Pogosta vprašanja v zvezi z izbiro filtra

Comments

Transcription

Pogosta vprašanja v zvezi z izbiro filtra
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
V nadaljevanju so zbrani odgovori na pogosta vprašanja glede čiščenja pitnih
vod:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Pred kratkim smo dobili za darilo vrč Brita z izmenljivimi filterskimi vložki. Ugotovili smo, da
ima voda, prefiltrirana v vrču, priokus, mogoče po kovini.. Kaj svetujete?
ODGOVOR:
Sklepamo, da sta za spremenjeni okus vode možna dva vzroka:
1. Filtri Brita iz vode odstranjujejo dobršen del mineralnih snovi (kalcij, magnezij, karbonatno
trdoto), zato je okus lahko drugačen kot pri mineralizirani vodi.
2. Filtrskim vložkom Brita je kot baktericidno sredstvo dodano srebro, ki se lahko pojavlja tudi
v prefiltrirani vodi.
Pri uporabi filtrirnih vrčev se je potrebno zavedati njihovih omejenih čistilnih sposobnosti. Te
so posledica na eni strani večjih por v filtru (te so nujne, ker se voda pretaka le gravitacijsko)
in na drugi strani majhne količine filtrirnega medija.
Za ilustracijo navajamo primerjalno tabelo o odstranjevanju onesnaževalcev za filtre Carbonit
Premium (na osnovi monobloka aktivnega oglja z velikostjo por do 0,45 mikrona) in filtrom
Brita:
ONESNAŽEVALEC
PREMIUM
BRITA
Bakterija Escherichia coli
> 99,9 %
ne odstranjuje
Bakterija Enterococcus faecalis
> 99,9 %
ne odstranjuje
Klor
nad 99 %
do 85%
Kloroform
> 99,9 %
ni podatka
Pesticid Atrazin
> 99,8 %
ni podatka
Pesticid DDT
> 99,8 %
ni podatka
Lindan
> 99,8 %
do 70%
Ostanki zdravil
> 99,9 %
ni podatka
Polarni pesticidi
> 99,9 %
ni podatka
Svinec
nad 90 %
do 90%
Baker
nad 90 %
do 90%
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Živim v NoviGorici, vodo dobivamo iz črpališča Mrzlek. Kakšen filter za pitno vodo mi
svetujete?
ODGOVOR:
Izvir Mrzlek je kraški izvir. Pri kraških izvirih običajno predstavlja glavni problem bakteriološka
oporečnost vode zaradi njihove majhne samočistilne sposobnosti. Zaradi tega upravljalci
vodovodov vodo klorirajo. Seveda je v praksi nemogoče vedno dodati optimalno količino
klora, tako da občasno prihaja v sistemu bodisi do previsokih koncentracij klora ali pa je
zaradi premajhne vsebnosti klora voda še vedno bakteriološko oporečna.
Za kraške izvire je značilno tudi veliko nihanje pretoka in občasno kaljenje ob visokih vodah.
Bakterije in klor, razen tega pa tudi številne druge onesnažževalce (organske kemikalije,
pesticide, ostanke zdravil) filtri iz našega programa učinkovito odstranjujejo. V poštev bi prišli
filtri Vario Original, Vario Basic ali Seagull. Lahko si omislite tudi nadpultni filter Uno, ki ima
enak filtrirni vložžek kot Vario (Premium nemškega proizvajalca Carbonit), za njegovo
namestitev pa ne potrebujete vodovodnega inštalaterja.Kar se tiče udobnosti uporabe, bolj
priporočamo podpultni filter kot nadpultnega.
Filtri zdržijo 1 leto oz. do 10.000 l (Carbonit), če je vhodna voda ne vsebuje mnogo
mehanskih nečistoč. Če se voda občasno kali svetujemo, da namestite pred izbrani filter tudi
predfilter (dodatno ohišje in sedimentni vložek 5 mikronov).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Smo štiričlanska družina in živimo v bloku. Zanima nas, kateri filter bi bil primeren za
uporabo v gospodinjstvu (predvsem za pitje in kuhanje)? Trenutno razmišljamo o vrču Brita,
ki prečisti cca. 3 l vode. Kakšna je njegova učinkovitost glede na ceno in vzdrževanje ter kaj
nam priporočate glede na to, da imamo precej trdo vodo, ki je včasih "obogatena" z
usedlinami (pesek ali kaj podobnega).
