NAVODILO CRPALKA EBARA SERIJA 3TP.pdf

Transcription

NAVODILO CRPALKA EBARA SERIJA 3TP.pdf
ČRPALKA EBARA SERIJA 3TP-hitrovrteče 3``potopne črpalke
1.SPLOŠNO
Črpalke so primerne za črpanje čiste vode vsebnosti peska do 50g/m3 ter temperatur medija do 35°C in pH
5-8. Njihova uporaba je predvidena za tlačne sisteme, prečrpavanju vode, namakalnim sistemom,….
2.VARNOST
To navodilo vsebuje pomembne informacije glede varne uporabe črpalke, montaže, zagona in vzdrževanja.
Vsak poseg v črpalko lahko opravi samo usposobljena oz. pooblaščena oseba.
2.1.PREVOZ IN SKLADIŠČENJE
Pri prevzemu črpalke preveriti, da ni vidnih poškodb embalaže. Preveriti,
da el.kabel ni poškodovan. Nikoli vleči ali dvigovati črpalko z el. kablom.
Črpalko se lahko skladišči v suhem prostoru pri temperaturi od -20°C do
+50°C. Prepovedano je odlaganje težkih predmetov na embalažo črpalke.
Črpalka mora biti postavljena tako da ne prihaja do obremenitve
konstrukcije.
2.2.OPIS IZDELKA, OPREMA IN DELOVANJE
Črpalke EBARA 3TP predstavljajo črpalni sistem namenjen hišni uporabi, ki deluje na principu elektronskega
krmiljenja črpalke in ima naslednje lastnosti:
-mehki zagon in ustavitev črpalke
-zaščite črpalke
-zaščita suhi tek z avtomatsko ponastavitvijo(reset)
-preobremenitev
-izpad faze ter kratkostičenje motorja
-nadzor temperature motorja črpalke
-zaščita prenizke napetosti 160V ter previsoke napetosti 260V
-sistem odblokade črpalke
POZOR: ZARADI VGRAJENE ELEKTRONIKE LAHKO PRIHAJA DO RADIO INTERFERENC. V TEM
PRIMERU POTREBNO VGRADITI FILTER OZ. PRIMEREN KABEL.
2.3 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ČRPALKE
2.4. VGRADNJA ČRPALKE
Črpalka je lahko vgrajena horizontalno ali vertikalno. Paziti, da je črpalka v celoti potopljena.
Črpalka ne sme biti vgrajena na dno jaška. Prisotnost peska ali mulja lahko povzroča pregrevanje in obrabo
črpalke ter okvaro črpalke. Če je črpalka vgrajena v rezervar mora imeti hladilni plašč.
Paziti, da ima črpalka pretok, pri zaprtem ventilu in brez pretoka lahko deluje črpalka največ 5min.
2.5.ELEKTRIČNI KABEL
Paziti na presek el.kabla, ta mora biti vedno primeren moči in oddaljenosti črpalke-motorja. El.kabel vedno
spajati z primernimi vodotesnimi spojkami.
Največja dovoljena dolžina el.kablov
3. PRIKLOP ČRPALKE
Pred priklopom preveriti, da el.kabel ni poškodovan.Prepovedano spuščati ali dvigati črpalko s pomočjo
el.kabla. Odvisno od izvedbe črpališča mora črpalka viseti na inox zajli ali na cevi (inox, pocinkano).
Preveriti, da je el.kabel izklopljen, ter počakati min.5min.
Preveriti ozemljitev črpalke skladno z veljavnimi predpisi. Potrebno je črpalko zaščititi z FID stikalom 0,003A.
ZAGON
Črpalka je enofazna 1x230V +/- 5%
Črpalko je potrebno vklopiti preko stikala (navadno stikalo, tlačno stikalo, plovno stikalo….).Črpalka ne more
biti krmiljena preko frekvenčnega regulatorja. Črpalka ne potrebuje dodatne zaščite, saj ima zaščite že
vgrajene.
Če se črpalko vgrajuje v na novo narejene vrtine in jaške, je potrebno po vklopu prvih 10minut, zadušiti
pretok na minimalnega, zato da ne pride do vsesavanja peska in blata, nakar pretok odpreti ter preveriti
čistost vode.
Črpalka lahko nemoteno deluje znotraj njenega območja. Zaradi zagotavljanja hlajenja mora minimalni
pretok biti 60lit/min.
DELOVANJE INTERNIH ZAŠČIT
-PREOBREMENITEV IN PREGREVANJE: ko črpalka zazana preobremenitev in/ali pregrevanje zmanjša
število vrtljajev. Če kljub temu ostaja preobremenjena in/ali pregreta se izklopi dokler se ne ohladi.
-ZAŠČITA SUHI TEK: ko črpalka deluje brez vode notranja zaščita prepreči suhi tek in okvaro črpalke tako,
da jo izklopi. Črpalka se sama vklopi po 20min., v kolikor ni vode se ponovno vklopi čez 45min, v koliko še
vedno ni vode se črpalka vklopi čez 6ur ter v primeru da vode ni spet čez 24ur. Če tudi po 24 urah ni vode,
gre črpalka v trajno napako, za ponastavitev je potrebno odklopiti el.napajanje za cca 1minuto.
-NAPETOSTNE KONICE: črpalka ima zaščito pred napetostnimi konicami
Za ponastavitev napak je potrebno izklopiti el.napajanje za cca.1minuto, nakar se črpalka mora zagnati,
razen v primeru pregretja, ko se mora ohladiti.
VZDRŽEVANJE
Vsak poseg lahko opravi samo usposobljena oz.pooblaščena oseba!
Črpalka nima posebnega vzdrževanja. Občasno je potrebno preveriti elketrični tok ter tlak, ni potrebno
odstraniti črpalko iz inštalacije. Črpalko pri daljšem mirovanju občasno zagnati.
MOŽNE NAPAKE
ČRPALKA NE ZAŽENE ALI IMA PREMALO PRETOKA
-nepovratni ventil blokiran
-izgube na cevovodu
-okvara na črpalki
-zamašen sesalni filter
ČRPALKA NE DAJE TLAKA
-malo vode v vodnjaku ali vrtini
-izgube na cevovodu
-blokirana ali umazana črpalka
ČRPALKA NE VRTI
-preveriti omrežno napajanje in napajanje črpalke
-preveriti varovalke
-aktivirane zaščite črpalke-PONASTAVITEV
VELIKO ŠTEVILO VKLOPOV ČRPALKE
-preverit delovanje sistema(kako je z tlačnim stikalom, plovnim stikalom…..)
-nestabilna omrežna napetost
-okvarjen nepovratni ventil
!PRIZVAJALEC SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PODATKOV ZARADI TEHNOLOŠKEGA NAPREDKA
ALI ZAMENJAVE KOMPONENT!

Similar documents