Izjava o lastnostih - minepor izolacijske plošče

Comments

Transcription

Izjava o lastnostih - minepor izolacijske plošče
IZJAVA O LASTNOSTIH
št. : 012.R0.28.4.2015
1. Enotna klasifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Minepor, toplotno izolacijska plošča
ploš na mineralni osnovi
2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu
sklad s
harmonizirano tehnično
čno
no specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Za toplotno izolacijo zidov ali konstrukcijskih elementov,
elementov znotraj ali zunaj.
3. Ime, registrirano trgovsko ime
ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v
skladu s členom
lenom 11(5):
AKG Gazbeton Isletmeleri San. Ve Tic. A.S. Kemalpasa Cad. 6170/7 Sokak No:7
No:
Isikkent-Izmir Turkiye
ye (Corlu Plant)
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega
proizvoda, kot je določeno v Prilogi
P
V:
SYSTEM 3
tih glede gradbenega proizvoda minepor je ITBAK izvedel
5. Za izjavo o lastnostih
preskuse za proizvod Minepor in izdal tehnično
tehni
poročilo
ilo v skladu z EAD 040012-00040012
1201, izdaja avgust 2014 za ˝toplotno izolacijske plošče na mineralni osnovi˝.
osnovi˝
European Technical Assesment:
Ass
ETA-15/0109
Technical Assesment Body:ITBAK, Turkey
6. Navedene lastnosti
Bistvena značilnost - Minepor
Lastnost
Koeficient paroprepustnosti
µ<2
Toplotna prevodnost
λ23,50 :0,48 W/mK
Vpijanje vode
>10 kg/m
Dimenzije
Standard
2
ravno
3
Bruto gostota v suhem stanju (kg/m )
165 ± 15 kg/m
Upogibna trdnost
>200 kPa
2
3
Povprečna tlačna trdnost (N/mm )
>400 kPa
Dimenzijska stabilnost
∆εl < 0,5 % (dolžina)
Natezna trdnost pravokotno na ploskev
>100 kPa
Odpornost na ogenj: Eurorazred
A1
Točkovna obremenitev
<1,5 mm
Poroznost
NPD
Nevarne substance (vsebnost
sebnost in/ali prenos)
Ne vsebuje
EAD
040012
040012-00-1201
izdaja
zdaja
Avgust
vgust 2014
na dokumentacija: ETA 15/0109
7. Primerna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična
Lastnosti proizvoda, navedenega v točki
to ki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz
točke 6.
Izjava o lastnostih je izdana v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 in uredbo EU št.
574/2014. Za izdajo te izjave je odgovoren izključno
izklju no proizvajalec, naveden v točki
to 3.
Podpis za in v imenu proizvajalca: