Glasilo župnije "Zarja"

Transcription

Glasilo župnije "Zarja"
ŽUPNIJA SV. DUH
pri ŠKOFJI LOKI
Sveti Duh 79
4220 Škofja Loka
Tel: (04) 513 88 00
Fax: (04) 513 88 01
GSM: 031 380 134
[email protected]
Uradne ure
v župnijski pisarni
- pon. 11.00-12.00
- tor. po maši
Krsti: Enkrat mesečno, če je mogoče je
to tretja nedelja v
mesecu ob 10:30.
Poroke: V župnišču
se
oglasite
vsaj
mesec in pol pred
poroko. Potreben je
krstni in samski list
ter potrdilo o opravljenem
tečaju
za
zaročence.
Pogrebi:
najprej
uredite vse potrebno
na matičnem uradu.
Nato se z mrliškim
listom pokojne-ga ali
z zdravnikovim potrdilom oglasite v župnišču.
»ZARJA« je interno
glasilo župnije Sveti
Duh pri Škofji Loki.
Odgovarja:
Franci Alič, župnik.
4
MAŠNI NAMENI ZA MESEC FEBRUAR 2015
4. NEDELJA MED LETOM
7:00
9:00
ZA ŽUPLJANE, DOBROTNIKE
+ JOŽE, FRANČIŠKA ŽONTAR
ned, 1. februar 2015
SVEČNICA
pon, 2. februar 2015
9.00 + S. EVGENIJA
18.00 + FRANC, VINCENC AHČIN
tor, 3. februar 2015
18.00 + ANGELCA ŽONTAR
sre, 4. februar 2015
18.00 + ALBINA
čet, 5. februar 2015
6.30
pet, 6. februar 2015
18.00 + FRANC ŠINK, 30. DAN
sob, 7. februar 2015
18.00 + TOMAŽ LOGONDER
5. NEDELJA MED LETOM
ned, 8. februar 2015
pon, 9. februar 2015
+ FRANCKA AHČIN
7:00
ZA ŽUPLJANE, DOBROTNIKE
9:00 + JOŽE, ANDREJ VOLČJAK
18.00 + JOŽE JEREB
18.45 + MARIJA POTOČNIK, 30. DAN
tor, 10. februar 2015
18.00 + FRANC VOLČJAK
sre, 11. februar 2015
18.00 + MILAN CVILAK
čet, 12. februar 2015
6.30
+ MOŽ IN HČERKA
pet, 13. februar 2015
18.00 + LEOPOLDINA TOMŠIČ, OBL.
sob, 14. februar 2015
18.00 + VALENTIN, ALOJZIJA ČELIK
6. NEDELJA MED LETOM
ned, 15. februar 2015
7:00
9:00
pon, 16. februar 2015
18.00 + ANTON, OBL., ADIJ PUSTIŠEK
tor, 17. februar 2015
18.00 + ZDRAVKO DOLNIČAR
PEPELNICA
sre, 18. februar 2015
ZA ŽUPLJANE, DOBROTNIKE
+ MARIJA GOLOB, OBL.
18.00 + ANTON RIHTARŠIČ, OBL.
čet, 19. februar 2015
6.30
+ VERONIKA HRIBERNIK
pet, 20. februar 2015
18.00 + LUKCEVI, BOGATEJEVI
sob, 21. februar 2015
18.00 + SIMONA BAJT
1. POSTNA NEDELJA
ned, 22. februar 2015
7:00
9:00
pon, 23. februar 2015
18.00 + IVANA URH, OBL.
tor, 24. februar 2015
18.00 + JANEZ HAFNER, OBL.
sre, 25. februar 2015
18.00 + STARŠI POKOREN, KEMPERLE
čet, 26. februar 2015
6.30
pet, 27. februar 2015
18.00 + STARŠI ERŽEN
sob, 28. februar 2015
18.00 + ANGELA, KAREL ZAJC
ZA ŽUPLJANE, DOBROTNIKE
+ ANGELCA ŽONTAR
+ PO NAMENU
ZARJA
Glasilo župnije Sveti Duh pri Škofji Loki
1. februar 2015
LETNIK XIII.
ŠT. 2
Izbor novih članov
Na 2. postno nedeljo, 1. marca 2015 bo v naši župniji in ostalih župnijah ljubljanske nadškofije potekal izbor novih članov župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS). Iz dosedanjega ŽPS se bo oblikovala komisija
za izbor novih članov, ki bo vse pripravila za potek izbora novih članov. Na omenjeno nedeljo boste prejeli lističe za izbor novih članov
ŽPS, ki jih lahko takoj izpolnite ali pa prinesete izpolnjene naslednjo
nedeljo nazaj (8. marec). Član ŽPS je lahko tisti, ki je dopolnil 16 let
in je prejel zakramente uvajanja: sv. krst, sv. birmo in sv. evharistijo
ter je pripravljen dejavno sodelovati v župniji. V času pred izborom
članov ŽPS vas vabim k razmisleku in molitvi.
Molitev pred izborom novih članov ŽPS
Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd;
daj nam duha modrosti, da se bomo
velikodušno odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane
župnijskega pastoralnega sveta, ki bodo v našem imenu
in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki
v dušnem pastirstvu in uresničevanju smernic
vseslovenske sinode. To te prosimo
po priprošnji Device Marije, blaženega Antona Martina Slomška,
blaženega Alojzija Grozdeta in blaženih drinskih mučenk.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
ŽUPNIJSKI KOLEDAR
 V nedeljo, 1. februarja bo darovanje (ofer) za razsvetljavo.
