VARIO 3 montažni trak

Transcription

VARIO 3 montažni trak
AKCIJA MJESECA
VARIO 3 montažni trak
Uporabljajo se naši splošni pogoji prodaje. | Ne odgovarjamo za napake v tisku.
greenteQ - VARIO 3 MONTAŽNI TRAK
Z nastopom greenteQ VARIO 3 montažnega traku smo predstavili montažni trak bodoènosti. S svojimi vrhunskimi lastnostmi ne
zadostuje le zahtevam EnEV in RAL, temveè izpolnjuje tudi optimalne pogoje energetsko uèinkovite gradnje.
Še posebno pozornost je potrebno nameniti tesnenju spojev okna z zidom, v nasprotnem ne zadostimo energetskim predpisom EnEV.
Rešitev 3 v 1 omogoèa hitrejšo, zanesljivejšo in energetsko varènejšo montažo in tesnenje oken.
Z greenteQ VARIO 3 odpade potreba po treh razliènih proizvodih, ki so se koristili do sedaj. S posebno sestavo greenteQ VARIO 3 zaobseže
funkcije vseh treh proizvodov:
-zunanji del greenteQ VARIO 3 šèiti pred naleti dežja in vode do preko 600 Pa
-srednji del traku služi za toplotno in zvoèno izolacijo
-notranji del je neprepusten za zrak in propusten za vodno paro
Trak se prilepi na zunanji okenski okvir v samo eni delovni fazi, na kotih se trak reže, tako da zaèet nov trak prekrije rob konèanega traku.
V primerjavi z konvencionalno RAL montaþo okna se èas zmanjða za 3 .
Neodvisno od vremenskih pogojev med samo montažo traku, omogoèa najvišjo zanesljivost uèinkovanja. Trak ima obarvano eno stran
zeleno - za znotraj, s tem je zamenjava skoraj nemogoèa.
Monterji pri vgradnji veèkrat naletijo na velike razlike v velikosti rež. Zaradi ogromne zmožnosti širjenja traku(ekspanzije) se vse te razlike
zapolnejo in tako se izognemo nevarnostim praznih prostorov. Na ta naèin se z nekaj razliènimi dimenzijami traku pokriva razliène velikosti rež.
Dostopne so so 5-10mm, 7-15mm, 10-20mm za globine oken od 60 do 90mm.
VBH TRGOVINA d.o.o.
Kidrièeva 75
4220 Škofja Loka
Tel. 04/50-23-110
Fax 04/51-34-469
[email protected]
www.vbhtrgovina.si
VARIO 3 montažni trak
greenteQ VARIO 3 MONTAŽNI TRAK - PREDNOSTI
3-delni montažni trak
• 3-funkcijsko tesnenje v samo enem proizvodu
• Enostavno in varno tesnenje oken
v eni sami delovni fazi
• Tesnenje razliènih rež
s samo nekaj dimenzij traku
• Velika stroškovna prihranitev zaradi skrajšanega èasa montaže
• Omogoèa montažo neodvisno od vremenskih pogojev
• Izpolnjuje zahteve EnEV in principe RAL-montaže
• 100 % neprepusten za zrak in vodo
Zunanji del
_ 600 Pa odpornost na nalete
>
dežja
Srednji del
Toplotna in zvoèna izolacija
Notranji del
Neprepusten za zrak in
prepusten za vodno paro
greenteQ VARIO 3 MONTAŽNI TRAK - 100 % VARNA MONTAŽA
Enostavno in varno
tesnenje oken
v eni sami delovni fazi:
izdelava kotov.
Enostavno in varno
tesnenje oken
v eni sami delovni fazi:
lepljenje.
Brez napak pri montaži
notranji sloj je zelene barve
Rešitev v enem traku
za 100 % popolno
tesnenje.
100 % varna montaža pri velikih reža
Tesnilna moè _
> 600 Pa
= širina reže odporna na nalete dežja
Globina reže v mm
1
2
3
4
Širina reže v mm
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 - 10
7 - 15
10 - 20
100 % zraèno neprepusten
montažni trak za varèevanje
z energijo
100 % odpornost na nalete dežja
> 600 Pa
Rezultat prihrankov v enem letu:
do 200 litrov kurilnega olja manj!
(Po eni družinski hiši s
17 okni po 5 dolžinskih metrov rež
zatesnjenih z greenteQ VARIO 3)
Oznaka
Širina reže
Globina okna
Dolžina zvitka V kartonu
54 / 5-10
5-10 mm
60 mm
5,6 m
28,0 m
64 / 5-10
5-10 mm
70 mm
5,6 m
74 / 5-10
5-10 mm
80 mm
5,6 m
84 / 5-10
5-10 mm
90 mm
54 / 7-15
7-15 mm
60 mm
64 / 7-15
7-15 mm
74 / 7-15
7-15 mm
84 / 7-15
54 / 10-20
64 / 10-20
74 / 10-20
84 / 10-20
VBH št. artikla
Cena/m
180.027 / 5405
1,49 €
22,4 m
180.027 / 6405
1,68 €
22,4 m
180.027 / 7405
1,88 €
5,6 m
16,8 m
180.027 / 8405
2,19 €
4,3 m
21,5 m
180.028 / 5407
1,92 €
70 mm
4,3 m
17,2 m
180.028 / 6407
2,19 €
80 mm
4,3 m
17,2 m
180.028 / 7407
2,49 €
7-15 mm
90 mm
4,3 m
12,9 m
180.028 / 8407
2,84 €
10-20 mm
60 mm
3,3 m
16,5 m
180.029 / 5410
2,22 €
10-20 mm
70 mm
3,3 m
13,2 m
180.029 / 6410
2,46 €
10-20 mm
80 mm
3,3 m
13,2 m
180.029 / 7410
2,83 €
10-20 mm
90 mm
3,3 m
9,9 m
180.029 / 8410
3,29 €
AKCIJA MESECA • Velja od 01.05. - 31.05.2010 • Cene so brez DDV-ja • © VBH