Oznanilo 12.6.2016 lektorirano

Comments

Transcription

Oznanilo 12.6.2016 lektorirano
POVABLJENI STE K MAŠI
Pon.
13. junij
19.00
19.30
Tor.
14. junij
7.00
Sre.
15. junij
19.00
Čet.
16. junij
19.00
Pet.
17. junij
20.00
Anton Padovanski, redovnik
Marija Černivec, obl. (Kitni Vrh)
Kuželjevec: vsi pokojni dobrotniki
Valerij in Rufin, muč.; fatimska tridnevnica
po namenu
Vid, mučenec; fatimska tridnevnica
Jože Mišmaš (Fužina)
Marija Terezija Scherer, red. ustanoviteljica;
fatimska tridnevnica
Martin Matkovič (Grintovec)
Rajner, samotar
Srečko Germ, obl. (Zagradec)
Sob.
18. junij
7.00
19.00
Ned.
19. junij
7.00
10.00
Pon.
20. junij
19.00
Marko in Marcelijan, mučenca
Ignac in Marija Trunkelj (Kitni Vrh)
Peter in Anica Hrovat (Češnjice)
12. nedelja med letom
za žive in pokojne župljane
Jožefa Žnidaršič (Češnjice)
Florentina, opatinja
Tone Trampte
Tor.
21. junij
7.00
Alojzij Gonzaga, redovnik
poljska maša za Dečjo vas
19.00
Tomaž More, mučenec
Alojz Sadar (Fužina)
19.00
Edeltruda, opatinja
starši in sinovi Glač (Grintovec)
Sre.
Čet.
22. junij
23. junij
Pet.
24. junij
19.00
rojstvo Janeza Krstnika – kres
Valična vas: Jožefa Maver, obl. (Valična vas)
Sob.
25. junij
9.00
dan državnosti; Viljem iz Vercellija, opat
Kapitelj NM: Ciril Zajc (Malo Globoko)
Ned.
26. junij
7.00
10.00
13. nedelja med letom
za žive in pokojne župljane
Ana Tome, obl. (Zagradec)
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure; vsak delavnik po večerni maši
OZNANILA ŽUPNIJE ZAGRADEC
Leto XVI, št. 12
12. 6. 2016
25. DAN DRŽAVNOSTI
Republika Slovenija šteje 25 let. Pogosto je slišati, da je
država še mlada, nezrela in tudi zato navkljub mnogim
uspehom prežeta s številnimi težavami. Saj je komaj nastala,
marsikdo reče, druge države pa obstajajo že stoletja. Toda
če četrt stoletja samostojne slovenske države ujamemo v
daljši časovni in prostorski lok, se pokažejo čisto nove in
drugačne razsežnosti. Le poskušajmo si zamisliti stoletnika,
ki bo leta 2016 nazdravil svojim stotim in državnim
petindvajsetim letom.
