Oznanila št. 15 - Župnija Preska

Transcription

Oznanila št. 15 - Župnija Preska
Ponedeljek
31. 8. 2015
Pavlin, šk.
Torek
1. 9. 2015
Egidij, op.
19.00 + Franc Jarc, r.d.
Sreda
2. 9. 2015
Marjeta, dev.
19.00 + Ana Jenko
Četrtek
3. 9. 2015
Gregor Veliki, pp., c. uč.
19.00 + Jožefa Komatar, obl.
Petek
4. 9. 2015
Rozalija, dev.
19.00 + Angela Mrak
Sobota
5. 9. 2015
Mati Terezija, red.
Nedelja
6. 9. 2015
23. navadna
nedelja
angelska
Zaharija, pr.
Iz 35,4-7a
Ps 146,6b-10
Jak 2,1-5
Mr 7,31-37
6.30 v dober namen
(kapela)
na romanju za duhovne poklice
19.00 + Janez Žagar
7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ Stanislava Leben in sin
Franc Leben
19.00 ++starši Kosmač, obl. in
Ivica Lebar, obl.
Ponedeljek
7. 9. 2015
Regina, muč.
6.30 ++ za rajne
kapela
Torek
8. 9. 2015
Marijino rojstvo,
mali šmaren
9.00 + Vinko Kos
19.00 + Filip Jarc
Sreda
9. 9. 2015
Peter Klaver, red.
19.00 + Vida Guzelj, 30. dan
Četrtek
10. 9. 2015
Ines, muč.
19.00 + Ivan Knific
Petek
11. 9. 2015
Bonaventura, red.
19.00 ++ Svetic
Sobota
12. 9. 2015
Marijino ime
19.00 Ani in Franci Jene, obl.
Nedelja
13. 9. 2015
24. navadna
nedelja
Janez Zlatousti, šk.,
c. uč.
7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ Rozalija in Ivan Rekef
19.00 + Vencelj Filipič
Iz 50,5-9a
Ps 116,1-6.8-9
Jak 2,14-18
Mr 8,27-35
Župnija Preska
Napovedni koledar:
MAŠNI NAMENI
14.9.– seja ŽPS
16.9. – Karitas delitev hrane,
srečanje čistilcev cerkve
17.9. – priprava na krst
19.9.– birmanska sobota,
Stična mladih
20.9. – krstna nedelja
21.9. – srečanje za bralce
Božje besede
25.9. – dogodek v dvorani
Valentina Oblaka
26.9. – duhovna obnova za
ŽPS, dekanijsko srečanje
ministrantov v Preski
Oddane maše:
Ana Velikovrh: 4 sv. maše;
Vida Guzelj: 2 sv. maši; Anton
Jaklič: 1 sv. maša; Franc
in Jože Bečan: 1 sv. maša;
Marija Kopač: 2 sv. maši; za
rajne: 10 sv. maš.
Krstna
nedelja
septembru:
v
Nedelja, 20. 9., bo krstna.
Priprava na zakrament sv.
krsta bo v četrtek, 17. 9., ob
20.00 v učilnici župnišča.
Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv.
maši vabljeni k molitvi večernic
pred Najsvetejšim.
Povabilo k torkovemu in
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno
uro pred sv. mašo lepo
povabljeni k tihemu češčenju
Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste
lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja v kapelo svete
družine v pastoralnem domu.
Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je
v kapeli Sv. Družine od 5.15
do 7.00 tiha adoracija pred
Najsvetejšim.
Čiščenje cerkve:
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
5. 9. – 5. skupina (vodja:
Francka Strušnik)
12. 9. – 6. skupina in birmanci
(vodja: Marta Štrukelj)
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost naše
župnijske cerkve, naj sporoči
na tel. 051/303 – 164.
OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika
Leto: XXVI
številka: 15
31. avgust 2015
Na začetku …
»V začetku je bila Beseda …« (Jn 1,1) V samem začetku nastanka
sveta je bila Beseda. A to ne kakršna koli beseda, ampak beseda
Boga – Božja Beseda. S to Besedo je Bog stkal vse, kar zaznajo
naši čuti, in še mnogo več. Skrivnost te Besede je velika,
predvsem pa je velika njena moč, saj tisto, kar ta Beseda izraža,
že sama v sebi je. Beseda Boga ima stvariteljsko moč - »Vse je
nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo!« (Jn 1,3)
in življenje – »… v njej je bilo življenje« (Jn 1,4). Kakšno vabilo
za vse nas, ki se zopet vračamo z dopustov v vsakdanje delovno
okolje, otroci s počitnic v šolske klopi, veliko mladih bo prvikrat
zakorakalo v srednje šole, mnogi bodo začeli delo na novih
delovnih mestih … Tudi v župniji bomo začeli novo pastoralno
in veroučno leto. Verjamem, da se vsi sprašujemo, kako dobro
začeti novo obdobje dela v službi, šoli in župniji. Gospod nas po
Božji Besedi s svojim zgledom vabi, da vse začenjamo z Besedo,
ki je že sama na sebi Božje delo, ki vedno na edinstven način
človeka usmeri v pravo, Božjo smer. Tam se človek zagotovo
uresniči in uspe po Božje. Krščanska vera ne sloni na sanjah,
projekcijah, statističnih analizah, idealih življenja, dobrih ocenah,
odličnih rezultatih v športnih disciplinah ali človeških modrostih.
Na teh stvareh dostikrat človek gradi samoodrešenje, ki je še
vedno spodletelo in rodilo novo trpljenje. Prav zaradi tega je Bog
stopil v osebni dialog s človekom. Bog ni mutast. Prav evangeliji
opisujejo najpomembnejši čas človeške zgodovine: čas med
odprtjem nebes pri Jezusovem krstu in njihovim zaprtjem pri
vnebohodu. Ta sorazmerno kratek čas je kot »okno«, ki nam
ga je Bog odprl, da bi človek zrl svoj končni cilj in izpolnitev.
S pogledom srca skozi Božjo Besedo v prihajajočem šolskem,
veroučnem in pastoralnem letu zrimo sama nebesa. Naj nam bo
Božja Beseda vir navdiha za delovanje, saj želi Božja resnica
prav po vas, dragi učitelji, zdravniki, pravniki, podjetniki, kmetje
in drugih vrst uslužbenci, študentje in dijaki ter šolarji posvetiti in
preobraziti tako pomembna področja skupnega življenja, kjer se
bije krut boj med dobrim in zlim, v dobro ali škodo posameznika
in družbe. S pogledom uprtim Vate, Gospod, si želim romati v
novo šolsko, pastoralno, veroučno in delovno leto.
Jure Koželj, ž. upr.
Veroučna šola 2015/16
Katehet
1.
Ani Zdešar
Patricia Nosan
2.
Jure Koželj
3.
Monika Mohar
4.
Marta Štrukelj
5.
Marta Štrukelj
6.
Matevž Vidmar
7.
Matevž Vidmar
8. in 9.
Jure Koželj
Peter Stele
Druž ins k a
kateheza
Razred
Jure Koželj
Mihelina
Žebovec
Jana
Podjavoršek
Dan
SR
ČE
ČE
TO
ČE
TO
TO
PO
SR
PO
SR
PE
PE
PO
TO
SR (8)
ČE (9)
PE
(8,9)
TO
Ura
13.45
14.15
16.00
16.00
14.00
14.30
15.30
15.00
16.00
16.00
15.00
14.00
15.00
17.00
14.00
7.20
7.20
16.00
16.45
Vpis k verouku bo za vse razrede 1., 2. in 3.
septembra (v torek in četrtek od 16.00 do 18.00, v
sredo pa od 17.00 do 19.00) v Marijini učilnici v
pastoralnem domu. Ob vpisu boste starši oddali
vpisnico, ki jo lahko izpolnite že doma (na voljo je
zadaj v cerkvi in na župnijski spletni strani; izdali smo
dve različni vpisnici – posebno za bodoče prvošolce
in družinsko za vse ostale veroučence), ter imeli
možnost nakupa učbenikov, oddaje prispevka za
veroučno šolo (za stroške ogrevanja učilnic, material
itd.; priporočeni prispevek je 10€/družino) in vračila
veroučnih spričeval (v kolikor tega še niste storili).
