MT RTU 5014 - marvis trade

Transcription

MT RTU 5014 - marvis trade
 GSM SMS IR modul (krmilnik)
klimatskih naprav MT RTU 5014
Kazalo
1 Kratek uvod .............................................................................................................................................3 2 Varnostna navodila .................................................................................................................................3 3 Vsebina paketa ........................................................................................................................................4 4 Glavne lastnosti ......................................................................................................................................4 5 Zunanji izgled in nastavitveni diagram .................................................................................................5 5.1 Zunanji izgled kontrolne enote .................................................................................................................5 5.2 Navodila vmesnika za nastavitev .............................................................................................................6 5.3 Priporočljivi detektorji ...............................................................................................................................7 6 Povezovanje z klimatsko napravo .........................................................................................................7 6.1 Iniciacija GSM enote ................................................................................................................................7 6.2 Povezovanje GSM enote in klimatske naprave .......................................................................................7 7 Programiranje ..........................................................................................................................................8 7.1 Nastavitev novega gesla..........................................................................................................................9 7.2 Nastavitev avtorizirane številke ...............................................................................................................9 7.2.1 Zahteva po avtorizirani številki .................................................................................................10 7.2.2 Odstranitev avtorizirane številke ..............................................................................................10 7.3 Nastavitev najvišje/najnižje vrednosti temperature za alarmiranje .........................................................10 7.3.1 Nastavitev odzivnosti klimatske naprave na temperaturni razpon najvišje/najnižje vrednosti
alarmiranja .............................................................................................................................................11 7.3.2 Zahtevane nastavitve ...............................................................................................................12 7.4 Nastavitev avtomatskega izklopa klimatske naprave, kadar ni nikogar v prostoru ................................12 7.4.1 Zahtevane nastavitve ...............................................................................................................13 7.5 Avtomatska nastavitev časovnega poročanja ........................................................................................13 7.6 Nadzor zunanjega AC napajanja ...........................................................................................................13 8 Navodila o delovanju ............................................................................................................................13 8.1 Zahteva po IMEI kodi in verziji programske opreme ..............................................................................13 8.2 Zahteva po trenutnem stanju GSM enote ..............................................................................................13 8.3 Upravljanje klimatske naprave z SMS ukazi ..........................................................................................14 8.4 Hitre kontrolne kombinacije ukazov .......................................................................................................14 8.4.1 Hitre kontrolne kombinacije ukazov .........................................................................................14 8.4.2 Definicija kombinacij ukazov ....................................................................................................14 8.4.3 Brisanje hitrih kontrolnih kombinacijskih ukazov ......................................................................15 8.4.4 Poizvedba nastavitve ...............................................................................................................15 9 Tehnične specifikacije ..........................................................................................................................15 10 Tabela 1 Kodni meni klimatskih naprav različnih znamk ..................................................................16 11 Tabela 2 Tabela SMS ukazov ...............................................................................................................18 12 Tabela 3 Definicije hitrega kontrolnega kombinacijskega ukaza .......................................................18 13 Tabela 4 Preglednica inštalacije ..........................................................................................................18 14 Garancija................................................................................................................................................19 2 1 Kratek uvod
GSM SMS IR modul (krmilnik) za klimatske naprave je izdelan za upravljanje klimatske naprave s SMS
ukazi ter za nadzor temperature v prostoru. Prav tako se lahko GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatske
naprave uporablja za avtomatski vklop gretja, kadar prejmete alarm o nizki temperature, ali za avtomatski
vklop hlajenja, kadar prejmete alarm o previsoki temperature. Prav tako lahko izvedete izklop klimatske
naprave, kadar ni nikogar v sobi.
GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatske naprave se lahko uporablja za nadzor temperature v učilnicah,
javnih prostorih, čakalnicah, bolnišnicah, postajah, skladiščih s svežo hrano, pisarnah, sejnih sobah,
laboratorijih, knjižnicah in vsepovsod drugje, kjer je potreba po inteligentnem upravljanju klimatske
naprave, ali po nadzoru in kontroli temperature v definiranih razponih.
GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatske naprave omogoča profesionalni IR kodirnik klimatske naprave, ki
je kompatibilen z večino znamk klimatskih naprav. Uporabnik lahko pošlje SMS ukaz za vklop izklop,
spremeni nastavitev klimatske naprave na hlajenje, sušenje, gretje in avtomatsko.
GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatske naprave ima vgrajen notranji temperaturni senzor (razpon
merjenja:–55°C do +125°C). Temperaturni senzor se lahko podaljša tudi v zunanjega, če je potreba.
Uporabnik lahko nastavi visoki in nizki prag vrednosti temperature. Ko ga doseže, pošlje takoj avtorizirani
telefonski številki SMS sporočilo o alarmu.
Ko zavrtite avtorizirano telefonsko številko, bo GSM SMS IR modul (krmilnik) vrnil brezplačni klic z enim
zvonjenjem, nato bo sporočil trenutno stanje temperature, status klimatske naprave, AC status napajanja in
ostale informacije. Prav tako lahko uporabnik nastavi časovni interval pošiljanja avtomatskih poročil na
avtorizirano številko.
Še več, GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatske naprave podpira inteligentno upravljanje. Ko je
temperature višja ali nižja od predpisanih razponov, lahko avtomatsko vklopi klimatsko napravo in
spremeni prednastavitve. Prav tako lahko avtomatsko izklopi klimatsko napravo, kadar zazna, da ni
nikogar v sobi, ter preklopi v stanje prihranka porabe energije.
2 Varnostna navodila
Varni zagon
Ne uporabljajte GSM modula (krmilnika), kadar uporabljate GSM opremo, da se izognete
morebitnim motnjam ali nevarnostim.
Interferenca
Vsa brezžična oprema lahko interferira z mrežnim signalom GSM modula
(krmilnika) in tako vpliva na njegovo delovanje.
Izogibajte se uporabi na bencinskih črpalkah
Ne uporabljajte GSM modula (krmilnika) na bencinskih črpalkah. Izklopite napravo, kadar
ste blizu goriva ali kemikalij.
Izklopite napravo blizu eksplozivnih mest
Prosim sledite navodilom in se izogibajte uporabi naprave na eksplozivnih mestih.
3 Razumna uporaba
Prosim zmontirajte napravo na primerna mesta, kot je navedeno v dokumentaciji izdelka.
Izogibajte se mestom, kjer bi bil signal prekrit.
Uporabljajte pooblaščeno servisno mrežo
Popravilo lahko izvede le pooblaščeni serviser.
3 Vsebina paketa

