Oznanila št. 20 - Župnija Preska

Comments

Transcription

Oznanila št. 20 - Župnija Preska
MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
3. 11. 2014
Viktorin Ptujski,
šk., muč.
Torek
4. 11. 2014
Sreda
5. 11. 2014
Karel Boromejski, šk.
Zaharija in Elizabeta, starša
Janeza Krstnika
Lenart, op.
Četrtek
6. 11. 2014
Petek
7. 11. 2014
Sobota
8. 11. 2014
Obletnica
posvetitve
Koprske
stolnice
prvi petek
Bogomir, šk.,
prva sobota
6.30 po namenu Božje Matere
(kapela)
18.00 ++ Štacnarjevi
18.00 ++ Franc in Marija Jarc
18.00 + Jakob Tavželj, obl.
18.00 + Ana Vehovec, obl.
(oddana)
18.00 ++ Franc, Marija in brat
Branko Trampuš
8.00
18.00
7.00
9.30
18.00
za duhovne poklice
+ Andrej Žerovnik
za žive in rajne farane
+ Leon Kocjančič, obl.
+ Marija Petač, obl.
Ponedeljek
10. 11. 2014
32. navadna
nedelja zahvalna
nedelja
Posvetitev
lateranske
bazilike
Leon Veliki, pp.,
c. uč.
Torek
11. 11. 2014
Martin iz Toursa, šk.
18.00 + Štefka Osredkar
Sreda
12. 11. 2014
Jozafat
Kunčevič, šk.,
muč.
Stanislav Kostka, red.
Lovrenc Irski,
šk.
18.00 + Franc Jarc
Albert Veliki, šk.,
c. uč.
33. navadna
nedelja
Jedrt, dev.
18.00 ++ Doroteja in Miha Špringer
Nedelja
9. 11. 2014
Prg 31,10-13.1920.30-31
Ps 128
1 Tes 5,1-6
Mt 25, 14-30
Četrtek
13. 11. 2014
Petek
14. 11. 2014
Sobota
15. 11. 2014
Nedelja
16. 11. 2014
Prg 31,10-13.1920.30-31
Ps 128
6.30 + Angela Košenina, 7. dan
(kapela) v zahvalo (oddana)
18.00 + Stane Sušnik, god
18.00 + Franc Petač
7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Jožef Gyergyek, obl.
18.00 ++ Vrbkovi
Napovedni koledar:
17.11. – 22.11. – teden
zaporov
20.11. – priprava na krst
23.11. – nedelja Kristusa
kralja, posvetitev novega
ljubljanskega nadškofa
24.11. – 30.11. – teden
Karitas
26.11. – Karitas delitev
hrane, sestanek ključarjev
27.11. – skupina za mlade
pare v spoznavanju
28.11. – koncert Karitas
29.11. – adventni oratorijski
dan
30.11. – zač. adv. časa,
nedelja Karitas
Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni
sv. maši vabljeni k molitvi
večernic pred Najsvetejšim.
Povabilo k torkovemu in
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste
eno uro pred sv. mašo
lepo povabljeni k tihemu
češčenju Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00
ste lepo povabljeni k uri
Božjega
usmiljenja
v
župnijsko cerkev.
Povabilo k molitvam za
rajne:
Vsak dan v mesecu
novembru pol ure pred
sveto mašo bomo molili
rožni venec za naše rajne.
Čiščenje cerkve:
8.11. - Vaše
15.11. – Preska I ( Cesta v
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30; Žlebe, Trilarjeva, Iztokova,
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164; Bernikova,
Bogatajeva,
Škofjeloška, Bergantova,
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
Kurirska)
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Župnija Preska
OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika
Leto: XXV
številka: 20
Molitev v jeseni
1. november 2014
»Naša mama so slabi,« je dejal možat glas, »prosim, pridite. Pri
znamenju vas bomo čakali.«
V somraku glasu smo začutili iskrenost hude stiske in zaslutili slovo
nekega življenja. Odšli smo takoj.
Temna gmota Kamniških Alp je zlovešče sedela nad nemo pokrajino.
Pri kapelici v temnjavi orjaškega hrasta se je izluščila senca, ki nas je
popeljala do mogočne kmetije na obrobju vasi. Po polnoči je bilo in hlad
novembrske noči je vel izza tihih poslopij. Številni avtomobili na bledo
osvetljenem dvorišču so nam dali slutiti, da je družina zbrana.
»Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,…ki je za nas krvavi
pot potil,« smo slišali takoj, ko smo vstopili v prostorno kmečko vežo
z debelimi zidovi in težkimi okovanimi hrastovimi vrati. Spoštljivo smo
počakali, da so dokončali desetko rožnega venca.
Mama je ležala v svežebelo oblečeni postelji sredi velike kmečke izbe.
Lesen starinski križ z oljčno vejico je visel v kotu nasproti zakurjene
krušne peči in velika podoba zadnje večerje je bdela na steni med
gavtranima oknoma.