Ob vpisu se odločite za običajni verouk ali družinsko
katehezo, ki je v naši župniji zaživela v lanskem letu.
Starši veroučencev 1. in 2. razreda imate možnost
obiskovanja kateheze za starše v času veroučnih ur
svojih otrok.
Starši veroučencev 1. razreda ste vabljeni na
uvodni sestanek, ki bo v četrtek, 3. septembra, ob
20. uri v učilnici v pastoralnem domu. Na srečanju
bo predstavljen način dela pri verouku v 1. razredu
(Kateheza Dobrega pastirja), dorekli pa bomo tudi
organizacijske podrobnosti.
Veroučence od 3.r. – 9. r. lepo vabim, da pred
začetkom veroučnega leta opravijo sv. spoved.
V spovednici bom na voljo vsak dan 30 min.
pred sveto mašo. Starši in botri spodbudite
svoje veroučence k dobro opravljeni sv. spovedi.
Začetek rednega verouka za vse skupine bo s
ponedeljkom, 7. septembra. Vse podrobnejše
informacije v zvezi z veroučno šolo najdete v knjižici
pastoralnih dejavnosti naše župnije.
13. septembra bo katehetska nedelja. Pri sveti maši
ob 9.30 bomo prosili za blagoslov novega šolskega in
veroučnega leta ter tudi blagoslovili šolske torbe,
ki jih prinesite s seboj. Veroučenci se zberejo pred
cerkvijo, v cerkev bomo na začetku maše vstopili v
procesiji. Z blagoslovom bomo prosili, da pri verouku
in v šoli ne bi kraljevala naveličanost in rutina,
temveč natančnost, spontanost in zagnanost. Vesel
bom cerkvenega živžava, polne cerkve in novega
zagona po počitnicah.
V to skupino vabimo vse na nekoliko intenzivnejšo
vadbo - kot je že bila v preteklosti v pastoralnem
domu in potem v športni dvorani v Medvodah.
Telovadba bo prvič v torek, 15.9. Za vse nadaljnje
informacije lahko pokličete na telefon 031 393 052.
Vadnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni prispevki
za nagrado voditeljicam in za potrebe župnijske
Karitas. Vabljeni!
Srečanje Karitas
Klemen IX. je leta 1667 določil, naj bo praznik angelov
varuhov na prvo nedeljo v septembru, in pri nas je ta
nedelja dobila ime ‘angelska nedelja’. Papež Klemen
X. je praznik angelov varuhov leta 1670 ukazal za vso
Cerkev in ga nastavil na 2. oktober. V naših krajih
pa tudi po drugih avstrijskih deželah so ga še naprej
obhajali na prvo nedeljo v septembru. Zdaj je god
angelov varuhov v vsej zahodni Cerkvi 2. oktobra. Na
angelsko nedeljo pa se spominjamo vseh angelov in
nadangelov, teh čudovitih božjih pomočnikov in naših
varuhov. Radi se jim izročajmo in k njim molimo.
V sredo, 2.9., po večerni maši bo v prostorih Karitas
pod cerkvijo redni sestanek sodelavcev župnijske
Karitas. Vabljeni vsi, ki vam je humanitarno delo blizu.
Srečanje biblične skupine
V četrtek, 3. 9., ob 20.00 bo prvo srečanje biblične
skupine v župnišču. Lepo vabljeni ljubitelji poglabljanja
v Besedo Življenja.
