Zlatorog - Slikarji Amaterji Bovec

Comments

Transcription

Zlatorog - Slikarji Amaterji Bovec
Zlatorog
Razstava Sekcije slikarjev amaterjev Bovške
Kulturno Društvo Golobar
Goldenhorn
A Slovenian Folk Art exhibit by the Amateur Painters in
Bovec part of the Golobar Cultural Association
2
Zlatorog
Razstava Sekcije slikarjev amaterjev Bovške
Kulturno Društvo Golobar
Goldenhorn
A Slovenian Folk Art exhibit by the Amateur Painters in
Bovec part of the Golobar Cultural Association
Predstavljene slike, ki prikazujejo osrednje dogodke pripovedke
'Zlatorog', so bile v letih 2011-2012 razstavljene v Bovcu, na
Jesenicah, v Tolminu in Trenti. Umetnine so naslikali slikarji amaterji
iz Bovca, ki prebivajo v domačem okolju dogajanja te legende.
Spremni tekst, ki predstavlja opis vsakega dela, je osnovan na
poeziji 'Zlatorog', avtorja Rudolfa Baumbacha leta 1922. Besedilo
je v slovenski jezik prevedel Anton Funtek. Za potrebe opisa
umetniških del sta besedilo iz slovenskega v angleški jezik prevedli
Renata Kenda in Frances Brannon.
The following paintings, detailing pivotal moments of the legend of
‘Zlatorog’ (‘Goldenhorn’), were exhibited in Bovec, Jesenice, Tolmin
and Trenta between 2011-2012. The paintings are by the Amateur
Painters in Bovec, Slovenia who are part of the Golobar Cultural
Association and reside in villages surrounding Trenta, the home of
this legend.
The accompanying text is a description of each painting based
on the poem ‘Zlatorog,’ written by Rudolf Baumbach in 1922. The
Slovenian transcript is by Anton Funtek, with an English translation
from Renata Kenda and Frances Brannon for the purposes of
describing each work of art.
5
Helena Kenda
Olje na platno / Oil on canvas
“Bilo je v davnih, starodavnih časih in na
planini bil je raj tedaj. Na Komni pašniki bili
so sočni in v Bogatinu bil je skrit zaklad.”
6
Once upon a time high in the Alps lay a
land like Paradise. The meadows of Komna
were green and lush, and treasure lay
hidden in the Bogatin mountain.
Barbara Lipovec
Olje na platno / Oil on canvas
“Med skalami v planinah so živele
skrivnostne, dobre vile: bele žene. Kjer lepe
triglavske so rože rasle, tam bele koze so
se v miru pasle.”
In the Alpine meadows where beautiful
Triglav flowers were growing, and white
goats peacefully grazed, deep in the rocks
there lived mysterious, good fairies known
as The White Ladies.
7
Ksenija Mlekuž
Akril na platno / Acrylic on canvas
“Na čelu bil je Zlatorog, ki doslej ga
nihče ni ubil, čeprav poskušali so
mnogi lovci, a vse zaman, saj bil je
neumrljiv.”
8
At the top of the mountain dwelt the
mountain goat Goldenhorn. Although
many hunters tried, to slay him none
succeeded, as he was immortal.
Renata Kenda
Akril na platno / Acrylic on canvas
“V Trenti, daleč naokrog priljubljen je živel v
gorski vasi lovec mlad, ki svojo slepo mater
imel je rad in v planine, lov je bil zaljubljen.”
It so happened that in Trenta, there lived
a young hunter who was popular far and
wide. He lived at home caring for his
beloved blind mother and he loved hunting
in the mountains.
9
Irena Kenda
Akril na platno / Acrylic on canvas
“Sosedje so o njem skrivaj šušljali, da ščitijo
ga, bele, skrivne vile od rojstva že, ko bil je
deček mali, in da ne bodo več ga zapustile.
