MARIJE SNEŽNE - Župnija Solčava

Comments

Transcription

MARIJE SNEŽNE - Župnija Solčava
OBVESTILA
1. Na župnijski praznik Marije Snežne, 5. avgusta, bomo v naši župniji
že tradicionalno obhajali praznik celodnevnega češčenja.
2. V sredo 14. avgusta - na predvečer Marijinega vnebovzetja smo vsi
povabljeni na romanje v Novo Štifto. Večerna maša bo ob 19. uri.
3. V prihajajočih avgustovskih dneh bodo že tradicionalne maše po
naših planinah: na praznik Marijinega vnebovzetja v Molički Peči in
na Loki, na sv. Roka pa še v Molički Peči. Vse maše bodo ob 12. uri.
SPORED CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
V ponedeljek, 5. 8. 2013 je v naši župniji dan celodnevnega
češčenja. Ta dan bo naša župnija zastopala škofijo v češčenju
svetega Rešnjega Telesa.
0800
0845 -1100
SPORED:
sveta maša
za češčenje poskrbijo farani iz Logarske doline
11
00
sveta maša
11 -14
00
za češčenje poskrbijo farani iz Robanovega kota
45
1400 -1600
00
za češčenje poskrbijo farani iz Podolševe
16 -18
00
za češčenje poskrbijo farani iz Solčave
18
00
večerna sveta maša, slovesen blagoslov
KRONIKA MESECA JULIJA ZA NAŠO ŽUPNIJO
Zemeljsko življenje je zaključila in se vrnila k dobremu Očetu: Marija
Plohl (85). Hvala za darovane svete maše, darove za cerkev in molitev.
Werner Schaube
Počitnice: ČAS LEPOTE - ČAS MOLITVE
Gospod, ohrani v mojem srcu dovzetnost in sposobnost za občudovanje.
Naj se moje oči znajo sprehajati nad svetom in nad življenjem okoli mene.
Naj preproste stvari zame ne izgubijo svoje veličine. Naj občutim veselje
nad vsem, s čimer se dan za dnem v svojem življenju srečujem.
Z vsemi svojimi čuti bi te moral hvaliti, o Bog, ki vstajaš pred menoj
v vsakdanji resničnosti in na mejah spoznavnosti mojega razuma.
Naklada: 110 izvodov
http://www.zupnija-solcava.si
Z
V
O
N
16
MARIJE
SNEŽNE
04.08.2013
Leto XIV.
izdaja župnijski urad Solčava in
je namenjen faranom Solčave.
ODGOVARJA: žup. soupr. Viki Košec
: 03/838-40-43
18. NAVADNA NEDELJA
NAKLAD
VEDNO AKTUALNA TEMA RAZDELJEVANJA DOBRIN
V prilikah se večkrat postavlja vprašanje: »Kaj naj storim?« To je vprašanje,
ki si ga zastavlja tudi bogati pridelovalec žita v Lukovem evangeliju (Lk
12,17). Gre za vprašanje pravilnega ravnanja s posestvom.
To je za Grka, kot je bil tudi Luka, pomembna tema. Slednji je evangelist
ubogih. Kakor noben drug evangelist kroži okrog tem uboštva in bogastva,
lastnine in odpovedi lastnini, skupnosti dobrin ter socialne obveznosti. On
sam najbrž izvira iz premožnega srednjega sloja. Očitno pa ima močno
socialno vest. Pomembno sporočilo zanj je, da kristjani niso odvisni od tega
kar imajo, temveč da naj to delijo z ubogimi. Kdor si nabira bogastvo samo
zase, ta ni niti razumel Jezusovega namena niti ne pozna skrivnosti
človeškega življenja, ki je omejeno s smrtjo. Kdor jemlje svoj človeški obstoj
resno, ve, da si tukaj ne more nabirati nobenih trajnih zakladov. Materialno
bogastvo izgine s smrtjo. Zato gre za to, da bi postali bogati v Bogu. To pa se
zgodi v ljubezni, ki se konkretno izraža v delitvi posesti.
Številni avtorji so že v daljni preteklosti pripovedovali podobne zgodbe,
kakor je ta o bogatem pridelovalcu žita (Lk 12,13–21). A tema razdeljevanja
dobrin je danes prav tako sodobna kakor takrat. Kristjani naj ne zapadejo
pohlepu borznih špekulantov, temveč naj bodo bogati v Bogu (Lk 12,21).
Resnično bogastvo se nahaja v nas. Zaklad je v naši duši. Ljubezen je, ki
deluje. Ta pa bo delovala le, če bo tekel tudi denar, če bomo svoje dobrine
delili.
(Po: A. Grünu)
OZNANILA
05.08.2013 - 18.08.2013
OZNANILA od 05.08.2013 - 11.08.2013
Datum
DAN V TEDNU:
CELODNEVNO
ČEŠČENJE
05.08. PONEDELJEK
Marija
Snežna
MAŠA SE DARUJE:
Ura:
00
8
1. za vse pokojne MLINARJEVE
2. za KATARINO KLADNIK
1100 1. za FRANCA OŠEP, obl. in vse rajne BUKOVSKE
2. za LUDVIKA, MARJANA in vse RAVNČARJEVE
1800 1. v zahvalo in priprošnjo Mariji Snežni
2. za VALENTINA VIDER
OZNANILA od 12.08.2013 - 18.08.2013
Datum
00
17
Jezusova
spremenitev na gori
08.08.
15.08.
00
za ANDREJA KLEMENŠEK ter vse brate in sestre
10.08.
16.08.
11.08.
Franc,
kmet, mučenec
17.08.
Lovrenc,
diakon, mučenec
800
za COVNIKOVE starše, MARIJO in ROKA ter
sina ROKA SUHODOLNIK
za FRANCA OŠEP
1200 MOLIČKA PEČ: maša po namenu
1200 LOKA POD RADUHO: za žive in rajne pastirje
PETEK
Rok,
mučenec
1200 MOLIČKA PEČ:
maša po namenu
18.08.
Konrad,
redovnik
20. NAVADNA
NEDELJA
930
za ROKA SUHODOLNIK - Covnikovega
Helena,
cesarica
Klara, devica
BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:
ČETRTEK
930
SOBOTA
SOBOTA
19. NAVADNA
LOVRENČKA
NEDELJA
MARIJINO
VNEBOVZETJE
Rakovnik: za NEŽO POLIČNIK
PETEK
09.08.
Maksimilijan Kolbe,
mučenec
VELIKI ŠMAREN
Dominik,
duhovnik
1700 za NEŽO POLIČNIK
SREDA
Afra,
mučenka
17
Radegunda,
kraljica
za MARIJO PLOHL, 8. dan
SREDA
ČETRTEK
Ivana Šantalska,
vdova
TOREK
13.08.
14.08.
07.08.
MAŠA SE DARUJE:
Ura:
PONEDELJEK
12.08.
TOREK
06.08.
DAN V TEDNU:
PRVO BERILO:
DRUGO BERILO:
BRANKA LIPNIK
ALOJZ LIPNIK
BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:
PRVO BERILO:
DRUGO BERILO:
MICA ŠUMET
MEDARD ŠUMET