Koncertni list - Zlitje stoletij

Transcription

Koncertni list - Zlitje stoletij
SNG Opera in balet Ljubljana,
Cankarjeva ulica 11/1, 1000 Ljubljana
R a v n a t e l j : Mitja Bervar
U m e t n i š k i v o d j a o p e r e : Milivoj Šurbek
U m e t n i š k i v o d j a b a l e t a : Irek Mukhamedov
T: +386 (0) 1 241 17 00,
F: +386 (0) 1 426 22 49
www.opera.si, www.balet.si
Janez Rozman
T: +386 (0) 1 241 17 25
[email protected], [email protected]
Tr ž e n j e :
Robert Celestina
T: +386 51 360 992
[email protected]
Vo d j a s l u ž b e z a k o m u n i c i r a n j e :
December 2011
Koncertni list SNG Opera in balet Ljubljana
Sezona 2011/2012, posebna izdaja, št. 4
Izdajatelj: SNG Opera in balet Ljubljana
Za izdajatelja: ravnatelj Mitja Bervar
U r e d n i š t v o : Tatjana Ažman
L e k t o r i c a : Nevenka Verstovšek
O b l i k o v a n j e : Futura DDB
P r i p r a v a i n t i s k : Mat-Format, d.o.o.
Ustanoviteljica SNG Opera in balet Ljubljana je
Vlada Republike Slovenije.
Spored financira Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije.
Zasedba opernega zbora
Prvi sopran:
Loredana Colautti, Mojca Svoljšak, Marina Đonlić,
Bernarda Golob Švara, Magdalena Ivanova, Tatjana Verce
Drugi sopran:
Andreja Mohorič, Monika Müller, Kristina Šuster,
Julijana Bianca Telban, Mojca Sinja Šuligoj,
Leonida Sabo*, Darja Novak*, Nina Dominko*
Prvi alt:
Adriana Abbati de Vasle, Meta Bohinc, Ida Plevnik*,
Mojca Tiran, Inez Osina*, Petra Marčun*
Drugi alt:
Zarja Pivko, Klementina Žabjek,
Eva Bezget, Barbara Sorč, Anja Hrastovšek*,
Višnja Fičor*, Alja Koren*, Ana Plemenitaš*
P r v i t e n o r:
Jože Oblak, Sebastjan Savnik, Janez Perman,
Frano Miličević, Rajko Meserko, Klemen Torkar*,
Domen Anžlovar*, Mihael Rihar*
D r u g i t e n o r:
Partner SNG Opera in balet Ljubljana:
Viole:
Ana Glišić, Evgenij Meleščenko, Martin Žužek Kres,
Paolo Canarella, Aljaž Mihelač, Laslo Babinski
Rok Krek
* dodatni zbor
d r. D a n i l a Tü r k a ,
predsednika Republike Slovenije
10. in 11. decembra 2011
Harfa:
K l a v i r:
Flavte:
Helena Poles, Matjaž Debeljak, Špela Benčina
Oboe:
Claudia Pavarin, Darko Jager, Eva Tušar Suhadolc*
Klarineti:
Jakob Bobek, Zvone Richter, Borut Turk
Fa g o t i :
Jure Mesec, Jože Banič*
Rogovi:
Primož Zemljak, Sabina Magajne, Bojan Gombač,
Zoran Hudales
Tr o b e n t e :
Jure Gradišnik, Ljuben Dimkaroski, Jure Močilnik,
Luka Ipavec*
Pozavne:
Aleš Šnofl, Branko Panič, Andrej Sraka, Leon Leskovšek
Pokrovitelj pogostitve:
pod častnim pokroviteljstvom
Ko n t r a b a s i :
Igor Bittner, Valerij Bogdanov, Vlado Boljunčinič,
Maksim Bogdanov*
Jelena Boljubaš
Rok Krek, Marko Pikš, Silvo Škvarč, Tomaž Zadnikar,
Gregor Zorko, Vladimir Hrstič, Juraj Pajanović,
Bratislav Ristić
SNG Opera in balet Ljubljana
