ŠOLSKA KRONIKA - Šolski center Novo mesto

Transcription

ŠOLSKA KRONIKA - Šolski center Novo mesto
Srednja zdravstvena in kemijska šola
ŠOLSKA KRONIKA
2010/2011
1
Sreda, 1. september 2010
Prvi šolski dan. V šolskem letu 2010/11 je vpisanih 984 dijakov in dijakinj. Imamo:
 tri oddelke zdravstvene nege prvi letnik, tri oddelke drugi letnik, tri oddelke tretji letnik in štiri oddelke četrtega letnika,
 dva oddelka pti-ja,
 dva oddelka farmacevtski tehnik prvi letnik, dva drugi in tretji letnik in en
oddelek četrtega letnika,
 en prvi letnik kemijski tehnik, en drugi, dva tretja in en četrti letnik,
 prvi letnik, drugi in tretji letnik kozmetični tehnik,
 na triletni poklicni šoli bolničar–negovalec imamo v vsakem letniku po en
oddelek.
Šolo vodi ravnatelj Miran Grom. Pomočnici: Monja Pust in Mihaela Kovačič.
Svetovalni delavki: Jožica Kapš in Jožica Hrovat.
Sreda, 13. oktober 2010
Dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali predstavitve naših poklicev: farmacevtski
tehnik, kemijski tehnik, zdravstvena nega, kozmetični tehnik, zdravstvena nega — pti, bolničar—negovalec.
Četrtek, 21. oktober 2010
Zaključni letniki zdravstvene nege so imeli strokovno ekskurzijo v Gradec, kjer
so si ogledali Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca.
Četrtek, 21. oktober do sobote, 23. oktobra 2010
Strokovna ekskurzija v Rim za dijake programa
tehnik zdravstvene nege. Ogledali so si Vatikan,
rimsko bolnišnico Gemelli.
2
25.—29. 10. 2010: jesenske počitnice
Četrtek, 2. december in petek, 3. december 2010
Strokovna ekskurzija v Munchen za dijake zaključnih letnikov programov kemijski in farmacevtski
tehnik. Obiskali so rudnik soli v Salzgurbu, najbolj
znano bavarsko pivnico, tehniški muzej, olimpijski
stolp, BMW—muzej.
27.— 31. 12. 2010: novoletne počitnice
Petek, 11. 2. 2011 in sobota, 12. 2. 2011
Informativni dan. Staršem in učencem osnovnih šol smo predstavili poklice in vse
potrebne informacije za vpis na našo šolo.
21.—25. 2. 2011: zimske počitnice, letos prvič enotne za
vso Slovenijo.
Torek, 29. marec 2011
Udeležba naših dijakov na 10. državnem tekmovanju iz
zgodovine na Gimnaziji Škofja Loka. Zmagovalec:
Uroš Frankovič, naš dijak drugega letnika zdravstvene nege.
3
Sobota, 26. marec 2011 in četrtek, 31. marec
2011
Bili smo organizatorji 16. državnega tekmovanja kemijskih tehnikov. Dijaki so se pomerili
v strokovnem znanju iz kemije. Urh Jevšovar
je dosegel četrto mesto. Na fotografskem natečaju na temo Laboratorij je prvo mesto zasedel Miha Hribar. Na športnem delu pa smo
kot šola dosegli ekipno drugo mesto.
Četrtek, 7. april 2011
Naše dijakinje so se pod vodstvom Matejke Kure udeležile območne revije mladinskih pevskih zborov v Kulturnem centru Janeza Trdine.
Petek, 8. april 2011
Udeležili smo se 16. državnega tekmovanja srednjih zdravstvenih šol v Slovenj
Gradcu na temo protimikrobna rezistenca.
Četrtek, 14. april 2011
Gostili smo Desanko Eržen, ki je imela predavanje o Kulturi sporazumevanja v
ustanovi za učiteljski zbor.
Sobota, 16. april 2011
V Celju smo se udeležili državnega tekmovanja v znanju matematike. Zlato Vegovo
priznanje so prejeli: Peter Sebanc (tretji letnik , mentorica S. Ćirković), Teja Podržaj (drugi letnik, mentorica S. Ćirković), Sara Zupančič (prvi letnik, mentorica M.
Kovačič). Zlato priznanje in nagrado za doseženo drugo mesto je prejel Urh Jevšovar (tretji letnik, mentorica M. Velkavrh).
Sreda, 20. april 2011
V dvorani Tivoli smo se v okviru Šolskega centra Novo mesto udeležili zaključka vseslovenskega projekta ŠKL. Šolski center je najuspešnejša šola. 1. mesto so osvojili odbojkarji in
4
nogometašice. 2. mesto so med akrobatskimi skupinami osvojile Afne in Leteči norci.
Tretje mesto pa so osvojili košarkarji in nogometaši. V tekmovanju najboljših krožkov
so zmagali naši novinarji, računalničarji in likovniki.
