Poročilo o Cankarjevem tekmovanju

Transcription

Poročilo o Cankarjevem tekmovanju
POROČILO S TEKMOVANJA ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Tudi letos so učenci naše šole podrobno prebirali leposlovna dela, ki jih je komisija izbrala za
Cankarjevo tekmovanje. Pod vodstvom mentorjev so razmišljali o njihovi vsebini, junakih, aktualnosti
opisanega, jih vrednotili in primerjali z drugimi deli, pisali poustvarjalna besedila … Najuspešnejši med
njimi so osvojili priznanja – od drugega do sedmega razreda bronasta, osmo- in devetošolci pa so se
potegovali še za srebrna in zlata priznanja.
Učenci drugih in tretjih razredov so se ukvarjali s Kovičevim Mačkom Murijem ter še eno pravljico, ki
so jo izbrali mentorji. Mentorice drugošolcev Tanja Sušnik Hribar, Marija Roblek in Lea Maruša Vrtač
so pripravljale 37 učencev, 14 med njimi jih je osvojilo priznanje (Lana Grkman, Anka Grum, Alex
Kešpert, Margit Kosirnik, Martin Malenšek, Julija Marolt, Paulina Lina Tomažič, Maša Bizjak, Taj Ekart,
Rok Kern, Jaka Počkaj, Tina Jenc, Danaja Kepic in Nina Mikelj). 21 tretješolcev so vodile Iva Osolnik, ki
jo je nadomestila Jožica Mohar, ter Urška Vidmar. 9 jih je osvojilo bronasto priznanje (Zara Šraj, Sara
Kern, Mark Dolžan, Katarina Korbar, Gaber Kremžar Pančur, Josipina Julija Petrovič, Ela Remic, Neža
Štricelj in Domen Žurbi).
Četrtošolci in učenci petih razredov so brali Mislice Ferija Lainščka in še eno krajšo zbirko ljudskih
pravljic po izbiri mentorjev. 29 četrtošolcev so na tekmovanje pripravljale Sabina Brigita Štebe, Mojca
Greblo in Bernarda Zorman. 10 učencev je osvojilo priznanje (Karin Oražem, Anže Magister, Jošt
Plevel, Nika Ahlin, Filip Novak, Lara Nemeš, Luka Kočar, Timotej Kralj, Luka Lisec in Timotej Peršin). S
petošolci so na pot do priznanj stopile Andreja Črtanec, Marjeta Kuhar in Simona Bežan, od 32
sodelujočih se jih 11 lahko pohvali s priznanjem (Katarina Zadrgal, Matej Kovač, Gal Menaše, Ula Kos,
Gašper Košir, Patricija Lunar, Tjaša Korbar, Robert Virag, Matjaž Kavčič, Karmen Lah in Kaja Sodnik).
Učence šestih in sedmih razredov je prevzela mentorica Klara Zidanšek Otrin, brali pa so Vorančeve
Solzice in še eno krajšo zbirko kratkih pripovedi. V šestem razredu je med 24 tekmovalci 9 učencev
osvojilo priznanje (Saša Kočar, Pia Veronika Petrovič, Špela Plevel, Žana Jereb, Dan Menaše, Lana
Skušek, Klara Uršič, Lucija Pavlinič in Sara Verhovnik), v sedmem pa je med 17 tekmovalci 6
prejemnikov bronastega priznanja (Nika Lavrič, Liza Novak, Katarina Škufca, Lucija Boševski, Jana
Stele, Monika Lah in Jan Smole).
Osmošolci in devetošolci so se pod mentorstvom Barbare Janežič Bizant uspešno spopadli s knjigo
Andreja Makuca Oči ter z Distorzijo Dušana Dima. Med 15 osmošolci so bronasta priznanja osvojili
Sara Štebe, Sara Simona Seršen, Polona Belantič, Pija Košir in Bruno Štern, ki je uspeh dopolnil še s
srebrnim priznanjem na regijskem tekmovanju. Bronasta priznanja med 15 devetošolci pa so osvojili
Aja Kamšek, Karin Blatnik, Andraž Košir, Lucija Pečlin, Ana Lešnik in Tim Vidmar, Aja pa je na
regijskem tekmovanju dosegla vse možne točke ter na državnem osvojila še zlato priznanje.
Skupaj je tako tekmovalo 190 učencev, 70 jih je prejelo bronasta priznanja. Med tridesetimi
tekmovalci 8. In 9. Razredov jih je enajst prejelo bronasta priznanja, dva srebrni in ena učenka zlato.
Poročilo pripravila: Barbara Janežič Bizant

Similar documents