GSM SMS IR modul (krmilnik) x 1;

GSM antena x 1(vgrajena);

DS18B20 Temperaturni senzor x1(vgrajen);

akumulatorska baterija x 1 (vgrajena);

uporabniška navodila x 1;

napajalnik 12 V DC.
Dodatna oprema:

DS18B20 Temperaturni senzor;

žični PIR senzor gibanja (PIR-01or CPIR-03).
4 Glavne lastnosti

Lahko se ga uporablja kjerkoli, ni omejitve razdalje;

Brezplačni klic na zahtevo. GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatske naprave zavrne klic
avtorizirane številke, nato pokliče nazaj in sporoči stanje;

Večkratna aplikacija (temperaturni nadzor, inteligentno upravljanje klimatske naprave);

Vnos 6 avtoriziranih telefonskih številk. Vsaka številka lahko prejme SMS ali klic ali oboje, kadar
je naprava v stanju alarma;
Inteligentni profesionalni IR kodirnik klimatske naprave, ki je kompatibilen z večino

znamk klimatskih naprav (poglejte tabelo 1);

Detektor gibanja zazna, če ni nobenega gibanja v prostoru ter avtomatsko izklopi klimatsko
napravo. To je zelo primerno za varčevanje energije v javnih prostorih.

Vgrajen temperaturni senzor, zunanja povezava je omogočena, merjenje temperature od –55°C
do +125°C (–67°F to +257°F), 0.5°C natančnost od –10°C do +85°C. Lahko nastavite alarm za
visoko ali nizko temperaturo. Ko doseže prednastavljen temperaturni prag, kliče na avtorizirano
številko ter avtomatsko preklopi na prednastavljen način delovanja klimatske naprave.

Podpira 4 hitre kombinacije ukazov. Uporabnik lahko hitro upravlja napravo z le enim SMS
ukazom;

Zunanji nadzor AC napajanja, AC ON/OFF bo poslal SMS na avtorizirano telefonsko številko;

Časovno poročilo – lahko nastavite, da vam naprava na definiran časovni interval
4 avtomatsko pošlje poročilo na avtorizirano telefonsko številko;

Vgrajena akumulatorska baterija lahko traja 8 ur;

Varnostno-uporabniški ID klicatelja in geslo za identifikacijo. Nepoznani klicatelji so ignorirani;

Programiranje z SMS ukazi z zaščito gesla;

