Hišna čistilna naprava AquaClean® S5 SBR 1/6 PE

Transcription

Hišna čistilna naprava AquaClean® S5 SBR 1/6 PE
Hišna čistilna naprava AquaClean®
S5 SBR 1/6 PE in S10 SBR 7/12 PE
Hišni čistilni napravi s kapaciteto 1000 l oziroma 1500 l/dan
Nova generacija (majhnih) hišnih čistilnih naprav za odpadne vode:
• prilagodljiva – lahko se dostavi že sestavljena in pripravljena za uporabo ali pa se namesti v obstoječe
plastične ali betonske rezervoarje;
• povečan učinek – biološka učinkovitost več kot 95%, z denitrifikacijo;
• preprosta montaža – že sestavljeni ponton z opremo s plastičnim rezervoarjem je mogoče vgraditi z
minimalnimi stroški in trudom;
• preprosto vzdrževanje – zaradi čistilne opreme, nameščene na pontonu;
• minimalno vzdrževanje – naprava zahteva minimalno vzdrževanje, prazniti pa jo je treba najhitreje vsaki 2
leti oziroma 3 leta;
• varčna – minimalna poraba električne energije – naprava samodejno zaznava, da na dovodu ni vode, in
preklopi v počitniški način obratovanja;
• preprosto upravljanje – krmilnik napravo nadzira ter signalizira in beleži morebitne motnje v delovanju
opreme;
• Funkcija Auto-recovery – v primeru okvare (napaka na opremi, izpad električne napetosti itn.) skuša
krmilnik s pomočjo specifične frekvence ponovno vzpostaviti normalni obratovalni režim, pri tem pa
istočasno opozarja na okvaro.
Naprava izpolnjuje vse zahteve in standarde v okviru NTPA 001:2002 NTPA 011:2002 in je izdelana v skladu
s standardom SR EN 12566-3:2006.
Lastnosti
Serija S AquaClean je nova družina kompaktnih majhnih čistilnih naprav za domačo uporabo – čiščenje
odpadnih voda s pomočjo principa SBR (sequencing batch reactor). Tako naprava kot tudi kakovost iz nje
izstopajoče vode ustrezata zahtevam nacionalne zakonodaje. Zanesljivost delovanja in zmožnost
izpolnjevanja zahtev po kakovosti prečiščene vode sta odvisni od kemične / biološke učinkovitosti ter
specifičnih pogojev obratovanja (pretok in volumen izpuščene vode, temperatura, sestava vhodne vode dotok).
Kje se uporablja
Serija naprav S je zasnovana tako za opremljanje novogradenj kot tudi naknadno opremljanje obstoječih
septičnih rezervoarjev z minimalnimi spremembami.
Ta serija je bila posebej zasnovana za čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev s kapaciteto od 1000 litrov
(S5), do 1500 l (S10)/ na 24 ur (ustreza 1-6 (S5) in 7-12 (S10) rezidentom). Čistilna naprava lahko sprejema
le gospodinjske odpadne vode. Voda v napravi ne sme vsebovati kemikalij, ki bi lahko škodile populaciji
bakterij.
V napravo ni dovoljeno odvajati:
-
industrijskih odpadnih vod
deževnice ali recikliranih vod iz plavalnih bazenov itn.
vod, ki vsebujejo agresivne kemikalije, ostanke nafte in olj ipd.
OPIS
Serija naprav S je izboljšana različica čistilne naprave, ki deluje na principu SBR in ki uporablja aktivirano
goščo ter fizično separacijo na podlagi kombinacije usedanja in čiščenja. To se zgodi v 4 delovnih ciklih na
24 ur, vsak pa poteka v 4 korakih:
julij 2012 / 1
www.cmc-ekocon.si
N°193457
1 - Zajem – Na začetku čistilnega
istilnega cikla dovodna črpalka iz prvega prekata prečrpa
rpa izračunani
izra
volumen vode.
Če
e je nivo v prvem prekatu nizek, preklopi naprava v po
počitniški
itniški obratovalni režim za dobo celotnega cikla (6
ur).
2 - Čiščenje – po prečrpanju
rpanju vode se aktivira črpalka za aeracijo in prične
ne se proces prezračevanja
prezra
vode z
mehurčki. Aeracijska črpalka
rpalka omogoča,
omogoča, da se v razpoložljivem volumnu vode raztopijo velike količine
koli
kisika.
Ta faza je znana kot nitrifikacija. Oksigenacija se vrši
vr izmenično
no z mirnimi periodami, ko poteka denitrifikacija
vode.
3 – Sedimentacija – Aeracija se prekine, kar trdim delcem omogoči,
omogo i, da se posedejo na dno rezervoarja.
Tako v zgornjem delu rezervoarja ostane samo čista voda.
4 - Izpust – Čista voda iz zgornjega dela rezervoarja se s pomočjo
pomo
sesalne črpalke
rpalke nato izpusti iz sistema.
Ko se doseže minimalni nivo vode, se črpalka izključi. Sedaj se vključi dovodna črpalka, ki prečrpa
pre
presežno
goščo nazaj v prvi prekat.
Počitniški režim obratovanja
Če med fazo zajemanja vode v prvem prekatu naprava ne zazna dovodne vode, samodejno preklopi v