Prvi petek
Petek, 4. 9., je prvi v mesecu septembru. Ta dan bom
obiskoval bolne in onemogle po domovih. Kdor bi
poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk
duhovnika, naj mi to sporoči na osebni telefon. Vse
lepo vabim k obhajanju prvega petka, to pomeni, da
dobro opravite sveto spoved, prejmete sveto obhajilo,
več molite in častite Najsvetejše. Posebno lepo k
spovedi v začetku šolskega in veroučnega leta vabim
veroučence in njihove starše. Po večerni maši
bo pred Najsvetejšim molitvena ura za posvečene
Jezusovemu Srcu. Češčenje se bo nadaljevalo z
molitvijo mladih za letošnjo Stično mladih. Nato pa bo
sledilo tiho češčenje do polnoči. Lepo vabljeni.
Karitas - romanje ob malem šmarnu
V soboto pred Malim šmarnom, 5.9., bomo romali
na Gorenjsko. Sv. maša bo v cerkvi sv. Martina
na Bledu. Po maši bomo obiskali nekaj Marijinih
božjepotnih cerkva. Na Bledu bomo obiskali cerkev
Marijinega vnebovzetja, imenovano tudi cerkev
Marije Kraljice na Blejskem otoku. Nato znamenito
župnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja v Lescah, ki
velja za najstarejšo Marijino božjo pot na Kranjskem.
Romanje bomo zaključili s petimi litanijami Matere
božje v župniji župnika g. Cirila Plešca Drulovka-Breg
v božjepotni cerkvi Marije pomočnice kristjanov.
Odhod avtobusa bo ob 8.00 izpred župnišča v Preski.
Kosilo bomo imeli v Lescah. Prispevek za romanje je
20 €. Prijave sprejemamo na telefon 041 751 629 do
četrtka, 3.9. V primeru, da se na vaš telefonski klic
ne odzovemo takoj, vas bomo poklicali nazaj. Prijave
sprejemamo do polne zasedbe avtobusa. Vabljeni!
Karitas – telovadba v pastoralnem
domu
Začela se bo telovadba v pastoralnem domu v Preski
ob torkih po sv. maši. Organizirana bo v dveh skupinah.
Prvo skupino bo vodila fizioterapevtka - višji
zdravstveni tehnik Martina. V to skupino vabimo
predvsem osebe tretjega življenjskega obdobja za
zmanjšanje težav zaradi osteoporoze in inkontinence.
Druga skupina bo začenjala vadbo ob 21.00 pod
vodstvom vaditeljice športne vzgoje Evfemije Štorga.
Angelska nedelja
Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 7. 9., ob 20.00 bo prvo srečanje
tajništva ŽPS v župnišču. Člani lepo vabljeni.
Mali šmaren
Z rojstvom Device Marije se po dolgotrajnem čakanju
na izpolnitev obljube »dopolnijo časi in vzpostavi
se nov red odrešenja, ko Božji Sin iz nje privzame
človeško naravo, da bi si s skrivnostmi svojega
življenja na zemlji osvobodil človeka od greha«
(C 55).
Praznik rojstva Device Marije je v 5. stoletju nastal v
Jeruzalemu, ko so tam 8. septembra obhajali spomin
na posvetitev cerkve Marijinega rojstva. Praznovanje
se je hitro razširilo na Vzhodu.
Ta dan bosta dve sveti maši, zjutraj ob 9.00 in zvečer
ob 19.00. Pri jutranji maši bodo sodelovali otroci
župnijskega vrtca.
Skupina za starejše
Prvo srečanje skupine za starejše bo v sredo, 9.
9., ob 19.30 v Marijini učilnici v pastoralnem domu.
Srečanja bo vodila ga. Štefanija Mole, svetovalka v
Družinskem centru Betanija. Srečanje traja uro in pol.
