40 let - Atletski klub Panvita

Transcription

40 let - Atletski klub Panvita
Obdobje 1990 – 1995
V obdobju 1990 – 1995 so naslove državnih prvakov oziroma medalje na državnih prvenstvih osvajali,
ter bili člani slovenske državne reprezentance še naslednji atleti in atletinje: Barbara BERDEN (
višina, državna prvakinja ); Geza GRABAR ( srednje in dolge proge, maraton, kros, državni prvak );
Davorin ČELEŠ ( višina, državni prvak ); Melita HAJDINJAK ( 100 m, 200 m ); Jože KOLAR ( hitra
hoja ); Rihard MADYAR ( 100 m, daljina ); Mojca MEGLIČ ( 1500 m, kros ); Sonja ROMAN ( 800
m, 1500 m, kros ); Damjan ŠPUR ( 60 m, 100 m, 200 m, državni prvak ); Marija ŠTEVANEC ( 400
m, 800 m, kros ); Daniela ŽALIK ( višina ).
ATLETSKI KLUB V LETIH 1996 – 2005
V letu 1996 AK prvič po več kot 35 letih uspešnega delovanja zapade v veliko krizo, ki je predvsem
rezultat različnih pogledov in hotenj o tem, kako v klubu z odličnimi tekmovalnimi rezultati naprej.
Eden od pomembnih vzrokov za krizo so tudi velike finančne težave, v katerih se je klub znašel in so v
velikem razkoraku z doseženimi tekmovalnimi rezultati. Na občnem zboru se klub neuspešno spopade
z nakopičenimi težavami, AK sicer dobi nov Upravni odbor, vendar pa občni zbor ne uspe izvoliti
novega predsednika kluba. Kriza, ki sledi v naslednjih 2 letih, se odraža predvsem na področju
vodenja in financiranja, istočasno pa klub na področju tekmovalnih rezultatov dosega nove vidne
rezultate. Največje zasluge za to ima neumorni trener Tiberij LEBAR, ki ostane edini trener v klubu za
celoten in obsežen program šprinta in tekov, skoke pa kot trener pokriva Atila HORVAT. Upravni
odbor ustanovi komisijo treh članov v sestavi Andrej BRINAR, Tiberij LEBAR in Cvetka ŽERDIN,
ki začasno prevzame vodenje kluba in izvaja priprave za občni zbor v letu 1998, ko AK izvoli svoje
novo vodstvo. Za predsednika AK je izvoljen Jože PELCL, za člane Upravnega odbora pa so izvoljeni
Andrej BRINAR, Cvetka ŽERDIN, Tiberij LEBAR, Ludvik ZELKO, Peter BRUNEC, Ludvik
GOMBOŠI, Alojz FLISAR, Cveto CVETKO.
Obdobje 1996 – 2000 je s svojimi odličnimi rezultati, ki jih je dosegala pod vodstvom trenerja Tiberija
LEBARJA, zaznamovala atletinja Sonja ROMAN ( 800 m, 1500 m, kros ). V tem obdobju je Sonja
ROMAN postavila številne mladinske državne rekorde in osvojila številne naslove državne prvakinje,
z rezultati pa se je uvrščala v sam evropski in svetovni vrh. V letu 1997 je samo velika smola in
napaka AZS, ki jo je prijavila samo za nastop na 1500 m, kjer pa je med tekom padla, botrovala, da na
Evropskem mladinskem prvenstvu v Ljubljani ni osvojila tako želene medalje. Sonja ROMAN je bila
v letu 1996 izbrana za naj atletinjo Slovenije v mlajši mladinski kategoriji, v letih 1997 in 1998 pa v
starejši mladinski kategoriji. Najvišja mesta pa je zasedala tudi v izboru naj športnice Pomurja.
Na Evropskem mladinskem prvenstvu 1997 leta v Ljubljani je slovenske barve zastopal tudi Tomaž
HORVAT ( 100 m in 4 x 100 m ). V odličnem nastopu je takratna slovenska mladinska štafeta 4 x 100
m postavila nov mladinski državni rekord ( 41.08 ) in osvojila odlično 5. mesto.
Na Evropskem prvenstvu za člane 1998 leta je slovenske barve zastopal Damjan ŠPUR ( 100 m, 4 x
100 m ). Z odličnimi nastopi je takratna članska štafeta 4 x 100 m za nekaj stotink zgrešila uvrstitev v
finale in osvojila 9. mesto med številnimi odličnimi evropskimi štafetami.
V obdobju 1996 – 2000 so naslove državnih prvakov v posamični konkurenci osvojili, ter bili člani
slovenskih državnih reprezentanc naslednji atleti in atletinje: Davorin ČELEŠ ( višina ); Mateja
DRAŽNIK ( krogla, disk ); Gregor LENARČIČ ( krogla, disk ); Samo PELCL ( 400 m ); Damjan
ŠPUR ( 60 m, 100 m, 200 m ); Miha ŽALIK ( višina ).
Medalje na državnih prvenstvih so osvajali, ter bili člani slovenskih državnih reprezentanc še naslednji
atleti in atletinje: Lucija CVETKO ( 1000 m, kros ); Damir ČASEK ( srednje in dolge proge, kros );
Polonca HORVAT ( 800 m, 1500 m, kros ); Tomaž HORVAT ( 100 m, 4 x 100 m); Marko MANDIČ
( višina ); Mojca MEGLIČ ( 1500 m, kros ); Tomaž ROUDI ( 100 m, 4 x 100 m ); Denis ŠERUGA (
100 m, 4 x 100 m ); Marija ŠTEVANEC ( 400 m, 800 m, kros ); Daniela ŽALIK ( višina ).
Državne prvakinje v štafetnem teku:
1997: 4 x 400 m starejše mladinke – Polonca HORVAT, Anita KRANČIČ, Mojca MEGLIČ, Sonja
ROMAN.
Uvrstitve na ekipnih tekmovanjih:
PI – pionirji PE – pionirke MLMD – mlajši mladinci MLME – mlajše mladinke ČL – člani ČE –
članice
Atletski pokal Slovenije:
PI + MLMD
PE + MLME
ČL
ČE
1996
---
---
17.
10.
1997
20.
14.
18.
6.
1998
---
---
12.
10.
1999
---
---
18.
12.
2000
Prvenstvo Slovenije v krosu
– vse ekipna razvrstitev :
moški
ženske
1996
---
6. ( MLME 1. )
1999
---
9. ( PE 7. )
2000
8. ( PI 6. )
12. ( PE 8. )
V tem obdobju se postavijo prvi temelji za nov razmah in uspešno delovanje AK v 21. stoletju. Krizni
dogodki iz leta 1996 s katerimi se je klub spopadal vse do leta 2000, so omogočili predvsem dvoje,
prihod novih ljudi v AK in organizacijo atletskih sodnikov kot samostojne organizacije. Oba
pomembna dejavnika ( Atletski klub Pomurje in Združenje atletski sodnikov Murska Sobota )
pomurske atletike sta tako dobila osnovne pogoje, da se je lahko pomurska atletika in njen glavni
nosilec AK v obdobju 2001 - 2005, povzpel na vseh področjih delovanja ( organizacija, stroka,
rezultati ) v sam vrh slovenske atletike, hkrati pa si je pridobil velik ugled in spoštovanje v širšem
mednarodnem prostoru, kjer je postal soustvarjalec in izvajalec številnih atletskih projektov.
V letu 2001 AK ponovno uspešno izvede volilni občni zbor. Za predsednika AK je izvoljen nekoč
uspešen atlet Bela PAVLIČ, za člane Upravnega odbora pa so izvoljeni: Andrej BRINAR (
podpredsednik ), Cvetka ŽERDIN, Tiberij LEBAR, Ludvik ZELKO, Nada HORVAT, Miodrag
KORČULANIN, Janez KOVAČ, Jože CVETKO. AK pod vodstvom ambicioznega predsednika Bele
PAVLIČA pridobi nove sponzorje in donatorje. AK si s tem zagotovi nujno potrebne finančne pogoje,
za uspešno izvajanje visoko ambicioznih načrtov na vseh področjih ( priprave in tekmovanja,
organizacija in izvedba tekmovanj ). Nadaljuje se uspešno sodelovanje s Športno Zvezo Murska
Sobota in Združenjem atletskih sodnikov Murska Sobota.
Leto 2004 je novo prelomno leto za AK. Na volilnem občnem zboru je za novega predsednika izvoljen
Štefan MARTINEC, za člane UO pa so izvoljeni: Andrej BRINAR ( podpredsednik ), Tiberij LEBAR,
Nada HORVAT, Bela PAVLIČ, Branko KREFT, Goran KLEMENČIČ, Miha NEMEC in predstavnik
pokrovitelja – PDU . AK pod uspešnim vodstvom predsednika Štefana MARTINCA nadaljuje z
uspešnim izvajanjem zastavljenih ciljev na tekmovalnem, organizacijskem in finančnem področju. V
finančne projekte se vključi generalni pokrovitelja, to je Pomurska družba za upravljanje skladov d.d.,
AK pa se preimenuje v Atletski klub Pomurje – P D U.
Z močno trenersko ekipo v sestavi Tiberij LEBAR ( šprint, teki ), Radislav JOKANOVIĆ ( skoki, meti
), v trenersko delo se vključi leta 1998 in Andrej BRINAR ( šprint, ovire, skoki, teki ), v trenersko
delo se vključi leta 2000, ki se ji leta 2002 priključi še Damjan ŠPUR ( šprint ), njeno delo usklajuje in
koordinira Andrej BRINAR, AK vključi v procese treningov številne nove mlade perspektivne atlete
in atletinje. Le ti v tem obdobju osvojijo številne naslove državnih prvakov in druge najvišje uvrstitve
na državnih prvenstvih in ekipnih tekmovanjih, ter številnih ostalih mednarodnih in domačih
tekmovanjih. Še posebej so v tem pogledu uspešna leta 2003, 2004 in 2005, ko ima atletski klub
rekordno število kategoriziranih športnikov in športnic ( 2003 – 8, 2004 – 9 in 2005 – 10 ), ter
rekordno število državnih reprezentantov ( 2003 – 5, 2004 – 4 in 2005 – 4 ), atleti in atletinje pa so
osvojili tudi rekordno število prvih, drugih in tretjih mest na državnih prvenstvenih in ekipnih
tekmovanjih ( 2003 – 32: 15+7+10, 2004 – 46: 12+9+25, 2005 – 52: 14+11+27 ).
Na Svetovnem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke v Debrecenu na Madžarskem 2001 leta sta
slovenske barve zastopala Karmen GRNJAK in Miha ŽALIK, oba v skoku v višino. Karmen je
osvojila 18. mesto ( 165 cm ), Miha pa 24. mesto ( 195 cm ).
V obdobju 2001 – 2005 so naslove državnih prvakova v posamični konkurenci osvojili, ter bili člani
slovenskih državnih reprezentanc naslednji atleti in atletinje: Matej FUJS ( 1000 m, 1500 m, 2000 m,
kros ); Karmen GRNJAK ( višina ); Denis HAMLER ( 110, 300 in 400 m z ovirami, 4 x 100 m, 4 x
300 m, 4 x 400 m, mnogoboj ); David HORVAT ( 400 m, 800 m, 4 x 100 m, 4 x 300 m, 4 x 400 m,
kros ); Tina JUREŠ ( 60 m, 100 m, 200 m, 4 x 100 m, 4 x 200 m ); Gregor KRANJEC ( 60 m, 100 m,
200 m, 4 x 100 m, 4 x 300 m ); Gregor LENARČIČ ( krogla, disk ); Urška MARTINEC ( 800 m, kros
); Samo PELCL ( 400 m, 4 x 100 m ); Sonja ROMAN ( 800, 1500m, kros ); Miha ŽALIK ( višina ).
Medalje na državnih prvenstvih so osvajali, ter bili člani slovenskih državnih reprezentanc še naslednji
atleti in atletinje: Jože ANDREJČ ( 4 x 100 m ); Igor ARVAJ ( 4x 100 m, 4 x 300 m ); David ASTER
( 300 m z ovirami, 4 x 100 m, 4 x 300 m, državni reprezentant ); Bine BARBARIČ ( višina ); Lucija
CVETKO ( 2000 m, kros, državna reprezentantka ); Davorin ČELEŠ ( višina ); Katja DONOŠA ( 4 x
300 m ); Klavdija FERENC ( 4 x 100 m, 4 x 200 m ); Jernej FERENČAK ( 4 x 100 m ); Renato
FELKAR ( kopje ); Jan FILIPIČ ( 60 m, 4 x 300 m ); Davor GREGORINČIČ ( 800 m, 1500 m, 2000
m, kros, 4 x 300 m, 4 x 400 m, kros ); Radovan JOKANOVIĆ ( palica ); Tina GUTMAN ( 4 x 100 m
); Marinka HORVAT ( 4 x 100 m, 4 x 200 m ); Polonca HORVAT ( 800 m, 1500 m, kros ); Tomaž
HORVAT ( 100 m, 4 x 100 m, državni reprezentant ); Patricija KAVAŠ ( 4 x 100 m ); Aleš KOCIPER
( 200 m, 4 x 100 m, državni reprezentant ); Robi KREFT ( daljina, 4 x 100 m ); Štefan MAUČEC (
110 in 300 m z ovirami, mnogoboj, 4 x 100 m, 4 x 300 m ); Urška RINDERER ( 300 m, 4 x 100 m, 4
x 200 m ); Tomaž ROUDI ( 4 x 100 m ); Diana SMEJ ( 4 x 100 m ); Blaž SMEJ ( 4 x 300 m ); Primož
SREŠ ( 4 x 300 m ); Tadej ŠIFTAR ( 4 x 100 m ); Monika TROST ( 4 x 100 m, 4 x 300 m ); Marko
VERDNIK ( 4 x 100 m ); Amela ZEKOVIČ ( 4 x 100 m ).
Državni prvaki v štafetnih tekih:
2001: 4 x 100 m pionirji – David HORVAT, David ASTER, Igor ARVAJ, Gregor KRANJEC
4 x 300 m pionirji – Igor ARVAJ, David ASTER, Gregor KRANJEC, David HORVAT
2003: 4 x 300 m mlajši mladinci – David ASTER, Denis HAMLER, Gregor KRANJEC, David
HORVAT
4 x 200 m članice – Marinka HORVAT, Klavdija FERENC, Urška RINDERER, Tina JUREŠ
2004: 4 x 300 m mlajši mladinci – Štefan MAUČEC, Denis HAMLER, Gregor KRANJEC, David
HORVAT
2005: 4 x 300 m mlajši mladinci – Jan FILIPIČ, Primož SREŠ, Davor GREGORINČIČ, Denis
HAMLER
Uvrstitve na ekipnih tekmovanjih:
PI – pionirji PE – pionirke MLMD – mlajši mladinci MLME – mlajše mladinke ČL – člani ČE –
članice
Atletski pokal Slovenije:
PI
PE
MLMD
MLME
ČL
ČE
2001
3.
4.
10.
---
15.
12.
2002
2.
9.
8.
10.
---
10.
2003
---
---
4.
3.
18.
19.
2004
---
---
2.
11.
---
13.
Ekipno prvenstvo Slovenije: 2005 mladinci – absolutno 6. mesto
Prvenstvo Slovenije v krosu
– vse ekipna razvrstitev :
moški
ženske
2001
6. ( PI 4. )
5. ( PE 3. )
2004
6. ( MLMD 2. )
10. ( PE 7. )
2005 po prvem delu
2. ( PI 2. MLMD 1. )
5. ( PE 3. )
Aktualni rekordi republike Slovenije, ki so jih postavili člani AK – do vključno december 2004:
Člani
Hoja
Hoja
20 km 1:28:03,2 Milan BALEK 28.08.1983
50 km 4:18:28,0 Milan BALEK 16.10.1983
Mlajši mladinci
100-200-300-400 m AK POMURJE – PDU 2:05,27 29.08.2004
( klubski ) Štefan MAUČEC, Gregor KRANJEC, Denis HAMLER, David HORVAT
Starejše mladinke
600 m
800 m
800 m
1000 m
1500 m
1500 m
2000 m
1:30,96
2:03,87
2:06,24
2:46,88
4:14,32
4:21,45
6:12,46
Sonja ROMAN
Sonja ROMAN
Sonja ROMAN
Sonja ROMAN
Sonja ROMAN
Sonja ROMAN
Sonja ROMAN
25.04.1997
22.06.1997
05.02.1998 - dvoranski
14.10.1997
20.06.1998
31.01.1997 - dvoranski
27.04.1997
Sonja ROMAN
Sonja ROMAN
01.07.1995
08.08.1996
Mlajše mladinke
600 m
800 m
1:31,19
2:07,14
1000 m 2:49,22
1500 m 4:26,14
Sonja ROMAN
Sonja ROMAN
17.08.1996
23.08.1996
AK je tudi v tem obdobju nadaljeval z uspešno organizacijo atletskih tekmovanj. Zaradi neustrezne
atletske infrastrukture do leta 1996 predvsem krose, kjer je AK že od sredine 80 let prejšnjega stoletja
sodeloval z Avstrijsko štajersko atletsko zvezo, kot so organizator mednarodnega kros pokal, ki je še
vedno na sporedu atletskih tekmovanj v Murski Soboti vsako leto v mesecu januarju.Sodelovanje z
avstrijskimi atletskimi kolegi pa je potekalo tudi na področju tekmovalnih priprav, saj je AK velik del
priprav zaradi neprimerne infrastrukture opravil v Avstriji, kamor se še vedno zahaja v zimskem času,
ko so potrebne dvoranske priprave. Prav tako pa je AK tudi v tem obdobju nadaljeval z organizacijo
tradicionalnega tek po mestnih ulicah Murske Soboti v mesecu oktobru, ki bo prav tako kot AK v letu
2005 slavil svojo 40. letnico.
Na področju atletske infrastrukture je Murska Sobota in s tem AK novo pridobitev dobila v letu 1996 z
novo, a na žalost mnogih atletskih delavcev in atletov samo 300 m atletsko stezo iz umetne mase pri
Osnovni šoli I. S tem se ustvarijo pogoji za organizacijo kvalitetnih atletskih tekmovanj v Murski
Soboti tudi na atletski stezi. AK v sodelovanju z Združenjem atletskih sodnikov Murska Sobota in
Športno zvezo Murska Sobota tako vsako leto organizira tradicionalni atletski miting Priložnost za
mlade v mesecu juniju, ki je v zadnjih letih prerasel v enega največjih in najuspešnejših mladinskih
atletskih mitingov v Sloveniji, v letu 2005 pa je v sodelovanju z Avstrijsko štajersko atletsko zvezo
vključen tudi v mednarodno zlato ligo štirih atletskih mitingov. Tradicionalno atletsko tekmovanje
postane tudi Ekipno tekmovanje mest, na katerem se domači atleti in atletinje zelo uspešno kosajo z
mednarodno konkurenco. Ekipno tekmovanje predstavlja pomembno preko mejno sodelovanje na
športnem področju, Murska Sobota pa postane pomembno mednarodno atletsko središče. Atletske
ekipe prihajajo v mesecu avgustu v Mursko Soboto iz Maribora, Ptuja, Čakovca, Nedelišča,
Zalaegerszega, iz Avstrije pa prihaja sestavljena ekipa avstrijske Štajerske atletske zveze. Do leta 2003
je AK organiziral tudi štiri atletske miting v mesecu juliju ob občinskem prazniku mestne občine
Murska Sobota, ki pa ga je AK izločil iz programa, zaradi ostalega obsežnega, zahtevnega in v zadnjih
letih nadgrajenega tekmovalnega programa, ki se mu v naslednjih letih v sodelovanju z Atletsko zvezo
Slovenije obetajo nove spremembe in dopolnitve in kot tak zahteva veliko dela, energije in finančnih
sredstev.
Poleg že omenjenih tradicionalnih atletskih tekmovanj ( januarski kros, junijsko in avgustovsko
tekmovanje na stadionu in oktobrski ulični tek ), ki so v Murski Soboti vsako leto, je AK v tem
obdobju uspešno izvedel tudi državni prvenstvi v krosu v letih 2002 in 2005, ter kros občinskih
reprezentanc za pokale Dela leta 2001, za katere je s strani Atletske zveze Slovenije dobil najvišja
priznanja in ocene. AK zato v prihodnje že načrtuje, da bomo v Murski Soboti ponovno izvedli
tekmovanje v krosu na najvišji državni ravni.
Za vsestransko uspešno delo prejme AK tudi visoko javno priznanje, v izboru najuspešnejših športnih
kolektivov Pomurje, ki ga vsako leto izvaja Podjetje za informiranje Murska Sobota AK v letu 2003
osvoji 2. mesto.