Prijavnica za verouk 2015/16

Comments

Transcription

Prijavnica za verouk 2015/16
Veroučno leto 2015/16
PRIJAVNICA za 1., 3., in 9. razred
(obkrožite razred)
OTROK
IME:___________________ PRIIMEK: ______________________
Bivališče: ______________________________________________
Vpisan v osnovno šolo: ___________________________________
ROJSTVO
SVETI KRST - obvezno izpolni
Datum: __________________
Datum: ____________________
Kraj: ____________________
Župnija: ___________________
STARŠI
Oče (ime in priimek): ____________________________________________
Mati (ime in dekliški priimek): _______________________________________
Stan: a. poročena cerkveno, kdaj/kje: _____________________________
b. poročena (samo) civilno, kdaj/kje: _________________________
c. neporočena
d. ločena
Telefon staršev (GSM): _____________________________________
Skupaj z otrokom smo se odločili za življenje v veri. Otrok bo redno prihajal k
veroučnim uram in pri njih sodeloval. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih se
bomo trudili, da bomo skupaj pri sveti maši.
_______________________________
(podpis staršev)
Župnija Ptuj - sv. Peter in Pavel, Minoritski trg 1, SI - Ptuj,
tel: 05 907 30 00, www.kloster.si
p. Dominik Tikvič (031/422-062)
Starši veroučencev 1. 3. in 9. razreda, morajo
osebno vpisati svoje otroke k verouku. Prijavnice
dobite v župnijski pisarni, v cerkvi odzadaj pri tisku
in na internetni strani župnije.
- Otroke 1. razreda naj starši vpišejo do nedelje, 13.
septembra 2015 v župnijski pisarni v kloštru.
- Otroke 3. in 9. razreda vpišejo starši pri svojem
katehetu p. Dominiku Tikviču v župnijski pisarni v
petek, 4. septembra 2015, in v torek, 8. septembra
2015, dopoldan med 9.30. in 12. uro in popoldan
med 16. in 18.30 uro.
Celoletni prispevek za verouk na otroka je 15 €.
Verouk bomo začeli v ponedeljek, 14. septembra
2015. Urnik verouka bomo objavili in uskladili v
začetku septembra.