Oznanila št. 1 - Župnija Preska

Transcription

Oznanila št. 1 - Župnija Preska
MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
11. 1. 2016
Pavlin Oglejski, šk.
6.30 (kapela) ++ za rajne
Torek
12. 1. 2016
Tatjana, muč.
18.00 + Slavka Leben, obl.
(kapela)
Sreda
13. 1. 2016
Veronika, dev.
18.00 + Franc Jarc
(kapela)
Četrtek
14. 1. 2016
Oton, red.
18.00 + v dober namen
(kapela)
Petek
15. 1. 2016
Pavel, puš.
18.00 ++ Marija in Franc
(kapela) Praprotnik
Sobota
16. 1. 2016
Marcel, pp.
9.00 (DEOS) ++ Peter Koželj in Lado
Mihelič
16.00 (sv. po namenu
Marjeta)
18.00 + Jože Bokan, r.d.
7.00 za žive in rajne farane
9.30 v priprošnjo Materi Božji
18.00 + Jožefa Plešec
Nedelja
17. 1. 2016
2. navadna
nedelja
Anton, puš.
Ponedeljek
18. 1. 2016
Marjeta, red.
teden molitve za
edinost kristjanov
Torek
19. 1. 2016
Makarij, op.
18.00 + Bogomir Starman,
(kapela) god
Sreda
20. 1. 2016
Fabijan in Boštjan,
muč.
18.00 + Jože Kikelj, obl.
(kapela)
Četrtek
21. 1. 2016
Neža, muč.
18.00 ++ za rajne
(kapela)
Petek
22. 1. 2016
Vincencij, diak.,
muč.
18.00 ++ Feliks in Marija
(kapela) Trampuš
Sobota
23. 1. 2016
Henrik, duh.
Nedelja
22. 11. 2015
3. navadna
nedelja
Frančišek Saleški,
šk., c. uč.
Iz 62,1-5; Ps
96,1-3.7-10; 1 Kor
12,4-11; Jn 2,1-11
Neh 8,2-4.56.8-10; Ps
19,8.9.10.15; 1
Kor 12,12-30 ali
12,12-14.27; Lk
1,1-4;4,14-21
6.30 (kapela) ++ za rajne
9.00 (DEOS) ++ Marina Vidmar in
Tomaž Štupar
18.00 + Ana Cvek, obl.
7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ Valentin in Ana
Čarman
18.00 + Alojz Lotrič, obl.
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
Župnija Preska
Napovedni koledar:
25.1. – tajništvo ŽPS
27.1. – Karitas delitev hrane
28.1. – skupina za mlade pare
29.1. – dogodek v dvorani Valentina
Oblaka
30.1. – svetopisemske urice
31.1. – svetopisemska nedelja,
predstavitev birmancev
1.2. - ŽPS
2.2. – Svečnica, katehetski
sestanek
3.2. – srečanje Karitas
4.2. – Biblična skupina
5.2. – prvi petek, češčenje do
polnoči, birmanska maša
6.2. – prva sobota, fatimska
pobožnost
7.15,
srečanje
ministrantov
Obnovite naročnino za verski
tisk
Lepo vabljeni, da čimprej obnovite
naročnino za verski tisk. V župnišču
pa lahko dvignete Mohorjeve
knjige. Celoletna naročnina za leto
2016 znaša: Družina 96,20 € (če
jo poravnate do 31. 1. 2016 93,60
€); Ognjišče 28,50 €; Mavrica 37
€; Prijatelj 11,70 €; Misijonska
obzorja 9,00 €; Mohorjeve knjige
2016 45 €.
Krstna nedelja v januarju
Nedelja, 24. 1., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v četrtek,
21. 1., ob 19.00 v učilnici župnišča.
Potrebne so predhodne prijave.
Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši
vabljeni k molitvi večernic pred
Najsvetejšim.
Povabilo k torkovemu
petkovemu češčenju:
in
Vsak torek in petek ste eno uro pred sv.
mašo lepo povabljeni k tihemu češčenju
Najsvetejšega.
Povabilo k
usmiljenja:
uri
Božjega
Vsak petek ob 15.00 ste lepo
povabljeni k uri Božjega usmiljenja
v kapelo sv. Družine.
Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli
Sv. Družine od 5.15 do 7.00 tiha
adoracija pred Najsvetejšim.