Deluje na GSM omrežju in podpira mnogo aplikacij.
5 Zunanji izgled in nastavitveni diagram
5.1
Zunanji izgled kontrolne enote
IR Transmitter
5 LED indikatorska navodila
NAPAJANJE
IR
GSM
Baterija
ZAGON
LED indikator zunanjega DC napajalnega statusa.
IR oddajni indikator, ko IR oddaja, drugače je izklopljen.
GSM modulski indikator, registrira GSM omrežje. Kadar ni signala, je izklopljen.
Polnjenje baterije je vklopljeno, drugače je izklopljeno.
GSM status enote, ON pomeni vklop, OFF pomeni izklop.
Nizka napet.
Indikator nizke napetosti je vklopljen, vse dokler je nizka napetost.
A/C ON
Klimatska naprava je vklopljena.
POVEZAVA
Drugo
Povezovanje IR kode na indikatorju klimatske naprave. Vklopljen je, kadar je
vklopljena povezovalna funkcija, drugače je izklopljen.
Indikator stanja klimatske naprave. Vklopljen je, kadar je vklopljena povezovalna
funkcija. Drugače je izklopljen.
5.2
Navodila vmesnika za nastavitev
Prosim uporabite orodje za odstranitev vijakov in odstranite zadnjo stran ploščice, nato vidite sledeče:
Power Switch, ON
Power Switch, OFF
Vmesniki konektorjev
DC9~18V
+
DC9~18V pozitivni vhod, 1A, za napajanje na GSM enoti.
–
DC9~18V negativni vhod, 1A, za napajanje na GSM enoti.
6 Digitalni vhod
Temp. vhod
DIN
Digitalni vhod, suhi kontakt, detektor gibanja.
GND
Digitalni GND.
3.3V
3,3V Direktni trenutni zunanji pozitivni izhod, za 3,3V temp. senzor.
Temp.
Temperaturni senzorski vhod, samo DS18B20 senzor.
GND
Temperaturni senzorski vhod GND
5.3
Priporočljivi detektorji
Priporočljivi detektorji Ime
PIR-01 žični
stenski PIR
senzor gibanja
Opis
Za zaznavanje premika znotraj; primeren
za stensko montažo;
DC12V napajanje;
Zunanji tip tip: NC (tovarniško je NC).
Bruto teža: 0.16Kg
Zunanje mere:10CM*6.5CM*5.5CM
CPIR-03 žični
stropni PIR
senzor gibanja
Za zaznavanje premika znotraj; primeren
za stensko montažo;
DC9~16V napajanje;
Zunanji tip: NC (tovarniško je NC);
Bruto teža: 0.18Kg
Zunanje mere: 11CM*11CM*4.0CM
DS18B20
Temperat.
senzor
Za zamenjavo vgrajenega temp. senzorja. Uporabo lahko
razširite z namestitvijo temp. senzorja tudi zunaj
objekta/prostora;
Razpon merjenja od -55°C do +125°C in ima točnost do 0.5°
C, razpon med -10°C do +85°C. Žična dolžina je 100cm.
Slika
6 Povezovanje z klimatsko napravo
6.1
Iniciacija GSM enote
GSM enota se mora incializirati pred programiranjem in delovanjem. Prosim sledite sledečim korakom.
Po zaključenem postopku se bodo parametri nastavili enako kot pri tovarniški nastavitvi.

Izklopite GSM enoto in vstavite najprej SIM kartico ter priključite na baterijo. SIM kartica
naj ima izklopljeno preverjanje PIN številke;

Pritisnite RESET gumb;

Pritisnite ON za priklop na GSM enoto, počakajte 5 sekund. Ko po 1 sekundi zaslišite pisk,
pritisnite RESET gumb;

Ponovno zaženite GSM enoto in vstopite v delovanje.
6.2
Povezovanje GSM enote in klimatske naprave
Po incializaciji GSM enote, prosim sledite sledečim korakom za povezovanje z GSM SMS IR
7 modulom (krmilnikom) klimatske naprave in klimatsko napravo.
1. Poiščite klimatsko napravo, ki jo povezujete v tabeli 1 - Kodni meni klimatskih naprav različnih
znamk;
2. Priključite klimatsko napravo na AC napajanje in jo vključite;
3. Izključite najprej GSM enoto, nato pritisnite Learn gumb in ga držite, tako da se bo vklopila
LEARN LED;
4. Vklopite GSM enoto, dvakrat boste zaslišali kratek pisk. Počakajte, da se enota poveže na
GSM omrežje in takrat boste zaslišali dva kratka piska.
5. Rahlo pritisnite Learn gumb, in pripravite vsebino SMS: pwd+MENU+#+Menucode+# , nato ga
pošljite GSM enoti; npr. Za LG klimatsko napravo je prednastavljeno geslo 1234, LG Meni
koda je 9 (pošljite 1234MENU#9# v GSM enoto, da se povežeta) . SMS ukaz mora biti pisan z
velikimi črkami. Ko GSM enota prejme SMS, bo na to opozorila z dvema kratkima piskoma;
6. Vstavite GSM IR oddajnik nasproti klimatske naprave, oddaljenost naj bo manj kot 2 metra;
7. Ponovno pritisnite Learn gumb, MATCH LED bo vklopljena in GSM enota bo poslala IR signal na
ON funkcijo klimatske naprave, da se povežeta. A/C ON LED bo vklopljena in IR LED bo
vklopljen, medtem ko IR oddaja.
8. Ko klimatska naprava prejme IR signal, bo najprej odgovorila na ON funkcijo in nato bo
avtomatsko povezala ventilator, povišanje temperature, zmanjšanje temperature, OFF kodo. Ko
povežete OFF kodo, bo MATCH LED izklopljena in klimatska naprava bo izklopljena. Ponovno
zaženite GSM enoto za ohranitev te kode, nato je postopek povezave zaključen.
9. Če klimatska naprava prejme IR signal, vendar ni odziva na ON funkcijo, pomeni, da IR koda ni
povezana z klimatsko napravo. Prosim pritisnite Learn gumb še enkrat, da zaključite z
povezovanjem in pritisnite ponovno naslednjo IR kodo te klimatske naprave, vse dokler ne uspe
nastavitev.
10. Testirajte, kako upravljati z klimatsko napravo preko SMS ukazov, poglejte chapter 8.
7 Programiranje
Opozorilo:
1. Prednastavljeno geslo je. 1234
2. Predno vključite GSM enoto, prosim vnesite SIM kartico. Ko napravo vklopite, vas bo naprava
opozorila z enim dolgim piskom . Če MCU ne more komunicirati z GSM modulom, ne najde SIM
kartice, je narobe vstavljena ali ni GSM signala, se bo GSM enota avtomatsko ponovno zagnala.
3. Vse nastavitve se naredijo preko SMS ukazov. Prosim pripravite SMS ukaz na vašem GSM
telefonu, nato ga pošljite v GSM enoto.
4. GSM enoto lahko programirate s SMS ukazi preko GSM telefona. To je varni način, predvsem zato,
ker drugi ljudje ne vedo številke SIM kartice, prav tako imate geslo, ki onemogoči dostop
nepooblaščeni osebi.
5. Zapomnite si, da morajo biti ukazi pisani z velikimi črkami. Vmes ne sme biti presledkov. 8 6. pwd v ukazu pomeni geslo. Ko ga uporabljate, pišite PWD (z velikimi črkami).
7. Nekateri GSM operaterji uporabljajo različne SMS parametre; enota ne more vrniti SMS
potrditve nekaterim GSM operaterjem, vendar deluje, če so funkcije pravilno vnešene. Prav
tako lahko dodate številko države, kot vidite spodaj:



npr. koda države je 00386 ali +386.
Uporabniška številka GSM-ja je 1360000 in je potrjena kot SMS številka za
pošiljanje, SIM številka kartice je 1351234.
Ko nastavite številko kot avtorizirano številko, vnesite prosim 003861360000 ali
+3861360000. Ne vnesite 1360000.
8. Če je geslo pravilno, a je ukaz nepravilen, vam bo naprava vrnila : SMS Format Error,
Preverite Caps Lock v ukazu! Prosim preverite ukaz, dodajte kodo države pred telefonsko
številko ali preverite , če ste napisali ukaz z velikimi črkami. Če je geslo nepravilno, ne boste
prejeli nobenega SMS. 9. Ko GSM enota prejme SMS ukaz, bo vrnila SMS v potrditev. Če niste prejeli SMS, prosim
ponovno ponovite ukaz. 10. SMS ukaz, ki ga boste pogosto uporabljali v GSM enoti, je sledeč: 7.1
Nastavitev novega gesla
pwd+P+novo geslo
pwd je geslo GSM enote, tovarniška nastavitev je 1234.
P je identifikacijska oznaka v ukazu.
Če je uspešna nastavitev, prejmete nazaj: nastavitev uspela. Geslo je 4 mestno.
Primer: Prednastavljeno geslo je 1234, lahko ga spremenite na 6666, tako da pošljete ukaz, kot sledi:
1234P6666
7.2
Nastavitev avtorizirane številke
GSM enota podpira 6 avtoriziranih telefonskih številk, vsaka številka mora biti pravilno vnešena v enoto,
da lahko prejmete alarmno sporočilo.
pwd+#+serijska številka+A+funkcija1 koda+#+telefonska številka+#
Serijska številka = 1~6.
A je identifikacijska oznaka od ukaza
Funkcija 1 koda =1,2,3. Namenjene so za nastavitev prejema alarma.
=1 obstaja, ko se pojavi alarm. GSM enota bo klicala ter poslala SMS na GSM številko.
=2 obstaja, ko se pojavi alarm. GSM enota bo samo poslala SMS na številko, ne bo pa klicala.
=3 obstaja, ko se pojavi alarm, GSM enota bo samo poklicala telefonsko številko, ne bo pa poslala SMS.
Avtorizirana telefonska številka mora vsebovati številko države, max ima lahko 18 znakov.
9 Npr., če želite nastaviti 13512345678 kot tretjo avtorizirano številko in je geslo 1234, številka države je
00386, bo v primeru alarma ta številka lahko prejela SMS in klic od naprave. Pošljite
1234#3A1#0038613512345678# v GSM enoto, prejeli boste:
Tel1: Empy
Tel2: Empty
Tel3: 0038613512345678-1 stands for function 1 code =1.
Tel4: Empty
Tel5: Empty
Tel6: Empty
7.2.1
Zahteva po avtorizirani številki
pwd+A+#
Po prejemu ukaza, bo GSM enota vrnila SMS kot zgoraj omenjeno.
Npr. če želite vedeti avtorizirano številko in je geslo 1234, lahko pošljete 1234A# da ga preverite.
7.2.2
Odstranitev avtorizirane številke
pwd+serijska številka+A+#
Prosim napišite novo številko ali jo odstranite z SMS ukazom.
Primer: če nastavite avtorizirano številko, da prejme klic iz GSM enote, bo GSM enota klicala eno po
eno številko, vse dokler se nekdo ne oglasi.
7.3
Nastavitev najvišje/najnižje vrednosti temperature za alarmiranje
GSM enota ima vgrajen temperaturni senzor, ki meri temperature v razponu od –55°C do +125°C.
Temperaturo meri na lokaciji modula. Če bi želeli meriti temperaturo na drugi lokaciji morate uporabiti
DS18B20 temperaturni senzor. GSM enota uporablja 3,3V napajanje za napajanje DS18B20
temperaturnega senzorja. Uporabnik si lahko nastavi temperaturni razpon z najvišjo in najnižjo želeno
vrednostjo. Ko se temperatura v prostoru približa nastavljenim vrednostim, bo naprava poslala SMS, ali pa
poklicala na avtorizirane številke.
Spodaj je prikaz nastavitev vrednosti:
Če je želena temperatura v stopinjah Celzija, je ukaz:
Za nastavitev najvišje vrednosti pwd+H***+ENS***+#
Za nastavitev najnižje vrednosti pwd+L***+ENS***+#
