Tedenska oznanila - Župnija Ljubljana Polje

Comments

Transcription

Tedenska oznanila - Župnija Ljubljana Polje
oznanila
od 20. DO 27. DECEMBRA 2015
20. 12.
nedelja
4. ADVENTNA
Dominik, opat
21. 12.
ponedeljek
Peter Kanizij, duh., cer. uč.
22. 12.
torek
Frančiška K. Cabrini, red. ust.
23. 12.
sreda
Janez Kancij, duhovnik
24. 12.
četrtek
Adam in Eva, prastarši
25. 12.
petek
BOŽIČ
Gospodovo rojstvo
26. 12.
sobota
Štefan, diakon, prvi mučenec
8.00: za farane
10.00: + Jože Gabrovšek, starši Porenta in Marija Kušar
18.00: Spovedovanje (na voljo spovedniki od drugod)
19.00: + Pavle Bizjak, obl.
Božična devetdnevnica
7.00: ++ iz družine Kamnar
19.00: ++ starši Henigman
Božična devetdnevnica
Po maši: rožni venec Božjega usmiljenja za bolne in trpeče v župniji
7.00: ++ starši Jakopič
19.00: ++ iz družine Lap
Božična devetdnevnica
7.00: + Ivan Jančar, obl.
16.00: maša v bolnišnici
19.00: + Tone Tomc
Božična devetdnevnica
7.00: ++ iz družin Lampič in Kure
18.00: Božičnica za otroke in maša sv. večera
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
23.30: Božičnica pred polnočnico
POLNOČNICA: za farane
+ Filip in Apolonija Paternoster
8.00: + Josip Rahija
10.00: + Primož Lavtar
19.00: ++ iz družine Kovač in sorodniki
+ Martin Perčun
9.00: + Vitomir Svetek
19.00: + Štefanija in Štefan Ott
dan samostojnosti in enotnosti-d. p.
27. 12.
nedelja
SVETA DRUŽINA
Janez, apostol, evangelist
Blagoslovitev otrok pri sv. maši ob 10.00!
8.00: za farane/na čast Sveti Družini
10.00: v zahvalo in za blagoslov v družinah
19.00: + Aleksander Sašo Kralj, obl.
4. ADVENTNA NEDELJA
20. december 2015
 Drevi od 18.00 naprej bo v cerkvi prilika za predbožično spoved. Poleg domačega






spovednika bosta na voljo še dva spovednika od drugod. Vabljeni.
V četrtek bo prvi sv. večer. Kristjani na sveti večer blagoslovimo in pokadimo svoje
domove in stanovanja. Med blagoslovom in kajenjem molimo veseli del rožnega
venca (če so otroci majhni pa vsaj eno desetko ali molitev za blagoslov v družini na
podobici, ki jo lahko vzamete pri verskem tisku). Pred jaslicami lahko družina zapoje
kakšno božično pesem in skupaj prebere svetopisemski odlomek o Jezusovem
rojstvu. Maša svetega večera, med katero bomo blagoslovili jaslice, se bo začela ob
18.00 z božičnico za otroke. Ob 23.30 bo najprej božičnica, nato pa slovesna polnočna
maša Gospodovega rojstva. Sv. maše na božič bodo ob 8.00, 10.00 in ob 19.00!
V soboto je praznik prvega mučenca in diakona sv. Štefana. Ta dan je državni praznik,
ko praznujemo dan samostojnosti. Praznični maši bosta ob 9.00 in ob 19.00.
Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik Svete Družine. Blagoslov otrok in družin bo pri
sv. maši ob 10.00.
Otroci imajo do 3. januarja 2016 božično novoletne počitnice. V tem času ne bo
osnovnošolskega in mladinskega verouka! Skupaj s starši ste lepo vabljeni k
prazničnim svetim mašam.
Do nedelje Jezusovega krsta, 10. januarja 2016, bodo večerne sv. maše v cerkvi,
jutranje v kapeli!
Verski tisk: nova BOŽIČNA št. DRUŽINE, posebna izdaja PRAZNIČNE DRUŽINE,
novo januarsko OGNJIŠČE, nova MAVRICA in novo BOŽJE OKOLJE. V župnišču
lahko dvignete mohorjeve knjige in podaljšate naročnino za verski tisk.
 TRIKRALJEVSKA AKCIJA - KOLEDOVANJE 2016
Trikraljevska akcija s koledovanjem bo v naši župniji potekala v nedeljo, 3. januarja
2016. Koledniki bodo sodelovali pri sv. maši ob 10.00, potem vas bodo obiskali na
vaših domovih. Uvodno srečanje za kolednike bo v soboto, 2. januarja, ob 10.00 v
dvorani. K sodelovanju vabimo tudi študente oz. starejše za spremljanje kolednikov.
Tisti, ki želite, da vas koledniki obiščejo, se pri verskem tisku v cerkvi vpišite v
seznam. Tistim, ki boste kolednike sprejeli, iskren Bog povrni.
 ŽIVE JASLICE
K ogledu živih jaslic vabita župnija Janče in Živalski vrt Ljubljana. Podrobnosti o
predstavah si oglejte na oglasni deski.
Angel jim je rekel: »Ne bojte se; zakaj, glejte, oznanjam vam veliko
veselje, ki bo za vse ljudstvo: Danes se vam je v Davidovem mestu rodil
Zveličar, ki je Kristus Gospod. In to vam bo znamenje: našli boste dete,
v plenice povito in v jasli položeno.«
(Lk 2,10–12)
Želim vam blagoslovljeno pripravo in radostno obhajanje praznika
Gospodovega rojstva.
www.zupnija-ljpolje.si