POVABLJENI STE K MAŠI OZNANILA ŽUPNIJE

Comments

Transcription

POVABLJENI STE K MAŠI OZNANILA ŽUPNIJE
POVABLJENI STE K MAŠI
Pon.
Tor.
10. avgust
11. avgust
19.00
7.00
Sre.
12. avgust
19.00
Čet.
13. avgust
18.00
19.00
Pet.
14. avgust
18.00
19.00
Sob.
15. avgust
7.00
10.00
Ned.
16. avgust
7.00
10.00
Pon.
17. avgust
19.00
Tor.
18. avgust
7.00
Sre.
19. avgust
19.00
Čet.
20. avgust
19.00
Pet.
21. avgust
19.00
Sob.
22. avgust
19.00
Ned.
23. avgust
7.00
10.00
Lovrenc, diakon, mučenec
Ciril Ferlin (Fužina)
Klara (Jasna), devica
Franc Blatnik (Češnjice)
Ivana Šantalska, vdova, redovnica
Marija in Franc Zajc (Grintovec)
Poncijan, papež, in Hipolit, duh., mučenca
Gabrovka: poljska maša
ustanovna maša
Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec
Ciril Zajc, 30. dan (Malo Globoko)
Frančiška Lukančič, obl. (Fužina)
MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren
za žive in pokojne farane
Feliks Jernejčič, obl. (Fužina)
20. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Viktor Jernejčič, obl. (Fužina)
Evzebij, papež, mučenec
Danica Perko
Helena, cesarica
Frančiška Bonifer (Kitni Vrh)
Janez Eudes, duhovnik
družini Maver in Žitnik, obl. (Fužina)
Bernard, opat, cerkveni učitelj
Marija in Ignac Trunkelj (Kitni Vrh)
Pij X., papež
družina Adler (Grintovec)
Devica Marija Kraljica
Milena Cotman in družina Kuhelj (Zagradec)
21. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
starši Šuštaršič, hči Rozi in sin Janez (Fužina)
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure, vsak delavnik po večerni maši
OZNANILA ŽUPNIJE ZAGRADEC
Leto XV, št. 16
9. 8. 2015
MARIJINO VNEBOVZETJE
Kristusovo vstajenje in vnebohod sta bila za
Marijo veliki prelomnici. Od tedaj si je želela,
da bi bila tudi ona čim prej tam, kjer je njen
poveličani Sin. Želja se ji je izpolnila takoj po
končanem zemeljskem življenju, ko je bila z
dušo in s telesom vzeta v nebeško slavo.
Marijino vnebovzetje („veliki šmaren“,
„velika maša“) je najstarejši Marijin praznik.
V Jeruzalemu so že v 5. stoletju obhajali 15.
avgusta spomin na dan, ko je Marija zaspala
(Dormitio SS. Deiparae).
Marija je umrla, kakor umirajo vsi ljudje, a njeno telo ni strohnelo v grobu, ne čaka več
vstajenja. Takoj po smrti jo je Jezus obudil in Marija je zaživela novo, lepše življenje po duši
in telesu, ki traja vso večnost pri Sinu v nebesih. To posmrtno „odlikovanje“ je Jezus svoji
Materi skoraj moral dati. Po njegovih načrtih in željah ni bila niti trenutek pod izvirnim
grehom – saj je bila brez njega spočeta – in zato tudi kazen za greh ni mogla pasti nanjo. Pa
tudi sinovska ljubezen mu tega ni dovoljevala. Kako naj pusti razpasti tisto telo, iz katerega
se je oblikovalo njegovo lastno telo? Marija pa ni bila tesno povezana z Jezusom samo v
njegovi otroški dobi, ko ga je ob rojstvu vesela pokazala pastirjem, pozneje darovala in iskala
v templju, temveč tudi v njegovem javnem življenju. V galilejski Kani je s svojo priprošnjo
spodbudila Jezusa, da je storil prvi čudež. Zvesto je poslušala Sina, ko je govoril o Božjem
kraljestvu in blagroval tiste, ki ga ohranjajo. Z Jezusom je bila tudi pri njegovi daritvi na križu.