Gospa je bila že somnolentna, hitreje in težje je dihala. Dvignjeno
vzglavje, široke zvijugane vene na vratu in polne nadključnične kotanje so
dale slutiti popuščanje srca. Njen obraz je risal njeno življenje. Globoke,
prijazne oči, beli lasje, dolge brazde na čelu,ozke ličnice, utrujene
ustnice, trde, zgarane ženske roke. Milina, ki je sevala z njenega obraza,
je polnila prostor.
»Vemo, da so naša mama hudo bolni,« nam je dejala hči, »a ne želimo,
da gre v bolnico.« Ozrla se je po družini in njen pogled je bil odločen.
Mami smo olajšali dihanje in umirili bolečino.
Odšli smo. V veži smo se srečali z duhovnikom, mami je prinesel sv.
Popotnico. Starejši gospod je bil, v temni obleki in s talarjem je trenutek
napravil lep in svečan. «Le popotniki smo, ki za trenutek zastanemo, toliko
da se srečamo, spoznamo, vzljubimo. Devetdeset let, osem otrok, dve
vojni, mož ji je umrl že pred leti, to je bil njen trenutek. Bila je neskončno
dobra,« nam je povedal duhovnik.
»…ki je za nas s trnjem kronan bil. Sveta Marija, mati Božja…« smo iz
izbe spet slišali molitev. Pojoči ženski glasovi, globoka okorna moška
spremljava. Zunaj je bučal veter. Kot neizprosen zvok narave, ki vabi k
sebi. V hlevu se je, čuteč slovo, oglašala živina.
Tako umira slovenska mama. Tiho, mirno, dostojanstveno, daleč od
dnevne politike, strankarskih razprtij, blišča in bede parlamenta, globalne
krize.
Brljiva luč nad kamnitim vratnim obokom se je počasi izgubila v temi.
Gozd je ječal v jesenskem hladu. Vasi na obronkih Kamniških Alp so bile
tihe in puste, vrhove je preko večera posul sneg.
Franci Bečan
Maše za rajne
Posebno dragocena in priljubljena oblika
molitve za rajne so svete maše za pokojne.
Ob prazniku vseh svetih in ob spominu vseh
vernih rajnih ste za očenaše darovali 445 eur.
Denar, ki se je nabral, bo za svete maše za
vse verne rajne. Svete maše bodo darovane
ob ponedeljkih zjutraj v kapeli. Gospod naj da
vsem vernim rajnim večni pokoj in večna luč naj
jim sveti!
Darovanje na misijonsko
nedeljo
Na misijonsko nedeljo smo pri vseh štirih
nedeljskih mašah za misijone zbrali 1051,41 €.
V imenu vseh misijonarjev in v svojem imenu
se vam iskreno zahvaljujem. Bog vam povrni za
vaš dar.
Praznovanje zakonskih
jubilantov
Slike s praznovanja si lahko ogledate na spletni
strani župnije in v foto ateljeju Bobnar v BC
Medvode, kjer jih lahko poljubno naročite.
Katehetski sestanek
V torek, 4. 11., ob 10.00 bomo imeli katehetski
sestanek v katehetskem kabinetu v pastoralnem
domu.
Srečanje Karitas
V sredo, 5. 11., po večerni sveti maši bo
v prostorih Karitas pod cerkvijo sestanek
sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni.
Biblična skupina
V četrtek, 6. 11., bo po večerni sveti maši in
molitvah v učilnici župnišča srečanje biblične
skupine. Biblična skupina je skupina ljudi, ki
skupaj bere, premišljuje in moli Božjo besedo.
Na podlagi strokovne razlage in spoznavanja
ozadja svetopisemskih besedil skupina
spoznava Sveto pismo na nov način in poglablja
svojo vero.
Prvi petek v mesecu
novembru
Petek, 7. 11., je prvi v novembru. Zaradi obiska
pred praznikom vseh svetih obisk bolnikov na
ta dan odpade. Vabim vas k obhajanju prvega
petka – sveta spoved, obisk svete maše, pri
kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati,
in prejem svetega obhajila. Na prvi petek več
molimo in z dobrimi deli ter premagovanji
zadoščujemo za vse žalitve Jezusovega
Srca. Po večerni sveti maši bo češčenje
Najsvetejšega do polnoči.
Srečanje ministrantov
V soboto, 8. 11., ob 8.00 bo srečanje
ministrantov. Dobimo se v zakristiji. Srečanje
bomo začeli s sveto mašo za nove duhovne
poklice.
Srečanje animatorjev
V soboto, 8. 11., bo po večerni sveti maši v
mladinski sobi redno srečanje animatorjev
poletnega oratorija. Animatorji lepo vabljeni.
