Oznanila št. 4 - Župnija Preska

Comments

Transcription

Oznanila št. 4 - Župnija Preska
MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
23. 2. 2015
Polikarp, šk.,
muč.
Torek
24. 2. 2015
Matija, ap.
18.00 (kapela) + Stanislava Leben
Sreda
25. 2. 2015
Valburga, op.
18.00 (kapela) + Jože Kikelj, 30.dan
Četrtek
26. 2. 2015
Aleksander,
šk.
18.00 (kapela) + Jože Jenko
Petek
27. 2. 2015
Gabrijel od
Žalostne
Matere Božje,
red.
Sobota
28. 2. 2015
Ožbolt, šk.
18.00 (cerkev) + Vinko Kršinar, obl.
Nedelja
1. 3. 2015
2. postna
nedelja
Albin, šk.
7.00 + duhovnik Gregor Dolšak
9.30 + Franc Jarc
15.00 (Golo Brdo) križev pot
18.00 za žive in rajne farane
Ponedeljek
2. 3. 2015
Neža Praška,
dev.
Torek
3. 3. 2015
Konigunda,
cesar.
18.00 (kapela) ++ starši Premože
Sreda
4. 3. 2015
Kazimir, kr.
18.00 (kapela) + Marija Krajačić, 30.dan
Četrtek
5. 3. 2015
Hadrijan, muč.
18.00 (kapela) za razumevanje in blagoslov
v družinah
Petek
6. 3. 2015
Fridolin, op.
Sobota
7. 3. 2015
Perpetua in
Felicita, muč.
Nedelja
8. 3. 2015
3. postna
nedelja
Janez od Boga
red.
1 Mz 22,1-2.9.10-13.15-18
Ps 116,10.15.16-17.18-19
Rim 8,31-34
Mr 9,2-10
2 Mz 20,1-17
Ps 19,8.9.10.11
1 Kor 1,22-25
Jn 2,13-25
6.30 (kapela) ++ za rajne
17.30 (cerkev) križev pot
18.00 (cerkev) + Franc Kosten, obl.
+ Štefka Osredkar (oddana)
6.30 (kapela) ++ za rajne
17.30 (cerkev) križev pot
18.00 (cerkev) + Jožefa in Karl Kočar
19.00 (kapela) češčenje do 24.00
na romanju za duhovne poklice
18.00 + Tomaž Mlakar, obl.
(cerkev) ++ Turk(Vaše) (oddana)
7.00 za žive in rajne farane
9.30 +Jože Bečan, r.d.
15.00 (Golo Brdo) križev pot
18.00 + Franc Tominec, obl.
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
Župnija Preska
Napovedni koledar:
9.3. – ŽPS
12.3. – Kateheza odraslih
14.3. – Dan prvoobhajancev in
staršev
14.3. – 1. sestanek oratorijskih
animatorjev
15.3. – 4. postna nedelja, križev
pot Golo Brdo (7. in 8. razred)
18.3. – Karitas delitev hrane
19.3. – priprava na krst
20.3. – postni večer
21.3. – Izlet ministrantov
22.3. – dekanijski križev pot v
Žlebah
Spovedovanje v kapeli:
Ker v kapeli ni spovednice, je
možnost svete spovedi v zakristiji.
Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši
vabljeni k molitvi večernic pred
Najsvetejšim.
Povabilo k torkovemu in
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno uro
pred sv. mašo lepo povabljeni k
tihemu češčenju Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste
lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja v kapelo svete družine
v pastoralnem domu.
Spoved
pogovor:
in
duhovni
Možnost sv. spovedi je tor., čet.,
pet., sob. in ned. pol ure pred
sveto mašo. Možnost duhovnega
pogovora petek eno uro pred sv.
mašo. Ali po dogovoru.
Čiščenje cerkve:
28.2. – 4. skupina (vodja: Andreja
Bečan )
7.3. – 5. skupina (vodja: Francka
Strušnik)
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost naše župnijske
cerkve, naj sporoči na tel.
