PRIDI SVETI DUH, NAPOLNI SRCA SVOJIH VERNIH !!! SRCA

Transcription

PRIDI SVETI DUH, NAPOLNI SRCA SVOJIH VERNIH !!! SRCA
OZNANILO
Sv. Mihael – Vransko 19.05.2013 Številka 20 Leto: XIV
BINKOŠTI – TRETJE SLOVESNO JUTRO
V vsej zgodovini
človeštva so tri
jutra
najslovesnejša in
najpomembnejša:
Jutro stvarjenja, ko
je človek uzrl
čudovito vesolje,
pokleknil in počastil
svojega Boga in
Stvarnika. Drugo je
jutro veselega
vstajenja našega
Odrešenika, ko je od ust do ust šla vesela novica: »Gospod je vstal,
zopet živi in se je prikazal svojim ljubljenim učencem.« Žalost se je
spremenila v glasne vzklike veselja, tarnanje v veselje.
Najbolj vzvišeno, slovesno in blagoslovljeno je tretje jutro
binkoštnega praznika, ko se je Sveti Duh v šumu silovitega viharja in
v obliki ognjenih plamenov izlil nad Gospodovimi učenci, tako kot jim
je bil Jezus obljubil. Bili so polni Svetega Duha, luč je bila v njihovem
umu, moč je napolnila njihova srca. Veliko delo odrešenja je bilo
dovršeno, Katoliška cerkev, ustanova, ki jo je postavil Jezus, je bila
ustanovljena. Sveti Duh je bil poslan in je prenovil obličje zemlje. To
je bilo veliko slovesno jutro prve birme v Jeruzalemu.
Anton Martin Slomšek
PRIDI SVETI DUH, NAPOLNI
SRCA SVOJIH VERNIH !!!
NEDELJA SV. TROJICE – 26.5.2013
POJE
URA MINISTRIRA
Rado Kapus
7:00 Robi Golob
David Jambrovič
9:00 Tom Zore
Martin Reberšek
10:30 Tomaž Vadlan
Jure Skok
Polona Miklavc
Frančka Lesjak,
zbor sv. Cecilije
Severina
Reberšek
BERE
Primož Jerman
Nataša Juhart
Jani Lencl
Dragica Ropas
Anton Brišnik
Valerija Jerman
Med tednom ministrirata Robi Golob in David Jambrovič.
Cerkev v soboto ob 14.uri čistijo družine iz PREKOPE.
1. Romanja bodo letos:
* 25.5. - romanje na Brezje
* 15.6. – romanje na Trsat – Krk na grob škofa Mahniča
* 24.8. – romanje na Koroško – Gospa Sveta
* 19.10 – romanje v Belo krajino, Kočevski rog
2. Letos bo oratorij potekal v mesecu juliju od 22.7. do 27.7. pod
geslom BOG JE Z NAMI po narnijski zgodbi Potovanje Jutranje zarje.
Prvoobhajanci in starši so lepo povabljeni ves maj k šmarnični
pobožnosti. Tako se bomo ob Mariji, Božji Materi najlepše
pripravili na prejem sv. obhajila. Otroci bodo dobili v ta namen tudi
nagrado – spominske podobice, katere bodo lahko uporabili za
razvedrilne igre v letu vere.
ŽUPNIJSKA KARITAS VRANSKO ORGANIZIRA ROMANJE
STAREJŠIH NA BREZJE, V SOBOTO, 25.5. 2013 OB 7.30 URI.
ODHOD AVTOBUSA BO IZPRED CERKVE. PRISPEVEK ZA
VOŽNJO JE 8 EUR, ZA KOSILO PA 10 EUR (PO ŽELJI). PRIJAVITE
SE LAHKO NA ŠTEVILKI 031 227 694 - KATJA.
VABLJENI!
PRVOOBHAJANCI imajo pripravo za prvo sv. obhajilo vsako
soboto ob 18. uri v župnijski cerkvi.
ŠKOFIJSKO ROMANJE v Velehrad od 4. do 6. julija 2013
Ob 1150-obletnici prihoda slovanskih apostolov Cirila in Metoda
na Moravsko, želimo ta dogodek obeležiti s skupnim romanjem v
prestolnico Velikomoravske kneževine. Zaprosili smo agencijo
Aritours in se z njo dogovorili za program romanja. Romanje je
predvideno za celotno škofijo in bo potekalo, kakor je razvidno iz
priloge. Cena romanja je 189 €, ob prijavi je potrebno plačati 50 €.
Prijave zbiramo na župnijskih uradih, predvidoma do 31. maja 2013.
Romanje bo vodil dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof
ŠMARNICE MAJ 2013
Brode
Vitančeva kapela
na Griču
Stopnik
v cerkvi
od ponedeljka do sobote
nedelja
19:30
19:30
od ponedeljka do sobote
19:30
Mira Farčnik Zore
Marinka Dolar
Prekopa
Vrbanova kapela
od ponedeljka do sobote
20:00
Rudi Savinek
Anica Jagodič
Tešova
Blatnikova kapela
ponedeljek, sreda, petek
19:30
Majda Dolar
Vera Čvan
Prapreče
pri križu
ponedeljek
20:00
Magda Oblak,
Marija Završnik
sobota
19:30
Berta Farčnik
vsak dan
19:00
Martin Kajbič
sobota
20:00
Slavka Lebeničnik
Rafko Novak
Kale / Vologa
Blažetova kapela
sobota
19:30
Polona
Semprimožnik
Marija Grašinar
Merinca
pri kapeli
petek
20:00
Anica Orehovec
Dragica Ropas
vsak dan
17:15
Julijana Golob
od ponedeljka do sobote
19:00
ž. Jože Turinek
Čeplje
vaška kapela
Ravne
pri kapeli
Ločica
v cerkvi
NAŠ DOM
domska kapela
Vransko
v župnijski cerkvi
Zdenka Verdel
Če pustimo, da nas nagovori Duh, če smo navdušeni
nad njim, če dovolimo Svetemu Duhu »pristanek« v
svojem življenju, če izžarevamo nekaj tega veselja
naše vere, upanja in miru, potem nam ni treba nikomur
brez vprašanja širiti Božjega evangelija. Potem ta po
nas pričuje sam.
A. Schwarz
SVETE MAŠE
DAN
GODUJE
MAŠA ZA
PON Marija, Mati
20.05. Cerkve
2012
7:00
19:00
*17:00
(PRAZNIK)
TOR Timotej, diakon, 19:00
21.05. mučenec
17:00*
2013
SRE
Emil (Milan),
22.05. mučenec
2013
ČET
23.05. Evtihij, opat
2013
PET
Marija,
24.05. Pomočnica
2013 kristjanov –
+ Frančiško Podlesnik
+ v dober namen (Anica)
+ Franca Urankarja
+ sina Milana Karo ob g. in rd.
+ Ivana Lebeničnika
+ oč. Ivana Brezovnika, 14. obl., sp.
m. Ane
17:00* + Milana Ropasa in Antona
Kokovnika ob rd.
19:00 + oč. Antona Strožiča ob g. in rd.,
sp. m. Fanike
17:00* + Maro Lapuh, sp. ostalih in svaka
Silvota
19:00 + Vinkota Grabnarja, obl., sp. m.
Apolonije
17:00* + Franca Semprimožnika
19:00
Marija Pomagaj
SOB Beda Častitljivi, 19:00
25.05. duhovnik,
17:00*
2013 cerkveni učitelj
NED
7:00
26.05.
NEDELJA SV. 9:00
2013
TROJICE
+ Marijo Punčoh
+ Alojza Kreča, sp. staršev, brata in
dveh sester
+ žive in rajne župljanje
+ m. in oč. Jožeta Bogataja, obl.,
sp. Brdovljanovih ter Bogatajevih
10:30 + vse Mlačnikove rajne z Jeronima
17:00* + Matildo Mahkovic
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«
Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz
pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite
Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)
Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jože Turinek – župnik.
Tedenska izdaja. Tehnična priprava Niko Čvan, tel: 070/846-191 ali e-pošta:
[email protected]. Možnost tipkarskih napak. Naklada 365 izvodov. OZNANILO na
internetu: http://www.vransko.net/zupnija/oznanilo ŽUPNIK; tel: 03/572-51-01,
GSM: 031/387-001, NAŠ DOM; tel.: 03/703-42-20, GSM: 040/451-733,
ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757