Zahvalna nedelja
Ena od osnovnih besed vsake medčloveške
komunikacije je beseda hvala. Skupaj s prosim
in oprosti
te besede tvorijo nepogrešljiv
besednjak vsakega, ki se zaveda svoje temeljne
obdarovanosti. Tudi ob letošnji zahvalni nedelji
nam je podarjena možnost, da se bomo
lahko zahvalili za toliko stvari, ki jih vsak dan
prejemamo. Hkrati pa izkoriščam priliko, da
se zahvalim vsem, ki se kakor koli žrtvujete in
pomagate na pastoralnem in gospodarskem
področju naše župnije. Vsak med vami je
nepogrešljiv glas v orkestru, ki uglašeno
zveni in prepeva zahvalo Gospodu. Kot vonj
kadila pa ste tisti, ki darujete svoje trpljenje in
molitve za blagoslov vsega pastoralnega dela.
Naj vas Vsemogočni obilno napolni s svojim
blagoslovom. Bog vam povrni!
Vse naše zahvale, prošnje, molitve in vzgibi
srca naj se združijo v veličastni Te Deum,
zahvalno pesem Bogu, ki jo bomo zapeli ob
koncu evharistične daritve na zahvalno nedeljo
Zahvala OPZ
Redna seja župnijskega
pastoralnega sveta
Lepo bi se rad zahvalil in hkrati pohvalil naš
otroški cerkveni pevski zbor, ki se je odlično
odrezal na reviji otroških in mladinskih pevskih
zborov, ki je bila 19. 10. na Ježici. Posebna
hvala zborovodkinji Marjeti Bizant za dobro
voljo, pogum in veselje, ki ga vnaša med te
mlade pevce. Bravo!
V ponedeljek, 10. 11., ob 19.00 bo v Marijini
učilnici v pastoralnem domu redna seja
župnijskega pastoralnega sveta. Predstavniki
lepo vabljeni.
Obnovitvena dela pri Sv.
Marjeti
Čiščenje cerkve
Vljudno ste vabljeni na srečanje vsi, ki že čistite
cerkev pa tudi tisti, ki bi se skupini pridružili. K
temu ste res naprošeni, ne le zaradi dejstva, da
več rok več naredi, pač pa tudi kot znak skrbi za
naše svetišče. Čistilci so prav tako pomembna
skupina kot ministranti, pevci, ŽPS, itd. Gospod
v 3 Mz naroča Izraecem: Praznujte moje
sobote in spoštujte moje svetišče (3 Mz 19,30).
Srečanje bomo imeli v sredo, 12.11. po večerni
sveti maši v Jožefovi učilnici v pastoralnem
domu.
Kateheza odraslih
V četrtek, 13. 11., bo po večerni sveti maši in
molitvah v Marijini učilnici v pastoralnem domu
tretje srečanje kateheze za odrasle. Lepo
vabljeni.
Flavtice
Decembra bomo začeli s krožkom »Flavtice«.
Pri krožku se bodo otroci lahko naučili igrati
na plastično prečno flavto in se spoznavali
z osnovami glasbene teorije. Krožek bo vsak
petek ob 16.00 v učilnici pastoralnega doma.
Vabljeni otroci od 1.r. do 3.r.. Potrebne
predhodne prijave v župnišče. Število mest je
omejeno.
Kako že pravijo? Kdor ima staro hišo in mlado
ženo, mu dela nikoli ne zmanjka. Tako nekako
je tudi pri cerkvi Sv. Marjete v Žlebeh. Je res
stara, saj bo čez dvanajst let praznovala svojo
500-letnico. Njena varuhinja pa je Sv. Marjeta,
ki je kot mlado dekle dala življenje za svoje
prepričanje. Torej ne le mladosti, tudi korajže
in poguma ji ni manjkalo v življenju. Morda smo
se tudi zato vaščani korajžno lotili obnove njene
in naše cerkve.
V začetku smo najprej imeli v načrtu obnoviti
in prekriti streho nad prezbiterijem ter obnoviti
notranjost zvonika, ga na novo ometati in
narediti nove podeste s stopnicami. Vse to
je narejeno, edino stopnice za zvonik so
še v delu. Se je pa tako kot pri vsaki obnovi
pokazalo še veliko sprotnega dela, ki ga je bilo
smotrno opraviti. Na zvonovih so bila potrebna
manjša popravila, na ostrešju glavne ladje je
bilo zamenjano nekaj strešne konstrukcije,
po nasvetu strokovnjakov smo položili nove
ozemljitve za strelovod, uredili odvodnjavanje
meteorne vode, s pomočjo Elektro Gorenjska
uredili nov tri fazni priključek za elektriko ter
se lotili še nove napeljave elektrike v cerkvi in
mežnariji, ki je bila dotrajana.
Nova elektrifikacija bo dokončana v naslednjem
tednu, strelovod na strehi cerkve pa bo glede
na vreme tudi dokončan v novembru.
Opravljeno je bilo zares veliko delo, ki smo ga
zmogli s skupnimi močmi in z veliko dobre volje
vseh, ki ste bili pripravljeni pomagati. Bog naj
vsem povrne z večnimi dobrinami.
Župnik in ključarja

Similar documents