Četrtek, 21. april 2011
V okviru projekta Vrednote so naši dijaki s svetovalno delavko Jožico Hrovat prenesli
lampijončke z napisi vrednot na devet okoliških osnovnih šol in tako stkali verigo vrednot.
Četrtek, 21. april 2011
Udeležili smo se občinskega prvenstva v pomladanskem krosu na Bajnofu. Ekipno so
dijakinje (1994 in mlajše) dosegli tretje mesto, dijaki drugo mesto. Za dijakinje 1991,
1992 in 1993 smo ekipno dosegli prvo mesto, dijaki pa četrto mesto. Vseekipno pa smo
bili najboljši.
25. 4. - 2. 5. 2011: velikonočni
prazniki, dan boja proti okupatorju, praznik dela in prvomajske
počitnice
Sobota, 14. 5. 2011
Kemiki so se udeležili državnega
tekmovanja v Ljubljani za Preglove plakete.
Blaž Regina je prejel srebrno in
Urh Jevšovar zlato Preglovo plaketo. Urh je med vsemi dijaki tretjih letnikov dosegel
tretje mesto.
Petek, 20. 5. 2011 in
sobota, 21. 5. 2011
Ravnateljev dan.
Učiteljski zbor se je udeležil strokovne ekskurzije. Obiskali smo Orlovo gnezdo —
Kehlstein (1834 m), ki ima lep razgled na salzburško kotlino. Nato smo se popeljali do
5
Ki
m
sk
eg
a
je
ze
ra
,
si
o
gl
ed
al
i
gr
a
d
L
u
d
wi
g
a
II.
B
Petek, 24. 6. 2011
Zaključek šolskega leta in podelitev spričeval.
Torek, 5. 7. 2011
Zaključni piknik za delavce Šolskega centra Novo mesto na jasi v Dolenjskih
Toplicah.
Sreda, 6. 7. 2011
Razglasitev rezultatov poklicne mature v Športni dvorani Leona Štuklja. Svečana
podelitev in razglasitev zlatih maturantov. V spomladanskem roku poklicne mature
2010/11 je opravljalo izpite 180 dijakov (15 neuspešnih).
Zlati maturanti, ki so dosegli 22 točk:
1.
Veronika Medic FT 4. a
2.
Irena Turk FT 4. a
3.
Aleksandra Zupančič FT 4. a
4.
Barbara Borštnar KT 4. a
5.
David Matoh KT 4. a
6.
Simona Zorko Mihalj TZN 4. c
Poleg zlatih maturantov je še 31 odličnih, kar skupaj znaša 20,67 %.
V letošnjem šolskem letu so bili razredniki: Absec Aleš, Bauer Mirjam, Benkovič
Tina, Brudar Mateja, Cerovšek Marinka, Cesar Barbara, Ćirković Svjetlana, Ferkolj Stanislav Matjaž, Fišter Mojca, Florjančič Janja, Fortuna Makar Nada, Gajič
Bojanc Mojca, Horvat Mateja, Hrovat Katja, Kovačič Mihaela, Kramar Polona,
Kraševec Romana, Kure Matejka, Lovše Marija, Madjar Sitar Valentina, Medle
Manca, Ožek Srečko, Papež Damjana, Račič Marija, Sikošek Nataša, Simončič
Mojca, Stopar Barbara, Trontelj Benjamin, Vidmar Mateja, Višček Mojca, Vodnik
Mateja, Zajc Maša in Žibert Petra.
6
Svečano srečanje z županom Novega mesta.
