SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR

Transcription

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
Publikacija
Program usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo:
MASER/MASERKA
Pogoji za vpis
Raven zahtevnosti del
Diferencialni izpiti
Predmetnik
Predavanja
Predviden
začetek/zaključek
Šolnina
Certifikat
Informativni dan
Prijave
Dokumentacija
Priporočilo
Vpišete se lahko tisti, ki:
- imate naziv bolničar negovalec, zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene
nege, kozmetični tehnik (ne opravljate diferencialnih izpitov),
- imate končano osnovno šolo in ste stari 18 let ter nimate statusa dijaka,
opravljate tri diferencialne izpite iz zdravstvenih vsebin (osnove anatomije in
fiziologije, kontaktna kultura, vzgoja za zdravje in higiena).
V. stopnja (bolj zahtevna dela)
Udeleženci, ki boste opravljali diferencialne izpite, boste ob vpisu dobili gradivo,
datum konzultacije in izpitnih rokov. Diferencialni izpiti se začnejo opravljati pred
pričetkom predavanj v programu usposabljanja.
- Anatomija in fiziologija lokomotornega aparata.
- Poškodbe in prva pomoč.
- Športne poškodbe.
- Osnove rehabilitacije.
- Poslovna komunikacija.
- Higiena in priprava prostora in sredstev.
- Praktični pouk masaže.
Usposabljanje traja 160 ur, od tega praktični pouk masaže 70 ur.
Po zaključenih predavanjih se opravljajo izpiti.
Predavanja in praktični pouk potekajo v popoldanskem času (predvidoma od 15.30
ure naprej) in ob vikendih.
Diferencialni izpiti se opravljajo v oktobru in novembru. Predavanja se bodo pričela
predvidoma novembra 2010 in zaključila konec februarja 2011.
- 650 €, z diferencialnimi izpiti 770 €.
- Vključuje predavanja in praktični del ter dva izpitna roka pri posameznem
predmetu.
- Do vpisa poravnate akontacijo (200 €) po položnici, ki jo dobite po pošti
zraven obvestila o vpisu. Pri vpisu podpišete pogodbo, ostalo šolnino
poravnate v treh obrokih.
Po uspešno končanem usposabljanju se lahko prijavite v postopek preverjanja in
potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Preverjanje in potrjevanje je
načrtovano v mesecu maju 2011 in v novembru 2011 na Srednji zdravstveni in
kozmetični šoli Maribor. Osnova preverjanja in potrjevanja je katalog standardov
strokovnih znanj in spretnosti maser/maserka. Po uspešno zaključenem preverjanju in
potrjevanju pridobite javno veljaven certifikat.
V torek, 31.8.2010, ob 17.00 v U1 na SZKŠ Maribor.
Vso dokumentacijo je potrebno oddati v času uradnih ur ali poslati po pošti od
1.9.2010 do 15.9.2010 v tajništvo šole (ga. Tanja Domadenik). O datumu vpisa boste
obveščeni po pošti.
Prijava mora vsebovati: original in fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli oz.
srednji šoli, prijavo za vpis v srednjo šolo (obr. 1,20 DZS), EMŠO, izpisek iz rojstne
matične knjige, poročni list (če gre za spremembo priimka), potrdilo o državljanstvu.
Preden se vključite, se pozanimajte na Obrtni zbornici, kakšne so možnosti za
zaposlitev oz. samozaposlitev. Kolikor smo seznanjeni, je pomembna tudi predhodna
izobrazba. S temi informacijami mi ne razpolagamo.
Koordinator NPK: Eva Črešnar Dvornik, prof.
Uradne ure do 9.7.2010 in od 16.8.2010 do 31.8.2010: ČETRTEK: 10.00 DO 12.00.
Tel.: 300 04 20. [email protected]
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
Publikacija
Program usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo:
REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA
Pogoji za vpis
Raven zahtevnosti del
Diferencialni izpiti
Predmetnik
Predavanja
Predviden
začetek/zaključek
Šolnina
Certifikat
Informativni dan
Prijave
Dokumentacija
Priporočilo
Vpišete se lahko tisti, ki:
- imate naziv bolničar negovalec, zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene
nege, kozmetični tehnik (ne opravljate diferencialnih izpitov),
- imate končano osnovno šolo in ste stari 18 let ter nimate statusa dijaka,
opravljate tri diferencialne izpite iz zdravstvenih vsebin (osnove anatomije
in fiziologije, kontaktna kultura, vzgoja za zdravje in higiena).
V. stopnja (bolj zahtevna dela)
Udeleženci, ki boste opravljali diferencialne izpite, boste ob vpisu dobili gradivo,
datum konzultacije in izpitnih rokov. Diferencialni izpiti se začnejo opravljati pred
pričetkom predavanj v programu usposabljanja.
- Anatomija in fiziologija.
- Zdravstvena vzgoja in varstvo pri delu.
- Tradicionalna kitajska medicina in patologija.
- Poslovna komunikacija.
- Osnove tehnike refleksnoconske masaže stopal in dlani.
- Praktični pouk refleksnoconske masaže stopal in dlani .
Usposabljanje traja 160 ur, od tega praktični pouk refleksne masaže 80 ur.
Po zaključenih predavanjih se opravljajo izpiti.
Predavanja in praktični pouk potekajo v popoldanskem času (predvidoma od 15.30
ure naprej) in ob vikendih.
Diferencialni izpiti se opravljajo v decembru in januarju. Predavanja se bodo pričela
predvidoma januarja 2011 in zaključila konec aprila 2011.
- 650 €, z diferencialnimi izpiti 770 €.
- Vključuje predavanja in praktični del ter dva izpitna roka pri posameznem
predmetu.
- Do vpisa poravnate akontacijo (200 €) po položnici, ki jo dobite po pošti
zraven obvestila o vpisu. Pri vpisu podpišete pogodbo, ostalo šolnino
poravnate v treh obrokih.
Po uspešno končanem usposabljanju se lahko prijavite v postopek preverjanja in
potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Preverjanje in potrjevanje je
načrtovano v mesecu novembru 2011 na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli
Maribor. Osnova preverjanja in potrjevanja je katalog standardov strokovnih znanj
in spretnosti refleksoterapevt/refleksoterapevtka. Po uspešno zaključenem
preverjanju in potrjevanju pridobite javno veljaven certifikat.
V torek, 31.8.2010, ob 17.00 v U1 na SZKŠ Maribor.
Vso dokumentacijo je potrebno oddati v času uradnih ur ali poslati po pošti od
1.9.2010 do 15.9.2010 v tajništvo šole (ga. Tanja Domadenik). O datumu vpisa
boste obveščeni po pošti.
Prijava mora vsebovati: original in fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli oz.
srednji šoli, prijavo za vpis v srednjo šolo (obr. 1,20 DZS), EMŠO, izpisek iz
rojstne matične knjige, poročni list (če gre za spremembo priimka), potrdilo o
državljanstvu.
Preden se vključite, se pozanimajte na Obrtni zbornici, kakšne so možnosti za
zaposlitev oz. samozaposlitev. Kolikor smo seznanjeni, je pomembna tudi
predhodna izobrazba. S temi informacijami mi ne razpolagamo.
Koordinator NPK: Eva Črešnar Dvornik, prof.
Uradne ure do 9.7.2010 in od 16.8.2010 do 31.8.2010: ČETRTEK: 10.00 DO 12.00.
Tel.: 300 04 20. [email protected]
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
Publikacija
Program usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo:
PEDIKER/PEDIKERKA
Pogoji za vpis
Raven zahtevnosti del
Diferencialni izpiti
Predmetnik
Predavanja
Predviden
začetek/zaključek
Šolnina
Certifikat
Informativni dan
Prijave
Dokumentacija
Priporočilo
Vpišete se lahko tisti, ki:
- imate naziv bolničar negovalec, zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene
nege, kozmetični tehnik (ne opravljate diferencialnih izpitov),
- imate končano osnovno šolo in ste stari 18 let ter nimate statusa dijaka,
opravljate tri diferencialne izpite iz zdravstvenih vsebin (osnove anatomije in
fiziologije, kontaktna kultura, vzgoja za zdravje in higiena).
V. stopnja (bolj zahtevna dela)
Udeleženci, ki boste opravljali diferencialne izpite, boste ob vpisu dobili gradivo,
datum konzultacije in izpitnih rokov. Diferencialni izpiti se začnejo opravljati pred
pričetkom predavanj v programu usposabljanja.
- Anatomija in fiziologija spodnjih ekstremitet.
- Prirojene in pridobljene okvare in bolezni spodnjih ekstremitet.
- Kožne anomalije in bolezni.
- Diabetično stopalo.
- Higiena in mikrobiologija.
- Poslovna komunikacija.
- Praktični pouk pedikure.
Usposabljanje traja 140 ur, od tega praktični pouk pedikure 65 ur.
Po zaključenih predavanjih se opravljajo izpiti.
Predavanja in praktični pouk potekajo v popoldanskem času (predvidoma od 15.30
ure naprej) in ob vikendih.
Diferencialni izpiti se opravljajo v decembru in januarju. Predavanja se bodo pričela
predvidoma januarja 2011 in zaključila konec aprila 2011.
- 600 €, z diferencialnimi izpiti 720 €.
- Vključuje predavanja in praktični del ter dva izpitna roka pri posameznem
predmetu.
- Do vpisa poravnate akontacijo (200 €) po položnici, ki jo dobite po pošti
zraven obvestila o vpisu. Pri vpisu podpišete pogodbo, ostalo šolnino
poravnate v treh obrokih.
Po uspešno končanem usposabljanju se lahko prijavite v postopek preverjanja in
potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Preverjanje in potrjevanje je
načrtovano v mesecu novembru 2011 na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli
Maribor. Osnova preverjanja in potrjevanja je katalog standardov strokovnih znanj in
spretnosti pediker/pedikerka. Po uspešno zaključenem preverjanju in potrjevanju
pridobite javno veljaven certifikat.
V torek, 31.8.2010, ob 17.00 v U1 na SZKŠ Maribor.
Vso dokumentacijo je potrebno oddati v času uradnih ur ali poslati po pošti od
1.9.2010 do 15.9.2010 v tajništvo šole (ga. Tanja Domadenik). O datumu vpisa boste
obveščeni po pošti.
Prijava mora vsebovati: original in fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli oz.
srednji šoli, prijavo za vpis v srednjo šolo (obr. 1,20 DZS), EMŠO, izpisek iz rojstne
matične knjige, poročni list (če gre za spremembo priimka), potrdilo o državljanstvu.
Preden se vključite, se pozanimajte na Obrtni zbornici, kakšne so možnosti za
zaposlitev oz. samozaposlitev. Kolikor smo seznanjeni, je pomembna tudi predhodna
izobrazba. S temi informacijami mi ne razpolagamo.
Koordinator NPK: Eva Črešnar Dvornik, prof.
Uradne ure do 9.7.2010 in od 16.8.2010 do 31.8.2010: ČETRTEK: 10.00 DO 12.00.
Tel.: 300 04 20. [email protected]
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
Publikacija
Program usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo:
VIZAŢIST/VIZAŢISTKA
Pogoji za vpis
Raven zahtevnosti del
Diferencialni izpiti
Predmetnik
Predavanja
Predviden
začetek/zaključek
Certifikat
Informativni dan
Prijave
Dokumentacija
Priporočilo
Vpišete se lahko tisti, ki:
- imate naziv frizer, kozmetični tehnik, gimnazijski maturant, zdravstveni
tehnik ali tehnik zdravstvene nege, (ne opravljate diferencialnega izpita),
- imate končano katerokoli tri oz. štiriletno srednjo šolo z zaključnim izpitom
ali poklicno maturo, s tem, da opravljate diferencialni izpit iz anatomije in
fiziologije.
IV. stopnja (zahtevna dela)
Udeleženci, ki boste opravljali diferencialni izpit, boste ob vpisu dobili gradivo,
datum konzultacije in izpitnih rokov. Diferencialni izpit opravlja pred pričetkom
predavanj v programu usposabljanja.
- Anatomija in fiziologija kože.
- Zgodovina ličenja.
- Teorija ličenja.
- Morfologija obraza in umetnost z estetiko.
- Administrativna in komercialna dela.
- Poslovna komunikacija.
- Namensko in specialno ličenje.
- Praktični pouk ličenja.
Usposabljanje traja 120 ur, od tega praktični pouk ličenja 60 ur.
Po zaključenih predavanjih se opravljajo izpiti.
Predavanja in praktični pouk potekajo v popoldanskem času (predvidoma od 15.30
ure naprej) in ob vikendih.
Diferencialni izpit se opravlja v decembru in januarju. Predavanja se bodo pričela
predvidoma januarja 2011 in zaključila konec aprila 2011.
- 700 €, z diferencialnim izpitom 740 €.
- Vključuje predavanja in praktični del ter dva izpitna roka pri posameznem
predmetu.
- Do vpisa poravnate akontacijo (200 €) po položnici, ki jo dobite po pošti
zraven obvestila o vpisu. Pri vpisu podpišete pogodbo, ostalo šolnino
poravnate v treh obrokih.
Po uspešno končanem usposabljanju se lahko prijavite v postopek preverjanja in
potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Preverjanje in potrjevanje je
načrtovano v mesecu novembru 2011 na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli
Maribor. Osnova preverjanja in potrjevanja je katalog standardov strokovnih znanj
in spretnosti vizažist/vizažistka. Po uspešno zaključenem preverjanju in potrjevanju
pridobite javno veljaven certifikat.
V torek, 31.8.2010, ob 17.00 v U1 na SZKŠ Maribor.
Vso dokumentacijo je potrebno oddati v času uradnih ur ali poslati po pošti od
1.9.2010 do 15.9.2010 v tajništvo šole (ga. Tanja Domadenik). O datumu vpisa
boste obveščeni po pošti.
Prijava mora vsebovati: original in fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli oz.
srednji šoli, prijavo za vpis v srednjo šolo (obr. 1,20 DZS), EMŠO, izpisek iz
rojstne matične knjige, poročni list (če gre za spremembo priimka), potrdilo o
državljanstvu.
Preden se vključite, se pozanimajte na Obrtni zbornici, kakšne so možnosti za
zaposlitev oz. samozaposlitev. Kolikor smo seznanjeni, je pomembna tudi
predhodna izobrazba. S temi informacijami mi ne razpolagamo.
Koordinator NPK: Eva Črešnar Dvornik, prof.
Uradne ure do 9.7.2010 in od 16.8.2010 do 31.8.2010: ČETRTEK: 10.00 DO 12.00.
Tel.: 300 04 20. [email protected]
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
Publikacija
Program usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo:
SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU
Pogoji za vpis
Raven zahtevnosti del
Predmetnik
Predavanja
Predviden
začetek/zaključek
Vpišete se lahko tisti, ki:
- Imate uspešno zaključeno osnovno šolo.
- Ste stari najmanj 25 let.
- Imate pet let izkušenj pri delu z ljudmi (na primer pomoč ostarelim svojcem
ali znancem).
IV. stopnja ( zahtevna dela)
- Osnove dela na področju socialnega varstva in socialno oskrbovanje na
domu.
- Uporabniške skupine in socialno vključevanje uporabnikov.
- Osebna oskrba.
- Gospodinjska pomoč.
- Komunikacija.
- Praksa na terenu.
Usposabljanje traja 130 ur.
Po zaključenih predavanjih se opravljajo izpiti.
Predavanja in praktični pouk potekajo v popoldanskem času (predvidoma od 15.30
ure naprej) in ob vikendih.
Predavanja se bodo pričela, ko se bo izoblikovala skupina.
600 €.
Vključuje predavanja in praktični del ter dva izpitna roka pri posameznem
predmetu.
- Do vpisa poravnate akontacijo (200 €) po položnici, ki jo dobite po pošti
zraven obvestila o vpisu. Pri vpisu podpišete pogodbo, ostalo šolnino
poravnate v treh obrokih.
Po uspešno končanem usposabljanju se lahko prijavite v postopek preverjanja in
potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Preverjanje in potrjevanje je
načrtovano v mesecu novembru 2011 na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli
Maribor. Osnova preverjanja in potrjevanja je katalog standardov strokovnih znanj
in spretnosti socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu. Po uspešno
zaključenem preverjanju in potrjevanju pridobite javno veljaven certifikat.
V torek, 31.8.2010, ob 17.00 v U1 na SZKŠ Maribor.
Vso dokumentacijo je potrebno oddati v času uradnih ur ali poslati po pošti od
1.9.2010 do 15.9.2010 v tajništvo šole (ga. Tanja Domadenik). O datumu vpisa
boste obveščeni po pošti.
Prijava mora vsebovati: original in fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli oz.
srednji šoli, prijavo za vpis v srednjo šolo (obr. 1,20 DZS), EMŠO, izpisek iz
rojstne matične knjige, poročni list (če gre za spremembo priimka), potrdilo o
državljanstvu.
Preden se vključite, se pozanimajte na Obrtni zbornici, kakšne so možnosti za
zaposlitev oz. samozaposlitev. Kolikor smo seznanjeni, je pomembna tudi
predhodna izobrazba. S temi informacijami mi ne razpolagamo.
-
Certifikat
Informativni dan
Prijave
Dokumentacija
Priporočilo
Koordinator NPK: Eva Črešnar Dvornik, prof.
Uradne ure do 9.7.2010 in od 16.8.2010 do 31.8.2010: ČETRTEK: 10.00 DO 12.00.
Tel.: 300 04 20. [email protected]

Similar documents