob
20.00 v učilnici v pastoralnem domu.
Vsak četrtek po večerni sv. maši
vabljeni k molitvi večernic pred
Najsvetejšim.
Povabilo k torkovemu
petkovemu češčenju:
in
Vsak torek in petek ste eno uro pred
sv. mašo lepo povabljeni k tihemu
češčenju Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni
k uri Božjega usmiljenja v kapelo svete
družine v pastoralnem domu.
Spoved in duhovni pogovor:
Možnost sv. spovedi je tor., čet., pet.,
sob. in ned. pol ure pred sveto mašo.
Možnost duhovnega pogovora petek
eno uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru.
Čiščenje cerkve:
16. 5. – 1. skupina (vodja: Anica
Zupančič)
23.5. – 2. skupina (vodja: Martina
Turk)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za
urejenost naše župnijske cerkve, naj
sporoči na tel. 051/303 – 164.
OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika
Leto: XXVI
številka: 9
10. maj 2015
Šmarnice, čas posvetitve Mariji
V letu, ko premišljujemo o posvečenem življenju, se moramo posebej zaustaviti
pri naši materi Mariji. Ona, ki je bila že od začetka posvečena z milostjo Svetega
Duha, je gotovo tista, ki nas uči, kako posvetiti svoje življenje Bogu. Žal smo se
v zadnjih letih od nje oddaljili. In upam si trditi, da tudi od posvečenega življenja.
Verjetno zato, ker Marije ne vidimo v pravi podobi. Tudi posvečeno življenje je
postalo ideal, ki se nam zdi nedosegljiv cilj, s katerim se ne ukvarjamo več. Kdo
je v resnici Marija in kako posvetiti življenje?
Ena možna pot, da povemo, kaj je nekdo, je, da povemo, kaj ni. Za razliko od
nekaterih starozaveznih žena Marija najprej ni narodna junakinja. Izraelsko
ljudstvo po njenem posredovanju ni premagalo nobenega večjega naroda.
Tudi v obči zgodovini ima Marija drugačno vlogo kot npr. Marija Terezija ali
pa Margaret Thatcher. Marija prav tako ni boginja, kot jih poznajo poganska
verstva. Ni Venera, ne Vesna, ne Atena. Ni neskončno oddaljena od človeka in
nekaj povsem drugega, povsem božanskega. Marija je najprej preprosto dekle,
ki ni vodila nobenega ljudstva do zmage nad sovražnikom (Atena), ni uvedla
drastičnih reform, o katerih še danes pišejo učbeniki. Marijina veličina se skriva
v preprostem odgovoru, ki ga izreče Bogu, in v njenem sodelovanju z božjim
načrtom.
Marijin zgodi se mi po tvoji besedi (Lk 1,38) ni fatalističen odgovor prepustitve v
usodo. To ni prevečkrat slišani bo, kar bo ali pa saj bo. To je odgovor, ki sprejme
božje delovanje v življenju z odgovornostjo, v polnem pomenu te besede.
Odgovornost se rodi iz odgovora. Odgovor pa zahteva aktivnost tistega, ki
odgovarja. In tu sedaj odkriva ključ, kako posvetiti naše življenje. Posvečeno
življenje je zgolj aktivnost kristjana, ki odgovarja Bogu, ki mu podarja milost
ljubezni. Svetost ni spreobračanje množice narodov, svetost ni življenje v nekem
tretjem svetu. Svetost v vsakdanjem življenju ni nečloveška askeza, prav tako
ne veličasten seznam zmag v boju zoper zlo, ta seznam, ki največkrat vodi v
največjo pogubo – napuh. Posvečeno življenje je odgovor na milost, ki nam jo
Bog podarja.
Na pot v posvečeno življenje smo vsi povabljeni. Te poti so različne, kar nam
razločno kažejo svetniki, ki so svojo svetost živeli na najrazličnejše načine. Zato
imamo v župniji več različnih skupin, dejavnosti in pobožnosti, ki naj bi nam na
tej poti pomagale. V mesecu maju pa naj še enkrat velja posebno vabilo, da
se pridružimo šmarnični pobožnosti. Vrnimo se k Mariji in po njeni priprošnji in
zgledu posvetimo svoje življenje Bogu! Družine, pridite k šmarnicam in obnovite
posvetitev Mariji! Izročite se ji z vsem, kar živite. Povejte ji vse, lepo in težko.
