Učitelji in učiteljice razredne stopnje (RS)

Transcription

Učitelji in učiteljice razredne stopnje (RS)
Učitelji in učiteljice razredne stopnje (RS)
Učitelj/Učiteljica
Tina Baloh,
Alenka Klopčič (vzgojiteljica)
Zdenka Marinič,
Alenka Stare (vzgojiteljica)
Tatjana Krušič
Suzana Kačičnik
Darja Lokar Govednik
Jasna Lajevec
Darja Gabrijel
Tanja Hudobivnik
Simona Pelko
Nevenka Jamnik
Srečo Burkelc
Katja Stanišič
Branka Škufca
* PB – Podaljšano bivanje
Razred in oddelek
1. a, PB
PB
1. b
PB
2. a
2. b
3. a, PB
3. b, PB
4. a, PB
4. b, PB
5. a
5. b
PB
PB
PB