ARMATURNE MREŽE - ARMATURA doo Celje

Transcription

ARMATURNE MREŽE - ARMATURA doo Celje
ARMATURNE MREŽE
ARMATURNE MREŽE
1 PROIZVODNO-PRODAJNI PROGRAM ............................. 3
1.1 ARMATURNE MREŽE ............................................................. 3
1.2 REBRASTO JEKLO V PALICAH ZA ARMIRANJE BETONA ......... 7
1.3 REBRASTO ALI GLADKO JEKLO V KOLUTU ......................... 10
1.4 VROČE VALJANA ŽICA ........................................................ 12
1.5 ŽARJENA ŽICA (ŽGANA ŽICA ZA VEZANJE) ......................... 13
2 KAKOVOST .......................................................................... 14
3 O NAS..................................................................................... 15
3.1 KONTAKTI ......................................................................... 16
3.2 ZEMLJEVID LOKACIJE ......................................................... 16
ARMATURNE MREŽE
1 PROIZVODNO-PRODAJNI PROGRAM
1.1 Armaturne mreže
Armaturne mreže so glavni izdelek našega
proizvodnega programa. Nadaljujemo s tradicijo
njihove izdelave, ki na Celjskem sega v sedemdeseta
leta prejšnjega stoletja. Naše armaturne mreže so
znane po kvaliteti (to potrjuje ZAG-ov znak
skladnosti proizvodov), smo konkurenčni na trgu, na
potrebe naših cenjenih strank se hitro odzovemo in poskrbimo, da so zadovoljni.
Dobavitelji surovin so priznani evropski proizvajalci kvalitetnega jekla, kar potrjujejo s svojimi
referencami in s certifikati o kakovosti.
Armaturne mreže se na široko uporabljajo v gradbeništvu, pri
gradnji cest, tunelov in v ostalih infrastrukturnih panogah.
Naše mreže izdelujemo v standardni dimenziji, širine 2150 mm in
dolžine 6000 mm ter dveh tipov – Q in R. Mreže izdelujemo po
vnaprej pripravljenem planu proizvodnje, glede na trenutne
potrebe tržišča. Prepoznamo jih po enakomerno ponavljajoče
odtisnjeni identifikacijski oznaki (A.SI), v eni izmed treh linij reber, na žicah v mreži.
ARMATURNE MREŽE
1.1.1 Armaturne mreže tipa Q
Značilnosti mreže tipa Q
Okenca v mreži so kvadratna,
mreža je enako nosilna v obe
smeri, ne glede na to, kako jo
položimo. Žice v mreži so enakih
premerov.
Preglednica 1: Armaturne mreže tipa Q
TIP
Q 503
Q 385
Q 335
Q 283
Q 257
Q 196
Q 188
*
Q 139
Q 131
*
dolžina
(mm)
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
5000
6000
širina
(mm)
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2200
2150
razmik palic
vzdolž
(mm)
100
100
150
100
150
100
150
100
150
prečno
(mm)
100
100
150
100
150
100
150
100
150
premer žice
vzdolž
(mm)
8
7
8
6
7
5
6
4,2
5
prečno
(mm)
8
7
8
6
7
5
6
4,2
5
masa
(kg)
št. mrež
v vezu
teža veza
(kg)
103,1
78,82
69,52
57,94
53,15
40,20
39,07
23,83
27,10
20
20
30
30
30
50
50
50
70
2062
1576
2086
1738
1594
2010
1953
1191
1897
Mreža je gladka in ne zapade pod STS.
1.1.2 Armaturne mreže tipa R
Značilnosti mrež tipa R:
Okenca na mreži so pravokotna. Mreža je
nosilna samo v vzdolžni smeri. Pri polaganju
moramo paziti na smer polaganja. Vzdolžne
(nosilne) žice so večjega premera, prečne pa
navadno tanjšega premera.
