NEDELJA PRI NAS - Župnija Ljubljana Dravlje

Comments

Transcription

NEDELJA PRI NAS - Župnija Ljubljana Dravlje
TEDENSKA OZNANILA
ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE
LETNIK XXXIX
26. VINOTOK 2014
ŠTEVILKA 8
NEDELJA PRI NAS
30. NEDELJA MED LETOM
Žegnanjska nedelja
»Učitelj, katera je največja zapoved v
postavi?« (Mt 22,36)
Farizeji zopet skušajo Jezusa z vprašanjem o
največji zapovedi. Jezus je v odgovoru navedel
dve zapovedi iz Mojzesovih knjig, povezani v
eno največjo: ljubezen do Boga in ljubezen do
bližnjega. Sam Jezus nam je najlepši zgled. S
poslušnostjo Božji volji je pokazal vso ljubezen
do Očeta in do nas, svojih bratov in sester, saj
je za naše odrešenje dal svoje življenje. Mi pa
razmislimo, kako izpolnjujemo te zapovedi
in kako lahko ljudem okoli sebe pokažemo
Božjo ljubezen
SVETE MAŠE OD 27.10. DO 2.11.
Ponedeljek, 27. 10., Sabina Avilska, mučenka
7.30
+
Metod ROZINA
19.00 ++
starši KRAMARIČ
+
Janez SNEDEC, obl.
Torek, 28. 10., Simon in Juda Tadej, apostola
7.30
v dober namen
19.00 +
Vida RUPNIK, obl.
++
družina PAVLIČ
Sreda, 29. 10., Mihael Rua, duhovnik, redovnik
7.30
++
Leopold LEGAT in Vinko BELIGA
19.00 +
Milan BRANK
+
Irena SIMČIČ-MRHAR
za dober namen
Četrtek, 30. 10., Dominik Collins, redovnik, mučenec
7.30
19.00 ++
Leopoldina in Franc TOME ter sin Franc
++
družina POLENŠEK
Petek, 31. 10., Alfonz Rodriguez, redovnik, mistik
7.30
19.00 ++
Marija in Alojz RIBIČ
Sobota, 1. 11., VSI SVETI
6.30
++
družine KOMAN, RAJŠP in MUNDA
8.30
+
Bojan ČERNIVEC
+
Tomaž PERAT, obl.
10.00 +
Lovro OSREDKAR, obl.
11.30
14.00 ++
Pavle, Mira, Marija CERGOLJ in Franc
POLJŠAK
++
družine PODOBNIK, CELAREC in PETEK
19.00
Nedelja, 2. 11., SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
6.30
++
družini TROP in GRADIŠAR
8.30
za župljane
++
družini CERGOLJ in ERJAVEC
10.00 +
Ante GAŠPAR
+
Ivanka MILANIČ, obl.
11.00
maša v Domu starejših
11.30 ++
družini ŽUGELJ in MARIČ
19.00 +
Janez GORENC
ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA DRAVLJE • P. MIRAN ŽVANUT DJ, ŽUPNIK
VODNIKOVA 279, 1000 LJUBLJANA • 01/583 00 30, 01/583 00 32
[email protected] • www.zupnija-dravlje.si