Ko GSM enota prejme tak ukaz, bo naprava vrnila: H***+ENS***# or L***+ENS***#.
10 H***: H je identifikacijska oznaka tega ukaza. Najvišja vrednost temperature je ***=-99~999,
=999 je namenjena pragu te vrednosti (tovarniško nastavljeno). Ko je temperatura višja od te vrednosti,
bo naprava poslala SMS ali poklicala na avtorizirano številko. SMS vsebina je:
HighTemp Alarm!
Actual temp is xx Degree C;
A/C is xxx;
AC Power is ON/OFF.
Air-Conditioner
Status,e.g.: ON or OFF.
L***: L je identifikacijska oznaka tega ukaza. Najnižja vrednost temperature je ***=-99~999,
=99 je namenjena pragu te vrednosti (tovarniško nastavljeno). Ko je temperatura nižja od te vrednosti,
bo naprava poslala SMS ali poklicala na avtorizirano številko. SMS vsebina je:
Low Temp Alarm!
Actual temp is xx Degree C;
A/C is xxx;
AC Power is ON/OFF.
ENS***: ENS je identifikacijska oznaka ukaza. Obstaja za zagotavljanje, da se temperaturne vrednosti ne
bodo dvignile/znižale na prednastavljen razpon. Ko temperatura doseže prednastavljeni razpon in bo to
trajalo nekaj sekund, bo naprava to zaznala kot alarmni dogodek. ***=000~999, prednastavljeno je 300
sekund, ta parameter je namenjen izogibanju lažnim alarmom.
Opozorilo: Temperaturna vrednost lahko sprejme negativne simbole ali decimalke, npr. -20 stopinj. Prosim
vnesite -20. Za temperaturno vrednost >0, ne potrebujete vnesti +. Npr. za 20 stopinj vnesite 20, in ne +20.
Prav tako lahko nastavite decimalna števila npr. 19.50
7.3.1
Nastavitev odzivnosti klimatske naprave na temperaturni razpon najvišje/najnižje
vrednosti alarmiranja
GSM enota podpira inteligentno upravljanje temperature. Ko je temperatura višja od nastavljenega
najvišjega razpona, se bo avtomatsko vključila klimatska naprava. Ko bo temperatura nižja od nastavljene
najnižje vrednosti, bo avtomatsko vklopila gretje na klimatski napravi. To je zelo uporabno za aplikacije, ki
zahtevajo nadzor temperature v predpisanih razponih (npr. skladišče sveže hrane, javni prostori, bolnišnice
in podobno).
Prosim oglejte si spodnje nastavitve:
Alarm visoke temperature za vklop klimatske naprave ima SMS ukaz:
pwd+HTON+#+Groupcode+#
Ko GSM enota prejme ukaz, bo vrnila:: H***+ENS***#+Groupcode#
HTON: HTON je identifikacijska oznaka tega ukaza.
Groupcode=AA,BB,CC,DD ali 99, je ukaz za hitri pregled, poglejte tabelo 8.4 , kjer so ukazi za hitri
nadzor. Če je skupina=99 pomeni prag te funkcije. Tovarniška nastavitev je onemogočeno.
11 Ko je klimatska naprava vklopljena s tem ukazom, bo poslala SMS na avtorizirano številko. SMS
vsebina je: alarm visoke temperature A/C.
Alarm nizke temperature za vklop klimatske naprave ima SMS ukaz:
pwd+LTON+#+Group+#
Ko GSM enota prejme ukaz, bo vrnila: H***+ENS***#+Groupcode#
LTON: LTON je identifikacijska oznaka tega ukaza.
AA,BB,CC,DD ali 99, je ukaz za hitri pregled. Poglejte odstavek 8.4 , kjer so navedeni hitri ukazi. Če je
skupina 99, pomeni prag te funkcije. Tovarniška nastavitev je onemogočeno.
Ko vklopite klimatsko napravo s tem ukazom, bo poslal SMS na avtorizirano številko, SMS vsebina je:
Alarm nizke temperature A/C.
7.3.2
Zahtevane nastavitve
Uporabnik lahko pošlje SMS ukaz za zahtevo nastavitev, ukaz je sledeč:
pwd+#+T+#
Ko ga GSM enota prejme, bo vrnila: H***+ENS***#+Group#
L***+ENS***#+Group#
7.4
Nastavitev avtomatskega izklopa klimatske naprave, kadar ni nikogar v prostoru
GSM enota podpira inteligentno upravljanje. Uporabnik lahko nastavi, da se po določenem času, ko ni
nikogar v prostoru, klimatska naprava avtomatsko izklopi ter tako privarčuje na energiji. To je zelo
