Oznanila št. 12 - Župnija Preska

Comments

Transcription

Oznanila št. 12 - Župnija Preska
Tomaž in Janez,
muč.
Torek
23. 6. 2015
Jožef Cafasso, duh.
Sreda
24. 6. 2015
ROJSTVO
JANEZA
KRSTNIKA
9.00 + Milica Selan, 30.dan
18.30 Litanije Srca Jezusovega
19.00 + Stanislava Leben
Krstna nedelja v juliju bo
19. 7. Priprava na krst bo
v četrtek, 16. 7., ob 20.00 v
učilnici v župnišču.
Četrtek
25. 6. 2015
Viljem, op.
DAN DRŽAVNOSTI
19.00 + Vinko Kos
Povabilo k večernicam:
Petek
26. 6. 2015
Vigilij, šk.
19.00 ++ Rožnik
Povabilo k torkovemu in
petkovemu češčenju:
Sobota
27. 6. 2015
Ema Krška, kn.
Nedelja
28. 6. 2015
13. navadna nedelja
Irenej, šk.
Ponedeljek
29. 6. 2015
PETER IN PAVEL
AP.
19.00 + Pavel Kavčič
Torek
30. 6. 2015
Prvi rimski mučenci
19.00 + duhovnik Ladislav
Sreda
1. 7. 2015
Estera, sp. žena
19.00 ++ starši Čemažar
Četrtek
2. 7. 2015
Frančišek Regis, red.
19.00 + Alojz Gorenc
Petek
3. 7. 2015
Tomaž, ap.
19.00 ++ Marija in Pavle Šubic
Sobota
4. 7. 2015
Urh, šk.
8.00 za duhovne poklice
19.00 + Jože Dobnikar
Mdr 1,13-15
Ps 30,2.4.5-6.11-13
2 Kor 8.7.9.13-15
Mr 5,21-43
6.30 + Ivan Zdešar obl.
(kapela)
19.30 + Stanislava Leben
v Bonovcu
+ Alojz Bukovšek, r.d. in god
+ Vincenc Kozamernik
(oddana)
+ Janez Bečan obl.
(oddana)
9.00 POSVEČENJE
novomašnikov
19.00 + Jožef Gyergyek, r.d.
7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ starši Alojzij in Jožefa
Narobe
+ Franc Plešec, obl.
19.00 ++ Bojtovi
Kovačič, god
7.00 za žive in rajne farane
9.30 NI MAŠE
10.00 SORA NOVA MAŠA
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
cerkev svetega Janeza Krstnika
Krstna nedelja:
Vsak četrtek po večerni
sv. maši vabljeni k molitvi
večernic pred Najsvetejšim.
Vsak torek in petek ste
eno uro pred sv. mašo
lepo povabljeni k tihemu
češčenju Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00
ste lepo povabljeni k uri
Božjega
usmiljenja
v
kapelo svete družine v
pastoralnem domu.
Spoved in
pogovor:
duhovni
Možnost sv. spovedi je
tor., čet., pet., sob. in ned.
pol ure pred sveto mašo.
Možnost
duhovnega
pogovora petek eno uro
pred sv. mašo. Ali po
dogovoru.
Čiščenje cerkve:
23.6. – ob 8.00 vse
skupine pred praznikom
27. 6. – 1. skupina (vodja:
Nedelja
Anica Zupančič)
5. 7. 2015
Ezek 34,11-16
4. 7. – 2. skupina (vodja:
+ Peter Peterlin, obl.
Ps 22,1-6
1 Tes 2,2-8
Martina Turk)
19.00 ++ starši Anton in Marija
Jn 10,11-16
Če bi se še kdo želel
Omejc, obl.
priključiti skrbi za urejenost
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
naše župnijske cerkve, naj
sporoči na tel. 051/303 –
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30; 164.
14. navadna nedelja
Ciril in Metod, slov. ap.
OZNANILA
6.7.-10.7. – poletni oratorij
14.7. – izlet ministrantov in
OPZ
Ponedeljek
22. 6. 2015
LJ. STOLNICA
Župnija Preska
Napovedni koledar:
MAŠNI NAMENI
Leto: XXVI
številka: 12
21. junij 2015
Župnija, moj dom!/?
Z dveh zornih kotov moremo pogledati na zgoraj napisani naslov,
vsak pri sebi pa naj izbere primerno končno ločilo. Lahko potrdim,
da je župnija moj dom, ali pa vprašaj kaže, da v to nisem povsem
prepričan. Kaj pravzaprav je dom?
Slovar slovenskega knjižnega jezika v skorajda vseh definicijah
omeji to besedo zgolj na materialno posest. V eni izmed definicij pa
je vendarle napisano, da je dom: »…družinska skupnost, v kateri
kdo živi.« Družinska skupnost postaja župnija za posameznika s
prejemom sv. krsta. Takrat postanemo na duhovni ravni vcepljeni v
našega Odrešenika Jezusa Kristusa, postanemo del tamkajšnjega
občestva katoličanov. Po krstu na mnogo načinov (ne)izkazujemo
pripadnost tej skupnosti, ki se imenuje župnija. Premalokrat se
zavedamo, da je župnija sestavljena iz posameznikov, kar pa
pomeni, da v sebi nosi ustroj Cerkve, ki ga Pavel primerja razmerju
med telesom in udi. Če torej trpi ali pa se veseli posameznik, je
to trpljenje ali veselje celotne župnije. To verjamem, da je še
razumljivo, mogoče pa marsikomu malce manj, da je praznik
župnije praznik vsakega posameznika. Zato se bo ločilo na koncu
zgoraj napisanega stavka izkazalo tudi glede na (ne)udeležbo na
dan celodnevnega češčenja 24. 6. in pri maši za patrocinij 28. 6. ob
9.30. Izredno sem vesel, da nas bo v veri potrdil naš pomožni škof
dr. Franci Šuštar. S svojim prihodom nam kaže na pomembnost
župnijskega praznika tudi za škofijo.
Dom pa ni le skupnost, ampak skupnost, v kateri kdo živi. Lahko
dom »stoji« brez pogovora, brez komunikacije? Si predstavljate
dom, v katerem ne bi samo ne govorili ampak v katerem ne bi
popolnoma nič komunicirali med seboj? Župnija je prav tak
dom. Nemogoče je biti z vsemi ljudmi v stiku. Na socialni ravni.
Na duhovni pa temu ni tako. Praznik celodnevnega češčenja, ki
bo 24. 6., je na duhovni ravni ustvarjanje skupnosti, v kateri je
mogoče živeti le s pomočjo dialoga. Isti Kristus bo čez cel dan pod
podobo kruha izpostavljen v češčenje. Živeti je moč le z dialogom,
na duhovni ravni le v dialogu s Kristusom. Udeležba pri molitvi
pomeni s klicajem odgovoriti na zgoraj zastavljen izziv.
Dragi bratje in sestre! Mnogokrat je moč slišati očitke, da je župnija
postala uradniški servis, medtem ko smo duhovniki postavljeni na
raven uslužbencev v različnih uradih. S svojo udeležbo na dveh
lepih praznikih, ki ju pričakujemo, pokažite, da temu ni tako, in
postanite misijonarji in oznanjevalci, da je župnija naš dom!
Jure Koželj, župr.
Srečanje izrednih delivcev
obhajila
V ponedeljek, 22. 6., ob 20.30 bo 3.
srečanje v pripravi na umestitev dveh
naših bodočih izrednih delivcev obhajila –
g. Miha Lešnjaka in g. Primoža Zdešarja.
Izredna delivca bosta umeščena na dan
celodnevnega češčenja pri večerni sv.
maši. Umestil ju bo upokojeni mariborski
nadškof dr. Marjan Turnšek. Priporočam,
da se ju spomnite v molitvi
Slovesni pohod v počastitev
dneva državnosti – 23. junij v
Bonavcu
Slovesnost se bo začela ob 19.30 pri Skali
(»Triglavu«) na sredi klanca proti Seničici.
Sklep pohoda bo pri Hafnerjevi kapelici
Marije Pomočnice kristjanov v Bonovcu.
Pohod bo imel več postankov: slovenska
lipa, Križ »Bog blagoslovi Slovenijo« in pri
hrastu. Na vsakem postanku bo pesem in
kratek nagovor. Pri križu »Bog blagoslovi
Slovenijo« bo imel dr. Blaž Jezeršek
nagovor v spomin pokojnih in zaslužnih
za doseženo državo Slovenijo. Po koncu
pohoda bo pri kapelici darovana maša
»Za Domovino«. Po maši pa bo druženje
prisotnih in nazdravitev prazniku. Vsi,
ki vam država Slovenija pomeni dom,
vljudno vabljeni.
Kolesarsko romanje na Brezje
V četrtek, 25. 6., bomo s kolesi poromali
na Brezje k Mariji Pomagaj. Odhod
izpred kapelice pod cerkvijo bo ob
6.00. Prijave oz. informacije ga. Minka
Mihovec na tel. 031/299-911. Lepo
vabljeni, da skupaj poromamo k Mariji
Pomagaj.
Priprava katehez za oratorij
V soboto, 27. 6., bo skupna priprava
katehez za animatorje oratorija, ki se bo
začela ob 10. uri. Animatorji lepo vabljeni.
PATROCINIJ – praznik naše
župnije
V nedeljo, 28. 6., bomo obhajali nedeljo
našega farnega zavetnika sv. Janeza
Krstnika. Lepo je, da si vzamemo čas
in z udeležbo pri oltarju izrazimo, da
pripadamo župnijskemu občestvu župnije
sv. Janeza Krstnika v Preski. Zahvalimo
se Bogu za našo župnijo in mu pokažimo,
da jo imamo radi.
Glavna slovesnost bo ob 9.30, ko bo
sv. mašo vodil ljubljanski pomožni škof
dr. Franc Šuštar. Ta nedelja bo tudi dan
krstov, ko se bomo pri maši spomnili
našega krsta. Na koncu maše bo
darovanje (ofer) za potrebe župnije. G.
škof bo tudi podelil potrdila o imenovanju
članom ŽPS. Po sveti maši bo krajši
program in druženje na dvorišču pred
pastoralnim domom sv. Jožefa. Za to
priložnost naprošam gospodinje za
sladke dobrote za pogostitev. Pecivo
lahko dostavite v soboto zvečer ali nedeljo
zjutraj v kuhinjo župnišča.
Pri večerni sv. maši bosta s petjem
in igranjem sodelovala znani operni
pevec Luka Debevec Mayer, argentinski
Slovenec in Rok Juhant, organist iz
Šmartnega v Tuhinju. Po maši bo koncert
sakralnih pesmi iz bogate zakladnice
slovenskih ljudskih pesmi ter duhovnih
pesmi svetovno znanih skladateljev.
Zaželjeni so prostovoljni prispevki. Lepo
vabljeni, da se v čim večjem številu
udeležimo praznika naše župnije.
Izlet šmarničarjev
Letošnji izlet otrok, ki so redno hodili k
šmarnicam, bo v sredo, 1. 7., popoldan.
Skupaj bomo šli v kino, kjer se bomo
nasmejali ob izbrani komediji. Cena 5
€. Prijavite se v zakristiji po maši ali v
župnijski pisarni do nedelje, 28. 6.
Prvi petek v juliju
Petek, 3. 7., je prvi v juliju. Po domovih
bom obiskoval bolne in onemogle. Kdor
bi poleg tistih, ki jih že obiskujem, še
rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči.
Prvi petek me vabi, da opravim dobro
sveto spoved, prejmem obhajilo in več
molim. Vabljeni k opravljanju pobožnosti
prvega petka. Po večerni sveti maši bo
v cerkvi češčenje do 24.00. Takoj po sv.
maši bo molitvena ura za posvečene
Jezusovemu Srcu.
Mesec julij – posvečen Jezusovi
Krvi
Po besedi Svetega pisma (Raz 1,5 in
5,9) nas je Jezus opral naših grehov s
svojo krvjo. Tako smo zdaj vsi odkupljeni
z dragoceno krvjo Kristusa, nedolžnega
in brezmadežnega Jagnjeta (1 Pt 1,19).
Cerkveni očetje mnogokrat pišejo o
neskončni vrednosti Jezusove krvi,
ki ji v zvezi z drugo božjo osebo gre
božje češčenje. Po besedi sv. Tomaža
Akvinskega more te krvi »ena sama
kapljica ves svet oprati grehov madeža«.
Papež Pij IX. je leta 1849 uvedel za vso
Cerkev praznik presvete krvi. Obhajali
so ga na prvo nedeljo v juliju, sv. Pij X.
pa je leta 1913 praznik prestavil na 1.
julij. Papež Janez XXIII. se je sam rad
spominjal človeškega odrešenja po božji
krvi, preliti iz usmiljene božje ljubezni
do grešnikov. Za vso Cerkev je potrdil
in priporočil litanije presvete krvi. Tudi
mi smo povabljeni, da v mesecu juliju
posebej premišljujemo o neskončni
vrednosti Jezusove Krvi. Pri mašah bomo
večkrat zmolili litanije predragocene
Jezusove Krvi.
Nedelja Slovencev po svetu – 5.
julij
Z nedeljo Slovencev po svetu se želi ljudi
v domovini spodbuditi k razmisleku o
slovenskih izseljencih, zamejcih, zdomcih
pa tudi številnih mladih, ki odhajajo v tujino,
kjer iščejo boljše možnosti za življenje.
Povabljeni smo, da se jih spomnimo
v molitvi. Tradicionalno Romanje treh
Slovenij na Svete Višarje bo 2. 8. 2015.
Ob 12.00 bo sveto mašo vodil upokojeni
ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran.
Nova maša v Borisa Rozmana v
Sori
V nedeljo, 5. 7., bo ob 10.00 pod šotorom
pred župnijskim domom v Sori nova maša,
ki jo bo daroval novomašnik Boris Rozman.
Praznik nove maše je velik praznik ne le
za sorško župnijo, temveč tudi za našo
dekanijo in nenazadnje za celotno Cerkev
na Slovenskem. Prav zaradi tega to
nedeljo v naši župnijski cerkvi ne bo
svete maše ob 9.30. Lepo pa vas vabim,
da se skupaj odpravite na novo mašo v
sosednjo župnijo Sora. Nova maša je tudi
naša zahvala Kristusu, da bo med nami
navzoč prek nekoga izmed nas.
Začetek Oratorija
V nedeljo, 5. julija, se bo z večerno
mašo ob 19.00 v župnijski cerkvi začel
16. počitniški oratorij v naši župniji. Po
maši bomo razdelili oratorijske majice
in se poslovili le do naslednjega jutra,
ko se bomo ob 9.00 prvič skupaj zbrali
na župnijskem dvorišču. Animatorji
priporočamo v molitev svoje delo pri tem
projektu in otroke, ki nam bodo zaupani
in so se letos prijavili v zelo velikem
številu, kar nas posebej veseli. Še vedno
nas lahko podprete tudi s prostovoljnimi
prispevki, ki jih zbiramo zadaj v cerkvi.
Ponovitev nove maše Borisa
Rozmana v Preski
V nedeljo, 12. 7., bo ob 9.30 daroval
sveto mašo novomašnik Boris Rozman.
Pri maši nam bo podelil novomašni
blagoslov. Na koncu maše pa se boste
lahko z novomašnikom osebno srečali
pri ofru in prejeli novomašno podobico.
Po maši bo pred cerkvijo kratko druženje,
zato gospodinje prosim za nekaj peciva,
ki ga lahko v nedeljo dostavite v učilnico
župnišča. Bog vam povrni.
