Resnično, resnično, povem vam:

Transcription

Resnično, resnično, povem vam:
OZNANILO
Sv. Mihael – Vransko 22.03.2015 Številka 12 Leto: XVI
Resnično, resnično,
povem vam:
»Če pšenično zrno ne pade v
zemljo in ne umre, ostane
sámo; če pa umre, obrodi obilo
sadu. Kdor hoče svoje življenje
imeti samo zase, ga bo izgubil;
in kdor svoje življenje na tem
svetu daruje, ga bo ohranil za
večno življenje.« (Jn 12,24–25)
+++
++++
+++
Tudi Gospodovo oznanjenje je
Gospodov in Marijin praznik.
Seveda je bolj Gospodov, kar
dokazuje skrivnost, ki jo slavimo:
Kristusovo
učlovečenje in
Marijin pristanek da se Kristus
učloveči pod njenim srcem. Na to nas opozarja papež Pavel VI. v
spodbudi o Marijinem češčenju. „Prazniku učlovečene Besede smo v
rimskem koledarju upravičeno vrnili staro ime 'Gospodovo oznanjenje'.
Toda praznujeta in slavita se skupno Kristus in Marija, namreč Beseda, ki
postane 'Sin Marije' (Mr 6, 3), in Devica, ki postane Božja mati“.
Devica Marija je bila
skupaj
z
učlovečenjem
Božje Besede od vekomaj
vnaprej določena za Božjo
Mater in je po sklepu Božje
previdnosti postala na tej
zemlji
vzvišena
mati
Božjega Odrešenika, na
docela
edinstven
način
velikodušna družica in
V Mariji naj Bog blagoslovi vse matere sveta.
ponižna Gospodova dekla.
6. postna – cvetna nedelja, 29.03.2015
URA MINISTRIRA
POJE
BERE
Maruša Pečovnik
7:00 Aljaž Šraml
Polona Miklavc
Jože Oblak
Žiga Turnšek
Nataša Juhart
Primož Jerman
10:00
Marija Završnik
Julija Granda
Frančka L. Čvan, Jernej Urankar
Amadeja Marn zbor sv. Cecilije
Sabina Dolar
Kristina Bogataj
Gospodovo oznanenje, 25.03.2015 celodnevno čaščenje SRT
7:00 Aljaž Šraml
Amadeja Juhart
Franci Izlakar
Žiga Turnšek
Vikica Ropas
10:00 Andrej Kapus
ljudsko petje
Katja Pečovnik
Andrej Kapus
18:00 Robi Golob
Franc Lesjak,
Valerija Jerman
Alen Brezovnik oktet
Dragica Ropas
vsi ministranti
Med tednom ministrira: Aljaž Šraml in Žiga Turnšek.
V soboto cerkev čistijo in krasijo družine iz Ločice.
V sredo, 25.3.2011 je za našo župnijo dan celodnevnega
ČAŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA
po vaseh in zaselkih:
12:00 do 13:00
13:00 do 14:00
14:00 do 15:00
15:00 do 16:00
16:00 do 17:00
17:00 do 18:00
Trg Vransko
Tešova, Jeronim, Prapreče, Merinca, Kale, Vologa
Brode, Selo, Stopnik, Čreta, Jevše
Prekopa, Čeplje, Vindija
Ločica, Zahomce, Zajasovnik, Zaplanina
Člani ŽPS, Karitas, Molitvena skupina, ministranti
Ves dan bo tudi prilika za velikonočno sveto spoved. Na razpolago
bosta dva spovednika!
PRIDITE MOLIMO in POČASTIMO JEZUSA v SVETEM
REŠNJEM TELESU!
Deseti radijski misijon v cvetnem tednu, od 22. do 28. marca. V
letu posvečenega življenja in ob 200. obl. rojstva oč. in učitelja
mladine, sv. Janeza Boska. Tema misijona: »Za vas živim«
Otroci, ki se pripravljajo na birmo in prvo sv. obhajilo naj se
obvezno in redno skupaj s starši udeležijo nedeljskega bogoslužja.
RADIO OGNJIŠČE vabi, da postanete prijatelji in podporniki radia.
TEDEN DRUŽINE 19 - 25. marec 2015 – Ohranjajmo in molimo za
družino, da ostane takšna, kot jo je zamislil Stvarnik. Družina v
Božjem odrešenjskem načrtu – zaradi tega bo mož zapustil oč. in
mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Družina je oče,
mati in otrok. Vsako drugačno pojmovanje družine je nenaravno.
OVEROVLJENI PODPISI ZA REFERENDUM Od 23.3. 2015 vodimo zbiranje podpisov, ki morajo biti overovljeni na
Upravni enoti. Na Vranskem bo v ta namen postavljena stojnica pred
občino, od 8. do 15. ure. Vsi, ki vam je družina sveta, pridite in s svojim
podpisom na krajevnem uradu omogočite referendum.
