volišče ZADRUŽNI DOM ANDRAŽ

Transcription

volišče ZADRUŽNI DOM ANDRAŽ
Datum: 29. 8. 2014
Številka: 040-6/2014-7
Občinska volilna komisija Občine Polzela je na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS št. 94/07-UPB 3, 45/08, 83/12), na 2. seji dne 29. 8. 2014, sprejela naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU VOLILNIH ODBOROV
za lokalne volitve 2014
Za volišče ZADRUŽNI DOM ANDRAŽ, imenuje občinska volilna komisija za izvedbo rednih
volitev v občinske svete in volitve županov, ki bodo dne, 5. oktobra 2014, volilni odbor v
naslednji sestavi:
predsednik:
EMIL MEDVEŠČEK,
Andraž 55a, 3313 Polzela
namestnik predsednika:
FRANC DOBNIK,
Andraž 60 a 3313 Polzela
član:
ROBERT PIŽORN,
Andraž 143313 Polzela
namestnik člana:
JASMIN MUSTAFIČ MARJETIČ,
Pod bregom 33, 3313 Polzela
član:
NIKO CEVZAR,
Andraž 56, 3313 Polzela
namestnik člana:
ALEKSANDRA MEKLAV,
Dobrič 24, 3313 Polzela
Barbka Zupan Cimperman
Predsednica