051/303 – 164.
OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika
Leto: XXVI
številka: 4
22. februar 2015
Priviligiran čas
»Priviligiran čas milosti!« si ponavljam, ko se ne zmorem
veseliti malih stvari in dogodkov, ki so, ker me užalosti
prejeto pismo, nepričakovan klic, razprave o spremembi
družinskega zakonika … »Gospod, naj se spet veselim!«
vztrajno ponavljam. Letošnji post je naporen že v prvem
tednu. Sem si zadala pretežko nalogo? »Kdor pa bo vztrajal
do konca, ta bo zveličan!« (Mr 13,13) zaslišim odgovor in
začnem znova. »Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil,
bo s teboj Gospod, tvoj Bog,« (Joz 1,9) me potrpežljivo
spodbujaš.
Veseliti se tega kar je, ne le tega, kar si želim in pričakujem.
Iskati razlog veselja in zahvale, vsak dan znova. Najprej
potrebujem lupo, da sploh vidim nasmeh otroka, prijaznega
poštarja, ženico, ki zame vztrajno moli, plemenito družino,
šoferja, ki me v gneči spusti naprej, sončen dan, klic prijatelja
… Potem se pogled počasi zjasni. Ko začenjam dan z
Gospodom in si že zjutraj vzamem čas za molitev, zmorem
v zavedanju lastne nemoči s potrpežljivostjo same s seboj
in z drugimi z veseljem stopati naprej. Dneva se razveselim
že zjutraj. Vsak dan znova se je treba vzpeti na goro, kjer se
nam razodeva Gospod. Vsak dan znova se smem hraniti ob
mizi Božje besede in mizi evharistije. Vsak dan znova smem
biti priča veličine Boga, ki se sklanja, da bi bil z nami. Le eno
je še potrebno, da dam svoje privoljenje in mu odprem vrata
srca: »Pridi! Vstopi v moje življenje!«
Hvala Gospod, da mi prihajaš naproti, me budiš, ko
zadremljem, in daješ smisel mojemu življenju, tudi ko se
odvijajo dogodki v življenju drugače kot bi si želela in je treba
nepričakovano v akcijo. Pa tako rada bi že postavila šotor. Ti
pa mi praviš: »Pot ni namenjena bivanju, ampak hoji!« Kam?
Kako naj vem, kaj je še prav? Komu naj še zaupam? »Ta je
moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
Priviligiran čas milosti! Tudi za branje in premišljevanje
evangelija, ki izostri pogled na bistveno. Spet se lahko
veselim tega, kar je, pa čeprav tako zelo drugače, kot sem
pričakovala. Hvala za dotik Besede!
J. P.
Zimske počitnice
V času zimskih počitnic ne bo verouka.
Molitveni nameni v postu
V postnem času je pod korom postavljen
križ, ki opozarja na postno akcijo za naše
veroučence. Pod križem pa je skrinjica, v
katero lahko oddate vaše molitvene namene.
Po teh namenih bomo molili rožni venec vsak
dan pol ure pred sveto mašo.
Pobožnost križevega pota na
postne petke in nedelje
Premišljevanje
skrivnosti
odrešilnega
Kristusovega trpljenja je še posebej lepa
oblika molitve. V njej spremljamo Jezusa od
Pilatove hiše do Kalvarije, kjer v duhu zremo,
kako je hudič, ki je na drevesu v raju preslepil
prva človeka, premagan. Zremo skrivnost,
v kateri Življenje použije smrt. Vabim vas k
pobožnosti križevega pota, da skupaj s svojo
navzočnostjo pokažemo Gospodu hvaležnost
za njegovo odrešilno trpljenje. Po njegovem
prebridkem trpljenju postanimo deležni
njegove slave in večnega življenja. Križev
pot bomo molili vsak postni petek pol ure
pred večerno mašo. Križev pot in sveta
maša bosta v cerkvi! Prav tako bo križev
pot potekal vsako postno nedeljo ob 15.00
na Golem Brdu. Na 5. postno nedeljo bomo
skupaj z ostalimi župnijami naše dekanije ob
15.00 molili križev pot po poti k sv. Marjeti.
