GOSPOD Je vStaL, GOSPOD ŽIvI

Transcription

GOSPOD Je vStaL, GOSPOD ŽIvI
29. 3.
Nedelja
Mašne namene, ki so vpisani kot drugi, bo opravil Tomaž Mavrič
700
Za župljane in dobrotnike
6. POSTNA - cvetna Ivan in Kata Katić
NEDELJA
830
Bertold, redovnik
1000
Starši Kranjc in Selak
- prehod na letni čas Popoldanska pobožnost
1400
30. 3.
Ponedeljek
Janez Klimak, menih
1900
Starši Kalan
31. 3.
Torek
Amos, prerok
1900
+++ Košan in Čarman
1. 4.
Sreda
Irena in Agapa, mučenki
1900
Starši Kokalj
Boštjan Redenšek, obl.
2. 4.
Četrtek
VELIKI ČETRTEK
postavitev sv. Evharistije
19
Vinko Gale
Po namenu
3. 4.
Petek
VELIKI PETEK
obredi velikega petka
1500
1900
Križev pot
ta dan ni svete maše
4. 4.
Sobota
VELIKA SOBOTA
velikonočna vigilija
1100, 1500, 1600 in 1700 blagoslov velik. jedil
2000
+++ Poljanec
5. 4.
Nedelja
velika noč
gospodovega
vstajenja
700
930
1100
1400
Jakob Rajšek
Terezija (obl.) in Martin Bukovec
za župljane in dobrotnike
velikonočna pobožnost
6. 4.
ponedeljek
Velikonočni ponedeljek
Vilijem, opat
700
900
Za zdravje
+++ Dolenc in Logonder
7. 4.
Torek
Herman, redovnik
730
Pavel in Etelka Lopert
8. 4.
Sreda
Julija, redovnica
1900
Milena in Jože Oman
9. 4.
Četrtek
Valtruda, redovnica
1900
Julka Sluga
Anton Fic (ob pogrebu)
10. 4.
Petek
Ezekijel, prerok
1830
1900
Češčenje svetega rešnjega Telesa
Beti Okorn
11. 4.
Sobota
Stanislav, škof
1900
Peter Brdnik
Ljubica Kaurin, obl.
12. 4.
Nedelja
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
Zenon, škof
700
830
1000
1400
Za župljane in dobrotnike
Jakob Rajšek
Feliks Bajt in Marija Kristan
Popoldanska pobožnost
00
Ecce, Agnus Dei! (Jn 1,29)
Leto IX št. 418
Glejte, Jagnje Božje!
Glasilo župnije svetega
Janeza Krstnika na Suhi NEDELJA, 29. III. 2015
cvetna NEDELJA in VELIKA NOČ
Gospod je vstal,
Gospod živi
Gospod je vstal, Gospod živi,
odrešil grešne je ljudi.
Veseli se, človeški rod,
naj pesem se glasi povsod.
Aleluja.
Med nami si, Gospod neba,
edino upanje sveta.
Ti z nami boš do konca dni,
zato hvaležni smo ti vsi.
Aleluja.
Vstajenje čaka tudi nas,
ko boš, Gospod, prišel po nas.
Pomagaj nam, da vsak živi,
kot evangelij nas uči.
Aleluja.
Dragi bratje in sestre! Za praznike in vse
dni naše ga življenja si zaželimo globoke
zasidranosti v Vstalem in da tudi v dneh
preizkušenj ne bi pozabili na melodijo
ALELUJE.
Našemu oltarnemu občestvu, vsem prijateljem in dobrotnikom naše cerkve ter
župnije, zlasti pa vsem bolnim, želim vere,
upanja in ljubezni v povezanosti z ŽIVIM
Odrešenikom ter med seboj.
Vaš župnik
Naš rojak, Tomaž Mavrič, se v imenu
svojih ubogih iskreno zahvaljuje za vse
darove, ki ste jim jih namenili.
Spominja se vas v svojih molitvah in na
vas kliče Božjega blagoslova in Marijinega
varstva ter vsem želi blagoslovljene
praznike.
OZNANILA:
6. POSTNA - CVETNA - NEDELJA
Danes se Cerkev spominja Kristusovega vhoda v Jeruzalem, kjer je dovršil svojo velikonočno skrivnost.
Ob 14-ih lepo povabljeni v kapelo k molitvi križevega pota. V besedilu molitve naj se razlega naš pozdrav
(Hozana) Kristusu. V duhu se mu bomo pridružili na poti trpljenja in našega odrešenja.
