Oznanila št. 3 - Župnija Preska

Transcription

Oznanila št. 3 - Župnija Preska
MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
9. 2. 2015
Apolonija, muč.
Torek
10. 2. 2015
Sholastika, red.
18.00 ++ Trampuš Feliks in
(kapela) Marijana, obl.
Sreda
11. 2. 2015
Lurška Mati
Božja-Svetovni
dan bolnikov
18.00 + Rozalija Koder, obl.
(kapela)
Četrtek
12. 2. 2015
Evlalija, muč
18.00 + Andrej Plešec
(kapela)
Petek
13. 2. 2015
Jordan, red.
18.00 + Alojz Lotrič, 30. dan
(kapela)
Sobota
14. 2. 2015
Valentin, muč.
18.00 ++ Ljudmila Rogelj, obl. in
(cerkev) Ludvik Gorjanc, obl.
Nedelja
15. 2. 2015
6. navadna
nedelja
Klavdij, red.
3.Mz 13,1-2.44-46
Ps 32,1-2.5.11
1.Kor 10,31-11,1
Mr 1,40-45
6.30 (kapela) ++ za rajne
7.00 za žive in rajne farane
9.30 po namenu (K)
18.00 + duhovnik Ladislav Kovačič
Ponedeljek
16. 2. 2015
Julijana, muč.
Torek
17. 2. 2015
Silvin, šk.
18.00 + Stanislava Leben, 30. dan.
(kapela)
Sreda
18. 2. 2015
++ Pepelnica
18.00 za srečno zadnjo uro
(cerkev)
Četrtek
19. 2. 2015
Bonifacij, šk.
18.00 ++ Okršlar iz Žlebov
(kapela)
Petek
20. 2. 2015
+ Leon Sicilski,
šk.
18.00 + Viljem Trampuš, obl.
(kapela)
Sobota
21. 2. 2015
Irena, dev.
18.00 + Neža Bizant, obl.
(cerkev)
Nedelja
22. 2. 2015
1. postna
nedelja
Sedež apostola
Petra
1.Mz 9,8-15
Ps25,4-5.6-7.8-9
1.Pet 3,18-22
Mr 1,12-15
6.30 (kapela) ++ za rajne
7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Zofija Bertoncelj
+ Peter Bečan (oddana)
18.00 + Peter Šuštaršič (god)
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
Župnija Preska
Napovedni koledar:
23.2.-27.2. – zimske počitnice
28.2. – svetopisemske urice
1.3. – 2. postna nedelja, Golo
Brdo, križev pot (ŽPS)
3.3. – katehetski sestanek
4.3. – srečanje karitas
5.3. – biblična skupina
6.3. – prvi petek: DSO; obisk
bolnih in onemoglih; češčenje do
pol noči
7.3. – prva sobota, postno romanje
8.3. – 3. postan nedelja, Golo
Brdo, križev pot (mladi)
Ob smrti Stanislave Leben
darovali:
družina Stražišar – 5 svetih maš
Ob smrti Marije Krajačić
darovali:
Stanovalci škofjeliške 11 – 1 sveto
mašo
Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši
vabljeni k molitvi večernic pred
Najsvetejšim.
Povabilo k torkovemu in
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno uro
pred sv. mašo lepo povabljeni k
tihemu češčenju Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo
povabljeni k uri Božjega usmiljenja
v kapelo svete družine v
pastoralnem domu.
Spoved
pogovor:
in
duhovni
Možnost sv. spovedi je tor., čet.,
pet., sob. in ned. pol ure pred
sveto mašo. Možnost duhovnega
pogovora petek eno uro pred sv.
mašo. Ali po dogovoru.
Čiščenje cerkve:
14.2. – 2. skupina (vodja: Martina
Turk)
21.2. – 3. skupina (vodja: Urška
Jenko)
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost naše župnijske
cerkve naj sporoči na tel. 051/303
– 164
OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika
Leto: XXVI
številka: 3
8. februar 2015
Župnjijski pastoralni svet.
