Spoštovani starši!

Transcription

Spoštovani starši!
VRTEC
POLZELA
Osnovna šola Polzela
Šolska ulica 3, 3313 Polzela
tel. 03 703 31 12
e.pošta:[email protected]
Datum: 28.05.2014
Spoštovani starši!
Tudi v letošnjem letu v našem vrtcu izvajamo projekt - VARNO S SONCEM V VRTCIH 2014,
katerega aktivnosti smo pričeli izvajati z dne 28.5.2014 na dan sonca.
Program VARNO S SONCEM V VRTCIH je preventivni program za predšolske otroke v
starosti od 4 do 6 let in njihove starše. Nosilci programa so Nacionalni inštitut za javno
zdravje OE Celje, Združenje slovenskih dermatovenerologov in Društvo za boj proti raku
regije Celje. Program je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi
zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v
Sloveniji (vir: Register raka) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega
raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih
opeklin.
Program v tem letu še posebej izpostavlja uporabo oblačil, kot mehansko zaščito pred
sončnimi žarki. Aktualni slogan v letu 2014 se glasi: »Obleka z rokavi sonce ustavi«.
Namen programa:
otroke in starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem
sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
Ciljna skupina:
predšolski otroci v starosti 4 – 6 let, vključeni v vrtce in njihovi starši,
strokovni delavci vrtcev, ki so hkrati izvajalci programa.
Predvideni čas aktivnega dela v programu traja tri do štiri tedne. Gibanju sonca prilagojen
poletni ritem vrtca pa se bo ohranjal do konca septembra.
V času izvajanja programa se bodo otroci skozi usmerjene dejavnosti in med igro v
igralnici, na igrišču in na izletih naučili varovati pred škodljivimi posledicami sončnih
žarkov. Strokovni delavci vrtca bodo aktivno izvajali vzgojno izobraževalne vsebine
povezane s programom – otrokom bodo ponudili različne dejavnosti, skozi katere se
bodo seznanili z nevarnostmi in posledicami izpostavljanja sončnim žarkom ter načini
samozaščitnega ukrepanja.
1/2
VRTEC
POLZELA
Osnovna šola Polzela
Šolska ulica 3, 3313 Polzela
tel. 03 703 31 12
e.pošta:[email protected]
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Celje, nam je kot pomoč pri izvedbi projekta
priskrbel številna gradiva. Med njimi tudi PLAKAT s slikovnimi priporočili: »Obleka z rokavi
sonce ustavi«, ki si ga lahko ogledate na oglasni deski vrtca. KNJIŽNO KAZALO »Obleka z
rokavi sonce ustavi« ter ZLOŽENKO »Pravilna zaščita pred soncem«, je prejel vsak otrok,
ki obiskuje vrtec.
Prosimo Vas, da ste otrokom zgled in da v pomladno – poletnem obdobju, v vrtec za
otroka redno prinašate zaščitna pokrivala za glavo in telo – obvestilo je izobešeno na
oglasni deski vrtca in na vratih igralnice.
Za dodatne informacije v zvezi s programom lahko pokličete na tel.št.: 03 703 31 25 (Anica
Haladeja) ali pišete na elektronski naslov [email protected].
Prosimo za sodelovanje.
Sončen pozdrav!
Pripravila:
Anica Haladeja, dipl. san. inž.
Ravnateljica:
mag. Bernardka Sopčič
koordinatorica programa na ravni vrtca
Priloge:
1. Obvestilo za starše, poziv k rednemu prinašanju zaščitnih pokrival za glavo in telo za otroke v vrtec;
z dne: 26.05.2014(izobešeno tudi na vratih igralnic)
2.
Priporočila za zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov; dostopno na spletni strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=20&pi=18&_18_view=item&_18_newsid=2448&pl=20-18.0.
2/2