V tem tednu so vse svete maše v večernih urah in v cerkvi. V prvih treh dneh bom od 18. ure do svete
maše v spovednici. V svetem tridnevju pa ne več. Ne prezrite milosti, ki jih Gospod deli po zakramentu
svete spovedi.
Ta teden otroci nimajo verouka, ker je že veliki teden. Starši ste vabljeni, da se z otroci udeležite bogoslužja
svetega tridnevja, ter jim tako z osebnim zgledom pomagate rasti v veri in ljubezni do Boga.
Bolne in starejše bom obiskal na veliko četrtek dopoldan. Če bi se še kdo želel srečati z vstalim Zveličarjem
srečati čeprav redno ne prihajam k njemu, me za obisk, prosim, pokličite. Svojce in domače prosim, da
starejšim in bolnim omogočite srečanje z vstalim Kristusom.
SVETO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK:
Sveta maša ob 19. uri. Praznujemo postavitev evharistije in mašništva ter razglasitev nove zapovedi
ljubezni. Pri maši boste lahko oddali POSTNO KUVERTO-DAROVE ZA UBOGE, ki ste jih zbirali ves
postni čas. Ko se zapoje “Slava” utihnejo orgle in se “zavežejo” zvonovi.
Jezus se je po zadnji večerji umaknil na vrt Getsemani. V spomin na ta dogodek prenesemo Najsvetejše v
tabernakelj na stranskem oltarju. V molitvi ostanemo še nekaj časa z Jezusom. Lepo povabljeni k bedenju
z Gospodom.
VELIKI PETEK:
Ta dan je strogi post. Vsaka zabava je na ta dan neokusna.
Ob 15. uri povabljeni v cerkev k molitvi križevega pota. Skupaj s to pobožnostjo bomo začeli tudi devetdnevnico Božjega usmiljenja, ki traja od velikega petka do praznika Božjega usmiljenja na belo nedeljo
(27. 4. 2014). Jezus je rekel sv. Faustini: Želim, da v teh devetih dneh pripelješ duše k izviru mojega usmiljenja,
da bi v njem našle moč, milost in pogum za življenje, posebej v trenutku smrti. Za te pobožnosti bom delil
posebne milosti.«
Obredi v čast Jezusovemu trpljenju se začnejo ob 19. uri. Ta dan ni svete maše. Cerkev nas vabi, da pri
bogoslužju globlje premišljujemo skrivnost križa. Ne častimo leseno podobo križa, temveč Njega, ki je na
križu za nas daroval svoje življenje. Na veliki petek tudi ne obhajamo Jezusovega pogreba, ampak Njegovo
zveličavno trpljenje, ki prinaša zmago nad smrtjo in prižiga zarjo vstajenjskega jutra.
Po končanih obredih povabljeni k molitvi ob Božjem grobu.
VELIKA SOBOTA: Zjutraj ob 7. uri bo blagoslov ognja. Dan preživimo v duhovni zbranosti. Če le
moremo, obiščimo cerkev in pokleknemo k Božjemu grobu. Kar boste darovali v pušico pri Božjem grobu
je namenjeno za Cerkev v sveti deželi.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL je lep slovenski običaj. Brez njega si skoraj ne moremo predstavljati velikonočnih praznikov. Običaj je gotovo izraz globoke vere naših prednikov, ki so z blagoslovom
jedil hoteli priklicati Božji blagoslov v svoje domove. Velikonočna jedila so podoba velikonočne večerje, ki
jo je Jezus obhajal s svojimi učenci. Obenem je na nek način podoba svete maše-velikonočne gostije.
Blagoslov velikonočnih jedil bo v cerkvi, in sicer ob 1100, 1500, 1600 in 1700.
VELIKONOČNA VIGILIJA se začne ob 20. uri. Vigilija (bedenje) pomeni veselo pričakovanje Kristusove
vrnitve v molitvi in petju. To je noč vseh noči, pričakovanje jutra, ko je Kristus zdrobil verige smrti in vstal
kot zmagovalec.
V cerkvi mora biti temno, da pride luč velikonočne sveče bolj do izraza. S seboj prinesite svečke. Sveče
bomo prižgali med slavjem luči in pri obnovitvi krstnih obljub. Bogoslužje na veliko soboto zvečer je
najbogatejše, najlepše in najdaljše v vsem letu. Da bi mogli doživeti in razumeti skrivnost ter vsebino velike
noči in pomembnost krsta, se udeležimo vigilije. Pri tej maši se spet oglasijo orgle in se odvežejo zvonovi,
da veselo igrajo in potrkavajo v čast vstalemu Kristusu.