Zahvala
Osebno bi se rad zahvalil bogoslovcu
Petru Steletu, ki je bil letos na pastoralni
praksi v naši župniji. Hvaležen sem mu za
celoletno služenje naši župniji in njenemu
občestvu ter za njegovo požrtvovalnost in
pripravljenost, da mi je marsikdaj priskočil
na pomoč. Pri njegovem nadaljnjem
študiju in delu mu želim obilo božjega
blagoslova ter ga že sedaj z veseljem
pozdravljam, da se bomo prihodnje leto z
njim srečevali ob vikendih, ko bo prihajal v
našo župnijo. Dragi Peter, Boglonej!
Praznik rojstva Janeza Krstnika – dan celodnevnega
češčenja
Janez Krstnik je edini svetnik, ki uživa to čast, da Cerkev obhaja njegov rojstni dan. V judovskih
hribih jugozahodno od Jeruzalema sta imela svoj mirni dom duhovnik Zaharija in njegova žena
Elizabeta. Ko pa je nekoč Zaharija opravljal tempeljsko službo, se mu je prikazal nadangel
Gabrijel in mu naznanil: »Ne boj se, Zaharija, tvoja molitev je uslišana: Tvoja žena Elizabeta ti
bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega
rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu
bo napolnjen s Svetim Duhom. Veliko Izraelcev bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu Bogu. On
sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo ... da naredi ljudstvo dovzetno za Gospoda«
(Lk 1,12-17).
Ko so se Elizabeti dopolnili dnevi in je rodila sina, so osmi dan pri obrezovanju hoteli dati otroku
ime po očetu. Srečna mati Elizabeta pa je rekla, da bo otroku ime Janez. Sorodniki in sosedje
so ugovarjali, da ni nikogar v njenem sorodstvu s takim imenom. Nato so pomignili očetu. Ta je
vzel tablico in napisal: »Janez je njegovo ime!« Tedaj se je srečnemu očetu razvezal jezik,
zahvalil je Boga v prelepi pesmi in napovedal poslanstvo svojega sina; da bo prerok Najvišjega,
da bo Gospodu pripravljal pot in da bo dal njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju
njegovih grehov.
V zakramentu ljubezni nas Jezus sam pričakuje. Vabi nas k sebi: »Pridite k meni vsi, ki se
trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil«. Ob njem moremo dobiti mir in tolažbo, si odpočiti
in odložiti bremena, ki nas pritiskajo k tlom. Dan celodnevnega češčenja je vabilo, da se skupaj
zahvaljujemo za Jezusovo močno navzočnost med nami. To v polni meri izkušate vsi tisti, ki
prihajate k češčenju ob torkih, četrtkih in petkih. Naša izkušnja nam govori, da tolikokrat vse
odpove – tudi mi sami. Jezus v tabernaklju pa nam je vedno na razpolago, ne odpove. Radi
stopimo v to zavetje miru. Kdor se je kdaj približal Jezusu, ve, da ga ta ne bo nikoli razočaral.
Celodnevno češčenje bomo začeli z mašo ob 9.00 in zaključili s petimi litanijami Jezusovega
Srca ob 18.30 ter ob 19.00 s sveto mašo, ki jo bo vodil upokojeni mariborski nadškof msgr.
dr. Marjan Turnšek. Med sv. mašo bo umestil g. Miha Lešnjaka in g. Primoža Zdešarja v službo
izrednega delivca obhajila. Preko celega dneva bo priložnost za sveto spoved.
Vzemimo si čas za slavljenje in češčenje Gospoda v Najsvetejšem zakramentu.
Potek celodnevnega češčenja:
9.00: sv. maša
10.00 – 11.30: češčenje
11.30 – 12.00: dnevna molitvena ura z duhovniki
12.00 – 14.00: češčenje
14.00 – 15.00: molitvena in biblična skupina
15.00 – 16.00: veroučenci, mladi in družinska kateheza
16.00 – 17.00: ŽPS in ključarji
17.00 – 18.00: župnijski sodelavci (bralci, pevci, ministranti, pritrkovalci, sodelavci Karitas) –
pričevanja o osebni izkušnji srečanja z Jezusom pri češčenju Najsvetejšega
18.00 – 18.30: rožni venec
18.30: pete litanije Jezusovega Srca
19.00: sveta maša