uporabno za javne prostore, kot npr. učilnice, pisarne itd.. GSM enota zazna gibanje v prostoru s pomočjo
žičnih PIR detektorjev gibanja. Če detektorji zaznajo gibanje, bodo PIR detektorji stalno aktivni in GSM
enota ne bo poslala IR signala za izklop klimatske naprave. Če PIR senzorji gibanja ne bodo zaznali
gibanja v prostoru, bo GSM enota poslal IR signal, da se klimatska naprava izklopi. Uporabnik lahko
nastavi časovno, po kolikem času, ko ni zaznano nobeno gibanje v prostoru, GSM enota avtomatsko
izklopi klimatsko napravo
SMS ukaz je:
pwd+B+Time+#+SMSTextmessage+# ali pwd+B+Time+##
B: B je identifikacijska oznaka tega ukaza.
Time: =000~999, enota je minuta. Pomeni, koliko časa so PIR senzorji neaktivni (nikogar ne zaznajo v
prostoru) , da se izklopi klimatska naprava . Tovarniško nastavljeno je 000, da onemogoči to funkcijo.
SMS vsebina sporočila: Vsebina SMS sporočila, ki ga pošlje prvi avtorizirani številki, ko izklopi klimatsko
napravo s temi pogoji. Max 60 znakov:
Če uporabite pwd+B+Time+## ukaz, obstoječe SMS sporočilo ne bo spremenjeno. Ko ga bo GSM enota
prejela, bo vrnila: Time#SMSTextmessage#
12 7.4.1
Zahtevane nastavitve
Uporabnik lahko pošlje SMS ukaz za zahtevane nastavitve. Ukaz je sledeč:
pwd+#+B+#
Ko ga GSM enota prejme, vrne:Time#SMSTextmessage#
Opozorilo:
1. Ta funkcija velja le, kadar je klimatska naprava vklopljena.
2. Predno spremenite omogočanje te funkcije, prosim vključite najprej žične PIR senzorje
gibanja.
7.5
Avtomatska nastavitev časovnega poročanja
Uporabnik lahko nastavi časovni interval, v katerem GSM enota sporoča trenutno stanje na prvo
avtorizirano številko. SMS ukaz je sledeč:.
pwd+D**+#
D***:D je identifikacijska oznaka tega ukaza. **=0~99, enota je ura, kar pomeni, na koliko ur vam GSM
enota sporoča stanje na prvo avtorizirano številko. Prednastavljeno je 0, da onemogoči to funkcijo.
7.6
Nadzor zunanjega AC napajanja
GSM enota bo avtomatsko nadzirala zunanje AC napajanje. Medtem ko je AC napajanje prekinjeno, bo
takoj poslal AC Power Goes OFF na prvo avtorizirano številko. In ko bo ponovno vzpostavljeno napajanje,
bo takoj poslal AC Power Goes ON na prvo avtorizirano številko. Ko je napajanje nižje od 3.6V, bo poslal
SMS o nizki napetosti akumulatorske baterije na prvo avtorizirano številko.
8 Navodila o delovanju
8.1
Zahteva po IMEI kodi in verziji programske opreme
Uporabnik lahko zahteva IMEI kodo in verzijo programske opreme modula (krmilnika) s SMS ukazom. SMS
ukaz je:
pwd+Q
Ko ga GSM enota prejme, bo vrnila:
IMEI Code: xxxxxxxxxxxxx
Version:V**
8.2
Zahteva po trenutnem stanju GSM enote
Uporabnik lahko zahteva, da ga GSM enota kliče in mu tako sporoči trenutno stanje, ali pa mu pošlje SMS
ukaz:
SMS ukaz je:
pwd+EE
Vrnila bo:
13 Actual temp is xx Degree C;
A/C is xxx;
AC Power is ON/OFF;
GSM Signal is xxx.
Opozorilo: vrednost GSM signala okoli 15~30 je za GSM krmilnik normalna.
8.3
Upravljanje klimatske naprave z SMS ukazi
Uporabnik lahko pošlje SMS ukaz za nadzor klimatske naprave. Seznam SMS ukazov lahko vidite v tabeli
2.
8.4
Hitre kontrolne kombinacije ukazov
GSM enota podpira 4 skupine hitrih kontrolnih kombinacij ukazov za zagotavljanje hitrega in enostavnega
upravljanja klimatske naprave. Ne potrebujete poslati ločenih ukazov enega po enega.
8.4.1
Hitre kontrolne kombinacije ukazov
Serial No. SMS Command
Return SMS
1
pwd+AA
Executed
2
pwd+BB
Executed
3
pwd+CC
Executed
4
pwd+DD
Executed
Example
1234AA
1234 je geslo
8.4.2 Definicija kombinacij ukazov