Zato pa mora biti jim hvaležen in naj nikar
jim raja ne kali, nikoli belih koz naj ne
preganja, pri miru Zlatoroga naj pusti.”
10
Neighbours secretly whispered that the
young hunter was protected by the magic
of The White Ladies since he was born and
even as a little boy they did not abandon
him. In return, his thanks to them was never
to disturb their paradise, never to hunt the
white goats, and to leave Goldenhorn in
peace.
Dana Ivančič
Akril na platno / Acrylic on canvas
“Bahavo ob mostu krčma je stala, ob
Soči je vabila žejna grla. Domača hči bila
je lepotica, ki srce mnogim je povsem
razvnela. Bila je dolgo časa stanovitna.
Nekoč je v trmi popustila in se v
Trentarskega lovca zaljubila. Prinašal drzni
lovec je z višin najlepših rož planinskih v
spomin.”
There was a tavern, standing beside the
Soča river, tempting dry throats to come
quench their thirst. Jerica, the daughter of
the house, was a beauty, and many a heart
she completely inflamed with passion. But
she was steadfast in her ways for a long
time. Despite advice given, she fell in love
with the Trenta hunter. This daring young
man brought her the most beautiful flowers
from high in the mountains.
11
Nadja Žagar
Akril na platno / Acrylic on canvas
“Spet krčma oživela je spomladi. Trgovci z
laškega na poti ustavljali so vedno v njej se
radi, dobrikali se Jerice lepoti. Od mize urno
mladi Lah je vstal in lepo Jerico na ples
pozval. Med plesom je devi zali drobil na
uho laskava priznanja.”
12
In Spring the tavern re-opened its doors
to travellers. Merchants from Italy always
stopped there on their way and flattered
Jerica. A young Italian quickly got up from
a table inviting Jerica to dance. During
the dance he flattered her and whispered
compliments in her ear.
Slavica Mlekuž
Akril na platno / Acrylic on canvas
“Besede sladke, spretne in lažnive bile za
deklico so zapeljive. Na prst nataknil ji je
prstan zlat, ki izzivalno se je zableščal.”
His skilled mendacious and sweet
words seduced the young girl. He even
put a golden ring on her finger which
provocatively sparkled.
13
David Černuta
Olje na platno / Oil on canvas
“Obdrži Laškega si petelina! Od glave
do peta naj bo ves zlat. Odkril bom kje je
ključ do Bogatina in bom še bolj kot laški
ptič bogat!", dejal je in je zaloputnil vrata,
užaljen brez slovesa je odšel. Se v isti noči
je zaobljubil, da v čelo Zlatoroga bo zadel.”
14
The Trenta hunter was very upset, “Keep
that Italian rooster! He can be golden from
top to toe but I will find the key to Bogatin
and I will be richer than the him!”, he cried
slamming the door, hurt and offended
he left Jerica without saying goodbye.
In the same night he vowed to behead
Goldenhorn.
Neda Hanc
Akril na platno / Acrylic on canvas
“Morda bi se med potjo bil pomiril, ko v
temni noči v gore je hitel, če ne bi mu
poti zeleni lovec presekal in mu gnev
še bolj razvnel. "Pozdravljen, lovec
trentarski, v gorah, ki v sebi skrivajo
bogat zaklad! Edini ključ k zakladu so
njegovi čarobni rogovi. Brez njih ubog
boš, kot si bil doslej. Zato za njim po
stezi tej naprej!”
Now the young hunter of Trenta would
have calmed down, as he hurried up the
mountains that night had he not met the
Green Hunter, who fuelled his anger.
“Greetings, hunter of the Trenta Valley”,
the Green hunter said, the mountains
hide a rich treasure! But the only key to
the treasure is the goat’s magic golden
horns. Without them, you will be poor
as you are now. To find him follow this
footpath ahead!”
15
Martin Berginc
Olje in akril na platno / Oil and acrylic on
canvas
“Oprezno lovec cilju se je približal, in ko
je bil le nekaj metrov stran, nenadoma je
sonce poljubilo vrhove in oznanilo nov dan.”
