Oznanilo 13.12.2015 lektorirano

Comments

Transcription

Oznanilo 13.12.2015 lektorirano
POVABLJENI STE K MAŠI
Pon.
14. december
17.00
Tor.
15. december
9.00
17.00
Sre.
16. december
17.00
Čet.
17. december
17.00
Pet.
18. december
17.00
Sob.
19. december
17.00
Ned.
20. december
7.00
10.00
Pon.
21. december
17.00
Tor.
22. december
17.00
Sre.
23. december
17.00
Čet.
24. december
18.00
24.00
Pet.
25. december
7.00
10.00
Sob.
26. december
7.00
10.00
Ned.
27. december
7.00
10.00
Janez od Križa, cerkveni učitelj
Jože Meglen (Breg)
Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
Franc Blatnik (Češnjice)
Marjeta Černivec, 7. dan (Kitni Vrh)
Adelajda, kraljica; BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Marija Struna (Grintovec)
Lazar iz Betanije; BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
družina Škerl (Fužina)
Vunibald, opat; BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
družina Markelj (Fužina)
Urban V., papež; BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Marija Vovk in Martin Šuštar (Soteska)
4. adventna nedelja
za žive in pokojne farane
Jože in starši Struna (Valična vas)
Peter Kanizij; BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
družina Vrenčur (Ivančna Gorica)
Frančiška K. Cabrini; BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Jože Mišmaš (Fužina)
Janez Kancij, duh.; BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Ciril Ferlin (Fužina)
Adam in Eva, prastarša; BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Milan Ferlin (Zagradec)
starši Maver (Gabrovka)
BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
za žive in pokojne farane
Marija Glač, obl. (Grintovec)
Štefan, diakon, prvi mučenec
Amalija Maver (Zagradec)
Gabrovka: za očeta in sina Franca Lekana
SVETA DRUŽINA
za žive in pokojne farane
Franc Blatnik, obl. (Kitni Vrh 15)
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure, vsak delavnik po večerni maši
OZNANILA ŽUPNIJE ZAGRADEC
Leto XV, št. 25
13. 12. 2015
BOŽIČ – praznik Jezusovega
rojstva
25. decembra se spominjamo
Jezusovega rojstva in
praznujemo božič, ki je za veliko
nočjo, praznikom Gospodovega
vstajenja od mrtvih, največji
krščanski praznik. Vsebina
praznika je povezana s
skrivnostjo Božjega učlovečenja.
Na božič se spominjamo, da se je z Jezusovim vstopom v zgodovino Bog dokončno in nepreklicno
zavzel za svet in za človeka. Veselje, ki ga oznanja in prinaša praznik Kristusovega rojstva, je
učlovečenje Božjega Sina z namenom odrešiti svet. Na božič je Bog postal človek in se naselil med
nami, da bi mi prišli k njemu. Natančnega dneva Jezusovega rojstva ne poznamo, čeprav je njegovo
rojstvo zgodovinsko dejstvo, po katerem od 6. stoletja dalje štejemo človeško zgodovino. Praznovanje
korenini še v predkrščanskih časih, ko so mnoga ljudstva častila nastop zimskega solsticija. Takrat se
dan začne ponovno daljšati in tako simbolizira zmago dobrega nad zlim. Datum je izbral cesar
Konstantin, da se je ujemal z rimskim praznovanjem sonca. Ob prihodu nove luči v naravo praznujemo
novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. Razlog za izbiro datuma je tudi svetopisemsko utemeljen v Kristusu
kot »resnični luči, ki razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1, 9). Koptska, jeruzalemska, ruska, srbska in
gruzijska Pravoslavna cerkev praznujejo božič 7. januarja, ker še vedno uporabljajo julijanski koledar.
Na božič so v Cerkvi zgodaj vpeljali navado, kakršne nima noben drug praznik – trikratno obhajanje
evharistije: opolnoči, ob zori in podnevi. Cerkev še danes ob božiču opravlja trikratno evharistično
slavje – vsak duhovnik sme opraviti tri maše. Pri polnočni maši je največji poudarek dan Jezusovemu
rojstvu v hlevu in hvalnici angelov, pri zorni ali pastirski maši se pripoved nadaljuje s pastirji, ki so
obiskali Jezusa; s tem se pripoved o rojstvu konča. Dnevna maša je vsebinsko najgloblja, saj je
središčni odlomek iz Svetega pisma vzet iz začetka Janezovega evangelija. Srčika praznika ni le v tem,
da se spominjamo Jezusovega rojstva in njegovega prihoda na svet, ampak je praznik za vsakega
kristjana priložnost, da se odpre in dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu, ter tako utrdi in poglobi
svojo vero.
CELODNEVNO ČAŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA (15. december)
Vsaka župnija en dan v letu posveti čaščenju svetega Rešnjega telesa. Letos bo ta dan torek,
15. 12. Skupaj z drugimi župljani bomo pristopili k Jezusu in ga v tišini častili. Prosili ga bomo