Lepo vabljeni. Ne zamudite izvrstne priložnosti za
prijetno in koristno srečevanje in druženje.
Kateheza odraslih
V četrtek, 10. 9., ob 20.00 bo prvo srečanje
kateheze za odrasle. Srečanje bo v Marijini učilnici v
pastoralnem domu. V letošnjem letu bomo spoznavali
zakramente. Srečanja bodo vsak drugi četrtek v
mesecu in ne tretji, kot se je po pomoti zapisalo v
knjižici pastoralnih dejavnosti naše župnije. Lepo
vabljeni.
Začetek srečanj mladinske skupine
Mladinska skupina bo svoja srečanja začela v petek,
11. 9., ob 20.00 v mladinski sobi v kleti pastoralnega
doma. Mladi lepo vabljeni!
Molitveni dan za duhovne poklice
Molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 12.
septembra, na Brezjah pod geslom »Lepo je biti s
teboj, Jezus«.
Ob 8.30 bo molitev rožnega venca, ob 9. uri bomo
(boste) s polurnim programom za molitveno animacijo
poskrbeli predstavniki naše dekanije, ob 9.30 bo
molitvena ura za duhovne poklice, ki jo prav tako
oblikuje naša dekanija Ob 10.30 bo slovesna sveta
maša ob somaševanju navzočih duhovnikov. Po sveti
maši bo za vse ministrante srečanje z g. nadškofom.
Ker tokrat naša dekanija poskrbi za duhovno animacijo
in molitveno uro, vas res vabim k sodelovanju. Kaj
bo naloga naše župnije, bom sporočil naknadno.
Prosim pa vas, da se v čim večjem številu udeležimo
molitvenega dneva. Posebno vabim ministrante
in njihove družine. Bodite pripravljeni tudi na
sodelovanje pri animaciji in molitveni uri.
Na Brezje bo v primeru zadostnega števila prijav
organiziran tudi avtobusni prevoz. Prijavite se v
župnijski pisarni ali meni na osebni telefon 051/303164.
Peš romanje na Brezje
Na molitveni dan bomo iz naše župnije, če Bog da
lepo vreme, poromali peš s prošnjo, da bi fantje in
dekleta, ki čutijo Gospodov klic, nanj pogumno
odgovorili, hkrati pa se s tem romanjem želimo Bogu
zahvaliti za vse duhovnike, redovnike in redovnice.
Tem skupnim prošnjam in zahvalam bomo dodali
še osebne. Zberemo se ob 2. uri zjutraj pri kapelici
pod cerkvijo. Zaradi varnosti je pomembno imeti
svetilko in primerna odsevna telesa. Prijave in
informacije na tel. 031/299-911.
Župnijska pisarna
S septembrom bo župnijska pisarna zopet odprta po
starem redu: v torek od 8.00 do 10.00 in četrtek od
16.00 do 17.30. Dobrodošli pa seveda kadar koli.
Če me ni doma, me pokličite na mobilni telefon, na
katerem sem vedno dosegljiv.
Stična mladih 2015
Letošnja Stična mladih nosi naslov: »Blagor čistim
v srcu, kajti Boga bodo gledali«. Dogodek je sad
mnogih priprav, da pa Stična uspe tudi v naših srcih,
je pomembno, da se nanjo skupaj pripravimo. Zato
vse – mlade in mlade po srcu vabim k molitvi za
duhovni uspeh Stične mladih. V ta namen bomo z
mladimi oblikovali molitveno uro pred Najsvetejšim
na prvi petek (4. 9.) ob 21.00. Lepo vabljeni. Posebej
lepo vabim mlade in bodoče birmance.
Mesec avgust
K Bogu so odšli:
•
Vida Guzelj (80), Goričane
•
Jože Kržišnik (89), Žlebe
•
Pavla Petrina Marin (69), Medvode
Božji otroci so postali:
•
Tristan Selan, Medvode