Tabela dobavljivih materialov s sestavom in lastnostmi Table with

Transcription

Tabela dobavljivih materialov s sestavom in lastnostmi Table with
Tabela dobavljivih materialov s sestavom in lastnostmi
Table with disposable materials with compose and characteristics
Werk. Nr.
Mater. Code
1.1730
1.2312
1.2738
1.2343
1.2767
1.2379
Toolox 44
Toolox 33
DIN
C 45
40 CrMnMoS 8 6
40 CrMnNiMo 8-6-4
X 38 CrMoV 5 1
X 45 NiCrMo 4
X 153 CrMoV12
Chem. Analyse in
%
Chem.
C
0,45
Si
0,30
Mn
0,70
C
0,40
Si
0,40
Mn
1,50
Cr
1,90
Mo
0,20
S
C
0,06
0,38
Si
0,30
Mn
1,50
Cr
2,00
Mo
0,20
Ni
C
1,10
0,38
Si
1,00
Mn
0,40
Cr
5,30
Mo
1,20
V
C
0,40
0,45
SI
0,25
Mn
0,40
Cr
1,35
Mo
0,25
Ni
C
4,00
1,55
Si
0,30
Mn
0,30
Cr
11,3
Mo
0,75
V
0,75
C
0,32
Si
0,85
Mn
0,80
Cr
1,35
Mo
0,80
V
0,14
C
0,32
Si
0,85
Mn
0,80
Cr
1,35
Mo
0,80
V
0,14
Charakteristik, Festigkeit, Verwedung
Characteristic, Strenght, Aplication
Nelegirano orodno jeklo, natezna trdnost 640 N/mm2. Nepoboljšani deli ohišij orodij, orodja in
vodila.
Non-alloyed tool steel, tensile strength arround 640 N/mm2. Construction parts exposed to low
stress for moulds, dies and fixtures.
Poboljšano orodno jeklo, natezna trdnost 1080 N/mm2. Oblikovne plošče orodij za
plastiko,ohišja za tlačno litje. Deli izpostavljeni visokim tlačnim napetostim ni treba toplotno
obdelati.
Pre-hardened tool steel, deivered tensile strength 1080 N/mm2. Cavity plates and mould insert,
good polishable, etching and structural eroding are practicable. Parts exposed to high
compressive strenght, heat treatment is not reguired.
Poboljšano jeklo za orodja za plastiko - dodatek nikelj garantira enakomerno trdnost po
celotnem preseku. Velika orodja (debeline nad 400 mm) za brizganje plastike, ohišja orodij za
plastiko, deli za strojegradnjo in orodjarstvo.
The prebardened plastic mould steel because of Ni-addition there is no hardness decrease in the
center of large sizes. Large moulds (over 400 mm fhickness) fbr plastics processing, mould carrier
frames fbr the plastic moulds, components fbr general machine parts and tool manufacturing.
Standardno orodno jeklo za delo v vročem, natezna trdnost 780 N/mm . Oblikovne plošče in
vložki za tlačno litje aluminija, magnezija in cinka. Oblikovne plošče in vložki za preoblikovanje
plastike.
High-alloy hot working tool steel, de livered tensile strength 780 N/mm2. Cavity plates and inserts
for plastic processing and for processing of AI, Mg, and Zn alloys
Specialno dobro kaljivo jeklo (odlična polirna sposobnost), natezna trdnost 830 N/mm .
Oblikovne plošče in vložki za preoblikovanje plastike, deli z visoko tlačno in upogibno trdnostjo,
visoko polirna sposobnost.
Through hardening steel, delivered tensile strength 830 N/mm2 Cavity plates and mould inserts,
parts exposed to high corrosstve and bending strength. High steel poUshabUity
Standardno jeklo za preoblikovanje v hladnem primerno za kaljenje na zraku - dobra žilavost.
Visokoproduktivna rezalna orodja (matrice in žigi). Orodja za izsekavanje, majhna orodja za
plastiko pri katerih se zahteva visoka obrabna odpornost.
Standard cold working tool steel particulary suitable fbr air hardening - good toughness. High-duty
cutting tools (dies and moulds), blanking and punching tools, small moulds for the plastics
industry where «reellem wear resistance is required.
Poboljšano orodno jeklo z nizkim nivojem zaostalih napetosti, natezna trdnost 1450 N/mm2.
Dobra dimenzijska stabilnost jekla med strojno obdelavo. Jeklo se kljub visoki trdoti 45 HRc
dobro strojno obdeluje. Orodno jeklo je predvideno za specialna orodja za preoblikovanje
plastike in gume, orodja za tlačno litje barvnih kovin in orodja za preoblikovanje in izsekavanje
pločevine. Odlična polirna sposobnost jekla.
New pre-hardened tool steel with high ünpact toughness and very low residual Stresses to get
good dimensional stability, Strength Festigkeit 1450 N/mm2. Despfte its hardness of 45 HRc is
easily machined. Suitable for dies and tools such as plastic, rubber, die casting, bending and sheet
fbrming tools. CBvity plates and inserts for plastic processing and for processing of AI. Mg, and Zn
alloys
Poboljšano jeklo z visoko žilavostjo in nizkim nivojem zaostalih napetosti kar pomeni dobro
dimenzijsko stabilnost med strojno obdelavo. Jeklo se zaradi nizke vsebnosti karbidov izredno
dobro strojno obdeluje. Natezna trdnost 1080 N/mm2. TOOLOX 33 je odlično za proizvodnjo
oblikovnih vložkov za plastiko in gumo, za izdelavo strojnih delov.
New steel delivered quenched and tempered with high impact toughness and very low residual
Stresses to get good dimensional stability. Steel bas a low carbide content, and is therefore
excellent to machine. Stregth 1080 N/mm2. Steel is suitable for plastic moulding, for rubber
moulding.
BELEŽKE
NOTES
Halder d.o .o., Bohova 73, 2311 Hoče,
tel.: +386 0(2) 61 82 646, +386 0(2) 61 82 656,
[email protected], www.halder.si,