teden – 13.04.2014

Transcription

teden – 13.04.2014
OZNANILO
Sv. Mihael – Vransko 13.04.2014 Številka 15 Leto: XV
Mt 26,14–27,66
»SKONCENTRIRANA« BOŽJA DOBROTA
Ko obhajamo evharistično
skrivnost, se spominjamo
celotnega Kristusovega
odrešenjskega delovanja. Pri
vsaki maši gremo s Kristusom
na pot v Getsemani, kjer poti
krvavi pot in moli.
Sočustvujemo z njim, ker so
ga izdali njegovi najboljši
prijatelji. Prehodimo z njim
križev pot, stojimo ob
njegovem križu in se
veselimo svetlobe vstajenja v
velikonočnem jutru. To, kar je
storil za nas in česar se
spominjamo pri vsaki maši,
nas »sili«, da ponavljamo:
»Kako dober je Gospod.« Da,
tako je dober, da ostaja z nami v podobi
kruha. Pri vsaki maši in pri vsakem obhajilu
prihaja k nam Kristus s sporočilom, da nas
ljubi. V evharistični skrivnosti postane njegova
ljubezen otipljiva. Tudi zato so kristjani začeli
častiti sveto Rešnje telo, da bi se napajali ob
viru ljubezni. V vsaki majhni beli hostiji so
»skoncentrirani« dogodki ob veliki noči in
otipljiv spomin na božjo ljubezen do nas.
Spoštljivo obhajajmo evharistijo, poglobljeno
uživajmo ta kruh, da bomo v dneh velikega
tedna okusili in spoznali, »kako dober je
Gospod«. In to posredovali tudi drugim.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
Veliki četrtek, 17.4.2014
URA
MINISTRIRAJO POJEJO
Luka Pikl
19:00
Frančka Lesjak,
Blaž Pečovnik
vsi ministranti
Veliki petek, 18.4.2014
Luka Pikl
19:00
Blaž Pečovnik
vsi ministranti
Velika sobota, 19.4.2014
Luka Pikl
19:30
Blaž Pečovnik
vsi ministranti
VELIKA NOČ, 20.04.2014
Luka Pikl
7:00
10:00
zbor sv. Cecilije
BEREJO
Nataša Juhart
Primož Jerman ml.
Franc Lesjak,
oktet
Katja Brezovnik
Marija Završnik
Dragica Ropas
Primož Jerman st.
Polona Miklavc
Katja Pikl
Maruša Pečovnik
Jernej Urankar
Polona Miklavc,
MZ
Jani Lencl
Zdenka Verdel
Blaž Pečovnik
star. ministranti
Anže Reberšek Franc Lesjak,
Aljaž Orehovec
MZ
mlajši ministranti
Marko Brišnik
Darko Kramar
Med tednom ministrirata Luka Pikl in Blaž Pečovnik.
Cerkev v soboto ob 14.uri čistijo in krasijo družine iz trga Vransko.
BOLNIKI – »Je kdo izmed vas je bolan, naj pokliče duhovnike
cerkve in naj ga v Gospodovem imenu mazilijo ter nad njim molijo in
verna molitev bo bolnika rešila in Gospod mu bo polajšal. Če je v
grehih, mu bo tudi odpuščeno.« (apostol Jakob)
BOLNIKE bom obiskoval v ponedeljek, torek in sredo. Če je kdo,
ki ga doslej še nisem obiskal, prosim, da mi domači sporočijo.
Ob pogrebnih slovesnostih je prav, da se na sveto obhajilo
pripravimo tudi z zakramentom sprave, da ne gremo k obhajilu
nepripravljeni! Ne delimo piškotov, temveč Jezusa Kristusa v sveti
evharistiji – sveto svetim.
VSA ZEMELJSKA DELA po možnosti zaključimo v sredo, da se
potem lahko pripravimo in udeležimo bogoslužja velikonočnega
tridnevja.
MINISTRANTI se naj udeležijo velikonočnega tridnevja in pridejo
na vaje uro pred sv. mašo, da se pripravijo na obrede.
FARNI KLUČARJI naj v torek ali sredo postavijo božji grob in
izberejo mladeniče, ki bodo nosili bandere pri velikonočni
procesiji. Fantje naj bodo temu primerno oblečeni.
DAROVANJE – Na veliki petek bomo svoj dar namenili za
vzdrževanje božjega groba v Jeruzalemu, na veliko noč pa bo vaš
dar namenjen za dokončanje in postavitev nadangelov Gabrijela
in Rafaela na postavke.
BIRMANCI IN PRVOOBHAJANCI so s starši povabljeni, da se
udeležijo v četrtek, petek in soboto v večernih urah velikonočnega
bogoslužja.
Proti
Jeruzalemu
Sprevod
sestavljajo velike
množice
romarjev, ki
prihajajo v
Jeruzalem za
praznik. Z njim
so hodile vse od
Galileje, vendar
so vedno
ostajale v ozadju;
sedaj so končno
v ospredju. Če tukaj ne bi bilo Jezusa, bi bile običajne množice, ki si rade
ustvarijo nekaj prazničnosti, ko od daleč pridejo do Jeruzalema. Sedaj pa je z
njimi Jezus. Brž ko so ga videli sedeti na osliču, so se vzradostili in svoje veselje
osredotočili nanj. Jezus je bil na sredini; množice so bile pred njim in so hodile za
njim in ga razglašale za “kralja”: Hozana Davidovemu sinu! To je njihov klic, ki
diši po verskem in političnem obenem. Po “političnem”, ker beseda hozana, ki je
sedaj postala čisti izraz odobravanja, prvotno pomeni “Reši nas vendar!”; po
verskem pa zato, ker je on tisti, ki prihaja v Gospodovem imenu. Jezus je v
resnici Božji poslanec. Kot takega ga končno prepozna množica.
M. Galizzi, Evangelij po Mateju
SVETE MAŠE
DAN
GODUJE
PON
14.04.
2014
TOR
15.04.
2014
SRE
16.04.
2014
Lidvina,
devica
+ m. Marijo Karničnik, obl.,
7:00
17:00* + Alojzijo Samaržija
Peternij,
škof
+ starše Marijo in Franca Felicijan ob rd.
in g.
17:00 + Ivana Lebeničnika
+ Marijo Brišnik, sp. Adalberta
7:00
17:00* + Matildo Mahkovic
Bernardka
Lurška,
devica
ČET
Veliki
17.04. četrtek
2014
MAŠA ZA
Simon
Barsabejski,
škof
7:00
9:00
19:00
PET
++Veliki
18.04. petek
2014 Evzebij, škof
19:00
SOB Velika
19.04. sobota
2014 Leon IX.,
7:00
10:00
NED
20.04.
2014
7:00
papež
VELIKA
NOČ
19:30
10:00
v celjski stolnici
+ Rudija Ropasa in vse Vranske dušne
pastirje
+ moža in oč. Ivana Remica, obl., sp.
staršev Remic in Beričič
+ Franca Skoka s Povšnika (Rutar)
bogoslužje velikega petka
- bogoslužje božje besede
- slovesne prošnje
- čaščenje križa in sv. obhajilo
blagoslov velikonočnega ognja
prvi blagoslov velikonočnih jedil, ki bo
vsako uro do 17. ure
bogoslužje velike sobote
slavje luči, bogoslužje božje besede,
krstno bogoslužje in evharistija
+ Nežo Novak
+ Avgusta Kosema (Rutar)
vstajenska procesija
+ žive in rajne župljane
+ mamo Frančiško Zore, obl., sp. vseh
Žavbijevih, Žibretovih in Mrkovih
+ Bernardo Oštir in vse Petrčeve (Rutar)
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«
Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jože Turinek – župnik.
Tedenska izdaja. Tehnična priprava Niko Čvan, tel: 070/846-191 ali e-pošta:
[email protected]. Možnost tipkarskih napak. Naklada 365 izvodov. OZNANILO
na internetu: http://www.vransko.net/ ŽUPNIK: 031/387-001, NAŠ DOM:
03/703-42-20, 040/451-733, ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA
PEČOVNIK: 031/227-694. URADNE URE ŽUPNIJSKEGA URADA: vsak
dan, razen srede in nedelje, od 9. do 10. ure.