Hitre kombinacije ukazov so lahko definirane s strani uporabnika. Kombinacije so sledeče:
pwd+#+Groupcode+#+ON+#+Command1+#+Command2+#+Command3+#
GroupCode: =AA,BB,CC,DD, obstaja 1. skupina ukazov, 2. skupina ukazov, 3. skupina ukazov, 4.
skupina ukazov.
ON: obstaja za ukaz statusa =ON. Ne more biti OFF.
Ukaz1: Obstaja za ukaz funkcij=AUTO,COOL,HEAT,DRY,WIND;
Ukaz2: Obstaja za ukaz ukaz načina pihanja=LWIND,MWIND,HWIND,AWIND;
Ukaz3: Obstaja za spremembo temperaturnega ukaza =Txx, xx je vrednost temperature.
Opozorilo: Spodnji ukazi so nepravilni, polja skupin ukazov ne smejo biti prazna:
pwd+#+Groupcode+#+ON+#+Command1+#+Command2+#
pwd+#+Groupcode+#+ON+#+Command1+#+Command3+#
pwd+#+Groupcode+#+ON+#+Command2+#+Command3+#
Primer:
Nastavite prvo skupino hitrega kontrolnega kombinacijskega ukaza: vklop klimatske naprave, hlajenje,
srednje pihanje, temperatura je 20 stopinj. Če je geslo 1234, prosim vnesite SMS ukaz:
14 1234#AA#ON#COOL#MWIND#T20# v GSM enoto. Ko ga enota prejme, bo vrnila SMS:
AA#ON#COOL#MWIND#T20#.
Ko ga nastavite, pošljite 1234AA v GSM enoto, ta bo izvedla ukaz enega po enega.
8.4.3
Brisanje hitrih kontrolnih kombinacijskih ukazov
Uporabnik lahko briše hitre kontrolne kombinacijske ukaze z SMS ukazom, kot vidite spodaj:
pwd+#+Group Code+#
GroupCode: =AA,BB,CC,DD, obstaja za 1. skupino ukazov, 2. skupino ukazov, 3. skupino ukazov, 4.
skupino ukazov.
8.4.4
Poizvedba nastavitve
Uporabnik lahko pošlje SMS ukaz za poizvedbo nastavitve, ukaz je:
pwd+#+M+Group Code+#
Ko ga bo GSM enota prejela, vam bo vrnila: Groupcode#ON#Command1#Command2#Command3#
Primer: Če je geslo 1234, pošljite 1234#MBB# za poizvedbo nastavitev v 2. skupini nastavitev.
9 Tehnične specifikacije
Napetost:
Poraba v stanju pripravljenosti:
Delovna temperatura:
Temperatura shranjevanja:
Relativna vlažnost:
GSM frekvenca:
SIM kartica:
GSM antena:
Komunikacijski protokol:
Digitalni vhodi:
Vhod temperaturnega senzorja:
Akumulatorksa baterija:
Zunanje mere:
Neto teža:
9~18V 1A DC
30~35mA (kadar ne polni baterije), poraba med delovanjem: 400mA
-10℃do +60℃
-20℃do +60℃
10-90%, brez kondenzacije
900/1800MHz
podpira 3V SIM kartico
50 Ω SMA antenski vmesnik
GSM PHASE 2/2+ (vsebuje podatkovni servis)
1 (suhi kontakt, za detekcijo gibanja ljudi v prostoru)
1(vhod ena DS18B20, lahko se podaljša v zunanjega, –55°C do
+125°C (–67°F do +257°F), 0.5°C natančnost od–10°C do +85°C)
[email protected] litijeva baterija, v pripravljenosti je do 8 ur.
150mm x 92.6mm x 30mm (ŠXGXV)
0,50kg
15 10 Tabela 1 Kodni meni klimatskih naprav različnih znamk
Kodni meni klimatskih naprav različnih znamk Menu Code
A/C znamka
A/C št. tipov
A/C znamka
A/C znamka
A/C št. tipov
0
1
Gree
Aucma
21
20
26
27
Samsung
Toshiba
20
10
2
Haier
19
28
Hitachi
20
3
AUX
20
29
National
30
4
Midea
20
30
Carrier
20
5
CHANGHONG
20
31
FUJISU
20
6
Chigo
20
32
Panasonic
20
7
Huabao
10
33
Daikin
20
8
Kelon
10
34
HYUNDAI
10
9
LG
10
35
Kolin
10
10
TCL
20
36
Shangling
7
11
Galanz
10
37
Electrolux
4
12
Hualing
20
38
Yingyan
9
13
Chunlan
10
39
Yutu
7
14
FRESTECH
10
40
Yangzi
6
15
Hisense
10
41
SAST
3
16
Weili
34
42
Chuanghua
4
17
Shinco
10
43
XIAOYA
3
18
GALUHA
7
44
Xinle
4
19
FEILU
10
45
KONKA
2
20
DongBao
20
46
Whirlpool
5
21
Dongxinbao
9
47
YORK
5
22
Changling
12
48
Panda
3
23
Lanbo
13
49
KangLi
3
24
Sanyo,NEC
52
25
Mitsubishi
49
50
ROWA
3
16 Ostali A/C kombinacijski kodni meniji klimatskih naprav različnih
znamk
Menu Code
56
57
A/C Brand
A/C Type Qty
SUNBURG
Daotian
4
4
TOYO
4
GLEE
A/C Brand
A/C Brand
A/C Type Qty
AKIRA
