POVABLJENI STE K MAŠI OZNANILA ŽUPNIJE

Comments

Transcription

POVABLJENI STE K MAŠI OZNANILA ŽUPNIJE
POVABLJENI STE K MAŠI
Pon.
30. november
17.00
Tor.
1. december
17.00
Sre.
2. december
9.00
17.00
Čet.
3. december
17.00
Pet.
4. december
17.00
Sob.
5. december
17.00
Ned.
6. december
7.00
10.00
Pon.
7. december
17.00
Tor.
8. december
9.00
17.00
Sre.
9. december
17.00
Čet.
10. december
16.00
17.00
Pet.
11. december
17.00
Sob.
12. december
16.00
17.00
Ned.
13. december
7.00
10.00
Andrej, apostol
Bolte Hočevar, obl. (Tolčane)
Edmund Campion, mučenec
družina Orel (Fužina)
Bibijana (Vivijana), mučenka
za nove duhovne poklice
Alojz, obl., in Karolina Kovač (Kuželjevec)
Frančišek Ksaver, duhovnik
Anica Strniša in starši Perko (Laze)
Janez Damaščan, duhovnik
Ciril Zajc (Malo Globoko)
Saba (Sava), opat, puščavnik
Ciril Ferlin (Fužina)
2. adventna nedelja
za žive in pokojne farane
Anton Perko (Velike Rebrce)
Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj
Mustarjevi (Češnjice)
brezmadežno spočetje Device Marije
starši Sadar in Grm
Jožefa Maver in Štupnikovi (Fužina)
Valerija, mučenka
Antončevi (Gabrovka)
Loretska Mati božja
Neža in Franc Hočevar, obl. (Grintovec)
Igor Orel (Fužina)
Damaz I., papež
Feliks Zaletelj, obl. (Kuželjevec)
Devica Marija iz Guadalupe
Hendrik in Jožefa Zaletelj (Kuželjevec)
Viktor Jernejčič (Fužina)
3. adventna nedelja
za žive in pokojne farane
Franc Blatnik, obl. (Kitni Vrh)
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure, vsak delavnik po večerni maši
OZNANILA ŽUPNIJE ZAGRADEC
Leto XV, št. 24
29. 11. 2015
ADVENTNI ČAS
Z adventnim časom se v Katoliški cerkvi
začenja novo cerkveno leto. Latinska
beseda adventus pomeni prihod. Štirje
tedni pred božičem spominjajo na dolgo
pričakovanje Kristusovega rojstva, na
prihod pričakovanega Mesije, na prvi
advent. Toda beseda advent razpenja tudi
most od sedanjosti do daljne prihodnosti,
do konca časa … Doklej je Cerkev še na
poti, je vedno advent.
V zadnjih tednih cerkvenega leta in ob začetku novega so ‘poslednje reči’ večkrat kakor sicer tema
cerkvenih molitev in slavij. Adventni čas ima torej dvojen značaj: je čas priprave na slovesno
praznovanje Gospodovega rojstva, 25. decembra, hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje usmerja k
pričakovanju drugega Kristusovega prihoda ob koncu časov.
V adventnem času praznujemo praznik Marijinega brezmadežnega spočetja (8. december). Na ta dan
se spominjamo posebne milosti, ki je je bila deležna Devica Marija, Jezusova mati. Zaradi posebne
milosti božjega materinstva je bila obvarovana madeža izvirnega greha, s katerim smo zaradi greha
Adama in Eve zaznamovani vsi ljudje. Ta se nam izbriše pri zakramentu sv. krsta, s katerim se včlenimo
v občestvo/skupnost Cerkve. Krščanstvo govori o novem človeku, ki izhaja iz božje milosti. Marija je za
Cerkev ta novi človek v najčistejši obliki. Ob podobi Marije je v pričakovanju tudi Cerkev, ki ima svojo
dolžnost, da v svet prinaša božje kraljestvo, kraljestvo ubogih, preprostih, malih …
Cerkev v pričakovanju se po Marijinem zgledu ne želi pretvarjati, da ima rešitve za vse probleme.