za ozdravljanje notranjih ran, za svojo družino, za vsakega člana posebej, za božji blagoslov,
za zdravje, za mir v družini, za ozdravitev odvisnosti, za uspeh na delovnem mestu in za
dobro razumevanje med sodelavci. Prosili ga bomo tudi za moč, da bi krotili svoje misli,
besede in dejanja, da bi nas Gospod naučil ponižnosti, miline, ljubezni, potrpežljivosti,
krotkosti in modrosti, da bi znali živeti z družinskimi člani odgovorno in v sožitju. Maranatha
– pridi, Gospod Jezus, in me prepoji s svojo ljubeznijo. Kako lepo mi je, ko se pogovarjam s
teboj. Čisto se umirim, jasneje vidim, lepše doživljam tvoje rojstvo. Hvala, Jezus, da si z
menoj in da sem tvoj.
med družinskimi člani karkoli bolečega, nerazrešenega, napetega, stopite drug drugemu
naproti, se spravite in ponovno povežite. V okviru priprav na večerno praznovanje je čas za
krašenje smrečice in stanovanja, predvsem pa za postavljanje jaslic. Poskusite jih postaviti
tako, da prav vsak član družine pri tem na nek način sodeluje ali vanje prispeva nekaj
svojega – zamisel, figuro, razporeditev, kak poseben predmet …
Del praznovanja je tudi praznična večerja; posebno vzdušje ustvarijo božične pesmi, branje
ali pripovedovanje božične zgodbe, blagoslov doma, prižgane lučke in svečke, vendar pa za
resnično doživetje božiča samo ta zunanja znamenja niso dovolj. Tisto, kar res naredi božič
in ima tudi moč povezati družino, je predvsem to, da se skupaj zares poglobite v osrednji
pomen božiča – rojstvo Odrešenika. Ta dan naj bosta računalnik, televizija ugasnjena, na
radiu Ognjišče bo lep program. To je družinski praznik. Posvetite ga drug drugemu!
SPORED ČAŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA
9.00 – sveta maša, litanije Jezusove krvi
14.00 – Zagradec
10.00 – Tolčane, Valična vas, Marinča vas
15.00 – Fužina, M. in V. Globoko
11.00 – Češnjice, Breg, M. in V. Rebrce
16.00 – Kuželjevec, Dečja vas, Grintovec
13.00 – Gabrovka, Kitni Vrh
17.00 – pete litanije Srca Jezusovega, maša
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Božična devetdnevnica je neposredna priprava na božič. Začne se 16. decembra, konča pa
24. decembra, ko je že prvi sveti večer. Pri božični devetdnevnici simbolika števila 9 lahko
pomeni tudi 9 mesecev nosečnosti pred porodom. Prepevali bomo spev, ki izraža
hrepenenje: Kralja, ki prihaja, pridite, molimo! Obvezna je za vse veroučence, ki pa v ta
namen nimajo osnovnošolskega verouka. Po vsaki maši se poje delopust, pri katerem otroci
spremljajo Marijo in Jožefa na poti v Betlehem z lučkami po cerkvi.
KAKO PRAZNOVATI SVETI VEČER?
Božični večer ali prvi sveti večer je priložnost za posebej doživeto družinsko praznovanje.
Poskrbimo za to, da bo napolnjeno z resničnim pomenom in smislom božiča. Katera zunanja
znamenja so nam pri tem lahko v pomoč? Pomembno je, da se družina na sveti večer umiri
in resnično poveže ter na otrokom primeren način skupaj razmišlja o rojstvu Jezusa, moli,
praznuje, se veseli. Ta večer vsem družinam ponuja še posebno priložnost za spravo. Če je
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure, vsak delavnik po večerni maši
OBRED BLAGOSLOVA DOMA IN DRUŽINE
Na sveti večer običajno tudi blagoslovimo dom in družino. Za to potrebujemo kadilo (in
žerjavico v manjši kadilnici ali kovinski posodici) ter blagoslovljeno vodo (škropimo jo lahko s
smrekovo vejico). Blagoslovljeno vodo dobite v cerkvi, kadilo v župnišču. Na voljo sta vam
tudi pratika in marijanski koledar.
15 december – celodnevno čaščenje svetega Rešnjega telesa
16. december – začetek božične devetdnevnice
20. december – betlehemska luč (ob 10.00); župnijsko spovedovanje (ob 15.30)
25. december – božični koncert v župnijski cerkvi (ob 18.00)
26. december – blagoslov konj v Gabrovki (ob 10.00)
27. december – pri vseh mašah blagoslov otrok
ŽUPNIJSKA OZNANILA
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: sobota, 19. december: Gabrovka; sobota, 24. december:
Dečja vas
NABIRKA ZA GRADBENA DELA je na prvo nedeljo v mesecu decembru znašala 329,30 €.
POGREBI: Ivana Kralj, Male Rebrce 7, roj. 14. 2. 1925, + 1. 12. 2015. Svete maše in darovi:
družina Kralj (2); Jože Kralj (1) + 10 €; Martina Kastelic 20 €; Tičev Štefan (1). – Marjeta
Černivec, Kitni Vrh 1, roj. 23. 6. 1919, + 7. 12. 2015. Svete maše in darovi: hči Marjetka (2);
vnuk Ivan z družino (1); sin Rajko (2); sin Tone (2) + 20 €; Brezarjevi, Sadinja vas (1); Cveto
Zupančič, Selanovi, Vrh pri Višnji Gori (1); Mirko Kocmur z družino (1); Ivan Kocmur z družino
(1); Marinka Janežič z družino (1); občinski odbor NSI Ivančna Gorica (1); pravnuka Tjaž in
Nina (1).