Danes teden je največji krščanski praznik, VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA. Ob 7. uri bo
vstajenjska pobožnost. Po trikratnem “aleluja” se za kipom vstalega Zveličarja razvrstimo v procesijo. Med
procesijo so razvrščena bandera. Po končani procesiji je slovesna sveta maša.
Druga sveta maša je ob 9.30 uri, tretja pa ob 11. uri. Pri vseh mašah je velikonočni ofer. Vaši darovi bodo
namenjeni ureditvi vhodnega portala pred cerkvijo. Bog povrni s svojim blagoslovom!
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da je bogoslužje v svetih dneh lepo potekalo in da
je v cerkvi, v župnišču in okolici vse urejeno. Hvala vsem, ki ste polepšali te praznične dni s svojim
petjem, sodelovanjem, prijazno mislijo, besedo ali molitvijo. Bog plačaj tudi za darove ob blagoslovih
velikonočnih jedil in za darove pri Božjem grobu. Vstali Gospod naj vas nagradi z deležem pri svojem
vstajenju tudi za postne darove, ki ste jih prinesli na veliki četrtek. Če je kdo zamudil ali pozabil,
lahko prinese svoj dar do bele nedelje. Te bomo potem posredovali našemu rojaku Tomažu Mavriču,
ki deluje med ubogimi v Ukrajini. Klic ubogih in stiskanih nas še naprej vabi k delom usmiljenja.
Popoldne ob 14. uri povabljeni v kapelo k protipotresni pobožnosti (ob mnogih pretresih in
potresih po svetu, bomo še bolje razumeli potrebnost molitve). Po starem običaju se na sveti dan,
kot je Velika noč, ne hodi po obiskih, da se v svetih čustvih in mislih ne bi raztresli. Zato pa se radi
udeležimo popoldanske pobožnosti. Zmolili bomo rožni venec in litanije Matere Božje. Marijini
radosti, ki jo je bila deležna ob svojem vstalem Sinu, pridružujmo tudi mi svoje velikonočno veselje.
Zato se v večjem številu zberimo k zahvalni in prošnji pobožnosti.
Jutri je VELIKONOČNI PONEDELJEK. Ker je dela in pouka prost dan in še vedno praznik,
nekakšna podaljšana velika noč, zato se bomo potrudili tudi za obisk svete maša. Maše bodo ob 700
in 900 uri.
Od torka so petka bo sveta maša v kapeli.
V sredo po sveti maši svetopisemsko / ketekizemski večer. Lepo vabljeni!
V petek lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim! Ne pozabimo in večkrat se spomnimo, da
samo molitev spreminja srca. Tako naša, kot vseh tistih, za katere molimo. Vstali zveličar nam bo
po molitvi pomagal razumeti skrivnosti življenja, trpljenja in vstajenja.
Otroci v tednu po Veliki noči še nimajo verouka. Starši ste vabljeni, da se z otroki udeležite
bogoslužja velikonočnega praznika. Ves teden do bele nedelje se imenuje velikonočna osmina in
je en sam praznik. Radi pridite k bogoslužju tudi zato, ker opravljamo devetdnevnico k Božjemu
Usmiljenju. Sveti oče J.P. II. je namreč 2. velikonočno - belo nedeljo razglasil za nedeljo Božjega
Usmiljenja in pred to nedeljo naj se opravlja devetdnevnica. Na nedeljo Božjega usmiljenja nam
Cerkev naklanja popolni odpustek; seveda vsem, ki so duhovno ustrezno pripravljeni. Ne zamudimo
trenutka srečanja z Gospodom.
Sledi darovanje, ofer. Vaši darovi bodo namenjeni ureditvi vhodnega portala pred vhodom v
cerkev. Bog vam povrni!
Krščevanje v mesecu aprilu bo na nedeljo Božjega usmiljenja, med zadnjo sv. mašo.
BRALCI BERIL: (zamenjavo poiščemo sami :)
Sobota 1900
Nedelja 700
Nedelja 830
Nedelja 1000
DATUM
Mateja Kolar
Primož Krajnik
Domen Krvina
Marin Klarič
5. 4. 2015
Mateja Kolar
Gašper Dagarin
Ana Dagarin
Klemen Čebular
12. 4. 2015