Violončela:
Damir Hamidulin, Barbara Žorž, Jaroslav Cefera,
Aleksandra Čano Muharemović, Ksenija Trotovšek Brlek,
Stane Demšar*
Prvi bas:
Drugi bas:
Slovesnost ob odprtju prenovljene stavbe
II. violine:
Dragana Pajanović, Mario Dimitrov, Olga Čibej Pletikosić,
Viktorija Goldstejn, Saša Kmet, Ana Stadler,
Nastja Žniderič, Paola Beziza
Maria Gamboz
Rok Bavčar, Robert Brezovar, Milan Zavodnik,
Anton Habjan, Nace Junkar, Tomaž Janez Marolt,
Primož Krt*, Bojan Bratuž*, Timotej Siter*
ZLITJE STOLETIJ
I. violine:
Rahela Grasselli, Ioannis Vagenas, Polona Trpin,
Natalija Čabrunič Pfeifer, Matej Avšič, Vesna Velušček,
Matjaž Porovne, Michela Dapretto, Karel Žužek*
Damjan Kozole, Miha Ravnikar, Edvard Strah,
Danilo Papič, Primož Kokovica*, Darko Peterman*,
Tine Čarman*, Aljaž Žgavc*
Inšpektor zbora:
Naklada: 1000
Brezplačni izvod.
ISSN 1854 - 0481
Zasedba orkestra SNG Opera
in balet Ljubljana
Tu b a :
Aleš Plavec
Timpani:
Tomaž Vouk, Rudi Podkrajšek
To l k a l a :
Gašper Gradišek, Žiga Brlek*, Lovro Ašič*
Inšpektor orkestra:
Bojan Gombač
* zunanji sodelavci
Uvodne fanfare igrajo člani opernega orkestra.
Operni in baletni solisti,
operni in baletni zbor ter
orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Umetniški vodji:
Milivoj Šurbek, Irek Mukhamedov
Režiserka in scenaristka:
Neda R. Bric
Dirigenti:
Marko Gašperšič, Igor Švara, Loris Voltolini,
Aleksandar Spasić (fanfare in scenska glasba)
Ko r e o g r a fi :
Kristina Aleksova, Maša Mukhamedov,
Irek Mukhamedov
Oblikovalec luči:
Anton Foerster
Danilo Švara
Giuseppe Verdi
GORENJSKI
SLAVČEK
SLOVO OD
MLADOSTI
AIDA
Uvertura in arija Minke
Dirigent:
Minka:
Igor Švara
Martina Zadro
Orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Andrej Hajdinjak
Igor Grasselli, Gregor Traven
OTROCI Z ROBA
RESNIČNOSTI
Vo d j a z b o r a :
Odlomek iz predstave v nastajanju
Željka Ulčnik Remic
Lektorica:
Nevenka Verstovšek
Ko r e p e t i t o r j i :
Igor Stravinski
Glasba:
Dirigent:
Ko r e o g r a fi j a :
Operni in baletni solisti, operni in baletni zbor
ter orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Urša Vidmar, Eva Gašparič, Nina Ogrinc,
Inspicienta:
Georgeta Capraroiu, Mojca Bandelj, Lukas Zuschlag,
Tjaša Kmetec, Lejla Pantić Šindrić,
Tomaž Čibej, Igor Mede
Alexandru Barbu, Joseph Bunn, Lucas Jerkander,
Vo d j a p r o d u k c i j e :
Cosmin Agavriloaei, Richel Wieles
Scena in kostumi:
Gledališki atelje SNG Opera in
balet Ljubljana in SNG Drama Ljubljana
Glas:
Matej Vovk
Orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Vo d j a :
Matjaž Arčan
V videu za drugo točko sporeda z naslovom Otroci z roba
resničnosti je uporabljeno dokumentarno fotografsko
gradivo avtorja Branka Cvetkoviča.
Čop:
Robert Vrčon
Nina Dominko k. g.
