Cenik rešitev M:vrat

Transcription

Cenik rešitev M:vrat
Cenik rešitev M:vrat
SMS in MMS
Samostojna številka
enkratna priključnina za zakup posamezne Samostojne
številke
Za drugo in vsako naslednjo zakupljeno Samostojno številko se prizna 30 % popusta.
Zakup Samostojne številke velja za čas trajanja pogodbe.
2.000
SMS številka
enkratna priključnina za vklop SMS številke
mesečna naročnina za rešitev SMS številka
500
80
Format SMS številke je normalen format GSM številke v mobilnem omrežju Telekom Slovenije (npr. 031, 041,
051xxx xxx).
SMS-številka omogoča prejemanje sporočil iz vseh mobilnih omrežij, ne omogoča pa premijskega zaračunavanja.
Zakup SMS številke velja za čas trajanja pogodbe.
Poštar
Poštar je namenjen posredovanju SMS, MMS in WAP-push sporočil. Uporablja se tudi za posredovanje naročenih
vsebin.
mesečna naročnina za rešitev Poštar
66
Mesečna naročnina vključuje 2.000 SMS sporočil, ne vključuje pa MMS sporočil. Neizkoriščen del mesečne
naročnine ni prenosljiv v naslednji mesec.
A)
pošiljanje nepremijskih sporočil
Pošiljanje sporočil se zaračunajo ponudniku.
mesečno število poslanih
sporočil
od 0 do 2.000
cena za poslano SMSsporočilo
vključeno v naročnino
cena za poslano
MMS-sporočilo
0,03333
od 2.001 do 12.000
0,03333
0,03333
od 12.001 do 80.000
0,01667
0,00833
0,03333
Od 80.001 naprej
0,03333
WAP-push sporočila se zaračunavajo kot SMS-sporočila.
Za SMS-sporočila, poslana uporabnikom tujih mobilnih operaterjev, se zaračuna dodaten strošek 0,05 EUR.
Za MMS-sporočila, poslana uporabnikom tujih mobilnih operaterjev, se zaračuna dodaten strošek 0,065 EUR.
Velikost SMS sporočil je omejena na 640 znakov. Zmeraj se zaračuna 1 sporočilo ne glede na število znakov v
sporočilu
1
B)
pošiljanje premijskih sporočil
Naročena premijska sporočila oz. vsebine se zaračunavajo uporabniku.
Paket SMS številka, Poštar
enkratna priključnina za vklop SMS številke
500
mesečna naročnina za paket rešitev SMS številka in Poštar
100
Mesečna naročnina vključuje 2.000 SMS sporočil, ne vključuje pa MMS sporočil. Neizkoriščen del mesečne
naročnine ni prenosljiv v naslednji mesec.
Pošiljanje sporočil se zaračuna ponudniku.
mesečno število poslanih
sporočil
od 0 do 2.000
cena za poslano SMSsporočilo
vključeno v naročnino
cena za poslano
MMS-sporočilo
0,03333
od 2.001 do 12.000
0,03333
0,03333
od 12.001 do 80.000
0,01667
0,00833
0,03333
Od 80.001 naprej
0,03333
WAP-push sporočila se zaračunavajo kot SMS-sporočila.
Za SMS-sporočila, poslana uporabnikom tujih mobilnih operaterjev, se zaračuna dodaten strošek 0,05 EUR.
Za MMS-sporočila, poslana uporabnikom tujih mobilnih operaterjev, se zaračuna dodaten strošek 0,065 EUR.
Velikost SMS sporočil je omejena na 640 znakov. Zmeraj se zaračuna 1 sporočilo ne glede na število znakov v
sporočilu
Ime pošiljatelja
Ime pošiljatelja je rešitev, ki namesto številke (npr. 1919) prikazuje pošiljatelja v obliki alfa numeričnega zapisa v
dolžini do 11 znakov. Ime pošiljatelja se lahko zakupi pri rešitvah Poslovni WEB poštar in Poštar (za nepremijska
sporočila).
enkratna priključnina za zakup posameznega Imena
85
pošiljatelja
Zakup Imena pošiljatelja velja za čas trajanja pogodbe.