ARMATURNE MREŽE
Preglednica 2: Armaturne mreže tipa R
TIP
dolžina
(mm)
R 636
R 503
R 424
R 385
R 335
R 283
R 196
R 188
R 131
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
širina
(mm)
razmik palic
vzdolž
(mm)
100
100
150
100
150
100
100
150
150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
prečno
(mm)
250
250
250
250
250
250
250
250
250
premer žice
vzdolž
(mm)
9
8
9
7
8
6
5
6
5
prečno
(mm)
6
5
6
5
5
5
5
5
5
masa
št. mrež
v vezu
teža veza
(kg)
20
30
30
40
40
50
70
70
80
1547
1803
1691
1912
1740
1862
1980
1955
1745
(kg)
77,33
60,09
56,37
47,81
43,50
37,25
28,28
27,93
21,81
1.1.3 Mreže po naročilu
Vaše predhodno naročilo je potrebno, kadar želite mreže nestandardne dolžine, ki jih ni v
našem proizvodnem programu. Mreže lahko režemo na dolžino od minimalno 3.000 mm do
maksimalno 7.000 mm. Širina mrež je vedno 2150 mm.
1.1.4 Standardi in kvaliteta jekla za armaturne mreže
Armaturne mreže proizvajamo iz jekla B 500 A po standardu EN 10080 in BSt 500 M v skladu
s standardom DIN 488 ter seveda tudi po zahtevah Slovenskega tehničnega soglasja STS.
Preglednica 3: Kemijska sestava jekla za mreže
standardi
EN 10080
DIN 488
*
razred
*
B 500 A
BSt 500 M
max.
max.
C (%)
P (%)
S (%)
N (%)
Cu (%)
Ceq (%)
0,24
0,17
0,055
0,055
0,055
0,055
0,014
0,013
0,85
-
0,52
-
Podatki za ta razred jekla so povzeti po SIST EN 1992-1-1:2005.
ARMATURNE MREŽE
Preglednica 4: Mehanske lastnosti mrež in tolerance
standardi
razred
EN 10080
DIN 488
B 500 A
BSt 500 M
*
premer
(mm)
5 – 10
4 – 12
dimenzijske
tolerance
Glej opombo 1.
odstopanje mase
Glej opombo 2.
Re
(MPa)
≥ 500
≥ 500
Rm/Re
≥ 1,05
≥ 1,03
Agt
(%)
≥ 2,5
-
A10
*
Podatki za ta razred jekla so povzeti po SIST EN 1992-1-1:2005.
Testiranje po staranju vzorca 100 °C/1h.. Upogibni test: V skladu z veljavnim standardom (180 °). Tolerance: dolžina: ± 30
mm; širina: ± 25 mm; razmik palic: ± 15 mm. Površinska geometrija je v skladu z veljavnim standardom.
2
Odstopanje mase: ±6 % do 8 mm in ±4,5 % nad 8 mm.
1
1.1.5 Standardno pakiranje in označevanje
Mreže so pakirane v vezih. Vsak vez je zvezan s štirimi žicami premera 7 mm. Masa
posameznega veza je največ 2.100 kg, kot je razvidno iz tabele tipov.
Vsak vez je označen s plastično etiketo – obešanko, ki je odporna na vremenske vplive. Na
obešanki so izpisani naslednji podatki:







ime in naslov podjetja,
ZAG-ov logotip,
številka STS,
oznaka jekla,
datum proizvodnje in izmeno,
šaržo (serijsko številko),
tip mreže, format mreže in število mrež v vezu.
1.1.6 Spremna dokumentacija ob izdajah mrež
Dobavnici je vedno priložena Izjava o skladnosti mrež.
Na željo kupcev lahko takoj izdamo tudi Potrdilo o preizkušanju 2.2, po standardu EN
10204.