Njena priprošnja vam bo pomagala. Ne bo vas spregledala ali preslišala. Žalosten
je pogled na prazne sprednje cerkvene klopi, ki bi morale biti zapolnjene z otroki,
ki častijo in se izročajo Mariji. Kje so? Koga poslušajo? Komu se izročajo? Kdo
jih je tako zaposlil, da ne najdejo več časa za Jezusa in Marijo? V Božjem imenu
vas prosim, vrnimo se k Mariji! Vzgajajmo otroke, da bodo radi častili Marijo! Ona
je najboljša obramba proti vsem skritim vabam zla tega sveta!
Jure Koželj, župr.
Binkoštna devetdnevnica
Devetdnevnica
je
duhovna
priprava
na binkošti, praznik tretje Božje osebe
- Svetega Duha. Prične se v petek po
Jezusovem vnebohodu in traja vse do
binkošti. Devetdnevnica pomeni poglobljen
molitveni čas, ki ima poseben namen. Prvo
devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V
dneh med vnebohodom in prihodom Svetega
Duha na binkoštni praznik so bili zbrani v
molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus sam
obljubil: Svetega Duha Tolažnika. To je bila
devetdnevna intenzivna molitev prve Cerkve.
Pozneje so nastale devetdnevnice.
Binkoštna devetdnevnica je med vsemi
najpomembnejša, saj je molitev za to, kar je
v Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega
Duha, za Svetega Duha samega. Vabim
vas, da se v čim večjem številu udeležujemo
9-dnevne molitvene priprave na binkoštni
praznik.
Dobrodelni koncert
učiteljskega pevskega zbora
OŠ Preska
V soboto, 16. 5., bo ob 20.00 v dvorani
Valentina Oblaka dobrodelni koncert
učiteljskega pevskega zbora OŠ Preska.
Vaši darovi bodo namenjeni zdravstveni
oskrbi male Anje Jezeršek. Lepa hvala
najprej učiteljskemu zboru za pripravljenost
in vsem, ki boste prišli na koncert in darovali
v ta namen.
Zahvalno romanje
prvoobhajancev in njihovih
družin
V nedeljo, 17. 5., ob 13.30 bo zahvalno
romanje za prvoobhajance in njihove
domače k sv. Marjeti v Žlebe. Z romanjem
se bomo Bogu zahvalili za dar sv. obhajila
in Marijo prosili, naj nas varuje, da bomo
obhajilo vedno vredno prejemali.
Seja ŽPS
V ponedeljek, 18.5., ob 19.00 bo redna seja
župnijskega pastoralnega sveta. Srečanje
bomo začeli s šmarnicami in sveto mašo v
cerkvi. Člani lepo vabljeni. Vse pa prosim, da
delo ŽPS spremljate z molitvijo.
Kateheza odraslih
V četrtek, 21. 5., bo ob 20.00 kateheza
odraslih. Razmišljali bomo o veri v tretjo
Božjo osebo, o Svetem Duhu. Lepo vabljeni.
Šmarnice za dedke in babice
v župnijskem vrtcu
V petek, 22. 5., ob 10.00 bodo v našem
župnijskem vrtcu šmarnice za dedke in
babice. Lepo vabljeni.
Predavanje »Dopolnimo
spoznanja«
V petek, 22.5., ob 20.00 Socialna akademija
organizira pogovor ob 70. letnici konca
druge svetovne vojne in povojnih pobojev
ter 25-letnici samostojne in demokratične
Slovenije z naslovom »70 in 25 let potem«.
Sodelujejo zgodovinar dr. Gregor Jenuš,
filozof in psihoterapevt dr. Tomaž Erzar in
»pričevalec«, jezuit p. Jože Kokalj.
Pogovor bo povezoval mag. Mario Plešej.
V uvodu si bomo ogledali kratki dokumentarni
film mladih ustvarjalcev »SOS« o delitvah v
slovenski družbi. Vljudno vabljeni!
Praznik Marije Pomočnice,
maša pri kapelici v Bonovcu
V nedeljo, 24. 5., je praznik Marije Pomočnice
kristjanov. Maša pri kapelici v Bonovcu, ki je
blagoslovljena njej v čast, bo v nedeljo ob
19.00. V primeru slabega vremena bo maša
v cerkvi.
