TEHNIČNI LIST DVOKOMPONENTNA EPOKSI SMOLA HERPELIN

Comments

Transcription

TEHNIČNI LIST DVOKOMPONENTNA EPOKSI SMOLA HERPELIN
TEHNIČNI LIST
DVOKOMPONENTNA EPOKSI SMOLA HERPELIN 1352
MEŠALNO RAZMERJE MEŠANJA KOMPONENT A IN B JE 8:1
OPIS IN PODROČJA UPORABE:
Dvokomponentna epoksi smola je namenjena grundiranju betona in za
zapolnjevanje kapilar v marmorju ter je lepilo za marmor.
LASTNOSTI:
HERPELIN 1352 je pastozne oblike in ne vsebuje topil. Obstojna je proti
vremenskim vplivom in ne obledi.
PRIPRAVA PODLAGE:
Cementne podlage morajo biti suhe, trdne, brez prahu in drobnih delcev olja,
maščob in drugih nečistoč, ki lahko delujejo kot ločilci. V kolikor je potrebno,
podlago obdelajte z vodnim, granulatnim ali peščenim peskanjem ali z
rezkanjem, brušenjem ali plamenskim obžigom. Maksimalna vlaga v podlagi
je lahko 4% (izmerjeno z CM-aparatom).
Temperatura zraka in podlage je lahko med +15 °C in +20 °C, maksimalna
zračna vlažnost pa je lahko 85%.
NAVODILA ZA UPORABO:
Pri delu nositi zaščitne rokavice in zaščitna očala!
Komponento A temeljito premešajte, vanjo dodajte vso komponento B in
nato s počasno vrtečim mešalcem intenzivno premešajte. Pripravite le toliko
materiala, kot ga lahko porabite v času preden se strdi. Pred uporabo
premešani komponenti prelijte v novo, čisto posodo in vse skupaj še
enkrat dobro premešajte. Nikoli ne delajte iz originalne embalaže!
HERPELIN 1352 se na pripravljeno podlago nanaša z gladilko.
PORABA:
Standardnega podatka o porabi ni, sa je le-ta odvisna od površin na katere
smolo nanašamo.
ORODJE IN ČIŠČENJE:
Orodje: gladilka.
Čiščenje orodja: takoj po uporabi lahko orodje očistite z razredčilo
HERPELIN 7000, ko se premaz osuši ga je možno odstraniti le mehansko.
SKLADIŠČENJE
OPOZORILA:
OPOMBE
NOVEMBER, 2012
Proizvajalec in distributer:
Hraniti dobro zaprto v hladnem in suhem prostoru, na temperaturah
skladiščenja je med +5 °C in +25 °C. Tako skladiščen izdelek je uporaben
najmanj 6 mesecev.
Nosite primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/ obraz.
Pri delu upoštevajte varnostni list! Draži oči in kožo. Če pride v stik z kožo,
madež takoj operite z vodo in milom, če pride v stik z očmi, takoj izperite z
veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč. Hraniti izven dosega otrok
in ločeno od hrane, pijače in krmil. Ostankov mase ne zlivati v zemljo ali
kanalizacijo.
V strjenem stanju je izdelek fiziološko neoporečen!
Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz . izvajalcem so
sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So
neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz
kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala
vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z
vzorčnim nanašanjem.