Današnji stoletnik se je rodil v habsburški monarhiji, znani po imenu Avstro-Ogrska, ki je bila
resda šeststoletna tvorba, a je v svoji zgodovini doživljala burne prelome. V tej državi so bili
njegovi sodržavljani Čehi, Slovaki, Poljaki, Nemci, Hrvati, Madžari in mnogi drugi. Slovensko
prebivalstvo je tedaj že živelo razvito politično, kulturno in družbeno življenje, slovenska
zavest je prodrla v številne domove, četudi je še stoletje prej, v začetku 19. stoletja, skorajda
ni bilo. Malo po stoletnikovem rojstvu, leta 1918, je habsburška monarhija razpadla in
nastala je nova država, poimenovana Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasneje pa
Kraljevina Jugoslavija (tik pred tem je za kratek čas obstajala še prehodna Država Slovencev,
Hrvatov in Srbov). V njej so bili Slovenci pomemben državotvorni, politični in gospodarski
dejavnik, slovenski ministri so redno sedeli v beograjski vladi. Trideseti rojstni dan je »naš«
stoletnik že slavil v novi državi, ki je vzklila iz ruševin druge svetovne vojne. Tedaj je nastala
nova, druga, socialistična Jugoslavija. V njej je Slovenija prvič postala politična enota, dobila
je lastno državnost, ustavo, zastavo ..., postala je republika jugoslovanske federacije, ki je
bila centralistično vodena enopartijska država. Bolj ali manj ostra trenja z Beogradom so bila
pogosta. Po desetletjih je dozorelo spoznanje, da v taki večnarodni skupnosti ni prostora za
Slovence. 25. junija 1991 je slovenska skupščina sprejela tri ključne osamosvojitvene
dokumente, na podlagi katerih je Slovenija postala samostojna in neodvisna
država. Demokratizaciji je sledila osamosvojitev, tej pa kratka, a naporna in živčna vojna, že
tretja v stoletnikovem življenju. Z uspešnimi prizadevanji v vojni ter ustreznim diplomatskim
in političnim delovanjem je Slovenija po kratkotrajnem moratoriju pridobila mednarodna
priznanja in se začela samostojno vključevati v mednarodne organizacije. Bog ve, kaj čaka
bodočega stoletnika, ki se bo rodil v teh dneh …
Iskrene čestitke sodržavljanom in Bog naj živi ter blagoslavlja našo drago domovino!
OBISK FATIMSKE MARIJE
V petek, 17. junija, ob 14. uri ob slovesnem pritrkavanju zagraških zvonov prispe milostni kip
Marije romarice iz Fatime do kapelice pri župnišču, kjer bomo zbrani verniki ter župnik z vso
asistenco. Štirje fantje ali možje (zaželeno v narodnih nošah) jo vzamejo iz kombija in
dvignejo na ramena. Otroški pevski zbor pozdravi fatimsko Marijo z njeno himno Trinajstega
maja, medtem duhovnik s kadilom počasti Marijin kip. Po pesmi skupaj zmolimo molitev
Pozdravljena, Kraljica, Mati usmiljenja. Sledi vstop v cerkev. Za križem in dvema svečama
gredo naprej otroci, ki pred Marijinim kipom trosijo cvetje, pevski zbor, ministranti in
duhovnik, sledi kip Marije romarice, za njim verniki, člani ŽPS in GŽS. Ko Marijin kip prispe v
cerkev, ga nosači odložijo na desni stranski oltar. Po kajenju in primerni pesmi dve deklici in
deček (kot fatimski pastirčki) recitirajo Pozdrav fatimski Mariji. Sledi pozdrav župnika,
izpostavitev Najsvetejšega, litanije Matere Božje z odpevi, posvetilna molitev in blagoslov z
Najsvetejšim. Potem duhovnik shrani Najsvetejše in gre z asistenco v zakristijo. Sledijo
češčenje, molitve in priporočanje Mariji po vaseh. Zaželeno je, da se molitev udeleži vsaj en
družinski član iz vsake hiše.
URA
15.00
16.00
17.00
18.00
SPORED ČEŠČENJA PO VASEH
Breg, Male in Velike Rebrce, Češnjice, Tolčane
Valična vas, Kitni Vrh, Gabrovka
Malo in Veliko Globoko, Marinča vas, Fužina
Zagradec, Grintovec, Dečja vas, Kuželjevec
Ob 20. uri se začne slovesna maša s somaševanjem dekanijskih duhovnikov. Po maši se bo
razvila procesija s svečkami (križ, GŽS, možje, otroci, pevci, ministranti, Marija romarica,
duhovniki, žene). Ko se procesija vrne v župnijsko cerkev, sledi molitev za posvetitev župnije
in dekanije. K fatimski Mariji se boste lahko z molitvijo zatekali v celonočnem bedenju, ki se
zaključi naslednji dan z mašo, ko se bomo od Marije poslovili. K vsem dogodkom so
povabljeni tudi vsi veroučenci.