8
REBRASTO JEKLO V PALICAH
1.2 Rebrasto jeklo v palicah za armiranje betona
Del našega prodajnega programa je rebrasto jeklo za ojačitev betona v palicah. V splošni
pogovorni rabi še vedno največkrat naletimo na izraz »ČBR palice za armiranje betona« ali
kratko »čebeerke«. Naš skrbni izbor dobaviteljev zagotavlja kvaliteto in hkrati našo
konkurenčnost na trgu z rebrastim jeklom v palicah.
Palice nabavljamo izključno pri priznanih evropskih proizvajalcih, ki imajo proizvodnjo
potrjeno z ustreznimi certifikati in potrdili o skladnosti. Prav potrdila o skladnosti in ustrezni
certifikati proizvajalcev še posebej služijo kot jamstvo za kvaliteto proizvodov. Palice se na
široko uporabljajo v gradbeništvo, gradnji cest, tunelov in v ostalih infrastrukturnih panogah.
Pri nas so vam vedno na voljo palice iz zaloge premera od 6 mm do 16 mm, dolžine 6 m. Po
predhodnem naročilu vam lahko dobavimo tudi palice dolžine 12 m.
Načrt reber - hladno valjano jeklo –
Načrt reber - vroče valjano jeklo –
REBRASTO JEKLO V PALICAH
Preglednica 5: Rebrasto jeklo v palicah
premer žice
(mm)
6
8
10
12
14
16
18*
20*
22*
25*
28*
32*
nominalna masa
(kg/6 m)
1,332
2,370
3,702
5,328
7,248
9,468
11,988
14,796
17,904
23,118
29,004
37,878
nominalna masa
(kg/12 m)
2,664
4,740
7,404
10,656
14,496
18,936
23,976
29,592
35,808
46,236
58,008
75,756
nominalna površina prečnega preseka
2
(cm )
0,283
0,503
0,785
1,131
1,539
2,011
2,545
3,142
3,801
4,909
6,158
8,042
*Po predhodnem naročilu vam lahko dobavimo rebraste jeklene palice izven našega standardnega prodajnega
programa, to pomeni palice večjih premerov od 18 mm – 32 mm.
1.2.1 Standardi in kvaliteta rebrastega jekla v palicah
Rebrasto jeklo v palicah dobavljamo v skladu s standardoma DIN 488 (BSt 500 S ali BSt 500
M) in EN 10080 (B 500 B ali B 500 A) ter zahtevami STS. Na željo kupca lahko dobavimo tudi
druge kvalitete jekla v palicah.
Preglednica 6: Kemijska sestava jekla za palice
*
standardi
razred
EN 1080
EN 1080
DIN 488
DIN 488
B 500 A
*
B 500 B
BSt 500 M
BSt 500 S
*
max.
max.
max.
max.
C (%)
P (%)
S (%)
N (%)
Cu (%)
Ceq (%)
0,24
0,24
0,24
0,24
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,014
0,014
0,013
0,013
0,85
0,85
-
0,52
0,52
-
Podatki za ta razred jekla so povzeti po SIST EN 1992-1-1:2005.
REBRASTO JEKLO V PALICAH
Preglednica 7: Mehanske lastnosti palic in dimenzijske tolerance
standardi
EN 10080
EN 10080
DIN 488
DIN 488
razred
*
B 500 A
*
B 500 B
BSt 500 S
BSt 500 M
premer
(mm)
dimenzijske
tolerance
odstopanje
mase
Re
(MPa)
Rm/Re
Agt
(%)
A10
5 – 12
8 – 32
8 – 32
4 – 12
Glej opombo 1.
Glej opombo 2.
≥ 500
≥ 500
≥ 500
≥ 500
≥ 1,05
≥ 1,08
≥ 1,05
≥ 1,03
≥ 2,5
≥5
-
10
8
*
Podatki za ta razred jekla so povzeti po SIST EN 1992-1-1:2005.
Upogibni test: V skladu z veljavnim standardom (180 °). Površinska geometrija je v skladu z veljavnim standardom.
2
Odstopanje mase: ±4,5 % do ±6 % (EN 10080).
1
1.2.2 Standardno pakiranje in označevanje
Palice so vezane v veze s štirimi vezmi iz žice, kadar gre za 6 m palice ali s sedmimi oziroma
osmimi žičnatimi vezmi, kadar gre za 12 m palice. Vezi so težki do 2,5 t.
Vsak vez je označen z obešanko, ki je odporna na vremenske vplive. Na obešanko proizvajalci
vpisujejo podatke o podjetju, šaržo (serijsko številko), premer, kvaliteto jekla in referenčni
standard.
1.2.3 Spremna dokumentacija ob izdaji palic
Ob izdajah so priloženi ustrezni certifikati.
JEKLO V KOLUTU
1.3 Rebrasto ali gladko jeklo v kolutu
Rebrasto ali gladko jeklo v kolutih je del našega prodajnega programa. Jeklo se lahko tudi
vari. Naš skrbni izbor dobaviteljev zagotavlja kvaliteto in hkrati našo konkurenčnost na trgu z
jeklom v kolutih.
Jeklo v kolutu nabavljamo pri priznanih evropskih proizvajalcih, ki imajo proizvodnjo potrjeno
z ustreznimi certifikati in potrdili o skladnosti. Prav potrdila o skladnosti in ustrezni certifikati
še posebej služijo kot jamstvo za kvaliteto proizvoda.
Rebrasto jeklo v kolutu za armiranje betona se največ uporablja v gradbeništvu, pri gradnji
cest, tunelov, komunalne infrastrukture in ostalih infrastrukturnih panogah. Gladko jeklo v
kolutu pa uporabljajo za izdelavo raznih žičnatih izdelkov.
Načrt reber - vroče valjano jeklo:
Načrt reber - hladno valjano jeklo:
Preglednica 8: Rebrasto ali gladko jeklo v kolutih
premer žice
(mm)
4,2
5
6
7
8
9
10
12
14
16
nominalna masa
(kg/m)
0,109
0,154
0,222
0,302
0,395
0,499
0,617
0,888
1,208
1,578
nominalna površina prečnega preseka
2
(cm )
0,139
0,196
0,283
0,385
0,503
0,636
0,785
1,131
1,539
2,011
JEKLO V KOLUTU
1.3.1 Standardi in kvaliteta jekla v kolu
Jeklo v kolutih lahko dobavimo v skladu s standardoma DIN 488 (BSt 500 S) in EN 10080 (B
500 B) ter zahtevami STS. Na željo kupca lahko dobavimo tudi druge kvalitete jekla.
Preglednica 9: Kemijska sestava jekla v kolutih
*
standard
razred
EN 10080
EN 10080
B 500 A
*
B 500 B
DIN 488
DIN 488
BSt 500 S
BSt 500 M
*
izdelek
C (%)
P (%)
S (%)
N (%)
Cu (%)
Ceq (%)
max
max
0,24
0,24
0,055
0,055
0,055
0,055
0,014
0,014
0,85
0,85
0,52
0,52
max
max
0,24
0,17
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,013
-
-
Podatki za ta razred jekla so povzeti po SIST EN 1992-1-1:2005.
Preglednica 10: Mehanske lastnosti jekla v kolutu in dimenzijske tolerance
standardi
razred
EN 10080
B 500 A
*
*
DIN 488
B 500 B
BSt 500 S
BSt 500 M
premer
(mm)
5 – 12
dimenzijske
tolerance
odstopanje
mase
8 – 32
6 – 28
4 – 12
Glej opombo 1.
Glej opombo 1.
Re
(MPa)
≥ 500
Rm/Re
A10
≥ 1,05
Agt
(%)
≥ 2,5
≥ 500
≥ 500
≥ 500
≥ 1,08
≥ 1,05
≥ 1,03
≥ 5,0
-
10
8
-
*
Podatki za ta razred jekla so povzeti po SIST EN 1992-1-1:2005.
