PRISTOPNA IZJAVA - Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Transcription

PRISTOPNA IZJAVA - Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA
Slovenska Bistrica
Trg svobode 16
Tel.: 02 80 55 100 (108)
PRISTOPNA IZJAVA
PRIIMEK:_________________________________________________________
IME:____________________________________________________________
DATUM ROJSTVA:_________________________________________________
NASLOV:_________________________________________________________
POŠTA (številka):___________ OBČINA:_______________________________
OSTALI PODATKI:
Telefon:___________________________________________________
Mobilni telefon:_____________________________________________
E- poštni naslov:____________________________________________
Želim prejemati naslednja obvestila (obkroži ustrezno):
Obvestilo o poteku rezervacije:
SMS
Obvestila o prispelem rezerviranem gradivu: SMS
Obvestila o skorajšnjem poteku roka izposoje: SMS
Obvestila o skorajšnjem opominu:
SMS
Obvestilo o poteku članstva:
SMS
Obvestilo o neporavnanih terjatvah:
SMS
Splošna obvestila knjižnice:
(brezplačno) SMS
e-pošta
e-pošta
e-pošta
e-pošta
e-pošta
e-pošta
e-pošta
ZAČASNI NASLOV:_________________________________________________
Spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov) mora član posredovati takoj oz. ob
prvem naslednjem obisku knjižnice.
(15. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica).
Kategorija:(ustrezno označi)
srednješolci nad 18 let
študenti (redni)
študenti (izredni ob delu)
zaposleni
upokojenci
nezaposleni
tuji državljani
Cena SMS-obvestila je 0,15 EUR z DDV. Če ste izbrali obveščanje po mobilnem
telefonu, boste SMS-obvestila prejeli le, če ste uporabnik mobilnega
operaterja, ki omogoča pošiljanje komercialnih SMS-sporočil, in če pri njem
niste preklicali pošiljanja takšnih sporočil.
Za internetni dostop do informacij o vašem izposojenem ali naročenem
gradivu ter za podaljšanje roka izposoje potrebujete geslo. Do teh podatkov
dostopate prek spletne storitve Moja knjižnica na naslovu www.cobiss.si.
(polje za vnos izbranega gesla)
Izjavljam, da želim postati član Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in da se
bom ravnal po določilih Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica ter da dovoljujem uporabo osebnih podatkov izključno
za potrebe knjižnice (ZVOP).
Izjavljam, da se strinjam, da knjižnica hrani podatke o izposojenem gradivu.
Podpis člana:
_________________________________
Izpolni knjižničar:
Datum: ____________________
Vpisna številka.______________