Oznanila št. 24 - Župnija Preska

Comments

Transcription

Oznanila št. 24 - Župnija Preska
MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
29. 12. 2014
Tomaž Becket,
šk.
Torek
30. 12. 2014
Feliks, pp.
18.00 + Jarc Anica, 7.dan
+ Jože Rihar; obl. (oddana)
Sreda
31. 12. 2014
Silvester, pp.
18.00 ++ Marija in Ivan Bergant
Četrtek
1. 1. 2015
Marija Sveta
Božja Mati- novo
leto, dan miru
9.30 ++ Dobnikar in Plešec
18.00 + Ana Starman
Petek
2. 1. 2015
Sveti Bazilij
in Gregor
Nacianški, šk. in
c. uč.
prvi petek
18.00 + Franc Jarc
Sobota
3. 1. 2015
Ime Jezusovo
prva sobota
8.00 za duhovne poklice
18.00 + Jože Jenko
Nedelja
4. 1. 2015
2. nedelja po
Božiču
Angela, red.
7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++Starši Košenina, obl.
18.00 ++Mihevčevi
Ponedeljek
5. 1. 2015
Simeon, puš.
6.30 (kapela) + Angela Košenina
Torek
6. 1. 2015
Gospodovo
razglašenje
9.00 (cerkev) ++ Valentin in Ana Čarman
18.00 ++ Peter in Marija Petač
(cerkev)
Sreda
7. 1. 2015
Rajmund, duh.
18.00 + Alojz Žižek
(kapela)
Četrtek
8. 1. 2015
Severin, op.
18.00 + Franc Osredkar, 30. dan
(kapela) po namenu (oddana)
Petek
9. 1. 2015
Julijan, muč.
18.00 + Alojz Česen, obl.
(kapela)
Sobota
10. 11. 2015
Gregor, pp.
18.00 ++ Ivan Tehovnik in vsi
(cerkev) Žibertovi
Nedelja
11. 1. 2015
Nedelja
Jezusovega
Krsta
Pavlin Oglejski,
šk.
Sir 24,1-4.8-12
Ps 147,12-15.19-20
Ef 1,3-6.15-18
Jn 1,1-18
Iz 55,1-11
(Ps) Iz 12,2-6
1 Jn 5,1-9
Mr 1, 7-11
6.30 (kapela) ++ Vidmar
7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ Anton in Marija Komatar
18.00 + Franc Hafner, r.d.
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Župnija Preska
Napovedni koledar:
12.1. – ŽPS
13.1. – katehetski sestanek
15.1. – priprava na krst
16.1. – 18.1. – duhovni
vikend za birmance v
Adergasu
17.1. – sv. maša pri sv.
Marjeti
18.1. – krstna nedelja
19.1. – 25.1. – teden molitve
za edinost kristjanov
22.1. – skupina za mlade
pare
24.1. – srečanje animatorjev
25.1. – nedelja svetega
pisma
Krstna nedelja:
Nedelja 18.1. je krstna.
Priprava na krst bo v četrtek
15.1. ob 19.00 v župnišču.
Potrebne predhodne prijave.
Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni
sv. maši vabljeni k molitvi
večernic pred Najsvetejšim.
Povabilo k torkovemu in
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno
uro pred sv. mašo lepo
povabljeni k tihemu češčenju
Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste
lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja v kapelo svete
družine
v
pastoralnem
domu.
Čiščenje cerkve:
3. 1. – 2. skupina (vodja:
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30; Martina Turk)
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164; 10. 1. – 3. skupina (vodja:
Urška Jenko)
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika
Leto: XXV
številka: 24
28. december 2014
Jaslice – prizor posvečenega življenja
V letu posvečenega življenja obhajamo letošnje Božične
praznike. Prizor takšnega življenja zremo v naših župnijskih
jaslicah, ki jih je izdelal pleterski menih. Jaslice je za
župnijsko cerkev kupil g. župnik Janez Ham. Posvečeno
življenje je sveto življenje. Sveto življenje pa je življenje z
Bogom. Živeti z Bogom pa pomeni dovoliti mu, da se sredi
našega nepopolnega sveta rodi On, ki je popolnost sama.