ODGOVOR:
Po našem mnenju in izkušnjah naših strank je za uporabo v kuhinji najprimernejši in najbolj
udoben filter, ki ga namestimo pod kuhinjski pult in priključimo na dovod mrzle vode
(podpultni filter). Za filtrirano vodo na pult vgradimo dodatno pipo. Prednost te izvedbe je, da
je prečiščena voda na voljo takoj (ni je potrebno vnaprej filtrirati in imeti pripravljene), poleg
tega pa je celotni sistem razen pipe spravljen pod pultom in nas pri delu ne ovira. Vodo za
pomivanje točimo iz običajne pipe, na ta način ni potrebno preklapljanje med filtrirano in
nefiltrirano vodo.
Druga možnost za isti učinek čiščenja pa je nakup nadpultnega filtra, ki ga priključimo kar na
obstoječo kuhinjsko pipo, tako da priključek filtra privijemo na konec pipe namesto mrežice.
Priključek je izveden kot izbirni ventil, ki usmeri vodo skozi filter ali pa jo prepušča brez
filtracije. Prednost nadpultega filtra je enostavna montaža. Filter lahko montirate sami, brez
pomoči vodovodnega inštalaterja, lahko pa ga tudi vzamete seboj na dopust.
Pri odločanju o vrsti filtrirne naprave, ki jo bomo kupili, so zelo pomembni podatki o
učinkovitosti filtra, ki jih deklarira proizvajalec. Ti podatki morajo biti podani za čim več
onesnaževalcev, ki se običajno pojavljajo v pitni vodi in sicer v odstotkih odstranjevanja
kontaminantov. Ne nasedajmo trikom, ki jih poznamo že iz smučišč, ko navajajo debelino
snežne odeje. Učinkovitost odstranjevanja do 80 % lahko pomeni tudi, da filter odstrani npr.
le 5 % nečistoč. Če proizvajalec ne navaja podatkov za katerega od običajnih kontaminantov
v pitni vodi to v večini primerov pomeni, da filter tega kontaminanta ne odstranjuje ali pa le v
neznatni količini.
Ker nas sprašujete o učinkovitosti filtrov Brita, v nadaljevanju podajamo primerjalno tabelo s
podatki o odstranjevanju onesnaževalcev za filtrirni vložek Carbonit Premium (nahaja se v
filtrih Vario in Uno) in za vrče Brita:
ONESNAŽEVALEC
PREMIUM
BRITA
Bakterija Escherichia coli
> 99,9 %
ne odstranjuje
Bakterija Enterococcus faecalis
> 99,9 %
ne odstranjuje
Klor
nad 99 %
do 85%
Kloroform
> 99,9 %
ni podatka
Pesticid Atrazin
> 99,8 %
ni podatka
Pesticid DDT
> 99,8 %
ni podatka
Lindan
> 99,8 %
do 70%
Ostanki zdravil
> 99,9 %
ni podatka
Polarni pesticidi
> 99,9 %
ni podatka
Svinec
nad 90 %
do 90%
Baker
nad 90 %
do 90%
Vrč Brita vsebuje tudi srebro, ki je zdravju škodljiva komponenta, medtem ko filtri Carbonit in
General Ecology srebra NE VSEBUJEJO!
Glede trdote vode je potrebno razločevati med mehanskimi nečistočami (pesek, razne
usedline), ki jih ustrezni filtri zlahka odstranijo ter karbonatno trdoto vode (v vodi raztopljena
kalcij in magnezij). Raztopljeni minerali se izločajo ob stiku vode z zrakom ali ob njenem
segrevanju, tako da nastanejo težko odstranljive obloge vodnega kamna. Raztopljena kalcij
in magnezij pa nista škodljiva za zdravje, celo obratno, za zdravje sta to dva nujno potrebna
minerala.
Filtri Carbonit ter General Ecology mineralov iz vode ne odstranjujejo, medtem ko jih filter
Brita v veliki meri izloči.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Zanimam se za nabavo vodnega filtra. Po pregledu vaših strani se mi zdi najboljša izbira
Vario original.
Pred nakupom imam dve vprašanji:
- kako pogosto se menja filter (smo 4-članska družina)
- kako je z razvojem bakterij v filtru, če se nekaj časa ne uporablja.
Odgovor:
Filter Vario original je zares dobra izbira, saj za ugodno ceno dobite filter vrhunskih čistilnih
sposobnosti in izdelave. Ohišje Vario original je testirano do tlaka 75 barov, kar pomeni, da
tudi s starostjo zagotavlja obstojnost pri običajnih tlakih, ki nastopijo v gospodinjstvu.
