VODNA EPOKSI SAMORAZLIVNA TALNA OBLOGA ZA

Transcription

VODNA EPOKSI SAMORAZLIVNA TALNA OBLOGA ZA
VODNA EPOKSI SAMORAZLIVNA TALNA OBLOGA ZA BETON
OPIS
HERPELIN 122 je vodni, pigmentirani, dvokomponentni sistem na osnovi
epoksidne smole z modificiranim aminskim trdilcem. V trdnem stanju tvori
HERPELIN 122 gladko, mat površino, z odlično paropropustnostjo.
UPORABA
HERPELIN 122 vodni samorazlivni premaz za tla je namenjen za mineralne
podlage. Dobro prepušča paro, zato je namenjen za površine, ki so položene
na zemljo. HERPELIN 122 je odličen za na vlažne podlage. Uporablja se
predvsem kot talna obloga v podzemnih garažah, kletnih prostorih, v industriji,
kjer je veliko vode, v skladiščih in drugod.
TEHNIČNI PODATKI
Mešalno razmerje v uteženih delih:
Gostota pri 23°C:
Viskoznost DIN 6mm:
Čas strjevanja: pri 10°C
pri 20°C
pri 30°C
Najnižja temperatura strjevanja
Tlačna trdnost:
Ponovni nanos:
Popolnoma trd:
Upogibno natezna trdnost:
Raztezanje pri trganju:
Natezna trdnost:
Trdnost Shore D:
Abrieb po Bohmu:
PAKIRANJE
Izdelek je pakiran v kovinski embalaži po 20kg. Komponenti A in B sta že
pripravljeni v določenem mešalnem razmerju.
PRIPRAVA PODLAGE
NAVODILO ZA UPORABO
8:1
1,9g/cm3
100 s
90 minut
60 minut
40 minut
3 do 5°Cj
45N/mm2
12 do 24 ur
7 dni
35N/mm2
pribl. 8%
15N/mm2
80
ca.5cm3/50cm2
Podlaga mora biti čista, suha, čvrsta in brez drugih nečistoč, ki lahko delujejo
kot ločilci. Če je potrebno, moramo podlago predhodno obdelati z vodnim,
granulatnim ali peščenim peskanjem ali z rezkanjem, brušenjem ali
plamenskim obžigom. Podlaga mora biti zabetonirana v ravnosti po DIN 18202
tč. 3/3. Temperatura zraka 15-20°C. Najnižja temperatura podlage 10°C.
Maksimalna zračna vlažnost 85%.
MEŠANJE: Komponento A (smola) temeljito premešamo, vanjo dodamo
komponento B (trdilec) in nato s počasno vrtečim se mešalcem intenzivno
premešamo. Pripravimo samo toliko materiala, kolikor ga lahko porabimo v
času preden se le ta strdi.
1
Nikoli ne delamo direktno iz originalne embalaže!
Pred uporabo moramo premešani komponenti preliti v novo čisto posodo in
vse skupaj še enkrat dobro premešati.
FIZIOLOŠKO DELOVANJE
HERPELIN 122 je v strjenem stanju fiziološko neoporečen.
ČIŠČENJE
Takoj po uporabi orodje očistimo z vodo.
SKLADIŠČENJE
V suhem in hladnem prostoru ter originalni embalaži, je izdelek uporaben
najmanj 1 leto. Temperatura ne sme pasti pod +10°C. Izogibati se moramo
skladiščenju na direktni sončni svetlobi.
PREVIDNOSTNI UKREPI
Izdelek vsebuje reaktivne substance in je v nestrjenem stanju lahko zdravju
škodljiv. Posamezni komponenti delujeta dražilno in lahko povzročita
senzibilizacijo. Pri delu moramo uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno kremo
za kožo. Trdilec ne sme priti v stik s kožo in še posebej ne v oči. Madeže na
koži opremo z vodo in milom, če pa slučajno brizgne v oči, jih moramo takoj
sprati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč. (Glej varnostna navodila!)
OPOMBE
Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz . izvajalcem so
sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna
in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne
pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala
vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z
vzorčnim nanašanjem.
Marec, 2010
AMAL d.o.o., Koprska 72a
SI - 1000 Ljubljana
Tel.: 00 386 1 200 77 40
Fax: 00 386 1 200 77 41
Email: [email protected]
W: http://www.amal.si/
2