MLADINSKI VEROUK - Draga mladina, vse vas nagovarjajo dnevi
postnega časa. Vzemite si čas za molitev, za nedeljsko bogoslužje,
branje sv. pisma, vsakdanje odpovedi, mladinski verouk in vzemite
postne dneve za res, da si okrepite voljo za življenje po evangeliju.
Mladinski verouk je vsak petek ob 19. uri v veroučni učilnici, kjer ste
se pripravljali na zakrament sv. birme. Mladi zares lepo vabljeni!
Primož Jerman, voditelj mladinskih verskih srečanj
Na praznik Gospodovega oznanenja se bomo spomnili vseh mater
in se Bogu zahvalili zanje in molili, da bi bile še naprej dobre matere.
Župnijska Karitas Vransko vas vabi k dobrodelni akciji. Vljudno vas
prosimo, za solidarnost, pomoč in sodelovanje. Če je mogoče,
prinesete na veliko soboto, 4. aprila 2015, ko bomo blagoslavljali
dobrote za vaše družine tudi kakšen dar za ljudi v stiski. Zbirali
bomo nepokvarljive prehrambene artikle in higienske pripomočke. V
ta namen bodo v cerkvi na cvetno nedeljo na razpolago posebne
vrečke na mizicah pri oznanilih. Vrečke oddate na označenem
mestu v cerkvi na veliko soboto. Bog povrni!
V torek, 24.3.2015 ob 9. uri pričnemo z izdelavo butaric v
depandansi Našega doma – Zavod sv. Rafaela. Butarice se bodo
izdelovale ves teden. Naprošamo vas, da nam priskočite na pomoč
pri izdelavi, nabiranju materiala in prodaji. Potrebujemo pušpanj in
dobro voljo. Delavnice so priložnost za druženje, da se naučimo nekaj
novega in naredimo nekaj dobrega za sočloveka. Butare bodo na
razpolago vsak dan v času izdelave in pri trgovini Tuš od četrtka
do sobote. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena za prosilce
naše Karitas, ki zajema občino Vransko in občino Tabor.
SVETE MAŠE
DAN GODUJE
MAŠA ZA
PON Alfonz Turibij, 07:00 + Marijo Tominšek in duh. Franca
23.03. škof
2015
Katarina
24.03. Švedska,
2015 redovnica
TOR
SRE
25.03.
2015
17:00*
07:00
17:00*
07:00
Gospodovo 10:00
oznanenje
(praznik)
18:00
17:00*
ČET
Evgenija,
26.03. mučenka
07:00
2015
+ Peregrin,
27.03. redovnik
17:00*
07:00
17:00*
SOB Proterij, škof
07:00
PET
2015
28.03.
2015
NED
29.03.
2015
6. postna,
cvetna
nedelja
17:00*
07:00
10:00
17:00*
Tominška
+ po namenu (Rutar)
+ m. Franca Učakarja ob g. in rd. ter
vse Učakarjeve z Gorice
+ Erjavčeve (F.E. dom)
+ mamo Marijo Ropas obl., rd. in g.,
sp. oč. Martina in br. Silvota
+ mamo Julko iun teto Roziko
Lebeničnik, obl.
+ mamo Marijo Kapus ob g. in rd., sp.
oč. Radota
+ oč. Alojza, mamo Paulo, moža
Draška in sestro Lojzko
+ moža Jožefa Završnika, obl. in g. ter
sp. mame Ane Semprimožnik
+ Heleno Lapornik, osmina
+ mamo Marico Cestnik ob g. in rd.
+ Antonijo Ocvirk in starše ter duše v
vicah
+ starše Frančiško in Jožeta ter br.
Gustija Kralj
+ Janeza Piklja
+ žive in rajne župljane
+ Eriko in Karla Gajšek
+ Marijo Homšak
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«
Človekova odvisnost od Boga je popolna, celotna, nujna in osrečujoča.
Zato je tudi odgovornost popolna, celotna, nujna in osrečujoča.
(Stanko Cajnkar)
»Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jože Turinek – župnik.
Tedenska izdaja. Tehnična priprava Niko Čvan, tel: 070/846-191 ali e-pošta:
[email protected] Možnost tipkarskih napak. Naklada 365 izvodov. OZNANILO na
internetu: http://www.vransko.net/ ŽUPNIK: 031/387-001, NAŠ DOM: 03/703-4220, 040/451-733, ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA PEČOVNIK:
031/227-694. URADNE URE ŽUPNIJSKEGA URADA: vsak dan, razen srede in
nedelje, od 9. do 10. ure.