Ivan Andres Arnšek
Pavšek:
Dejan Vrbančič
Operni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
CARMEN
Arija Escamilla
Dirigent:
Loris Voltolini
Escamillo:
Jože Vidic
Moški operni zbor in
orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Saša Čano
Branko Robinšak
Juan Vasle
R a m fi s :
Aida:
Milena Morača / Rebeka Radovan
Amneris:
Mirjam Kalin
Amonasro:
Marko Kobal
Plešejo:
Sanja Nešković Peršin, Kristina Aleksova,
Georgeta Capraroiu, Ksenija Kovač, Barbara Marič,
Nina Ogrinc, Gabriela Stojanova Chausheva,
Mojca Bandelj, Sonja Kerin Krek, Olga Kori,
Antonija Novotny, Barbara Potokar, Petar Đorčevski,
Iulian Ermalai, Joseph Bunn, Gregor Guštin,
Aleksander Glazunov
RAJMONDA
Pas classique hongrois, 3. dejanje
Dirigent:
Marko Gašperšič
Ko r e o g r a fi j a :
Marius Petipa
Ko r e o g r a f s k a p o s t a v i t e v :
Maša in Irek Mukhamedov
Regina Križaj, Yuki Seki, Ana Klašnja,
Georges Bizet
Radames:
Franc Javornik k. g.
Bleiweis:
Plešejo:
Te h n i č n a s l u ž b a S N G O p e r a i n b a l e t L j u b l j a n a :
vodja organizacijske enote tehnika: Edi Martinčić; vodja
organizacijske enote tehnika – produkcija: Janez Hostnik;
vodja scenske razsvetljave – lučni mojster: Jasmin
Šehić; vodja odrske tehnike: Franci Stanonik; tonska
in video mojstra: Janez Hostnik, Marko Krajšek; vodja
rekviziterjev: Sandi Dragičević; vodja maskerjev –
lasuljarjev: Branko Brzin; vodja frizerjev – lasuljarjev:
Darinka Letnar; vodja garderobe za moške: Vida Markelj;
vodja garderobe za ženske: Ksenija Šehić
Slavko Savinšek
Kristina Aleksova
Plešejo:
Solisti:
Andrej Debevec
Marko Gašperšič
Jelena Boljubaš, Višnja Kajgana,
Simon Krečič, Mladen Taskov
Nives Fras
Urška:
Jure Kušar
Irek Mukhamedov
Kralj:
Solisti:
Prešeren:
Loris Voltolini
Dirigent:
Ko r e o g r a f :
Igor Švara
Povodni mož:
Asistentki režiserja:
Ko n c e r t n a m o j s t r a :
Dirigent:
Kastelic:
Pila Rusjan
Simona Pinter, Irena Svoljšak
Scena s Povodnim možem in finale 2. dejanja
Smole:
Av t o r i c a v i d e a :
Véliki finale iz 2. dejanja
(PREŠEREN)
Rita Pollacchi, Lejla Pantić Šindrić, HyeMin Kim,
Tjaša Kmetec, Sorina Dimache, Urša Vidmar,
Eva Gašparič, Petar Đorčevski, Richel Wieles,
Lucas Jerkander, Kenta Yamamoto, Lukas Zuschlag,
Alexandru Barbu, Cosmin Agavriloaei, Luka Žiher*
Orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Lucas Jerkander, Yuki Seki, Kenta Yamamoto,
Richel Wieles, Leonid Kuznecov, Goran Tatar
Fa n f a r e :
Tibor Kerekeš, Jure Močilnik,
Gregor Turk, Roman Podlesnik
Scenska glasba:
Tr o b e n t e :
Matej Meden, Blaž Avbar,
Alojz Kompan, Domen Gracej
Rogovi:
Edi Bizjak, Nikica Banjac,
Jernej Ivan, Damjan Medvešček
Pozavne:
Branko Panič, David Kajič,
Lovro Žgajnar, Taja Tulio
Tu b a :
Sandi Rečnik
Operni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana