Tehnični podatki

Transcription

Tehnični podatki
STIFERITE Srl
Viale Navigazione Interna, 54 - 35129 Padova Tel +39
049 8997911 - Fax + 39 049 774727 http://www.
stiferite.com - e-pošta [email protected]
List s tehničnimi
podatki
GTE
OPIS
STIFERITE GT je visoko zmogljiva izolacijska plošča z neupogljivim jedrom iz polisocianuratne pene,
razširjena brez uporabe CFC ali HCFC, na obeh straneh prevlečena s tesnim ovojem za difuzijo plina
(aluminijasta folija).
GLAVNA UPORABA
Izolacija streh, pri katerih potrebujete paro nepropustno
izolacijo
Izolacija tal, pri katerih potrebujete paro nepropustno izolacijo
Izolacija sten, pri katerih potrebujete paro nepropustno izolacijo
SMERNICE ZA PRIPRAVO TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ*
Toplotna izolacija STIFERITE GTE s polisocianutarne pene (PIR), debeline ... (*), po obeh straneh prevlečena
s tesnim ovojem za difuzijo plina (aluminijasta folija):
Deklarirana toplotna prevodnost: λD= … W/mK (EN 13165 Annessi A e C)
Odstotek teže recikliranega materiala: 3,32–2,72 %
Odstotek teže recikliranega materiala: 10,12–4,84 %
Tlačna trdnost pri 10 % deformaciji minimalna vrednost = … kPa (EN 826)
Tlačna trdnost pri 2 % deformaciji: minimalna vrednost = … kg/m2 (EN 826)
Faktor upora proti prehodu vodne pare za debelino 100 mm: µ = 89900 (EN 12086)
2
Odpor prehoda vodne pare: Z > 13440 m hPa/mg EN 12086)
Natezna trdnost navpično na ravnine: σmt > 50 kPa
Ravnost po enostranskem močenju: FW ≤ 10 mm (EN
13165) Absorpcija vode pri popolni potopitvi: Wlt < 1 %
(EN 12087)
Absorpcija vode pri delni potopitvi: Wsp < 0,1 kg/m2 (EN 1609)
Euroclass odziv na ogenj: E (EN 11925-2)
Proizvod podjetja certificiran v skladu s specifikacijami UNI EN ISO 9001:2000, z označbo CE za
celoten obseg.
(*) Nenavedeni parametri se spreminjajo glede na debelino. Za predstavitev vrednosti za ustrezne uporabljene debeline,
uporabite specifikacije, navedene na tem listu s tehničnimi podatki.
Značilnosti in delovanje
Toplotna izolacija
Vrednost
Nekatere značilnosti so odvisne od debeline (mm)
Značilnosti
[Standard]
Simbol
[Enote]
Opis
Povprečna začetna toplotna
prevodnost
Vrednost, določena pri 10 °C
[EN 12667]
Navedena toplotna
prevodnost
[UNI EN 13165 annex A e C] Vrednost, določena pri 10 °C
Naveden prenos toplote
Drugi podatki
UD =  D / d
20
30
40
90/90,I
50
60
70
80
100
120
0,022
[W/mK]
0,023
D
[W/mk]
UD
2
[W/m K]
1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,19
Za dodatne tehnične podatke pokličite zeleno številko 800840012
List s tehničnimi podatki Stiferite GTE
90
Rev. 7 01/10/2013
Avtor: F. Raggiotto
Potrdil L. Tolin
STIFERITE Srl
Viale Navigazione Interna, 54 - 35129 Padova Tel +39
049 8997911 - Fax + 39 049 774727 http://www.
stiferite.com - e-pošta [email protected]
Navedena toplotna
odportnost
RD = d / 
D
RD
2
[m K/W]
0,87 1,30 1,74 2,17 2,61 3,04 3,48 3,91 4,35 5,22
Za ostale značilnosti poglejte nazaj →
List s tehničnimi
podatki
GTE
Značilnosti in delovanje
Značilnosti
[Standard]
Opis
Simbol
[Enote]
Gostota plošče
Povprečna vrednost z
značilnostmi zgornje strani
[Kg/m ]
20
Tlačna trdnost
[EN 826]
Vrednost, določena pri 10 %
deformaciji
Tlačna trdnost
[EN 826]
Vrednost, določena pri 2%
deformaciji
48h (±1) a 70°C (±2) e
90% UR (±5)
48h (±1) a -20°C (±3)
Euroclass odziv na ogenj
[EN 13501-1] [EN 11925 -2]
[EN 13823 (SBI)]
30
40
50
u
10 o m
[kPa]
2
60
70
80
90
150
140
140
140
140
150
130
130
DS(TH)
[% dimenzije]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[% debeline]