16
The hunter cautiously approached the
goat’s lair, and when he was only a few
metres away, poised and ready to fire a
shot, the sun suddenly kissed the tops of
mountains and announced a new day.
Ivan Jelinčič
Olje na platno / Oil on canvas
“Odjeknil strel je, Zlatorog je klecnil, samo
za hip, nato je zopet planil. A lovec, ki je
mislil, da je mrtev, spoznal je, da ga je le
malo ranil.”
The shot reverberated through the
mountains and, Goldenhorn’s legs
weakened but only for a moment, then he
rose again. The hunter, who thought he was
dead, realized he had only injured him.
17
Silva Berginc
Pastel na papirju / Pastel on paper
“In spet je lovec kvišku se pognal, vodnika
belih koz zasledoval. Čez čas zagledal ga
je spet na skali, rogovi so se mu še bolj
bleščali.”
18
He then set off in pursuit of the white goat’s
tracks and in a while he saw him ahead
standing on the rocks, his horns glistening
even more.
Ksenija Mlekuž
Akril na platno / Acrylic on canvas
“Ko proti njemu Zlatorog je skočil, ustrašil
se je silno lovec mlad, noge so klecnile mu,
s stene gorske je strmoglavil vznak je v
prepad.”
When Goldenhorn turned and threatened
him, the young hunter felt fear, his legs
weakened and trembled, and he fell
headlong from the rock wall down the
precipice onto the rocks below.
19
Janja Černuta
Olje na platno / Oil on canvas
“Medtem použil je nekaj rož Triglavskih
in moč se v hipu mu je spet vrnila.
Ponosno je na skali stal vzravnano, ko
da krogla ga nikdar ni ranila.”
20
Goldenhorn proudly stood upright on the
rocks eating some Triglav Flowers as his
powers instantly regenerated as if the
bullet had never touched him.
Marica Trebše
Akril na platno / Acrylic on canvas
“Na pomlad sneg je spet skopnel v
višavah. Prijazna, bistra in prozorna Soča,
ki prej mirno je tekla, postala bolna reka
je, deroča. Valovi njeni so prinesli truplo
mladeniča pred krčmo, kjer nevesta čakala
lovca je in se kesala, da bila je prevzetna.”
In the spring the snows melted in the
highlands. The gentle limpid, clear waters of
the Soča river, which previously had calmly
flowed, became a tumultuous, rushing river
and its waves carried the body of the young
man to the front of the tavern, where his
love was waiting, regretful that she had
been so conceited.
21
Vili Kemper
Olje na platno / Oil on canvas
“Nekoč pastirji so prišli v dolino, ljudem
prinesli so prečuden glas, da je izginil
gorski raj na Komni in z njim vilinskega
kotička kras. Na Komni bil nekoč je gorski
raj, ki bele žene so ga zapustile. Samo
skalovje golo tam je zdaj.”
22
One day the herdsmen came down the
valley, they brought strange news. The
mountain paradise at Komna disappeared
and with it the fairy nook of Karst. At Komna
there was mountain paradise once, which
the White Ladies abandoned. Only bleak
rocks are there now.
Kulturno društvo Golobar
Sekcija slikarjev amaterjev Bovške
Slovenija
Golobar Cultural Association
Section of Amateur Painters Bovec
Slovenia
Elektronski naslov: [email protected]
Spletni naslov: slikarji.wordpress.com
Email [email protected]
Web slikarji.wordpress.com
‘Zlatorog’ © Rudolf Baumbach
Slika na naslovnici Janja Černuta
Fotografija Irena Kenda
Angleški Prevod Renata Kenda and Frances Brannon
‘Zlatorog’ © Rudolf Baumbach
Cover Image by Janja Černuta
Photography by Irena Kenda
English Translation by Renata Kenda and Frances Brannon
Oblikovanje: cargocollective.com/sfernsdesign
Design cargocollective.com/sfernsdesign