„Ko je Kristusa spočela“, pravi koncil, „rodila, hranila, ga v templju darovala Očetu in ko je
trpela skupaj s svojim na križu umirajočim Sinom, je s pokorščino, z vero, upanjem in gorečo
ljubeznijo na popolnoma svojevrsten način sodelovala pri Odrešenikovem delu za obnovitev
nadnaravnega življenja v dušah“ (C 61).
ŽEGNANJE V ZAGRADCU
Zgodovinopisec Alojzij Zupanc pravi: »Naša ljuba Gospa v Gradcu (podružnica Št. Vida) je
bila uradno ena od 70 podružnic, ki so bile skupaj z Št. Vidom priključene pod samostan
Stična leta 1389. Vedno pa so jo vodili le iz župnije Krka. Stiški opatje so dobili leta 1413 od
protipapeža Janeza 23. pravico posvečevati podružnične cerkve. Prav tako jim je to dovolil
kasnejši papež Inocenc VII. (1406–1467), opatje so zato posvetili vse podružnice. Cerkev je
bila posvečena na nedeljo po veliki maši. Patrocinij (žegnanje) so praznovali na dan
Marijinega vnebovzetja. Krčani so se zbrali v krški cerkvi in se skupaj s kaplanom odpravili v
procesiji v Zagradec k službi božji.« – Po ustanovitvi župnije je postala zagraška Marija
pribežališče vseh Suhokranjcev, saj je bila edina župnijska cerkev, posvečena Mariji v čast.
Na veliko mašo v Zagradec so se odpravljali peš ali z vozovi, po vseh cestah so se vile kolone
romarjev. Zagraška Marija jih je zbirala pod svojim plaščem in jim izprosila nešteto čudežev.
Vse do druge svetovne vojne je bilo romanje v Zagradec stalnica vse doline. Po njej pa je
navada zamrla tudi po zaslugi domačinov, ki niso več vabili na žegnanje.
Žegnanje v Zagradcu lahko še vedno postane praznik vse suhokranjske doline, saj je ta Mariji
zelo vdana in jo rada časti. Pred tem pa si moramo vsi župljani izprašati vest, koliko nam
naša Marija in praznik naše cerkve, ki krasi ves kraj, pomenita. Župnijska cerkev je biser
vsakega kraja. V njej se podeljujejo zakramenti. Po rojstvu starši prinesejo otroka v cerkev k
svetemu krstu, vse življenje se duhovna rast človeka krepi v tej cerkvi, ob njegovi smrti ga
svojci ponesejo k zadnjemu počitku, zadnja postaja pa je prav v njej. Življenjski krog vsakega
župljana se začne in sklene v tej prikupni cerkvici. Koliko rodov je prosilo Marijo pomoči in
čudežev! Ona, vsa lepa in brezmadežna, je vztrajno nosila in še vedno nosi naše prošnje k
svojemu Sinu. Skoraj ne mine dan, da se pod Marijinim kipom na oltarju ne bi darovala sveta
maša. Jezus je v cerkvi stalno navzoč in vabi vsakega izmed nas, naj se pride spočit na
njegovo ramo.
Dragi farani! Občudoval sem vašo zavzetost, delavnost in pripravljenost pomagati ob
praznovanju gasilcev, ob Gregorjevem sejmu, otvoritvi šole, pri čiščenju kraja, in vaše
dejavnosti ob raznih praznikih. Ne prezrimo tega velikega dogodka. Praznovanje župnijske
cerkve in njene patrone Marije Vnebovzete je praznik nas vseh. Nobeno praznovanje ni
vredno svojega imena, če nanj ne povabimo svojih sorodnikov in znancev, zato jih povabite
na ta slovesni starodavni praznik v cerkev. Vsi skupaj se zberimo ob naši skrinji zaveze,
Brezmadežni, in ji odprimo svoje srce z zahvalami, s pesmijo in prošnjami. Marija bo vse njej
izročeno prenesla k Jezusu in On jo bo v vsem uslišal. Le kateri sin ne posluša svoje matere?