Proizvajalec Carbonit po nemškem standardu priporoča menjavo vložka na 6 mesecev,
vendar menimo, da je menjava v obdobju do 12 mesecev povsem ustrezna, saj ima vložek
končno kapaciteto 10.000 l, ki je v času enega leta 4-članska družina gotovo ne izrabi.
Obdobje menjave 1 leto za svoje filtre navaja tudi proizvajalec General Ecology (gre za isti
princip delovanja filtrirnih vložkov na osnovi bloka aktivnega oglja).
Filtri Carbonit so bili preizkušeni glede prepuščanja bakterij skozi daljše obdobje (Univerza
Bielefeld, Fakulteta za biologijo, podatke najdete na www.carbonit.de) Vhodno vodo so
obremenjevali z bakterijami vsak drugi teden v obdobju 6 mesecev, filter pa uporabljali vsak
3. dan (dva dni mirovanja, 3. dan uporaba). V drugem poizkusu so v štirih tednih filtrirali
bakteriološko obremenjeno vodo tako, da je bil filter v prvih dveh tednih uporabljen vsake 3
dni, v drugih dveh pa tedensko. Izhodna voda iz filtra v nobenem od poizkusov ni vsebovala
bakterij.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Živim v Hočah pri Mariboru, vodo dobivamo iz črpališča Bohova. Kakšen filter za pitno vodo
mi svetujete?
Odgovor:
V črpališču pitne vode Bohova so od kemijskih onesnaževalcev v vodi prisotni predvsem
pesticidi. V tej zvezi je potrebno omeniti predvsem atrazin ter njegov razpadni produkt
desetil-atrazin, katerih koncentracije občasno presežejo mednarodno uveljavljeno najvišjo
dopustno mejo 0,1 mikrogram/liter. V pitni vodi so po nam dostopnih podatkih bili ugotovljeni
tudi adsorbirani organski halogeni - AOX v koncentraciji preko 10 mikrogramov/liter.
Onesnaženje z nitrati ne ocenjujemo kot posebej pomembno, njihova koncentracija se giblje
okoli 15 mg/l (najvišja dopustna meja je 50 mg/l).
Za vaše področje bi vam zato svetovali predvsem filtre za pitno vodo na osnovi monobloka
aktivnega oglja z največjimi porami do 0,5 mikrona, to so podpultni filtri Vario nemškega
proizvajalca Carbonit ali filter Seagull ameriškega proizvajalca General Ecology. Za majhna
gospodinjstva do dveh ljudi bi prišel v poštev tudi filter GO, ki ga pritrdimo kar na kuhinjsko
pipo. Čistilne lastnosti filtra GO so povsem podobne predhodno naštetim podpultnim filtrom,
manjši je le pretok filtra ter količina vode, ki jo lahko očistimo z enim filtrskim vložkom.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Zanima me, če filter GO zadostno očisti ljubljansko vodo (priključeni smo na mestni vodovod).
Na koliko časa je treba menjati filter?
Odgovor:
V ljubljanski vodovodni vodi so prisotni predvsem pesticidi in njihovi razgradni produkti
(atrazin, desetilatrazin), organska topila (trikloreten, tetrakloroeten), težke kovine (krom),
AOX (adsorbirani organski halogeni). Filter GO odstrani vse omenjene onesnaževalce, poleg
tega pa tudi bakterije, na primer če pride do njihovega vdora v vodovodni sistem zaradi
puščajočega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, onesnaženja z gnojišč, greznic ipd.
Seveda s filtrom odstranite tudi klor, slab okus, vonj ter morebitno motnost ali obarvanost
vode, v vodi pa ostanejo ohranjeni raztopljeni minerali. Za podrobnejše podatke prosimo
poglejte tabelo odstranjevanja onesnaževalcev na spletni strani.
Vložek v filtru je potrebno menjati na 1000 l ali vsaj 6 mesecev. Če potrebujete večje količine
prečiščene vode in večji pretok, priporočamo uporabo filtrov UNO, Vario ali Seagull.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Pri vas sem kupil podpultni filter Vario. Prefiltrirana voda je občutno drugačna od nefiltrirane,
vseeno pa me moti nekaj. Pri pripravi toplih napitkov (npr. čaja) s filtrirano vodo, se potem,
ko se čaj že malce ohladi, na površini naredi tanka svetleča mrenica. Po mojem mnenju naj
bi filter to preprečil. Ob uporabi prejšnjega filtra (Brita vrček s filternim vložkom) tega pojava
ni bilo. Zakaj se kljub filtriranju pojavi mrenica?
