Oznanilo 26.6.2016 lektorirano

Comments

Transcription

Oznanilo 26.6.2016 lektorirano
POVABLJENI STE K MAŠI
Pon.
27. junij
19.00
Tor.
28. junij
7.00
Sre.
29. junij
19.00
Čet.
30. junij
19.00
Pet.
1. julij
19.00
Ema Krška, kneginja
Ana Žnidaršič, obl., in Anton
Irenej Lyonski, škof
za ozdravitev
Peter in Pavel, apostola
Ana Zaletelj, obl. (Malo Globoko)
prvi mučenci Rimske cerkve
Stane Miklič, obl. (Fužina)
Estera, svetopisemska žena
Jožef in Ljudmila Ižanec, obl. (Marinča vas)
Sob.
2. julij
18.00
Ned.
3. julij
7.00
10.00
Pon.
4. julij
19.00
Ptujskogorska Mati Božja
Valična vas: starši Kastelic (Sušice)
14. nedelja med letom – Slovenci po svetu
za žive in pokojne župljane
Košakovi (Velike Rebrce)
Urh, škof
Danijela Hočevar, 7. dan (Grintovec)
Tor.
5. julij
7.00
Ciril in Metod, slovanska apostola
poljska maša za Malo Globoko
Sre.
6. julij
19.00
Marija Goreti, devica, mučenka
Marija Papež, 30. dan (Tolčane)
Čet.
7. julij
19.00
Vilibald, škof
Ciril Ferlin (Fužina)
Pet.
8. julij
19.00
Avspicij, škof
Fanika in družina Zupančič (Gabrovka)
Sob.
9. julij
10.00
19.00
Avguštin Zao Rong in drugi kitajski mučenci
Jože Meglen (Breg)
Ivana Zaletelj, obl. (Kuželjevec)
Ned.
10. julij
7.00
10.00
15. nedelja med letom
za žive in pokojne župljane
Žužemberk: Ciril Zajc (Malo Globoko)
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure; vsak delavnik po večerni maši
OZNANILA ŽUPNIJE ZAGRADEC
Leto XVI, št. 13
26. 6. 2016
SVETA CIRIL IN METOD
V zagraški župnijski cerkvi sta na levem
stranskem oltarju (trenutno je v obnovi)
upodobljena sveta Ciril in Metod. Imenujemo
ju slovanska apostola. Bila sta rodna brata, po
rodu Grka, doma iz Soluna, mesta, v okolici
katerega so se naselili Slovani. Dobro sta znala
slovanski jezik.
Ciril se je rodil leta 826. Bil je bistre glave in resen mladenič, zato so mu rekli modrijan (filozof). Po
očetovi smrti ga je vzel k sebi v Carigrad očetov prijatelj Teoktist. Tam je obiskoval dvorno visoko šolo;
ponujali so mu imenitne službe. Odklonil jih je, postal duhovnik in šel k bratu Metodu v samostan na
gori Olimp v Mali Aziji. Okrog leta 860 je poslal cesar Mihael III. oba brata v južno Rusijo k Hazarom, ki
so jih hoteli tako Judje kot mohamedanci pridobiti za svojo vero. Poslanstvo jima je uspelo. Tu sta
našla tudi kosti papeža sv. Klementa, ki je na Krimu okoli leta 100 umrl v pregnanstvu. Takrat je
moravski knez Rastislav poslal v Carigrad k cesarju Mihaelu poslance. Želel je, da mu pošlje
misijonarjev, veščih slovanskega jezika. Cesar je poslal Cirila in Metoda. Ciril je izumil slovanske črke,
glagolico; prevedla sta Sveto pismo in obredne knjige v slovanski jezik, s seboj vzela relikvije sv.
Klementa in z veseljem odšla na pot kot navadna misijonarja. Po treh letih sta odšla v Rim, kamor ju je
klical papež Nikolaj I. S seboj sta nesla relikvije sv. Klementa. Potovala sta skozi naše kraje. Spotoma
sta se ustavila pri panonskih Slovencih in njihovem knezu Koclju. V Rimu sta bila zelo slovesno
sprejeta. Papež je blagoslovil slovanske bogoslužne knjige in jih položil na oltar v baziliki Marije
Snežne. Ciril je v Rimu 14. februarja 869 umrl in bil pokopan v cerkvi sv. Klementa. Metod se je z
novoposvečenimi duhovniki vrnil v Panonijo, uredil s Kocljem cerkvene zadeve in se spet vrnil v Rim.
Papež ga je posvetil v nadškofa in poslal nazaj na Moravsko. Tam je moral od nemških škofov marsikaj
pretrpeti, tudi ječo. Papež Janez VIII. je ukazal škofom, da so ga izpustili. Kaznoval jih je s tem, da jim je
prepovedal opravljati škofovsko službo. Očital jim je tudi, da je njihovo ravnanje zoper Metoda
»presegalo predrzno trinoško besnost in zverinsko divjost«. Rovarjenju zoper Metoda z izpustitvijo ni
bilo konec. Moral je še enkrat v Rim; tam je sijajno dokazal svojo pravovernost in se potem spet vrnil
na Moravsko. Dopolnil je še prevod svetih knjig in ko si je določil za naslednika Gorazda, je na rokah
svojih učencev 6. aprila 885 na Velehradu umrl. – Papež Janez Pavel II. je bil velik častilec svetih
slovanskih apostolov. Zadnjega decembra 1980 je sveta brata Cirila in Metoda razglasil za sozavetnika
Evrope (skupaj z zavetnikom sv. Benediktom). Godujeta 5. julija. V vesoljni Cerkvi imata god 14.
februarja.
VABILO
Vaščani Valične vas, Društvo Publius Maximius, Župnija Zagradec in Krajevna skupnost