Binkošti
Beseda binkošti izvira iz grške besede
pentekoste, to je petdeseti, namreč petdeseti
dan. Binkoštna nedelja velja za sklep
50-dnevnega praznovanja Kristusovega
vstajenjskega slavja. Kristusova fizična
navzočnost je z vnebohodom prenehala,
nastala pa je bogatejša navzočnost na
duhovni zakramentalni ravni. Ta navzočnost
pa se bistveno uresničuje po Svetem Duhu,
ki je Duh poveličanega Kristusa, povišanega
na Božjo desnico.
Delovanje Svetega Duha se je posebno
pokazalo na binkoštni praznik, ko so bili
učenci napolnjeni s Svetim Duhom in začeli
pogumno pričevati za Jezusa Kristusa in
njegovo odrešenjsko delo.
Srečanje župljanov tretjega
življenjskega obdobja na
binkošti
Vse župljane tretjega življenjskega obdobja,
pa tudi bolne in invalidne, vabimo na letno
srečanje na binkoštno nedeljo, 24. maja
2015, dopoldne v naši župniji. Srečanje se
bo pričelo s sv. mašo ob 9.30. Med sv. mašo
bo možnost prejema bolniškega maziljenja.
Po sv. maši bo sledilo kosilo in druženje v
pastoralnem domu.
Vabimo, da se srečanja udeležimo v čim
večjem številu. Kdor nima potrebnega
prevoza, naj pokliče na telefon 031 393 052,
da poskrbimo za vse potrebno.
Mlajše gospodinje pa sodelavci župnijske
Karitas naprošamo, da nas podprete pri
organiziranju srečanja, da pripravite nekaj
dobrot za svoje mame, očete, stare mame,
stare očete in znance ter jih dostavite v
župnišče do nedelje, 24. 5. 2015, do 8. ure.
Za vašo pripravljenost, da pomagate, se vam
v naprej zahvaljujemo.
Nabirka za pomoč prizadetim
v Nepalu
»Kdor hitro da – dvakrat da!«
Zbiramo prostovoljne prispevke v pomoč
prebivalcem Nepala, ki jih je prizadel
katastrofalen potres. Svoj prispevek lahko
oddate v nabiralnik Karitas pri vhodu v
cerkev. Za vsak dar se iskreno zahvaljujemo.
Poletni oratorij
Animatorji se že intenzivno pripravljamo na
počitniški oratorij, ki bo potekal med 5. in 10.
julijem. Z zbiranjem prijav bomo začeli ob
koncu maja. Če ima kdo doma kakšno staro
rjuho (enobarvno, po možnosti belo), ki je ne
potrebuje več, bi je bili animatorji zelo veseli.
Člani župnijskega
pastoralnega sveta 2015-2020
Jure Koželj, župnijski upravitelj
Franci Bečan, Seničica
Anton Bizant, Žlebe
Lucija Bizant, Žlebe
Sandi Cizelj, Preska
Aljaž Husak, Vaše
Irena Jamnik, Golo Brdo
Jože Jarc, Vaše
Tea Kopač, Golo Brdo
Ana Lenassi Zupan, Preska
Miha Lešnjak, Golo Brdo
Minka Mihovec, Žlebe
Martin Močnik, Preska
Jože Mohar, Goričane
Patricia Nosan, Medvode
Slavko Plešec, Preska
Miha Podgoršek, Medvode
Darja Repanšek, Preska
Ivanka Šušteršič, Seničica
Jože Šušteršič, Seničica
Martina Turk, Vaše
Iztok Žebovec, Medvode
Zahvale
Hvala vsem, ki ste župnijsko romanje po poti
velikih francoskih svetnikov podprli z molitvijo.
Hvala vsem romarjem za prijetno vzdušje in
vse molitve. Hvala staršem prvoobhajancev
za sodelovanje v vseh pripravah na praznik
prvega svetega obhajila. Hvala vsem, ki
ste pripomogli, da je bila slovesnost lepa
in doživeta: pevcem OPZ, ministrantom in
pritrkovalcem. Hvala krasilkam za krašenje
cerkve, hvala vsem, ki skrbite za lepo okolico
cerkve in župnišča. Hvala vsem, ki ste
sodelovali pri urejanju zelenice ob cerkvi.