25 LET SAMOSTOJNE DEMOKRATIČNE DOMOVINE
Župnija bo obeleževala 25 let državnosti s sedemdnevnico. Od sobote, 18. junija, se bodo
prvi vseh večernih mašah brali nagovori, ki jih je izdala iniciativna skupina za molitev in post
za domovino. Na 12. navadno nedeljo, 19. junija, se pri vseh mašah bere pastirsko pismo
slovenskih škofov ob 25-letnici slovenske države, zapeli bomo državno himno, v cerkvi pa bo
izobešena slovenska zastava. V četrtek, 23. junija, od 18.00 dalje smo povabljeni k 24Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure; vsak delavnik po večerni maši
urnemu postu in molitvam za domovino. Pol ure pred večerno sveto mašo bodo izpostavitev
Najsvetejšega in litanije. Radio Ognjišče bo predvajal program, skladen z omenjeno pobudo.
– Tradicionalna maša za domovino s kresom na Valični vasi bo v soboto, 2. julija, ob 18. uri.
Somaševanje bo vodil domačin dr. Jože Plut.
MAŠNIŠKO POSVEČENJE V NOVOMEŠKI ŠKOFIJI
Na praznik dneva državnosti bo v novomeški stolnici mašniško posvečenje štirih novih
duhovnikov. Kar dva bosta iz naše dekanije, in sicer Boštjan Gorišek (Ajdovec) in Matej
Gnidovec (Žužemberk), ter še Roman Ivanetič (Semič) in Štefan Hosta (Šentjernej). To število
je izjemno darilo Vsemogočnega ob 10. obletnici škofije ter 25. obletnici državnosti in se
zagotovo še leta ne bo ponovilo. Mašniška posvečenja in nove maše so lepe priložnosti za
premišljevanje o pomenu duhovnikov v našem narodu in v naših župnijah. Ne zamudimo jih,
obenem pa molimo za novomašnike, za nove duhovne poklice in svetost že poklicanih.
ŽUPNIJSKI ORATORIJ
Mladi se pripravljajo na izvedbo letošnjega župnijskega oratorija. Pri tem so imeli kar nekaj
težav, ki pa jih bodo z božjo pomočjo premagali. Največjo oviro jim predstavlja premajhno
število zavzetih animatorjev – mladincev. Prosijo srednješolce in študente, ki bi bili
pripravljeni prevzeti kakšno nalogo, da se jim pridružijo v tednu pred oratorijem vsak dan ob
20.00. Oratorij bo po predvidenem terminu potekal od 4. do 5. junija. – Prijavnice najdete v
župnijski cerkvi na mizici z verskim tiskom ali na internetni strani župnije v rubriki Oznanila
(www.zupnija-zagradec.si).
17. junij – obisk kipa fatimske Marije
23.–24. junij – post in molitve za domovino
25. junij – mašniško posvečenje v novomeški stolnici (ob 9.00)
25. junij – blagoslov gasilskega kombija (ob 18.00)
ŽUPNIJSKA OZNANILA
ČIŠČENJE in KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: sobota, 18. junij: Tolčane; petek, 24. junij: Valična vas.
POGREB: Marija Papež, Tolčane 10, roj. 18. 10. 1923, + 29. 5. 2016. Svete maše in darovi: sin Ciril z
družino (2); hčere in sinovi (5) + 250 €; vnuki Anica, Jožica, Boštjan (1) + 80 €; Šlosarjevi (1).
KRSTI: V nedeljo, 29. maja, sta bila krščena Neli Štravs, V. Rebrce 5, in Matic Klanšek, M. Mlačevo 26.
OB BIRMI so starši birmancev za obnovo cerkve darovali 60 €.
NABIRKA ZA GRADBENA DELA je na prvo junijsko nedeljo znašala 542,40 €.