Ponudnik lahko zakupi poljubno število Imen pošiljatelja. Sprememba Imena pošiljatelja se zaračuna kot zakup
novega imena. S spremembo Imena pošiljatelja preneha veljati prvotno zakupljeno Ime pošiljatelja.
Ključna beseda
Rešitev deluje izključno na kratki številki 2929 in omogoča sprejem SMS-sporočil in takojšen odgovor v obliki SMS,
MMS ali WAP - push sporočila.
enkratna priključnina za zakup posamezne Ključne besede
Za drugo in vsako naslednjo zakupljeno ključno besedo se prizna 30 % popusta.
Zakup Ključne besede velja za čas trajanja pogodbe.
400
Rešitve na ključ
M:Medij
Omogoča pošiljanje SMS/MMS-sporočil in upravljanje s ključnimi besedami preko spletnega vmesnika. (www.mmedij.si)
2
MODUL
MODUL S
MODUL M
MODUL L
Model
Paket / Mesečna
naročnina
Vključeno število sporočil
Predplačniški
Naročniški
Naročniški
199 EUR
200 EUR
500 EUR
3000
2000
5000
Cena SMS/MMS-sporočil
/
SMS Številka
0,05 EUR / Sporočilo
041140140
Poljubno po izbiri
Ime pošiljatelja
1x
3x
8x
Ključne besede
1x
3x
Neomejeno
Poslovni WEB poštar
Omogoča pošiljanje SMS-sporočil prek spletnega vmesnika, ki se nahaja na www.m-vrata.com.
mesečna naročnina za rešitev Poslovni Web poštar
20
Mesečna naročnina vključuje 500 SMS-sporočil. Neizkoriščen del mesečne naročnine ni prenosljiv v naslednji
mesec.
mesečno število poslanih
sporočil
od 0 do 500
cena za poslano SMSsporočilo
vključeno v naročnino
Nad 501
0,04167
Za SMS-sporočila, poslana uporabnikom tujih mobilnih operaterjev, se zaračuna dodaten strošek 0,05 EUR.
Kontakt
Je spletna aplikacija, ki omogoča izvajanje enostavnih SMS-glasovanj, anket ali kvizov. Uporaba Kontakta je
brezplačna, za njeno delovanje pa je treba zakupiti Ključno besedo.
Mobilni internet
WAP M:vrata
WAP M:vrata so namenjena prodaji različnih vsebin na mobilnih portalih ponudnikov.
enkratna priključnina za WAP M:vrata
375
3
GOSTOVANJE MOBILNIH PORTALOV
Statični portali
STATIČNI PORTAL
Portal
Zagonski stroški
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CENA
15 statičnih strani
gostovanje Pla.NET
optimiziran prikaz vsebin na mobilnih telefonih
do 50.000 prikazov strani mesečno
možnost objave do 6 video posnetkov
Namestitev portala
Osnovna tema
Objava vsebine (tekst, slike, do 6 video posnetkov ter
do 6 digitalni vsebini (ozadje, melodija ...)