Križev pot na Golem Brdu
pripravljajo:
2. postno nedeljo (1. 3.) ŽPS, 3. postno
nedeljo (8.3.) mladi, 4. postno nedeljo (15.3.)
7. in 8. razred, Cvetno nedeljo (29.3. v cerkvi
v Preski) zakonske skupine.
Postna predavanja
-
Sobota, 28. 2.: Robert Dolinar:
Lepota v prostoru in času
-
Petek, 20. 3.: p. Janez Poljanšek:
Nostalgija po Lepoti
-
Petek, 27. 3.: Franci Bečan: Lepota
narave: potovanje po Ugandi in Ruandi
Vsi večeri bodo v dvorani Valentina Oblaka ob 19.00.
Cikel predavanj: »Dopolnimo
spoznanja«
-
Ponedeljek, 23. 2.: dr. Blaž
Jezeršek: Islam – nastanek in sporočilo
-
Ponedeljek, 23. 3.: dr. Julij
Bertoncelj: Predstavitev knjige Saga hiše na
robu gozda
-
Petek, 10. 4.: mag. Miroslav Mozetič:
Načela pravne države
Vsi večeri bodo v dvorani Valentina Oblaka ob
19.00.
Katehetski sestanek
V torek, 3. 3., ob 10.00 bo v katehetskem
kabinetu sestanek katehetov naše veroučne
šole.
Srečanje Karitas
V sredo, 4. 3., bo po večerni maši v prostorih
župnijske Karitas srečanje njenih sodelavcev.
Biblična skupina
V četrtek, 5. 3., ob 19.00 bo v župnišču
srečanje biblične skupine. Vabljeni ljubitelji
poglabljanja v skrivnosti Besede Boga.
Prvi petek in prva sobota v
marcu
Na prvi petek in soboto v mesecu marcu
vas goreče vabim k obhajanju pobožnosti
do Presvetega Jezusovega in Marijinega
srca. Današnji svet, poln nemira, ki je vidni
sad zla, ki prihaja iz src ljudi, potrebuje, zelo
močno potrebuje, varstvo in pomoč Presvetih
Src Jezusa in Marije. Vabim vas k obhajanju
pobožnosti do Presvetih Src. Vabljene cele
družine, da opravite dobro sveto spoved, se
udeležite svete maše in pobožno predvsem pa
vredno prejmete sveto obhajilo. Na prvi petek
in soboto bodo tudi litanije pred Najsvetejšim,
posvetilna molitev Jezusovemu in Marijinemu
Srcu in blagoslov z Najsvetejšim.
Na splošno se tudi v verskih okoljih in v
družinah ne govori pogosto o obhajanju prvih
petkov in sobot ter posvetitvi. Eden izmed
razlogov nezanimanja zanjo je nepoznanje
pomena in sadov posvetitve. Osnovni
pomen obhajanja prvih petkov in sobot ter
posvetitve in izročitve posameznikov in
družin Jezusovemu in Marijinemu Srcu je
v tem, da te skupnosti v veri in zaupanju
sprejmejo njuno ljubezen. Prva dva sadova
posvetitve sta mir in veselje. Sadovi so nam
dani, če živimo iz posvetitve. Tako v družini
in v drugih skupnostih prihaja do izraza večja
medsebojna naklonjenost in razumevanje.
Potrebujemo to? Če ja, potem je tu recept,
kako to doseči. Jezusovo in Marijino Srce
imata za nas vse potrebne milosti. Naj bosta
prvi petek in sobota praznika vere in zaupanja
v ljubezen Božjih Src.
Na prvi petek bom obiskoval bolne in ostarele.