 V ponedeljek, 2. februarja bo praznik Jezusovo darovanje v templju: svečnica. Sv. maši bosta ob 9.00 in 18.00 uri. Pri sv. maši bo
blagoslov sveč.
- Ponedeljkova veroučna ura se prenese na večerno sv. mašo.
- Po sv. maši bo srečanje SP skupine. Doma si preberite SP odlomek
prihodnje nedelje: »Ozdravil je raznovrstne bolezni« (Mr 1, 29-39).
 V torek, 3. februarja bo sv. Blaž. Pri sv. maši boste prejeli Blažev
blagoslov.
 V petek, 6. februarja bo prvi petek v mesecu. Duhovnik bo obiskal starejše na domu.
- Ob 17.30 uri se birmanci zberejo v cerkvi.
- Ob 18.00 uri bo »birmanska sv. maša«, poleg birmancev še
posebej vabljeni njihovi starši.
- Po sv. maši bo češčenje do 20.00 ure in priložnost za sv. spoved.
 V soboto, 7. februarja ob 17.00 uri bodo ministrantske vaje.
 V ponedeljek, 9. februarja po sv. maši bo srečanje molitvene skupine in ravno tako vse preostale ponedeljke v mesecu februarju.
 V torek, 10. februarja bo priprava na krst za starše in botre, ki
boste dali krstiti otroka v mesecu februarju.
 V sredo, 11. februarja bo svetovni dan bolnikov.
 V petek, 13. februarja ob 19.00 uri bo sestanek za starše prvoobhajancev (3. razred).
 V soboto, 14. januarja bo pustno rajanje z zborom ob 15.45 na
parkirišču pred cerkvijo. Sledi bo sprevod po vasi in program v kulturnem domu. Animatorji se priporočajo za peko peciva, ki ga bodo
kasneje razdelili maškaram.
 V nedeljo, 15. januarja bo krstno bogoslužje ob 10.30 uri združeno s sv. mašo.
- Zvečer ob 19.30 uri bo srečanje zakonske skupine.
 V torek, 17. februarja po večerni sv. maši bo seja ŽPS.
 V sredo, 18. februarja bo pepelnica, strogi post in začetek postnega časa. Vabljeni k sv. mašo pri kateri je pomenljiv obred pepeljenja.
 V petek, 20. februarja po sv. maši bo katehetski sestanek.
 V soboto, 21. februarja ob 19.00 uri župnijska karitas pripravlja že
tradicionalni dobrodelni koncert v kulturnem domu. Sodelovali bodo domači animatorji, dekliški pevski zbor, CeMPZ, narodni
zabavni ansambel Grajski kvintent, ki ga sestavljajo mladi talentirani glasbeniki iz Škofjeloškega območja. Izkopiček bo namenjen žrt2
vam silvestrskega požara v Škofji Loki, ki so ostale brez stanovanja. Lepo vabljeni, da izrazimo solidarnost in bližino z obiskom koncerta in nakupom vstopnice.
 Od nedelje, 22. februarja do nedelje 1. marca bodo veroučne zimske počitnice.
 V nedeljo, 1. marca bo kvatrna nedelja. Ob 15.30 uri bomo molili
na pokopališču v Lipici za naše rajne.
 V soboto, 28. februarja ob 19.00 uri, bo g. Janez Urh imel potopisno predavanje ob slikah z naslovom: »Pasijonsko romanje po
Romualdovi poti.«
DRUGA
OBVESTILA
KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU
V postnem času bomo molili križev pot ob petkih po sv. maši. Posamezne skupine bodo pripravile in oblikovale križev pot za celotno oltarno
občestvo po naslednjem redu.
- 20. februar: molitvena, SP skupina - 27. februar: ŽPS, ŽK
BESEDA SPODBUDE SAMO ZA TISTE STARŠE,
KI NE HODIJO K SV. MAŠI
Žal se je tudi v naši župniji prikradla verska praksa, da nekateri starši
otroka pošljete k sv. maši, a sami ne prestopite cerkvenega praga,
razen občasno. Zakramentov se ne naučimo, ampak jih živimo in otroci se navzamejo vaše prakse. Zato vas na začetku postnega časa
vabim k zakramentalnemu in duhovnemu življenju, ki vašemu življenju dodaja novo vrednost življenja. Poskusite stopiti na pot odrešenja in
svobode.
ZAHVALA
Lepo se zahvaljujem vse, ki ste v preteklem času darovali koline ali
druge dobrote iz vaše shrambe. Hvala tudi vsem tistim, ki me ob
nedeljah in praznikih povabite domov na kosilo.
VERSKA STATISTIKA
V GOSPODU STA ZASPALA:
+ FRANC ŠINK, (92), Sv. Duh in
+ MARIJA POTOČNIK, (85), Sv. Duh,
Letos smo večnemu počitku pospremili dva naša farana, ki ju priporočam v molitev.
3

Similar documents