Bog vam povrni z vsemi potrebnimi darovi.
Mesec april:
•
K Bogu so odšli:
Marija Kopač (83), Vaše
Terezija Zdešar (84), Golo Brdo
Ivan Črne (86), Vaše
•
Božji otroci so postali:
Krstov ni bilo.
Prošnji dnevi
Dneve pred praznikom Gospodovega Vnebohoda obhajamo kot »prošnje dneve«, teden
pa imenujemo »križev teden«. S posebnimi molitvami prosimo za blagoslov. Tudi letos
bomo obhajali prošnje dneve: v ponedeljek ob 20.00 pri sveti Marjeti v Žlebah, v torek ob
20.00 pri sv. Trojici na Golem Brdu, v sredo ob 19.00 v Preski. Vsakokrat bomo v procesiji
okoli cerkve z litanijami vseh svetnikov in prošnjo mašo prosili za Božji blagoslov polj, za
varstvo pred nesrečami, za lepo vreme in dobro letino ter blagoslov vsega našega dela.
Prošnje dni je uvedel škof Mamert v Vieni v južni Franciji v 5. stol. Južna Francija je veliko
trpela zaradi preseljevanja narodov, vojn in krivoverskih prepirov. Vladala sta nenravnost
in greh. Deželo so pustošile nevihte, potresi, nagle smrti in bolezni. V teh stiskah se je škof
z molitvijo in postom zatekel k Bogu po pomoč. Božjo čredo je svaril, naj pobožno
praznuje Gospodovo vstajenje. Na veliko soboto se veliko ljudstva zbere v cerkvi.
Nenadoma zaslišijo krike »Gori! Gori!«. Vse tišči iz cerkve. Gorelo je veliko poslopje in v
nevarnosti je bilo vse mesto. V cerkvi je ostal samo škof, ogenj pa se je nenadoma polegel.
Meščani so se s hvaležnostjo vrnili v cerkev in nadaljevali slavje velike noči. Po obhajilu jih
je škof povabil k pokori in jim razodel, da je med požarom naredil zaobljubo, da bo imel
spokorno procesijo, če bo Bog mestu prizanesel. Ljudje so pobudo z veseljem sprejeli.
Navada se je hitro razširila po vsej Cerkvi. Pobožnost pa je v Rimu vpeljal papež Leon III.
okoli leta 801, ko je Italijo prizadel hud potres. Škofu Mamertu je bilo v veliko
zadovoljstvo, ko je videl, kaj je dosegel z gorečo molitvijo in prizadevanjem za obnovo
verskega življenja.
Vsemogočni Bog, Stvarnik in Gospodar življenja, vse je v tvoji moči. Ti si naš Oče in veš, kaj
potrebujemo za življenje. Prosimo te, daj, da bo zemlja rodila obilne sadove. Varuj naša
polja, vrtove in travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake pred nevihtami, točo in
opustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo. Blagoslovi delo naših rok in našega duha,
naše delo doma in v službi, saj zaupamo v tvojo pomoč. Po Kristusu Gospodu. Amen.
Gospodov vnebohod
Praznik Gospodovega vnebohoda pomeni, da je Kristus „s svojim vstajenjem bil
postavljen za Gospoda, kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji, in z močjo
svojega Duha že deluje v srcih ljudi“ (CS 38,1). Ko pravimo, da je Kristus šel v nebesa,
hočemo povedati, da ni več pod zakonom in postavo končnih in minljivih stvari, da ni
podvržen silam narave in zgodovine, času in prostoru. Po svojem vnebohodu je v vseh
časih in prostorih. Je nad vsemi časi in prostori. Začel je povsem nov, nam sedaj
nedostopen način bivanja! Ko v veroizpovedi molimo, da „sedi na desnici Očetovi“,
priznavamo, da je deležen vse Božje moči in slave. Jezus iz Nazareta, ki je trpel stisko in
revščino zemeljskega življenja, ki so ga ljudje izgnali iz svoje srede in ga je svet videl, kako
trpi in umira na križu, je zdaj „odet“ v Božji sijaj, v Božjo slavo in postavljen za Gospoda
vseh stvari.
Na praznik bosta sveti maši zjutraj ob 9.00 in zvečer ob 19.00.