Čiščenje cerkve:
16. 1. – 4. skupina (vodja: Andreja
Bečan)
23. 1. – 5. skupina (vodja: Francka
Strušnik)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi
za urejenost naše župnijske cerkve,
naj sporoči na tel. 051/303 – 164.
OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika
Leto: XXVII
številka: 1
10. januar 2016
Živeti Božje usmiljenje v župniji
Pred približno mesecem dni smo vstopili v sveto leto Božjega
usmiljenja, ki bo trajalo vse do konca novembra. Ta milostni
čas nas med drugim vabi k premisleku, kako usmiljenje
doživljamo in živimo na različnih področjih svojega življenja
in delovanja. Eno izmed teh področij je tudi življenje v domači
župniji, saj je vsak izmed nas, župljanov, povabljen, da se
aktivno vključi vanj, upoštevajoč svoje okoliščine, interese in
talente.
Eden izmed pomembnih vidikov povezave med usmiljenjem
in župnijskim življenjem se mi zdi prizadevanje za to, da bi
se v župniji vsak počutil čimbolj domače in jo res doživljal kot
svojo. Za to, da bo naša cerkev in Cerkev v Preski okolje, v
katerem lahko vsak najde svoje mesto in je sprejet, ni dovolj
samo župnikov trud v tej smeri, ampak je to naloga vseh članov
občestva. Tako lahko v župniji poleg najpomembnejšega
usmiljenja – Božjega – pristno doživljamo tudi njegov odsev
v svojih bratih in sestrah v Kristusu.
Ko razmišljam o razlogih, zakaj (tudi v župnijskem življenju)
tako hitro pozabimo biti usmiljeni, mi pride na misel prilika o
delavcih v vinogradu (Mt 20,1-16). Delavci, ki so delali cel
dan, so na koncu prejeli enako plačilo kot tisti, ki so delali le
eno uro, zato so godrnjali nad gospodarjem. Ta pa jim je med
drugim odgovoril: »Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa
tudi temu zadnjemu dati kakor tebi.« Bog je hkrati pravičen in
usmiljen, ljudje pa si radi prizadevamo posnemati predvsem
prvo izmed omenjenih lastnosti in se trudimo za tisto, kar
se nam zdi pravično v naši človeški omenjenosti. Jakob nas
opominja: »Neusmiljena je namreč sodba za tistega, ki ne
izkazuje usmiljenja. Usmiljenje pa slavi zmago nad sodbo«
(Jak 2,13).
Sveto leto je res odlična priložnost, da se bolj zavemo
neskončnih razsežnosti Božjega usmiljenja, ki smo ga
deležni, če le prosimo zanj. To nam bo dalo moč, da bomo
tudi mi mogli živeti usmiljenje do ljudi okoli sebe.
Irena Jamnik
Križ slovenske zaveze v naši
cerkvi
V organizaciji Nove slovenske zaveze se
je ob 70. obletnici konca druge svetovne
vojne in povojnih pobojev 30. 5. 2015
na Kongresnem trgu zbralo tisoč ljudi
s farnimi spominskimi križi. Spomnili
so se vseh žrtev komunističnega
nasilja. S spominskim shodom so želeli
slovenskemu narodu povedati, da je
treba prekletstvo začarane množice
izpred sedmih desetletij presekati in
se vrniti v realnost kot dostojen in
civiliziran narod. Žrtve so zapisane na
farnih spominskih ploščah, pripetih
na križih. Gre za 167 župnij in 14.196
mrtvih z »nedokončanega seznama« ter
nedoumljivo razsežnost nasilja, ki še do
danes ni dočakalo dostojnega epiloga.
Križe je tam blagoslovil pomožni škof
Anton Jamnik. V našo župnijo pa so križ
prinesli člani Nove slovenske zaveze iz
sosednje župnije Pirniče.
Župnijsko leto 2015 v številkah
Krsti: 23 (leto prej 16), 11 dečkov in 12 deklic,
novokrščenci so se rodili v: 13 v
cerkvenem zakonu, 2 v civilnem zakonu, 8
v izvenzakonski skupnosti; poroke: 3 (leto
prej 3), ena poroka je bila po odpustnici
sklenjena drugod; pogrebi: 29 (leto prej
29), žensk 19, moških 10, povprečna
starost žensk 80 let, povprečna starost
moških 76 let, 19 neprevidenih smrti,
10 previdenih; verouk: 220 (leto prej
205), prvoobhajancev 23 (leto prej 27);
nedeljniki: povprečno število 600. Obhajil:
30.000. Verjamem, da je bilo leto bogato,
četudi tega številke ne morejo zaobjeti.