V luči učenja 2. vatikanskega koncila in tudi odločitev plenarnega
zbora so naši škofje sprejeli odločitev, da se ŽPS uzakoni v naši
krajevni Cerkvi. ŽPS so tako postali pomemben člen uveljavljanja
in udejanjanja trojne poklicanosti, ki smo je deležni po zakramentu
svetega krsta. Nekaj pomembnejših nalog ŽPŠ-ja: preučevanje
dejanskih razmer v župniji in prilagajanje smernic Škofijskega
pastoralnega sveta, načrtovanje, spremljanje in preverjanje
pastoralne dejavnosti v župniji, težnja k skupni pastorali, spodbujanje
različnih karizem in služb v duhu edinosti, podpiranje molitvenega
življenja in dela za rast duhovnih poklicev, posredovanje pobud,
predlogov in pomislekov širšim organom. Ob tem pa člani ŽPS ne
smejo pozabiti, da morajo najprej biti v župniji občestvo Cerkve,
ki je zgled in spodbuda vsem drugim župnijskim skupinam in tudi
vsakemu kristjanu posebej. ŽPS je Cerkev v malem, je občestvo,
kjer niso najpomembnejša, vsaj ne bi smela biti, sklicevanja na
recimo samo posvetovalno vlogo, še manj sprejemljivo je, da bi bil
ŽPS samo organizacijsko telo v župniji ali delovna brigada. ŽPS je
prostor učenja, kjer smo vsi v vlogi učitelja in učenca hkrati. Samo
na ta način se lahko bogatimo in ustvarjamo okolje, kjer bomo zares
radi živeli, delovali in predvsem udejanjali poklicanost, ki nam jo je
zaupal Jezus Kristus sam. Vsekakor pa je potrebno povedati, da
se imamo še vsi veliko učiti, da bomo prišli do ideala. Ne smemo
pa obupati na začeti poti, tudi če se je zgodilo, da je bil naš ŽPS
le posvetovalno telo ali pa samo izvajalec župnikovih idej ali pa
bojno polje starih zamer … Vztrajnost nam pomaga spreminjati in
popravljati pomanjkljivosti. Novo izvoljeni člani ŽPS bodo delovanju
v župniji in širše posvetili še več časa kot navadni verniki.
V nedeljo, 1. 3. 2015, bodo volitve v Župnijski pastoralni svet
(ŽPS). Kdo lahko predlaga člane ŽPS? Člane lahko predlaga vsak
župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti
krst, sveto evharistijo in sveto birmo). Kdo je lahko izbran v ŽPS?
V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, kdor je dopolnil 16 let, prejel
zakramente uvajanja, je v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo
(če je poročen, da je poročen cerkveno), ter ga odlikujejo trdna
vera, nravno življenje in razsodnost. Sestava ŽPS. Vseh članov je
lahko najmanj 7 in ne več kot 25. ŽPS sestavljajo člani po službeni
dolžnosti (župnik, kaplan, zastopnik katehetov, zastopnik ključarjev
oz. gospodarskega sveta), predstavniki skupin, ki delujejo v župniji,
izvoljeni člani in do 5 članov lahko imenuje župnik za popolnitev
sveta.
Sestanek zborovodij
V sredo, 11.2. ob 19.00 v župnišču, bo sestanek
zborovodij naše župnije.
Svetovni dan bolnikov
Svetovni dan bolnikov je pred osemnajstimi leti
razglasil papež Janez Pavel II. Obhajali ga bomo
na praznik Lurške Matere Božje (11.2.). Ta dan nas
spominja, da na svetu ne živimo samo zdravi. Med
nami živijo tudi naši ostareli in na telesu preizkušani
bratje in sestre. Oni vidno nosijo Jezusovo umiranje
in so zato njegova najpopolnejša podoba. Vsaki
družbi so prav oni norma oziroma ogledalo njene
pristne človečnosti. Priporočimo jih tudi letos Lurški
Materi Božji, ki je že tolikim izprosila zdravje ali
olajšanje v trpljenju. Pri večerni maši na ta dan se
bomo spomnili in molili za vse bolne.
Karitas delitev hrane
V sredo, 11.2. od 16.00 do 17.45, bo v prostorih
Karitas delitev hrane. Prav tako bo v soboto, 14.2.,
ob 11.00 delitev hrane s kratkim rokom.
Kateheza odraslih
V četrtek, 12.2., ob 19.00 bo v Marijini učilnici šesto
srečanje kateheze za odrasle. Tema srečanja bo:
»Verujem v Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina
Božjega«. Lepo vabljeni!
Pustna sobotna iskrica
Radio Ognjišče in Misijonsko središče Slovenije
vabita na pustno sobotno iskrico v športno dvorano
OŠ Alojzija Šuštarja v Šentvid nad Ljubljano.
Pustna sobotna iskrica bo v soboto 14.2. ob 12.00.
Vstopnine ni! Lepo vabljeni!
Birmanska sobota
V soboto, 14. 2. ob 15.00 bo drugo skupno srečanje
bodočih birmancev. Dobimo se v pastoralnem
domu. Vsa navodila bodo birmanci dobili pri
veroučni uri.
Srečanje animatorjev
V soboto, 14.2. po večerni sveti maši, bo redno
mesečno srečanje animatorjev poletnega oratorija.
Animatorji lepo vabljeni!
Pepelnica
Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica
in s pepelnično sredo se začenja post. Na samo
pepelnično sredo pa velja strogi post. Včasih je
polnočni zvon označil začetek posta. Do nedavnega
je veljala pepelnica za sopraznik in sveti dan.
Ta dan se verniki udeležimo prve postne maše,
ki se opravlja v spokorni vijolični barvi. Pri maši je
tudi obred pepelenja. Mašnik s pepelom “lanskih”
oljk pokriža čela vernikom in izreče znane biblijske
besede: “Spominjaj se, da si prah in da v prah se
povrneš.”
Prav je, da na pepelnico sklenemo, da se bomo
ves postni čas odrekali neki slabi navadi oziroma
razvadi. Ali ne bomo jedli določene prehrane,
pili alkoholnih pijač, kadili cigaret, se odpovedali
zapravljanju časa na internetu, pomagali komu, ki
je pomoči potreben ipd.
Začnimo sveti postni čas z malimi stvarmi. Če bomo
nadaljevali z odpovedjo, temu, kar prinaša ta svet,
bomo z leti dobili mnoge kreposti.
Spomni se človek, da si samo popotnik po poti do
večnega Življenja!
Postna postava
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike
spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo
(letos 18.2.) in na veliki petek (letos 4.3)). Ta
dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke
v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od
mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali
je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …),
post in zdržek odpadeta.
Postni večeri v naši župniji
Letošnji postni večeri se bodo dogajali pod izrekom
Dostojevskega: »Lepota bo rešila svet!«. Tako se
bodo zvrstila tri predavanja in potopisno predavanje:
•
Sobota, 21.2.: Robert Dolinar: Lepota v
prostoru in času
•
Sobota, 28.2.: Jošt Snoj: Lepota se
razodeva v občestvu
•
Petek, 20.3.: p. Janez Poljanšek:
Nostalgija po Lepoti
•
Petek, 27.3.: Franci Bečan: Lepota
narave: potovanje po Ugandi in Ruandi
Vsi večeri bodo v dvorani Valentina Oblaka ob
19.00.
Cikel
Nov cikel predavanj
»Dopolnimo spoznanja«
predavanj
z
naslovom
»Dopolnimo
spoznanja« zagotavlja nove možnosti seznanjanja
s pomembnimi resnicami o človeku in njegovem
družbenem življenju. Spoznanja različnih pogledov
bogatijo ne le družbo kot celoto, temveč nam
dajejo zagotovilo, da z razumevanjem človeka in
družbe postajamo močnejši in trdnejši. Vabljeni na
pričujoča predavanja, ki so objavljena na vložnem
listu.
Molitev in post za domovino
Sobota, 21.2., bo za našo župnijo dan molitve in
posta za domovino. Ta dan vas vabim k molitvi
za našo domovino. Spomnimo se naše domovine
pri jutranji molitvi in opoldanski molitvi. Naredimo
dobro delo z namenom »za domovino«. Odrečimo
se nečemu (hrani, razvadi,…) z namenom »za
domovino«. Zvečer bo ob 17.00 v cerkvi molitvena
ura za domovino. Sledila bo sveta maša.