Upogibni test: V skladu z veljavnim standardom (180 °). Površinska geometrija je v skladu z veljavnim standardom.
2
Odstopanje mase: ±4,5 % do ±6 % (EN 10080).
1
1.3.2 Standardno pakiranje in označevanje
Vsak kolut je vezan s štirimi vezmi iz jeklene žice ali jeklenega traku. Teža enega koluta je
običajno 2 do največ 2,5 tone. Posebej pa velja omeniti, da lahko pri premerih žic do 10 mm
izdelamo oziroma dobavimo tudi majhne kolute, od 250 do 400 kg.
Vsak vez je označen z obešanko, ki je odporna na vremenske vplive. Na obešanko proizvajalci
vpisujejo podatke o podjetju, šaržo (serijsko številko), premer, kvaliteto jekla in referenčni
standard.
1.3.3 Spremna dokumentacija ob izdaji kolutov.
Ob izdajah kolutov so priloženi ustrezni certifikati.
VROČE VALJANA ŽICA
1.4 Vroče valjana žica
Vroče valjana žica je naša osnovna surovina – vhodni material – za proizvodnjo armaturnih
mrež. Naše dobavitelje skrbno izbiramo. Vsi so priznani evropski proizvajalci jekla s certifikati
in potrdili o skladnosti.
Vroče valjana žica se uporablja pri proizvodnji armaturnih mrež, rešetkastih nosilcev, hladno
valjane žice ter ostalih žičnih proizvodov ali kot surova žica za vezanje raznih izdelkov.
Vedno imamo na zalogi naslednje dimenzije žic:
Preglednica 11: Vroče valjana žica
premer
5,5
7,0
8,0
9,0
10,0
kvaliteta
ASTM SAE 1010
ASTM SAE 1008
ASTM SAE 1008 ali SAE 1010
ASTM SAE 1008 ali SAE 1010
ASTM SAE 1008 ali SAE 1010
Po predhodnem naročilu lahko dobavimo žico tudi v drugi kvaliteti.
1.4.1 Kemijska sestava, mehanske značilnosti in geometrija za vroče valjano žico
Preglednica 12: Kemijska sestava
min.
max.
SAE 1008
SAE 1010
SAE 1008
SAE 1010
C (%)
0,03
0,08
0,07
0,13
Mn (%)
0,30
0,30
0,50
0,60
Si (%)
0,07
0,10
0,15
0,20
P (%)
0,040
0,040
S (%)
0,050
0,050
Ceq (%)
0,45
0,50
VROČE VALJANA ŽICA
Preglednica 13: Mehanske značilnosti in geometrija
natezna trdnost
standardni premer žice
premer in odstopanje
površinska kvaliteta
SAE 1008
SAE 1010
SAE 1008
SAE 1010
SAE 1008
SAE 1010
SAE 1008
SAE 1010
Rm (MPa) ≤ 460
Rm (MPa) ≤ 500
5,5 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm
Po standardu ASTM A 510 M.
According to standard ASTM A 510 M.
Ne sme biti nobenih vidnih napak, ki bi onemogočale nadaljnjo
predelavo – na primer: vidne razpoke žice...
There shouldn't be any visible faults, which would prevent further
usage – e.g. visible fractures of wire.
1.5 Žarjena žica (Žgana žica za vezanje)
Žarjena žica je mehka žica z natezno trdnostjo največ 420 MPa. V uporabi je še drug izraz za
žarjeno žico, in sicer žgana žica za vezanje. Lahko je mehko žarjena ali pa svetlo mehko
žarjena. Vedno imamo na zalogi mehko žarjeno. Uporablja se za vezanje gradbenih armatur
pri železokrivcih in tudi za vezanje različnih kovinskih izdelkov, kot so profilno jeklo v palicah,
cevi, odlitki, kovaški izdelki.
1.5.1 Mehanske značilnosti
natezna trdnost
standardni premer žice
material žice
Rm ≤ 420 MPa
1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,1 mm, 4,2 mm
Po standardu ASTM A 510 M, SAE 1006.