7
Maturantje v spomladanskem in jesenskem roku:
4. a TZN
Bahčič Suzana, Berkopec Tanja, Bučar Urška, Čanželj Špela, Englaro Tadeja, Fortuna Eva, Hojč Tina, Jalovec Andreja, Kerin Natalija, Kirar Urška, Kogovšek Nina,
Konček Maja, Kos Maja, Kosednar Lea, Kovač Jasna, Kužner Tanja, Mežnar Alenka, Saje Nina, Salmič Viktorija, Sever Sebastian, Sevšek Polonca, Simčič Tadeja,
Šterk Sebastijan, Tomažin Ana, Turnšek Nejc, Tymchyshyn Yuliya, Vovk Vesna,
Zupan Tanja, Željko Maruša
4. b TZN
Adam Anita, Bartolj Larisa, Blatnik Bernarda, Đuherić Aida, Femc Maja, Fifolt
Tea, Grandovec Melanija, Hrastar Ingrid, Jaklič Mateja, Jakofčič Sara, Jazavac
Kemal, Kostanjšek Tomaž, Kostevc Maja, Marinček Kristina, Murgelj Nina, Nemanič Mateja, Novak Anja, Novak Mateja, Pavlenč Erika, Pavlin Simona, Petan Mateja, Primc Jasna, Razdrh Lidija, Ribič Aleksandra, Ruperčič Katja, Slak Tjaša, Starič
Nina, Stipaničev Ana, Šuštarič Saša, Švajger Katarina
4. c TZN
Ančimer Sandra, Bojanić Dragana, Černe Tanja, Goleš Sara, Gorenc Jožica, Grabnar Sergeja, Grubar Nina, Halilović Alisa, Hrovat Blaž, Jeler Tanja, Jevšek Ines,
Kantužar Klemen, Kastelic Sergej, Kočjaž Urška, Krevs Martina, Lužar Špela,
Macedoni Nuša, Medved Robert, Ožbolt Dominik, Pertnač Jasna, Polšak Grega,
Pupič Arijana, Stariha Sanja, Šavor Sara, Šmalcelj Sabina, Tomazin Gal, Turk
Valentin, Unetič Romana, Zalokar Vesna, Zorko Mihalj Simona
4. d TZN
Bevc Anja, Dobrina Tjaša, Džananović Arif, Đurašević Matjaž, Filipčič Nežika,
Gorjanec Janja, Gril Žiga, Hočevar Mateja, Ivanetič Luka, Janc Žan, Jevnikar Aleksandra, Jevnikar Anamarija, Kastrevec Ivo, Košak Mateja, Mlakar Natalija, Nahtigal Petra, Pavlovič Barbara, Penca Tjaša, Prah Urška, Repovž Mojca, Spasovski
Katja, Strmole Darja, Šest Maja, Špec Urška, Štepec Sonja, Štih Petra, Šuštaršič
Mateja, Zupan Romana, Zupančič Miha, Zupančič Simona, Sanela Jusić, Klemen
Kodrič
2. d ZN-PTI
Benkič Špela, Bučar Jasmina, Črček Anamarija, Jakofčič Petra, Jakša Anja, Jusić
Sanela, Kadribašić Semir, Kodrič Klemen, Koleša Anja, Kostevc Primož, Kukec
Lucija, Mahnič Darja, Metelko Samantha, Mežnar Urška, Povšič Aleš, Sajovic Anita, Škedelj Klavdija, Terček Aleš, Urh Maja, Vegelj Mateja, Veselič Barbara, Volčanjk Denis, Vrisk Martina, Žunič Jožica
4. a KT
8
Barbič Nataša, Bele Sabina, Bizjak Tanja, Borse Sabina, Borštnar Barbara, Gradišar
Blaž, Kastelec Aleš, Kuletić Jasmina, Mahnič Maja, Malnar Rok, Markelc Tanja, Matoh
David, Matoh Denis, Mušič Betka, Pavlin Simon, Požun Maja, Rodič Lea, Sladič Tjaša,
Tkalčec Lidija, Udovč Teja, Vavtar Tea, Zagorc Damjana, Zore Nastja, Zupančič Sabina, Žulič Martina
4. a FT
Brklje Nina, Colarič Urška, Črepinšek Jerneja, Drkušič Žiga, Furar Monika, Furdi
Marjan, Gašperič Maja, Gros Tjaša, Jaklič Mateja, Jakše Monika, Juršič Tanja, Matekovič Martin, Matoh Nina, Medic Veronika, Mohar Maja, Mostek Irena, Nagode Špela,
Perme Blažka, Počervina Petra, Pust Simona, Sedlar Nataša,
Strahan Tina, Strojinc Nina, Šoško Kristina, Troha Tanja, Tršinar Tanja, Turk Irena,
Zgonc Ana, Zupančič Aleksandra, Župan Nina.
Zaključni izpit so opravili: (bolničar-negovalec)
Bahor Domen, Bašelj Sara, Bratkovič Nina, Brence Brenda, Colnar Sandra, Ćivović
Alen, Čučnik Jožica, Domitrovič Larisa, Dragovan Rok, Dvanajščak Mateja, Fetaj
Shkelzen, Horžen Polonca, Hrovat Peter, Jurejevčič Tamara, Kozoglav Klavdija, Kramarič Anita, Kraševac dorotea, Kuhar Klavdija, Poje Monika, Ribič Karmen, Špiletič
Ana, Štefanc Katja, Štefanič Mateja, Udovč Luka, Vide Nataša, Zupančič Ines, Zupančič
Matic.
9
Za novo šolsko leto, po zaključku vpisa, je prvič v zgodovini šole omejitev na vseh petih
programih: bolničar-negovalec, tehnik zdravstvene nege, kemijski tehnik, farmacevtski
tehnik in kozmetični tehnik.
Torek, 23. 8. 2011
Strokovna ekskurzija za učiteljski zbor.
Obiskali smo Cerkno, kjer smo si ogledali razstavo Medicinske sestre skozi čas. Hkrati
smo si ogledali še muzejsko razstavo čipk in pustne like Cerkljanskih laufarjev. Nato
smo obiskali partizansko bolnišnico Franjo. Kljub vročini (35 stopinjam) smo imeli prijetno druženje.
10
11

Similar documents