KLIMATAIR
2
4
LOREN-SEBO
3
1
NIKKO
2
Huawei
1
ELCO
1
KT02_D001
1
ELECTER
6
KT02_D002
1
FEDDERS
1
KTY001
1
SPEED
1
KTY002
1
TADIAIR
4
KTY003
1
TADIRAN
9
KTY004
1
51~55
100 tipov ostalih majhnih znamk
KTY005
1
60~64
107 tipov ostalih majhnih znamk
ALPIN
4
AMCOR
7
AMICO
1
BOERKA
1
CONSUL
1
JOHNSO
1
NISO
1
SOGO
1
UNI_AIR
2
NORCA
1
58
59
A/C tip količine: pomeni, koliko vrst klimatskih naprav je znotraj ene znamke. Vsak ima svojo unikatno IR kodo.
Npr. LG ima 10 tipov, to pomeni da ima 10 skupin IR kod. Ko povezujete LG klimatsko napravo, morate najprej nastaviti
kodo menija=9, nato nadaljujete z povezovanjem LG IR kode, vse dokler niso povezani.Spodaj so povezovalne
operacije.
17 11 Tabela 2 Tabela SMS ukazov
Tabela SMS ukazov Mode Nastavitev
statusa
Nastavitev
funkcije
Funkcija SMS ukaz Vrnitev SMS SMS primer ON
pwd+ON
A/C ON
1234ON (1234 je geslo)
OFF
pwd+OFF
A/C OFF
1234OFF (1234 je geslo)
AUTO
pwd+AUTO
Nastavitev je Auto
HLADNO
pwd+COOL
Nastavitev je hlajenje GRETJE
pwd+HEAT
Nastavitev je gretje
SUŠENJE
pwd+DRY
Nastavitev je sušenje ZRAČENJE
pwd+WIND
Nastavitev je zračenje NASTAVITEV Nizko zračenje
pwd+LWIND
ZRAČENJA
Srednje zračenje pwd+MWIND
Nizko zračenje
Srednje zračenje
Visoko zračenje
pwd+HWIND
Visoko zračenje
Auto zračenje
pwd+AWIND
Auto zračenje
Temperat.
nastavitve
Sprememba
temp.
Nastavitev xx
pwd+T+Value
Stopinj celzija
1234T16
za spremembo na 16
stopinj celzija
12 Tabela 3 Definicije hitrega kontrolnega kombinacijskega ukaza
Po nastavitvi GSM enote, prosim napišite definicijo. Je zelo priporočljivo, saj tako prihranite čas. Nato
si to shranite za vpogled kasneje.
Definicije hitrega kontrolnega kombinacijskega ukaza Serijska št. . SMS ukaz 1
pwd+AA
2
pwd+BB
3
pwd+CC
4
pwd+DD
Definicija kombinacijskega ukaza Razpon najvišje temperature
°C
Alarm bo vključil klimatsko napravo
DA
NE
Razpon najnižje temperature
°C
Alarm bo izključil klimatsko napravo
DA
NE
Znamka klimatske naprave
Menu Code=
13 Tabela 4 Preglednica inštalacije
Preden nastavite GSM enoto, si najprej napišite načrt inštalacije. To je zelo priporočljivo, saj prihranite čas.
Ko naredite uspešno nastavitev, si ga shranite za vpogled kasneje.
18 Preglednica inštalacije Številka SIM kartice v GSM enoti: Naslov inštalacije: Serijska št. Uporabn. ime 1 2 3 4 5 6 Način opozarjanja na avtor. št. Tel. št. SMS&klic SMS klic Opozorilo: označite O za omogočeno in X za onemogočeno. 14 Garancija
Izjavljamo:
 da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih,
 garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,
 da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni,
 da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še za trikratno
osnovno garancijsko dobo,
 da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz.
vrnili protivrednost izdelka.
Garancija preneha zaradi:
 neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom,
 posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
 poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.,
 poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, če so odstranjene ali
poškodovane garancijske nalepke ali ser. številke.
GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno
izpolnjeno garancijo.
Firma, sedež in servis proizvajalca-prodajalca:
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 101, 1290 Grosuplje, tel. 01 4272971, faks 01 4272971, e-pošta
[email protected]
Seznam pooblaščenih servisov:
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 101, 1290 Grosuplje, tel. 01 4272971 19