Molitvena skupnost – moč
Cerkve – ljudje, ki redno molijo
Človek ne more živeti brez molitve,
brez osebnega stika z Bogom. Zgodijo
pa se situacije, ko nas življenjske
okoliščine postavijo na preizkušnjo. V
takih situacijah je potrebno moliti več.
Več osebne molitve in tudi molitev
krščanske skupnosti. S tem namenom
odpiram novo molitveno skupnost, ki
bo vsak dan zmolila 1 rožni venec ali
pa 10 očenašov in zdravih Marij za
papeža Frančiška, nadškofa Stanislava,
Cerkev na Slovenskem, naš narod in
domovino ter mir na svetu. V to molitev
bodo molivci vključili tudi namene ljudi, ki
bodo za molitev prosili ali mene duhovnika
ali pa katerega koli molivca ali pa bodo
svoj namen posredovali na mail župnije
ali ga oddali v zato pripravljeno skrinjico
v cerkvi pod korom. Zato vabim vse, ki
ste pripravljeni moliti za svoje bližnje, za
ljudi v stiskah, za velike potrebe Cerkve,
naroda, domovine in sveta, da se nam pri
molitvi pridružite. Vašo zainteresiranost
mi sporočite osebno.
v Adergasu. Program bo dal možnost
vpogleda v življenje po prejemu zakramenta
sv. birme iz moči samega zakramenta.
Sestavljen je iz skupnega bivanja, petja,
pogovora, molitve, dela v skupinah,
pričevanja, razvedrila, skrbi za skupne
stvari, obhajanja zakramentov sprave
in evharistije. V nedeljo ob 11.00 ste
družine birmancev vabljene k zaključni
sveti maši, nato pa bo preprosta pogostitev
za vse. Če je mogoče, vas lepo prosimo,
da (kot lansko leto) prispevate majhno
količino peciva za ta zaključek.
Seja ŽPS
Predavanje »Dopolnimo
spoznanja«
V ponedeljek, 11. 1., bo seja župnijskega
pastoralnega
sveta.
Sejo
bomo
začeli s sveto mašo ob 19.30 v kapeli
pastoralnega doma.
Skupina za starejše
V sredo, 13. 1., ob 18.30 bo v Marijini
učilnici v pastoralnem domu srečanje
skupine za starejše. Srečanja vodi ga.
Štefanija Mole, svetovalka v Družinskem
centru Betanija. Srečanje traja uro in
pol. Skupina je še vedno odprta za nove
člane.
Maša v Žlebah.
V soboto, 16. 1., ob godu svetega Antona,
bo ob 16.00 sveta maša pri sv. Marjeti v
Žlebah. Datumsko bi morala biti 17. 1.,
ko goduje sv. Anton, vendar pa bo tokrat
maša njemu v čast dan prej.
Šport
V soboto, 16. 1., bo ob 9.30 v športni
dvorani OŠ Preska športni krožek
(košarka, odbojka, nogomet). Otroci in
mladi lepo vabljeni.
Teden molitve za edinost
kristjanov
Teden molitve za edinost kristjanov letos
obhajamo med 18. in 24. januarjem. V
tednu molitve za edinost kristjanov ste
lepo vabljeni k sveti maši in molitvi za
edinost med kristjani.
Birmanski vikend
Duhovni vikend za birmance bo potekal
od petka, 22. 1., pa do nedelje, 24. 1.,
V petek, 22. 1., ob 19.00 bo v dvorani
Valentina Oblaka predavanje v sklopu
predavanj
»Dopolnimo
spoznanja«.
Naslov tokratnega srečanja bo »Tri
Slovenije in usklajevanje resnic« Slovenstvo skozi očala zamejskega
Slovenca. Znani tržaški publicist mag.
Ivo Jevnikar bo predstavil pomembne
poudarke življenja Slovencev v vseh treh
Slovenijah.
Skupina za mlade pare v
spoznavanju
V četrtek, 28. 1., ob 19.00 bo prvo
srečanje skupine za pare v spoznavanju.
Skupino bosta vodila zakonca Zupan.
Dobrodošle predhodne prijave. Dobimo
se v učilnici župnišča.
Duhovni vikend za družine na
Brezjah
Tudi letos organiziramo duhovni vikend
za družine na Brezjah pri Mariji Pomagaj.