Zagradec ter Vojaški vikariat
vabijo ob srebrnem jubileju naše države Slovenije
v soboto, 2. julija, ob 18
00
k maši za domovino in na kresovanje na Valično vas.
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU (3. julij)
Prva nedelja v juliju je v slovenski Cerkvi posvečena Slovencem po svetu. Njen namen je
obuditi spomin na verujoče Slovence po svetu in krepiti zavest in soodgovornost do
razseljenih vernikov. To je dan, ko naj bi se spomnili okoli pol milijona Slovencev, ki so se iz
različnih vzrokov izselili iz rodnega kraja, odšli v svet, ter se hkrati zavedli soodgovornosti, ki
jo imamo do njih, in zanje molili.
ŽUPNIJSKI ORATORIJ 2016
Od ponedeljka, 4. julija, do petka, 8. julija, bo v naši župniji potekal župnijski oratorij. Otroci
bodo imeli v času oratorija svojo malico iz popotne torbe. Vse dobre gospodinje naprošamo
za nekaj peciva, da se bomo lahko posladkali ob ''napornih'' dnevih, dobrodošlo pa bo tudi
sadje. Slikovno gradivo z oratorija boste lahko pregledovali na župnijski internetni strani
www.zupnija-zagradec.si v dneh po oratoriju.
NOVI MAŠI V ŽUŽEMBERŠKI DEKANIJI
V žužemberški dekaniji letos obhajamo kar dve novi maši. Prvo v Ajdovcu, 26. junija, ob
14.00, drugo v Žužemberku, 10. julija, ob 10.00. Star slovenski pregovor pravi, da se na
novo mašo splača hoditi tako daleč, da se podplati na čevljih izrabijo.
Sveto mašniško posvečenje je zakrament, pri katerem se kristjan po predhodni temeljiti
pripravi zaveže, da bo svoje življenje popolnoma posvetil Bogu. Poznamo tri stopnje svetega
mašniškega posvečenja: diakonsko, duhovniško in škofovsko posvečenje. Vse tri podeljuje
škof. Pri diakonskem posvečenju postane prejemnik zakramenta diakon, ki lahko opravlja
nekatera bogoslužna dela, blagoslavlja in se pripravlja na duhovniški poklic, ne more pa
voditi maše. To lahko počne po duhovniškem posvečenju, ko ima milost podeljevati tudi vse
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure; vsak delavnik po večerni maši
zakramente razen duhovniškega in škofovskega posvečenja. Nova maša je zunanji izraz
veselja vernikov, ko se mlad fant odloči in se ga posveti za tako vzvišeno službo ter za
sledenje idealu, ki nam ga predočuje Kristus, ki je Gospod. Nova maša v Žužemberku
sovpada z uro nedeljskih maš, zato se tega dne v vseh župnijah žužemberške dekanije 10.
nedeljska maša ne obhaja. Vsi smo povabljeni, da se udeležimo nove maše v Žužemberku in
prejmemo novomašni blagoslov.
IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE ŽUPNIJE ZAGRADEC (1916)
23. novembra je umrl sivolasi, izmučeni vladar cesar Franc Jožef I., ki je vladal Avstro-Ogrski
monarhiji kar 66 let. Zavladal je novi cesar Karel I. s cesarico Cito. To leto je bilo veliko
pomanjkanje z živil. Temu je pristavila občutna suša, ki je uničila gotovo 2/3 poljskih
pridelkov, in še toča je padala. V vojne dajatve so kmetje morali oddajati žito, krompir in
živino iz hlevov. V cerkvi so se zato napravili samo novi mesingasti križi na vseh treh oltarjih
in 6 svečnikov za veliki oltar. Napravila se je tudi nova ''večna luč'' in nov ''škofov kelih'', ki je
v rabi samo za največje praznike, na novo pozlačeni sta bili obe svetilki pred stranskima
oltarjema. To leto se je podrlo obmejno pokopališčno zidovje proti Krki, tako da so bile vidne
nekatere rakve v zemlji. Za takojšnjo popravo teh razvalin se ni zmenil nihče do leta 1923.
(Župnijska kronika Zagradec, leto 1916, g. g. Engelbert Berlan, 5. zagraški župnik)
26. junij – nova maša v Ajdovcu (ob 14.00)
27. junij–1. julij – priprave animatorjev za župnijski oratorij (ob 20.00)
1. julij – obhajanje bolnikov in ostarelih po domovih
2. julij – maša za domovino in kres na Valični vasi
4.–8. julij – župnijski oratorij
9. julij – zaključek oratorija (ob 10.00)
10. julij – nova maša v Žužemberku (ob 10.00)
ŽUPNIJSKA OZNANILA
ČIŠČENJE in KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: sobota, 2. julij: Zagradec do št. 20; sobota, 9.
julij: Zagradec od št. 20 dalje.
POGREB: Danijela Hočevar, Grintovec 2, roj. 23. 8. 1940, + 18. 6. 2016. Svete maše in
darovi: Kovačevi, Grintovec (1) + 50 €; Kovačevi, Kuželjevec (1); Štupnikovi, Fužina (1) + 30
€; Zaviršek, Nova Gorica (1) + 20 €; vaščani Grintovca (1) + 60 €.
KRSTI: V nedeljo, 5. junija, je bila krščena Zali Šinkovec, Grintovec 13.