1.5.2 Pakiranje
premer žice (mm)
masa koluta ca. (kg)
1,2
20
1,4
25
1,6
50
2,0
25
2,5
25
3,1
250
4,2
100 in 2500
KAKOVOST / QUALITY
2 Kakovost
Kakovostni izdelki, kakovosten prodajni program in kakovostna strokovna pomoč kupcem je
naše osnovno vodilo. Poslovanje imamo organizirano v skladu s standardom ISO 9001:2008.
Dvakrat na leto imamo tudi zunanje presoje, ki jih opravlja Zavod za gradbeništvo Ljubljana –
ZAG (certifikacijski organ za področje armaturnih mrež v Sloveniji). Bili smo med prvimi v
Sloveniji, ki jim je ZAG podelil znak skladnosti. V letih 2004 – 2008 smo imeli podeljen tudi
znak kakovosti BVQI v skladu s standardoma ISO 9001:2000 in 9001:2008.
V skrbi za kvaliteto končnega izdelka vhodni material, navkljub priloženi ustrezni
dokumentaciji, še enkrat preverimo njegovo mehansko ustreznost, preden gre v proizvodnjo.
Test opravimo v našem mehanskem laboratoriju. Na izhodu iz proizvodnje se vsaka šarža
končnega izdelka ponovno kontrolira. S takšnim načinom dela je možnost napak končnih
izdelkov na najnižji možni ravni. Z računalniško podprtim strojem za merjenje mehanskih
lastnosti materiala smo zagotovili popolno sledljivost od vhoda materiala v proizvodnjo do
prodaje kupcem.
Na podlagi rezultatov preverjanj končnih izdelkov lahko na željo kupcev izdamo potrdilo o
preizkušanju 2.2.
O NAS / ABOUT US
3 O nas
Pod imenom ARMATURA d.o.o. Celje smo začeli delovati leta 1995, ko smo se odcepili od
takrat matičnega podjetja Žična Celje. Nadaljujemo tradicijo izdelave mrež na Celjskem, ki
sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, in predelave žice, ki sega v daljno leto 1936.
V podjetju vsa leta vlagamo v razvoj, posodabljanje in izboljšanje proizvodnih postopkov. Pri
tem se držimo smernic najnovejših standardov in STS. Že pred vstopom Slovenije v EU smo
prilagodili proizvodnjo evropskim smernicam in standardom kvalitete.
Prisotni smo predvsem na domačem tržišču, približno 10 % proizvodnje pa izvozimo v
sosednje države. Prizadevamo si ostati med prvimi na domačem trgu, kar je mogoče le s
stalnimi izboljšavami v proizvodnji in poslovanju.
Ponosni smo na visoko raven kvalitete naših proizvodov, odzivnost in zadovoljstvo naših
kupcev. V prihodnosti želimo ostati konkurenčni, kar pa brez nenehnega izboljševanja in
posodabljanja proizvodnih postopkov ne gre.
KONTAKTI / CONTACTS
3.1 Kontakti
Preglednica 14: Seznam kontaktov
naslov
internetna stran
splošne informacije
direktor
Aleksander Knez
komerciala
Leon Vrečko
Urška Mavec
finance
Jožica Hočevar
Janja Brinar
proizvodnja
Jože Volarič
ARMATURA D.O.O. CELJE, CESTA V TRNOVLJE 7, 3000 CELJE
www.armatura.si
telefon
+386 3 425 60 50
fax
+ 386 3 541 93 31
e-mail
[email protected]
+ 386 3 425 60 70
[email protected]
+ 386 3 425 60 60
+ 386 3 425 60 61
[email protected]
[email protected]
+ 386 3 425 60 62
+ 386 3 425 60 69
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+386 3 425 60 63
3.2 Zemljevid lokacije
Nahajamo se na naslovu Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje (Slovenia).