Duhovni vikend bo drugi vikend v
februarju. Družine lepo vabljene, da
skupaj poglobite svoj odnos z Jezusom.
Župnijsko romanje v maju
V cerkvi pod korom na mizici za tisk si
lahko vzamete predstavitev župnijskega
romanja v mesecu maju (30. 4. – 2. 5.) po
poteh papeža sv. Janeza XIII in papeža
bl. Pavla VI. Lepo vabljeni!
Mesec december:
K Bogu so odšli: Pogrebov ni bilo.
Božji otroci so postali:
•
Laura Marija Kotar, Dunaj
Zahvale
Iz srca bi se še enkrat rad vsem zahvalil
za ljubezen do naše župnije, ki ste
jo izkazali v minulih praznikih. Hvala
družinam družinske kateheze za čudovite
jaslice, hvala možem, ki so postavljali
smrekice in lučke, hvala vsem, ki ste
čistili cerkev, hvala krasilkama ter Ireni
in Zoranu za zlikane prte. Hvala Roku
Bizantu za jaslice v pastoralnem domu
in Mihu Lešnjaku za jaslice v kapeli sv.
Družine. Hvala g. Marjanu Bukovšku
za uglasitev orgel. Posebna zahvala
gre vsem bogoslužnim sodelavcem:
ministrantom, bralcem Božje Besede,
pevskim zborom in pritrkovalcem. Hvala
otroškemu pevskemu zboru za čudovito
božičnico pred večerno sv. mašo. Prav
tako hvala moškemu pevskemu zboru za
zapeto božičnico pred polnočnico. Hvala
g. diakonu Iztoku in seveda bogoslovcu
Petru. Hvala vam za vse vaše darove,
ki ste jih namenili v praznične ofre, in
za izrečena voščila. Iskrena hvala vsem
kolednikom naše župnije in njihovim
spremljevalcem. Iskrena hvala vsem,
ki ste kolednike lepo sprejeli na vaših
domovih, prisluhnili njihovemu oznanilu
ter jim z darovi pomagali, da bodo
razveselili otroke in slovenske misijonarje
po svetu. Hvala vam, da vztrajate v veri
in da lahko kot duhovnik skupaj z vami
doživljam, kako se Beseda učlovečuje v
tem času in prostoru po dobrih ljudeh, po
živem Cerkvenem občestvu. Bog povrni
vsem!
SVETO LETO BOŽJEGA USMILJENJA
8. decembra je vesoljna Cerkev vstopila v jubilejno leto usmiljenja. Gre
za izjemen verski dogodek, čas milosti za odpuščanje grehov, posebno
obdobje za spravo in spreobrnjenje. V judovski tradiciji je bilo vsako 50.
leto jubilejno leto. V njem so bili Judje dolžni ponovno vzpostaviti enakost.
Družine, ki so izgubile premoženje in svobodo, so prejele novo možnost za
enakopravno življenje. Danes je cerkev dala jubileju bolj duhovni pomen.
Gre za splošno odpuščanje – odpustek odprt za vse. Razglasitev svetega
ali jubilejnega leta spremljajo nekatera znamenja ali simboli, ki vernikom
na primeren način pomagajo doživeti izkustvo velikih krščanskih resnic ter
jih vodijo h globljemu odnosu do Jezusa Kristusa: romanja, sveta vrata in
odpustki.
Kaj so sveta vrata?
Začetni obred jubileja je odpiranje svetih vrat. Gre za vrata, ki se odprejo
samo med svetim letom, sicer so zaprta. Taka vrata imajo štiri svete
bazilike v Rimu: Sv. Peter, Janez v Lateranu, Sv. Pavel zunaj obzidja in
Marija Velika. Odpiranje vrat simbolično sporoča vernikom posebno pot
proti odrešenju. Sveta vrata drugih bazilik se odprejo po odprtju svetih vrat
bazilike sv. Petra.
Sveta vrata v Sloveniji:
Škofija Celje
Celje stolnica – sv. Danijel
Brestanica – bazilika Lurške Marije
Petrovče – bazilika Matere Božje
Škofija Koper
Koper stolnica – Marija vnebovzeta
Bazilika na Sveti Gori
Log pri Vipavi – Romarska cerkev Marije, Tolažnice žalostnih
Nadškofija Ljubljana
Ljubljana stolnica – sv. Nikolaj
Slovensko Marijino narodno svetišče Marije Pomagaj – Brezje
Nadškofija Maribor
Maribor stolnica – sv. Janez Krstnik
Maribor frančiškani – bazilika Matere usmiljenja
Ptujska Gora – bazilika Ptujskogorske Matere Božje
Škofija Murska Sobota
Murska Sobota stolnica – sv. Nikolaj
Škofija Novo mesto
Novo mesto stolnica – sv. Nikolaj
Kaj so odpustki in pod kakšnimi pogoji lahko prejmemo
svetoletni odpustek?
Redna oblika podeljevanja Božjega odpuščanja je zakrament svete
spovedi, h kateri spada tudi naložena pokora. Pokora nam je v pomoč pri
premagovanju grešne navade, ki ostane pri grehu. Bog nam pri spovedi
grehe odpusti, vendar pa grešno nagnjenje ali navada običajno ostane. Te
se postopoma očiščujemo s pokoro na tem svetu ali v vicah “na onem”. S
popolnim odpustkom nam je odpuščena – ali bolje rečeno v moči zadostitev
Kristusa in vseh svetnikov nadomeščena – zdravilna kazen za naše grehe,
ki bi je bili deležni na tem svetu, ali bi jo morali odslužiti v vicah. Kakor je
bilo v judovski kulturi odpuščanje vseh dolgov bistvena sestavina svetega
leta, tako tudi Cerkev v svetem letu, v redu duhovnega življenja, naklanja
odpuščanje vseh dolgov. V službi odrešenja pod določenimi pogoji naklanja
popolni odpustek vsem kristjanom, ki so se ustrezno pripravili. Kakor vsak
drugi popolni odpustek, je tudi jubilejni odpustek mogoče prejeti samo
enkrat na dan. Mogoče pa ga je nakloniti – v obliki priprošnje – tudi
rajnim dušam v vicah.
Katoličan lahko v svetem letu prejme popolni odpustek, če
izpolni naslednje pogoje:
1.
Obišče svetoletno cerkev in je tam pobožno pri sveti maši ali drugi
liturgični pobožnosti (hvalnice, večernice).
2.
Obišče svetoletno cerkev in tam nekaj časa posveti čaščenju
Najsvetejšega ali pobožnemu premišljevanju, moli Očenaš, izpoved vere (v
katerikoli priznani obliki) in molitev na čast Devici Mariji.
3.
Posveti nekaj časa obisku ljudi, ki so v potrebi ali stiski (bolniki,
zaporniki, osamljeni, starejši ljudje, prizadeti ipd.), v smislu, da roma h
Kristusu, navzočemu v njih.
4.
Opravi dejanje spokornosti, da se npr. vsaj en dan odpove kajenju,
uživanju alkohola, mesu … Tako zbrani denar pa nameni revežem.
5.
Podpre z znatnim prispevkom dela verske ali socialne narave:
pomoč revnim otrokom, mladini, zapuščenim starejšim ljudem, tujcem,
beguncem, misijonarjem.
6.
Posveti del prostega časa dejavnostim, ki so koristne za župnijsko
občestvo ali za skupnost.
Ko je vernik opravil eno od zgoraj naštetih dejanj, je za izpolnitev pogojev
za pridobitev jubilejnega odpustka dolžan ta dan (lahko pa tudi do dvajset
dni prej ali do dvajset dni kasneje):
• opraviti zakramentalno spoved,
• prejeti sveto obhajilo ter
• moliti po papeževem namenu (katero koli molitev).
Prvi pogoj, da smo lahko deležni Božjih darov, je namreč, da smo v stanju
milosti. Za jubilejni in tudi druge popolne odpustke pa se vrh tega zahteva
tudi nenavezanost na greh, tudi mali.
Obhajanje svetega leta v domači župniji
Goreče vas vabim k razmišljanju o svetem letu Božjega usmiljena.
Razmišljanje bo rodilo čudenje nad velikimi milostmi, ki nam jih naklanja
Bog po materi Cerkvi. Globlje bomo začutili, kako zelo se Bog sklanja k
človeku in mu prihaja naproti tja, kjer je najbolj ranljiv. Vzemimo si čas za
to razmišljanje, vključimo ga v osebno ali pa družinsko molitev. Naj bo to
prva spodbuda za dobro obhajanje svetega leta. Prav to pa bo spodbudilo
konkretna dejanja odpiranja našega srca Bogu, kot je zgoraj izčrpno
opisano. Konkretne spodbude za obhajanje svetega leta v naši župniji bodo
sledile v nadaljnjih oznanilih.