Lahko pa svet sodobnega časa ponižno spomni, da človeške družbe gradi samo sočutje do ubogih, in
sicer toliko, kolikor najbolj ponižani kažejo na poklicanost človeštva preseči samega sebe.
Verovati v Cerkev v pričakovanju pomeni verovati, da je med močjo evangelija in tem svetom, ki ga
Bog ljubi in ki ga je prišel odrešit v svojem sinu Jezusu Kristusu, mogoč nov dar, ki ga ne bomo prejeli,
ker bi bil sad našega dela, ampak ker je milostni dar, ki nas vabi, da vstopimo v simfonijo z božjim
delom. Ker je Bog v Jezusu Kristusu postal človek, ker je Marija podoba Cerkve v pričakovanju, nam
edinstvena izkušnja žena in parov, ki pričakujejo otroka, osvetljuje resničnost, ki jo živimo v Cerkvi.
Vabi nas k branju Svetega pisma, k veselju nad pričakovanjem in k temu, da tudi mi kot Marija angelu
odgovarjamo: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38)
GOSPODARSKA DELA V PRETEKLEM LETU
S 1. adventno nedeljo končujemo staro in začenjamo novo liturgično leto. Ob koncu leta
moramo župniki napisati poročila o preteklem letu. V dobrem letu, kar sem med vami, smo
s skupnimi močmi uspeli narediti sledeče: Izvedla se je drenaža okoli župnišča in odpeljala
meteorna voda, z rizlovim nasutjem se je uredilo dvorišče, uredil se je tudi odtok iz stare
kuhinje, tla so se obložila z laminatom, kuhinja se je opremila z novim pohištvom in
inventarjem. V župnijski cerkvi se je analogni aparat za zvonjenje zamenjal z digitalnim.
Konec oktobra 2014 so se izdelala ter vgradila nova hrastova vrata v podružnici sv. Jožefa,
tapecirala se je župnijska spovednica ter izdelal masivni leseni ambon župnijske cerkve.
Pozimi 2014 je bila dokončana projekcija v župnijski cerkvi, nabavil se je prenosni računalnik
za kor. Prav tako so se pritrdili linijski snegobrani in bakrene obloge na župnijski cerkvi. Ob
božiču 2014 je arhitekt in domačin Jože Maver izdelal adaptacijski načrt za župnišče, ki se še
dopolnjuje. Do velike noči so se obnovila mala bandera ter bandero Marijine družbe iz leta
1900. V sončnih pomladanskih dneh se je očistil breg pod župniščem, obenem se je iz
očiščenega lesa napravilo 15 m³ drv za naslednjo zimo. V mesecu aprilu so se nakupili
opečni tlakovci za podružnično cerkev sv. Jožefa, ki smo jih do jeseni položili. Izvedla se je
prodaja župnijskega zemljišča v bregu nad reko Krko. Obnovili smo prostor nad zakristijo in
ga opremili z novimi masivnimi omarami. Spomladi 2015 se je uredilo začasno parkirišče
pred mrliško vežico za cca 30 avtomobilov; leseni oboj sta dobila župnijski kozolec in
župnijski gospodarski objekt za župniščem. Poleti 2015 je bila obnovljena klet v
gospodarskem objektu pri župnišču. V stari zapuščeni župnijski kleti se je uredila sodobna
veroučna učilnica, vse po adaptacijskem načrtu. V izgradnji so še sanitarni prostori. Izdelala
in vgradila so se tudi nova hrastova vrata v podružnični cerkvi sv. Primoža in Felicijana v
Gabrovki. Obnovili smo dva duhovniška spomenika na pokopališču. Hvala za vsa vaša
prizadevanja!
GREM NA DRUŽINSKI REFEREDUM, KER SEM PROTI!
20. decembra je razpisan družinski referendum. Ta referendum ni politični, ampak
družbeni poizkus nad družinami, kar nas kristjane prizadene v samo jedro naše biti. Danes
so moderni samo naravna in bioprehrana, zdrav življenjski slog, vse, kar je umetno, postaja
nazadnjaško. Liberalni pol vse to priznava, največji trn v peti pa mu je zdrava, trdna družina,
v katero težko prodre. Tudi mnogi istospolno orientirani ljudje so proti temu zakoniku. Kaj
novi zakonik prinaša? Sedaj velja, da je zakonska zveza skupnost moža in žene. Po novem bi
bila zakonska skupnost skupnost dveh oseb katerega koli spola, in sicer z enakim pomenom.
Kristjani se strinjamo, da so medsebojne pravice in obveznosti ter socialne in ekonomske
pravice med partnerjema katerega koli spola enake. Za zveze med osebami istega spola je
velika večina stvari že 10 let urejena z zakonom, ostalo naj se čim prej uredi. Nesprejemljivo
je, da novi zakon dvema osebama katerega koli spola daje možnost posvojitve otroka ter
odločanja o rojstvu otrok. Sporni zakon ruši zakonsko zvezo med možem in ženo, pomen
mame in očeta za otroka v temeljni družinski zakonodaji ter moški in ženski spol v temeljnih
določbah zakonodaje. Sporni zakon daje otroke dvema osebama istega spola, ki si
spreminjata oz. si sama določata spol. Otroke jima daje preko posvojitve, daje tudi
podlago za uzakonitev umetne oploditve za te osebe in podpira trgovino z materinstvom.
Zakon prepoveduje posvojitev svojih vnukov starim staršem in hkrati dovoljuje posvojitev
dvema moškima, dvema ženskama in dvema osebama, ki si spremenita spol.
Sporni zakon uvaja v vrtce, osnovne in srednje šole brez soglasja staršev za vse otroke
lezbično, homoseksualno, biseksualno in transeksualno vzgojo. Uvaja tudi poučevanje, ki
otroka nagovarja, kako spremeniti spol (glej priporočnik Ljubezen je Ljubezen), ter
poučevanje, kako eksperimentirati s spolno usmerjenostjo. Obenem staršem ne priznava
pravice, da otroka umaknejo od navedenega spolnega pouka, ne priznava ugovora vesti za
javne uslužbence in pravice katoliškim šolam, da delujejo v skladu s svojim prepričanjem.
Ves advent bomo pri večernih mašah po obhajilu molili za naše družine.
ADVENTNI BLAGOSLOV HIŠ in DRUŽIN (od 9. decembra do božiča)
DEVETDNEVNICA V ČAST BREZMADEŽNI DEVICI MARIJI
Naša župnijska cerkev je posvečena Marijinemu brezmadežnemu spočetju. Tudi letos bomo
ta praznik obeležili s pobožnostjo devetdnevnice v čast Brezmadežni Devici Mariji.
Povabljeni ste, da se pridružite petju starih Marijinih besedil pri večernih mašah od 30.
novembra do praznika, 8. decembra. Prisotnost ministrantov na devetdnevnici je obvezna.
MINISTRANTSKA PRISEGA
Na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja bomo pri večerni maši molili za naše
ministrante in jih slovesno sprejeli v to službo s posebnim obredom in z ministrantsko
prisego. Večerna maša je tudi šolska maša, obvezna za veroukarje in njihove starše.
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure, vsak delavnik po večerni maši
V adventnem času bi rad obiskal vse družine Velikega Globokega in Marinče vasi, da se bolje
spoznamo. V polurnem obisku bi rad blagoslovil vaš dom in se srečal z vsemi člani družine.
Obisk bi začel na Velikem Globokem. Če ne želite, da vas obiščem, mi to, prosim, sporočite.
3. december – srečanje ŽPS
5. december – Miklavževanje v župnijski cerkvi (ob 15.00)
8. december – srečanje zakonske skupine
ŽUPNIJSKA OZNANILA
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: sobota, 5. december: Fužina do št. 30; sobota, 12. december:
Fužina od št. 30.