Kako ji lahko kaj odreče?
Ob koncu praznovanja se spodobi, da vse prisotne pogostimo s sladkim ali slanim pecivom, s
kozarcem vina in še čim. Gospodinje, napecite pecivo ter ga prinesite v kulturni dom en
večer prej. Mladi in pastoralni svet, poskrbite, da se vsi gostje zadržijo po maši, in jih
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure, vsak delavnik po večerni maši
postrezite. Gospodarski svet in gospodarji, prinesite kakšen liter dobrega in vsem gostom
postrezite s svojimi izdelki. Pevci, ne tecite po maši takoj domov, raje nam še kakšno
zapojte. Naj naše zagraško žegnanje postane spet najpomembnejši dogodek v vsem letu in
praznovanje vse suhokranjske doline!
ODLOK O PREFARANJU VASI VELIKO GLOBOKO IN MARINČA VAS IZ ŽUPNIJE KRKA V
ŽUPNIJO ZAGRADEC
Proces prefaranja poteka že od leta 2008. Zadnji predlog za prefaranje vasi Marinča vas in
Veliko Globoko iz župnije Krka v župnijo Zagradec je dne 7. 1. 2015, št. 2/15, vložila župnija
Zagradec. Obe vasi sta veliko bliže Zagradcu kot Krki. Otroci iz omenjenih vasi obiskujejo
šolo in verouk v Zagradcu. Tudi večina vernikov hodi k maši v farno cerkev v Zagradec.
Veliko pokojnih je pokopanih na zagraškem pokopališču. Obe naselji spadata pod zagraško
krajevno skupnost.
Gospod Marko Burger, župnik župnije Krka, s prefaranjem soglaša. Na prošnjo škofijskega
ordinariata z dne 11 .2. 2015 je izvedel glasovanje v omenjenih dveh vaseh. Upoštevajoč izid
glasovanja je bil 15. junija 2015 sklican sestanek vaščanov Velikega Globokega, na katerem
je generalni vikar prelat Božidar Metelko pojasnil, v čem bi bil smisel prefaranja in kaj
prinaša. Za vas Veliko Globoko je bilo izvedeno ponovno glasovanje.
O zadevi so govorili tudi na seji dekanov v novembru 2008, na duhovniškem svetu in zboru
svetovalcev. Na referendumu se je večina hiš obeh vasi odločila za župnijo Zagradec. –
Zaradi lažje duhovne pastorale in pastorale oskrbe vernikov omenjenih vasi odločam, da se
s 1. 9. 2015 vasi Veliko Globoko in Marinča vas izvzameta iz župnije Krka ter se dodelita
župniji Zagradec.
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
15. avgust – župnijsko žegnanje
ŽUPNIJSKA OZNANILA
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: petek, 14. avgust: Zagradec; sobota, 22. avgust: Fužina do št.
30.
NABIRKA ZA GRADBENA DELA na prvo nedeljo v mesecu avgustu je znašala 398 €.
POGREB: Ciril Zajc, Malo Globoko 12, roj. 16. 1. 1946, + 15. 7. 2015. Maše in darovi za
obnovo oltarja: žena Pepi (2) + 100 €; brat Slavko z družino (2); sestra Marija z možem (2);
brat Jože (2); Šimkovi, Grintovec (1); Slavka in Frenk z družino, M. Globoko (1); Jože Ferlin
mlajši, M. Globoko (1) + 20 € + 10 € (dar za župnika); vaščani M. Globokega (1); Urbanovi,
Kitni Vrh (1); Franci Struna, Grintovec (1); Alojz Struna, Valična vas (1).
ŽUPNIJSKA INTERNETNA STRAN: http://www.zupnija-zagradec.si/