Živeti z Bogom pomeni Boga spustiti v naše življenje, kajti
želi si biti navzoč v naših življenjih. Naravnost čaka, hodi
za človekom, da ne bi zamudil trenutka, ko ga bo spustil v
življenje. Že s tem, da se rojeva v Betlehemu, kar v prevodu
pomeni »hiša kruha«, nakazuje na to, da želi postati kruh
za življenje. S tem, da se rojeva v jaslih pa želi povedati,
da bi človek, ki je z grehom postal kot žival, naposled ko bi
postal lačen in bi se nagonsko vrnil k jaslim, zagotovo našel
Boga. Nekaj čez trideset let kasneje bodo učenci tega deteta
iz jasli slišali odrešilne besede: to je moje telo in moja kri, ki
se daje za vas. In kruh ne bo več kruh in vino tudi ne vino,
pač pa njegovo telo in kri. Pšenica in trta v naših jaslicah nam
nakazujeta to. In stvarstvo kar vzklika od veselja, ker more
služiti svojemu stvarniku. Če se boste ozrli po ovcah boste
videli kako skačejo od veselja. Človek pa doživlja prihod
Odrešenika na svoj način. Nekateri pastirji hitijo k jaslim, eden
izmed njih je zaspal. Tisti, ki se bodo srečali z Jezusom, bodo
lahko začutili, da je On tisti, ki bo zapolnil tisti del njihovega
življenja, ki hrepeni po živem Bogu. Vsak človek namreč
hrepeni po Bogu, predvsem tam, kjer je ubog, kjer trpi in kjer
ga boli. Povedati to Jezusu, ga povabiti v to nepopolnost,
to je posvečeno življenje. Šele ko ima naše dovoljenje, se
lahko rodi sredi našega sveta. Takrat se začne svetost. Naj
bo evharistija začetek našega posvečenega življenja v tem
letu! Blagoslovljene in duhovno bogate praznike vam želim.
Odrešenik je prišel na svet! Aleluja!
Jure Koželj, župr.
Koledovanje
V teh dneh obiskujejo naše domove
koledniki.
Koledniška
akcija
je
blagoslov za celo župnijo in veselje
mnogim, ki bodo deležni njenih sadov.
Vabim vas, da lepo sprejmete naše
kolednike in jih podprete z dobro
besedo, molitvijo ter darom za namene
akcije.
Drugi sveti večer
Na silvestrovo bomo imeli zahvalno
sveto mašo ob 18.00. Pri njej se bomo
tudi z zahvalno pesmijo zahvalili Bogu
za vse dobro, kar nam je storil pa tudi,
da nas je spremljal v preizkušnjah.
Mnogi boste priredili ali pa se udeležili
kakšne novoletne zabave. Naj bo sveta
maša duhovni uvod v praznovanje.
Ta večer je tudi drugi sveti večer,
zato ste povabljeni da ohranite ali pa
obudite navado blagoslova doma, da
s kropljenjem in kajenjem ob molitvi
prosimo Boga za blagoslov.
Marija Božja Mati
Novo leto začenjamo s praznikom
Marije Božje Matere. Če se bomo
prejšnji večer zahvalili pa se bomo ta
dan preko Marije obrnili na nebeškega
Očeta, da bi nas v tem letu spremljal
in varoval. Sveti maši bosta ob 9.30 in
zvečer ob 18.00. Pri obeh mašah bo
ofer po običajnem namenu.
Statistika
Ob koncu leta se navadno tudi ozremo
nazaj in pogledamo, kakšno je bilo to
leto. V statistiki je naše župnijsko leto
zgledalo tako: krsti: 16 (leto prej 21),
9 dečkov in 7 deklic, novokrščenci so
se rodili v: 11 v cerkvenem zakonu, 3
v civilnem zakonu, 2 v izvenzakonski
skupnosti; poroke: 3 (leto prej 2), ena
poroka je bila po odpustnici sklenjena
drugod; pogrebi: 29 (leto prej 19), 13
žensk, 16 moških; verouk: 205 (leto prej
214), prvoobhajancev 27 (leto prej 23),
birmancev 45; nedeljniki: povprečno
število 600. Vsem številkam navkljub
pa verjamem, da je bilo leto bogato
četudi tega številke ne morejo zaobjeti.
Prvi petek
Prvi petek v januarju ne bo obiska
bolnikov, saj je bilo le-to pred prazniki.
