Herpelin 1000

Transcription

Herpelin 1000
TEHNIČNI LIST
EPOKSIDNO PASTOZNO LEPILO IN PODLIVNA MASA
UPORABA: HERPELIN 1471 je pastozno lepilo za zalivanje (fugiranje) razpok, sidranje kovinskih in betonskih elementov
in reg za trdno spojitev (tudi pri statični obremenitvi). Uporablja se kot podlivna masa za temeljenje podnožij strojev,
naprav in podnožij industrijske opreme. HERPELIN 1471 je odličen za spajanje betonskih delov in železa na beton, kot
oprijemna povezava med starim in svežim betonom in tudi kot talna obloga, odporna proti obrabi.
OPIS: HERPELIN 1471 je pigmentiran dvokomponentni sistem na osnovi epoksidne tekoče smole z modificiranim
aminskim trdilcem, brez topila.
TEHNIČNI PODATKI
Mešalno razmerje v utežnih delih
Najnižja temperatura strjevanja
Čas strjevanja
Prašno suh
Sposoben za obdelavo
Popolnoma trd
Tlačna trdnost
Natezna trdnost
Gostota
Viskoznost v 4mm DIN-čaši
Upogibno trdnost
Strižna trdnost
Trdnost Shore D
Volumenski skrček
Linearni skrček
Trdnost oprijemanja na beton po
odležanju v toplotnih spremembah
o
pri 10 C
o
pri 20 C
o
pri 30 C
o
pri 23 C
o
pri 23 C
o
pri 23 C
o
pri 23 C
6:1
o
8C
150 minut
90 minut
45 minut
3 ure
12-24 ur
7 dni
2
120 N/mm
2
35 N/mm
3
cca 1,7 g/cm
45-55 sek
2
52 N/mm
2
45 N/mm
85
2%
0,2 %
Zlom betona
LASTNOSTI: HERPELIN 1471 ima izredno mehansko trdnost, visoko trdoto in izredno odpornost proti drgnjenju.
Posebno je treba poudariti nizko deformacijo pod pritiski. HERPELIN 1471 je odporen proti navadni, odpadni in
morski vodi, obstojen proti lugom, razredčenim kislinam, solnim raztopinam, mazivom, pogonskim gorivom, mineralnim
oljem in alifatskim ogljikovodikom. HERPELIN 1471 praktično ne prepušča ogljikovega dioksida in zato ščiti površine
armiranega betona pred karbonizacijo, kar je za korozijsko zaščito železne armature posebnega pomena. HERPELIN
1471 je vremensko obstojen in le nekoliko porumeni.
PRIPRAVA PODLAG : Cementne podlage morajo biti suhe, trdne, brez prahu in drobnih delcev, olja, maščob in drugih
nečistoč, ki lahko delujejo kot ločilci. Če je potrebno, moramo podlago predhodno obdelati z vodnim, granulatnim ali
peščenim peskanjem ali z rezkanjem, brušenjem ali plamenskim obžigom. Nečistoče, ki lahko delujejo kot ločilci moramo
odstraniti z razredčilom KRAUTOXIN 2027. Dobro držeče se stare epoksi ali poliuretanske obloge moramo dobro
razmastiti in zbrusiti. Po čiščenju moramo upoštevati čas sušenja. Nato moramo preveriti obstojnost oziroma vlečno
2
trdnost stare obloge. Natezna trdnost podlage mora biti najmanj 1,5 N/mm . Vlažnost betona na površini mora biti manjša
od 4 % (določeno s CM-aparatom). Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Če se vlaga povečuje, moramo podlago
primerno zaščititi. Železo in jeklo morata biti pred nanašanjem brez rje, škaje, valjarniške skorje, kakor tudi brez olja,
maščobe, prahu ali drugih nečistoč. S peskanjem moramo doseči stopnjo čistosti SA ½ po normah DIN 55928.
Temperatura 15 - 20°C
1
NAVODILA ZA UPORABO: MEŠANJE: Komponento A (smola) temeljito premešamo, vanjo dodamo komponento B
(trdilec) in nato s počasno vrtečim se mešalcem intenzivno premešamo. Pripravimo samo toliko materiala, kolikor ga lahko
porabimo v času preden se le ta strdi. Nikoli ne delamo direktno v originalni embalaži! Pred uporabo moramo
premešani komponenti preliti v novo čisto posodo in vse skupaj še enkrat dobro premešati.
UPORABA: HERPELIN 1471 nanesemo na pripravljeno podlago s čopičem, valjčkom ali gladilko.
FIZIOLOŠKO DELOVANJE: HERPELIN 1471 je v strjenem stanju fiziološko neoporečen.
ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE: Takoj po uporabi orodje očistimo z razredčilom HERPELIN 7000. V suhem prostoru.
o
Temperatura ne sme pasti pod +5 C
PREVIDNOSTNI UKREPI: Pri delu moramo uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno kremo za kožo. Trdilec ne sme priti v
stik s kožo in še posebej ne v oči. Madeže na koži opremo z vodo in milom, če pa slučajno brizgne v oči, jih moramo takoj
sprati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč.
OPOMBE: Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz . izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj,
ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne
pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju
prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.
Marec, 2010
Proizvaja, svetuje in vgrajuje:
2