Srečanje ministrantov
V soboto, 21.2. ob 9.00, bo srečanje ministrantov.
Srečanju bo sledil šport, zato ne pozabite športne
opreme.
Križev pot na Golem Brdu
Lepo vabljeni, da na postne nedelje poromamo na
Golo Brdo k pobožnosti križevega pota ob 15.00.
Na prvo postno nedeljo ga pripravijo sodelavci
župnijske karitas. Razpored sodelujočih skupin je
že objavljen v župnijskem koledarju.
Postna akcija za veroukarje
Smisel postnega časa je priti bliže Bogu. Zato se
bodo z majhnimi koraki po poti postne spodbude
bližali Bogu tudi otroci veroučne šole. Teden za
tednom bodo svoje stopinje dobrih del, molitev in
odrekanj polagali na vijolično preprogo, ki se bo vila
od kora pa do oltarja. Vsak veroučenec bo polagal
svoje stopinje, ki jih bo iz papirja izdelal doma in jih
vsako postno nedeljo prinesel v cerkev. V stopinjo
, izdelano iz papirja, naj veroučenci napišejo, kako
so izpolnili postno povabilo za določen teden.
Postno romanje
Postno romanje nas bo letos vodilo v Škofijo Celje.
Obiskali bomo stolnico v Knežjem mestu, kjer
je do izumrtja leta 1456 živela najpomembnejša
plemiška in vladarska rodbina v naši domovini.
Nato se bomo priporočili petrovški Materi Božji in
v glavnem škofijskem romarskem svetišču obhajali
sveto mašo. Ustavili se bomo še na podeželski
župniji Sv. Jurija ob Taboru in obedovali ob ribniku
pri Lisjaku. Na kalvariji sv. Roka v Šmarjah pri
Jelšah bomo molili pobožnost križevega pota ter
si ogledali manjši muzej baroka. Zaključili bomo
z obiskom cerkve na Sladki Gori, kamor je že kot
otrok zahajal tudi bl. Anton Martin Slomšek. Cena
romanja 25 eur.
Župnijsko romanje v maju
Letošnje župnijsko romanje bo po poti velikih
francoskih svetnikov. Potekalo bo od 30. 4. do 3. 5.
Še vedno je nekaj prostih mest. Ob prijavi vplačate
50 eur.
Zvonenje pri povzdigovanju
Vedno, ko se ozremo na domačo Cerkev, smo
povabljeni, da pomislimo na Boga, ki v njej
prebiva. Na božjo navzočnost pa nas vedno znova
spominja ubrana pesem zvonov. Še posebej nas
zvonovi dramijo ob jutranjem, opoldanskem in
večernem zvonjenju. S tem nas spominjajo, kdo je
začetek, konec in polnost časa v katerem živimo.
Posebno globoko sporočilo odzvanja zvonjenje
med povzdigovanjem. To je najsvetejši trenutek
svete maše. Čas ko duhovnik povzdigne Kristusovo
telo, je priložnost, da se na veliko skrivnost ki se
dogaja v cerkvi, spomnijo tudi tisti, ki niso fizično
navzoči pri obhajanju svetih skrivnosti. K temu
jih vabi zvonjenje velikega zvona. Povzdigovanje
je tudi sicer čas, ko duhovnik skupaj z ljudstvom
daruje Bogu vse, kar človek od njega prejema.
Sebe samega, in končno Jezusa samega ki je za
naše odrešenje postal nebeškemu Očetu prijetna
daritev.
Maše v kapeli
V zimskem času so vse delavniške svete maše v
kapeli pastoralnega doma. Nedeljske in praznične
svete maše pa so v cerkvi.
Spovedovanje v kapeli
Ker v kapeli ni spovednice, je možnost svete
spovedi v zakristiji.
Odšli so in božji otroci so
postali
V mesecu januarju so:
•
K Bogu so odšli:
Alojz Lotrič (66), Žlebe
Stanislava Leben (81), Žlebe
Jožef Kikelj (78), Preska
Marija Krajačić (66), Preska
•
Božji otroci so postali
Krstov ni bilo.