Bo pa češčenje Najsvetejšega do
polnoči. Vabim vas, da se ustavimo
pred Jezusom in mu izročimo naša
življenja. Češčenje bo v kapeli.
Božični koncert zbora
Cantemus
V soboto, 3.1. bo pri večerni sveti maši
pel mešani pevski zbor Cantemus. Po
maši bo imel krajši koncert božičnih
pesmi. Lepo vabljeni!
Praznik Gospodovega
Razglašenja
6. januarja praznujemo praznik
Gospodovega razglašenja. Novica, da
je prišel Odrešenik na svet, je namreč
dosegla tudi modrece, ki so iz vzhoda
pripotovali, da bi se mu poklonili. Ta
dan bosta dve sveti maši: ob 9.00, pri
kateri sodelujejo otroci župnijskega
vrtca in ob 18.00. Na ta dan ni verouka,
razen za 2. razred, ki verouk ima.
Ostali naj se udeležijo svete maše.
K njej lahko prinesete »šparovčke«
z darovi za misijone. K večerni maši
otroci povabljeni, da pridete oblečeni
kot kralji.
Karitas – delitev hrane
bi nam lahko pomagal pri prevozu tja
in nazaj lepo povabljen.
Kateheza za odrasle
V zimskem času od 5.1. do 1.4.
bodo vse delavniške maše v kapeli
pastoralnega
doma.
Razlog
je
zagotovo ekonomske narave, saj tako
cerkve ni potrebno toliko ogrevati,
poleg tega pa je v kapeli bolj domače,
saj smo zbrani na manjšem mestu.
Nedeljske in praznične maše pa bodo
vse v cerkvi.
V sredo 7.1. bo župnijska Karitas delila
pakete pomoči s hrano.
V četrtek 8.1. bomo imeli katehezo
za odrasle. Poglobili se bomo v del
veroizpovedi, ki govori o Jezusu
Kristusu. Vljudno vabljeni, da okrepimo
poznavanje verskih vsebin.
Župnijsko srečanje
kolednikov
Srečanje kolednikov naše župnije bo
v soboto 10.1. ob 9.00 v pastoralnem
domu. Vabljene skupine, ki ste
obiskovale naše domove.
Srečanje animatorjev
poletnega oratorija
Mesečno
srečanje
animatorjev
poletnega oratorija bo v soboto 10.1.
ob 19.00. Animatorji lepo vabljeni.
Nedelja Jezusovega krsta in
predstavitev prvoobhajancev
Na
nedeljo
Jezusovega
krsta,
11. januarja, bo pri maši ob 9.30,
predstavitev letošnjih prvoobhajancev.
Tako bomo vsaj malce bolj vedeli, kdo
so tisti, ki se bodo s prvim prejemom
obhajila pridružili občestvu, zbranemu
ob oltarni mizi. Hkrati pa je to tudi
vabilo, da z molitvijo podpremo njihovo
pripravo.
Škofijsko srečanje kolednikov
Škofijsko srečanje kolednikov bo v
soboto, 17.1.2015 ob 10.00 v Zavodu
sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
Zbor pred župniščem ob 9.30. Kdorkoli
Maše v kapeli
Skupina za mlade pare v
spoznavanju
Ponovno vabim pare v spoznavanju
na skupino, ki je namenjena prav njim,
kot pomoč pri spoznavanju božjega
načrta za skupno življenje. Skupino
bo vodil mlad zakonski par iz Kranja.
Dobrodošle predhodne prijave. Lepo
vabljeni.
Zahvale
Vsem bi se še enkrat zahvalil, da ste
na kakršenkoli način, tudi z molitvijo,
pripomogli v pripravi na praznike in pri
izvedbi. Hvala skupinam za čiščenje,
jasličarjem, kraslikama, ključarjem,
pevcem, pritrkovalcem, ministrantom
in bogoslovcu. Hvala OPZ za pripravo
čudovite božičnice, prav tako MePZ
za prepevanje božičnih pesmi pred
polnočnico. Hvala vsem, ki ste darovali
v božični ofer. Veliko vas je prineslo
v župnišče dar za kurjavo. Tudi vam
iskrena hvala. Vsako drobno delo gradi
in bogati župnijo in župnijsko življenje.

Similar documents