počitniški način
in obratovanja. Aeracija se vrši v krajših in pogostejših intervalih, namen pa je ohraniti bakterije
pri življenju. Zajem vode v prvi prekat se zmanjša. Voda se iz sistema ne izpusti.
Naprava samodejno preklopi v normalni obratovalni način,
na in, ko zazna dovod vode v prvem prekatu.
OPREMA
Serija naprav S se dobavi s kompletno opremo, ki je že sestavljena in pripravljena za vgradnjo.
Polietilenski dvoprekatni rezervoar
Naloga prvega prekata je, da učinkuje
inkuje kot vmesni hranilni volumen, uporablja pa se v fazi posedanja. Drugi
prekat se uporablja za čiščenje
enje odpadne vode.
Dolžina (mm)
Širina (mm)
Skupna višina (mm)
Skupni volumen (l)
Uporabni volumen (l)
Teža [kg]
julij 2012 / 2
S5
2400
1400
1820
3500
2 x 1550
pribl. 120
S 10
2850
1760
1930
5700
2 x 2700
pribl. 250
www.cmc-ekocon.si
N°193457
SPLOŠNE LASTNOSTI
S5
S 10
6
12
3500 l
1250 l
2,5 m
150 kg
DN 100/110
5000 l
2500 l
3m
250 kg
DN 100/110
Največje število stalnih
uporabnikov
Skupni volumen
Kapaciteta prekata za goščo
Maksimalna vgradna globina
Skupna teža
Premer vhodne/izhodne cevi
Skladnost in certifikati
Različici S5 in S10 sta skladni z zahtevami standarda SR EN 12566-3: "manjše čistilne naprave do 50 PE
(populacijski ekvivalent): 3. del: Hišne čistilne naprave za odpadne vode, že sestavljene in pripravljene za
uporabo ali sestavljene na mestu vgradnje" in so odobrene s strani inštituta Institute ICECON, Sporazum Št.
016-05/2971-2007.
Dobro je vedeti, zakaj je odpadne komunalne vode treba prečistiti
Vsak od nas vsakodnevno generira odpadno vodo. V roku 24 ur porabi oseba v povprečju 100 litrov vode za
osebne potrebe; od tega približno 50-60% za higieno (kopalnica).
Ta voda takoj po uporabi, ne glede na lokacijo, postane »odpadna« in se odvede iz gospodinjstva. Če je
bivališče priključeno na kanalizacijski sistem, voda doseže komunalno čistilno napravo. Če bivališče ni
priključeno na kanalizacijo, je treba vodo najprej prečistiti – proces s pomočjo katerega se voda prečisti do
skoraj prvotnega stanja – in šele nato izpustiti v okolje.
Odpadna voda vsebuje primešane trde delce, organske spojine (ostanki živali, rastlin, maščob itn.), druge
hranilne snovi (dušik, fosforjeve spojine itn.) ter različne kemikalije (detergente, čistila, sredstva za
dezinfekcijo itn.), ki jih je treba pred izpustom vode odstraniti.
Pomanjkanje skrbnosti na tem področju se lahko kaže zelo neposredno – nitrati ali bakterije zaidejo v vodo,
namenjeno sprotni rabi, ribnik ali jezero v bližini hiše postane zelenkasto ali pa okolica dobi podobo ter tudi
vonj kot močvirje. Brez take opreme morda ne bosti mogli pridobiti gradbenega dovoljenja ali pa prodati
parcele. Te težave pa niso omejene samo na eno hišo, temveč prizadenejo tudi sosednja območja ter daljno
okolico.
Lokacija
Lokacija, kamor nameravate čistilno postajo namestiti, mora omogočati dostop za praznjenje rezervoarja.
Minimalna razdalja med bivalnim območjem in čistilno napravo mora znašati najmanj 2 m; če se ta podaljša,
se zvišajo tudi stroški za odtoke in vgradnjo.
Zagotovite naklon najmanj 5 ‰ od izstopa iz hiše do vstopa v čistilno napravo. Naprava se lahko namesti
tudi na dovoznem območju, čeprav se to ne priporoča. Upoštevajte najpogostejšo smer pihanja vetra – ta
mora biti od hiše proti čistilni napravi.
julij 2012 / 3
www.cmc-ekocon.si
N°193457
Hišna čistilna naprava SBR
Šifra
07020000
Opis
Cena v EUR
MALA HIŠNA ČISTILNA NAPRAVA AQUACLEAN S5
€ 2.990,00
Osnovni podatki:
DIMENZIJE: dxšxv 2400x1400x1820mm
VOLUMEN:3500 l
TEŽA: 150 kg
Priključki dimenzije d110, material PEHD, pokrovi PEHD
Vpihovalna črpalka Oxyperl 3, 270W, 8m3/h
Pretočna črpalka Nova 180, 200W, 5m3/h
Krmilna enota s procesorjem in LCD prikazovalnikom
07020001
MALA HIŠNA ČISTILNA NAPRAVA AQUACLEAN S10
€ 4.590,00
Osnovni podatki:
DIMENZIJE: dxšxv 2850x1760x1930mm
VOLUMEN: 5700 l
TEŽA: 250 kg
Priključki dimenzije d110, material PEHD, pokrovi PEHD
Vpihovalna črpalka Oxyperl 3, 270W, 8m3/h
Pretočna črpalka Nova 180, 200W, 5m3/h
Krmilna enota s procesorjem in LCD prikazovalnikom
Cene so brez DDV.
julij 2012 / 4
www.cmc-ekocon.si
N°193457

Similar documents