Optimizacija portala za potrebe iskalnikov
Mesečne statistike
1.290 EUR
10 EUR
Dodatni prikazi strani (10.000)
40 EUR / uro
Opcijsko: Objava in/ali osvežitev
vsebin
Dodatna dela ali razvoj po naročilu
• Zahtevna tema
• Integracija s spletnim ali RSS
virom (Content Grabber)
• Nove funkcionalnosti
Mesečno vzdrževanje
70 -90 EUR / uro
340 EUR
Dinamični portali
DINAMIČNI PORTAL
Portal
Zagonski stroški
CENA
•
•
•
•
•
•
•
•
neomejeno število dinamičnih strani
gostovanje, administracija Pla.NET in CMS
optimiziran prikaz vsebin na mobilnih telefonih
do 1.000.000 prikazov strani mesečno
Namestitev portala
Osnovna tema
Optimizacija portala za potrebe iskalnikov
Izobraževanje (pla.net+CMS)
2.900 EUR
10 EUR
Dodatni prikazi strani (10.000)
Opcijsko:
Objava in/ali osvežitev vsebin
Opcijsko:
Najem uredniškega sistema in izobraževanje
(enkratna priključnina)
• Igre (glasovanje, kvizi)
• CDS
• najem sistema za zaračunavanje
vsebin
uporabnikom
mobilnega
omrežja Telekom Slovenije
Opcijsko:
Dodatna dela ali razvoj po naročilu
• Zahtevna tema
40 EUR / uro
300 EUR
300 EUR
0 EUR
70 -90 EUR / uro
4
•
Integracija s spletnim ali RSS virom
(Content Grabber)
• Nove funkcionalnosti
Mesečno vzdrževanje
490 EUR
Portali po meri
PORTALI PO MERI
Velikost portala
•
•
•
•
Neomejeno število statičnih in/ali dinamičnih
strani, ki lahko vključujejo tekst, slike, video …
Gostovanje ali nakup Pla.NET
optimiziran prikaz vsebin na mobilnih telefonih
Neomejeno število prikaza strani mesečno
Dodatna dela ali Razvoj po naročilu
• Izdelava teme
• Namestitev portala
• Objava statične vsebine
• Optimizacija portala za potrebe
iskalnikov
• Integracija z obstoječim CMS ali
spletnim virom
• Razvoj funkcionalnosti po meri
(sistem za zaračunavanje, uredniški
sistem, storitve…)
• Izobraževanje
• Objava/osvežitev vsebin
Letno vzdrževanje
90 -135 EUR / uro
30 % od vrednosti pogodbe
Mesečno vzdrževanje obsega: redno posodobitev baze telefonov, vzdrževanje strežnikov, nadgradnje operacijskih
sistemov, redno preverjanje delovanja platforme in vzdrževanje programske opreme.
PODATKOVNI PAKETI ZA PONUDNIKE M:VRAT
Podatkovni paket za ponudnike M:vrat omogoča uporabnikom mobilnega omrežja Telekom Slovenije brezplačno
pregledovanje ponudnikovega portala. Stroške prenosa podatkov iz naslova uporabnikovega pregledovanja
mobilnega portala plača ponudnik kot sledi:
mesečna naročnina
vključen volumen
cena za GB nad vključenim volumnom
enkratna priključnina
166
10 GB
16,66 EUR/GB
830
NAKUPI IZ APLIKACIJ
Rešitev Nakupi iz aplikacij prek M:Vrat omogoča uporabnikom, da z izbiro znotraj mobilnih aplikacij kupijo digitalne
vsebine, dodatne funkcionalnosti aplikacije ali virtualne izdelke.
enkratna priključnina za Nakupi iz aplikacij
80
VZPOSTAVITEV PONUDNIKOVE STORITVE
Vzpostavitev ponudnikove storitve in hkratni zakup rešitve M:vrat:
enkratna priključnina za storitev ponudnika
5
Brezplačno
Za potrebe podvajanja postavk (primer: ločevanje ponudnikovih podizvajalcev po kategoriji), se vzpostavijo nove
dodatne cenovne kategorije:
vsaka sprememba, dopolnitev obstoječe vzpostavljene
250
storitve
KLIC
GLASOVANJE (TELEVOTING)
enkratna priključnina za zakup posamezne USSD kode
750
Vse cene so navedene v evrih in ne vključujejo davek na dodano vrednost.
Odhodna komunikacija in podatkovni prenos se zaračunata po vsakokratnem veljavnem ceniku družbe Telekom
Slovenije.
Prihodek si ponudnik in družba Telekom Slovenije delita v pogodbeno dogovorjenem razmerju.
Vse cene so informativne narave. Družba Telekom Slovenije si pridružuje pravico do spremembe cenika. Vse
spremembe so objavljene na spletni strani www.m-vrata.com, kjer se nahajajo tudi vse podrobne informacije o
tehnoloških rešitvah M:vrat.
Za dodatna pojasnila nam pošljite e-sporočilo ali pokličite:
•
•
•
•
SMS, MMS, WAP rešitve: [email protected], 01/47 22 828, 01/47 222 76;
WEB poštar: [email protected] , 01/47 22 873;
Klicne rešitve: [email protected] , 01/23 41 965 in 01/23 41 391.
Glasovanje (Televoting) 01/47 22 828
Ljubljana, 15. februar 2012
Tomo Štuflek
Direktor Sektorja prodaja
6