Sveta maša bo v cerkvi, po sveti maši pa
češčenje Najsvetejšega do 24.00 v kapeli.
Na prvo soboto bo sveta maša za duhovne
poklice in svetost duhovnikov na postnem
romanju. Sveti maši bodo sledile litanije,
posvetitev Marijinemu srcu in blagoslov z
Najsvetejšim .
zrno in tako pripravljali kruh za Jezusovo
daritev. Na praznik zadnje večerje na veliki
četrtek bo iz teh zrn pečen kruh, ki ga bomo
pri maši blagoslovili in izročili prvoobhajancem
in njihovim družinam.
Postno romanje, sobota 7.3.
Rahelin vrtec, hiša otrok Montessori vabi
starše predšolskih otrok k vpisu v program
predšolske vzgoje 2015/16. Predšolsko
vzgojo izvajamo za otroke 1-3 in 3-6 let po
metodi Marie Montessori. Vpis bo potekal do
31. 3. 2015. Vpisni list dobite v vrtcu ali na
spletni strani vrtca. Oddate ga lahko po pošti
ali v vrtcu. Dan odprtih vrat bo potekal 24. 3.
2015 ob 9.00. Lepo vabljeni.
Postno romanje nas bo letos vodilo v Škofijo
Celje. Obiskali bomo celjsko stolnico,
romarsko cerkev Matere Božje v Petrovčah,
kjer bomo imeli sveto mašo in pobožnost
v čast Marijinemu Srcu. Ustavili se bomo
še na podeželski župniji Sv. Jurija ob
Taboru in obedovali ob ribniku pri Lisjaku.
Na kalvariji sv. Roka v Šmarju pri Jelšah
bomo molili pobožnost križevega pota ter si
ogledali manjši muzej baroka. Zaključili bomo
z obiskom cerkve na Sladki Gori, kamor
je že kot otrok zahajal tudi bl. Anton Martin
Slomšek. Cena romanja 25 €, za otroke do 6.
razreda 10 €, za predšolske otroke je romanje
brezplačno. Odhod izpred župnišča 7.00.
Vljudno vas vabim, da se zaradi organizacije
romanje čim prej prijavite.
Zadnja večerja v cerkvi pred
oltarjem
V cerkvi pred oltarjem je v postnem času
postavljena podoba zadnje večerje. Na mizi je
posodica, v katero bodo naši prvoobhajanci z
vsakim obiskom svete maše položili pšenično
Prvoobhajanci
V soboto, 14. 3., bo od 14.00 naprej v naši
župniji potekal »dan za prvoobhajance in
njihove starše«. Dan bomo zaključili s sveto
mašo. Prva sveta spoved za prvoobhajance
bo v soboto, 18. 4., ob 10.00. Sestanek
za starše prvoobhajancev pred praznikom
prvega svetega obhajila pa bo v torek, 21. 4.
ob 20.00 v učilnici pastoralnega doma.
Župnijsko romanje v maju
Letošnje župnijsko romanje po poti velikih
francoskih svetnikov bo potekalo od 30. 4.
do 3. 5. Še vedno je nekaj prostih mest. Ob
prijavi vplačate 50 €.
Vpis otrok v župnijski vrtec
Skupina za ovdovele
Z aprilom bomo v naši župniji začeli novo
skupino za žene, ki ste izgubile moža, in
može, ki ste izgubili ženo. Skupino bo vodila
gospa Štefanija More, ki je tudi sama vdova
in prihaja iz Družinskega svetovalnega centra
Betanija. Srečanja bodo potekala vsako prvo
sredo v mesecu ob 16.00. Lepo vabljeni!
Dekanijski izlet ministrantov
V soboto, 21. 3., bo dekanijski izlet
ministrantov. Ogledali si bomo starodavni
samostan Pleterje in se kopali v Čateških
toplicah. Ministranti lepo vabljeni. Prijavite
se pri župniku. Na izlet vabljeni tudi starši za
spremstvo.

Similar documents