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
[% dimenzije]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
[% debeline]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B s1 d0 - B s2 d0 odvisno od stika
Euroclass
vrednost
Cp
[J/kg K]
1442
Emisivnost zgornje strani
vrednost
ε
> 0,05
Faktor upora proti prehodu
vodne pare [EN 12086]
vrednost
Za 100 mm debeline
 (MU)
> 89900
Odpor prehoda vodne pare
[EN 12086]
Variacija je odvisna od
debeline
Z [m hPa/mg]
> 13440
Natezna trdnost navpično na
ravnine [EN 1607]
vrednost
mt
Več kot 50
Poteg
[EN 16382]
vrednost
[N]
> 800
vrednost
FW [mm]
≤ 10
Absorpcija vode
[EN 12087]
Popolna potopitev za 28 dni
W lt
[%]
Manj kot 1%w
Absorpcija vode
[EN 1609]
Delna potopitev
W lp
2
[kg/m ]
Manj kot 0,1
2
[kPa]
Za ostale značilnosti poglejte nazaj →
Drugi podatki
Za dodatne tehnične podatke pokličite zeleno številko 800840012
List s tehničnimi podatki Stiferite GTE
130
6000 5000 5200 6000 6000 6000 6000 5000 5000 5000
Specifična toplotna
kapaciteta
Ravnost po enostranskem
močenju
[EN 13165]
130
[kPa]
Euroclass
Euroclass odziv na ogenj
[EN 13501-1] [EN 11925 -2]
Za uporabo pri jekleni plošči
[EN 13823 (SBI)]
120
izdelava od 20 do 80 mm. Po naročilu na voljo do 120 mm
E
Razred
100
34 ± 1,5
3
dN
[mm]
Nominalna debelina
[EN 823]
Dimenzijska stabilnost pod
določenimi pogoji
temperature in vlage
[EN 1604]
Vrednost
Nekatere značilnosti so odvisne od debeline (mm)
Rev. 7 01/10/2013
Avtor: F. Raggiotto
Potrdil L. Tolin
STIFERITE Srl
Viale Navigazione Interna, 54 - 35129 Padova Tel +39
049 8997911 - Fax + 39 049 774727 http://www.
stiferite.com - e-pošta [email protected]
List s tehničnimi
podatki
GTE
Značilnosti in delovanje
Značilnosti
[Standard]
Simbol
[Enote]
Opis
Absorpcija vode
[EN 12088]
Pri potopitvi za 28 dni
Vrednost
Nekatere značilnosti so odvisne od debeline (mm)
20
30
40
50
60
70
80
W dV
[%]
1,1 (debelina 20 mm)
W dV
[%]
0,1 (debelina 120 mm)
W dp
2
[kg/m ]
0,22 (debelina 20 mm)
W dp
2
[kg/m ]
0,14 (debelina 120 mm)
stopnja emisije volatilnih
organskih sestavnih delov
[EN 16000-9]
vrednost
Za 20 mm debeline
–
Na voljo na zahtevo
Odstotek teže recikliranega
materiala
Variacija je odvisna od
debeline
%
3,32–2,72
Odstotek teže recikliranega
materiala:
Variacija je odvisna od
debeline
%
10,12–4,84
90
100
120
Za ostale značilnosti poglejte nazaj →
Tolerance in opombe
<50
±2 mm
Debelina
Tolerance
[UNI EN 13165]
T2
[mm]
Dimenzije
Stabilnost glede na
temperaturo
Opombe
Odpornost na žganje pri
uporabi bitumenske
membrane
Videz
Drugi podatki
< 1000
±5 mm
od 50 do 75
±3 mm
od 2000 do
4000
±10 mm
od 1000 do 2000
±7,5 mm
> 4000
±15 mm
Stiferite plošče se običajno uporabljajo v stalnih temperaturah med -40 °C in
+120 °C. Kratek čas lahko brez posebnih težav prenesejo tudi temperature do
200 °C ali temperature zlitega bitumena.
Dolga izpostavljenost takšnim temperaturam lahko povzroči def ormacije pene ali
ovojev, vendar brez sublimacije ali zlitja.
Odpornost na žganje ali druge reakcije na požar so povezane z vrsto uporabljene
plošče.
Plošča se ne sme uporabljati pri neposrednem žganju.
Za takšno uporabo izberite Stiferite GT3, GT4 in GT5.
Vsa morebitna majhna področja nezlepljenosti med ovojem in peno so posledica
postopka izdelave in nikakor ne vplivajo na fizikalno mehanske lastnosti plošč.
Za dodatne tehnične podatke pokličite zeleno številko 800840012
List s tehničnimi podatki Stiferite GTE
>75
+5 /-2 mm
Rev. 7 01/10/2013
Avtor: F. Raggiotto
Potrdil L. Tolin

Similar documents