Odgovor:
Tanka svetleča mrenica na toplih napitkih nastane zato, ker se pri segrevanju vode obarja v
njej raztopljeni kalcijev karbonat. Filter Vario z vložkom Premium namreč ohrani v vodi
raztopljene minerale, ki so koristni za zdravje (kalcijev in magnezijev karbonat).
Vložki, ki se uporabljajo v vrčkih, obicajno vsebujejo oglje s primesjo ionskega izmenjevalca,
ki veže nase raztopljene karbonate. Vendar pa struktura oglja v takšnih filtrih ne omogoča
mehanske filtracije v smislu fiksne velikosti por in s tem seveda tudi ne zagotavlja ustreznega
čiščenja kontaminantov (bakterij, pesticidov, težkih kovin...).
Pri firmi Carbonit so na voljo posebne vrečke za enkratno uporabo, ki jih je moč dodati vodi
za kuhanje toplih napitkov in ki zmanjšajo karbonatno trdoto vode. Izdelane so iz povsem
naravnih materialov - modificirane celuloze. Na ta način so topli napitki okusnejši in bistrejši.
Za hladne napitke pa še vedno priporočamo pitje vode, prečiščene s filtri Carbonit ali
General Ecology, ki ohranijo v vodi raztopljene minerale.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Pred približno dvemi leti sem pri vas kupil nadpultni filter za čiščenje pitne vode z vložkom
Select. Ker sem s podeželja, kjer imamo (preverjeno) čisto pitno vodo, sem filter uporabljal
bolj poredko (počitnice na morju ipd.). S filtrom sem zelo zadovoljen, prosim pa vas, da mi za
lažjo in pravilno odločitev pri izbiri novega filterskega vložka, pomagate z odgovori na
naslednja vprašanja:
1. Ali učinkovitost filtrskega vložka po enem letu začne strmo upadati ne glede na to
koliko je bil pred tem rabljen?
2. Ali je star izrabljen filtrski vložek kakorkoli ekološko problematičen odpadek (ga
lahko vržem na običajen odpad)?
3. Ali lahko čista pitna voda pri prehodu skozi filter izgubi na kvaliteti?
4. V oktobru se selim v Ljubljano (Bizovik). Imate informacije o kvaliteti tamkajšnje
vode? Kateri filtrski vložek mi svetujete glede na kvaliteto bizoviške vode (v primeru,
da je njeno filtriranje sploh potrebno)?
Odgovor:
Hvala za vaše pismo in pohvalo našega filtra.
1. Učinkovitost filtra pri malo rabljenem vložku po enem letu ne začne strmo padati, vendar
proizvajalec kljub temu svetuje menjavo vložka iz higienskih vzrokov, da ne bi prišlo do
razraščanja mikroorganizmov na zunanji strani vložka. Sicer pa je vložek Premium za
bakterije neprepusten (pore do velikosti 0,45 mikrona), kar je dokazalo testiranje na Univerzi
Bielefeld in na Inštitutu za higieno v Porurju (rezultati testov so na spletni strani Carbonit.de).
2. Star vložek lahko brez pomislekov odvržete na običajen odpad.
3. Pri prehodu skozi filter čista voda ne izgubi na kvaliteti, saj filter ohrani v vodi raztopljene
minerale. Prav tako so ekstrakcijski testi na Inštitutu za varovanje zdravja Slovenije pokazali,
da filter in ohišje ne oddajata nikakršnih škodljivih primesi v vodo.
4.
Bizovik je priključen na centralni vodovodni sistem mesta Ljubljana. Glede na
lokacijo predvidevamo, da največ vode prihaja iz vodarne Hrastje. Ta voda je
obremenjena predvsem z naslednjimi kontaminanti: pesticidi (atrazin, desetilatrazin),
organska topila (trikloreten, tetrakloroeten), težke kovine (krom), AOX (adsorbirani
organski halogeni). Vse naštete kontaminante boste odstranili z vložkom Premium,
ki ga lahko namestite v nadpultno ohišje UNO, ali pa izberete podpultno izvedbo
VARIO, oziroma Seagull proizvajalca General Ecology.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje
Z možem imava hišo z lastnim zajetjem, v katerega ob močnem deževju (ki se pojavlja
vedno pogosteje) vdira površinska voda, okužena z bakterijami iz bližnjih pašnikov in
umazanijo z makadamske ceste, tako da voda po več mesecev ni pitna, za tuširanje, pranje
in pomivanje pa je skoraj neprimerna zaradi hude obarvanosti. Zanima me, kakšen filter oz.
filtre bi priporočali za celoten hišni vodovod (morali bi imeti zadosten pretok). Pred časom
sva tudi brala o nekakšni lučki, ki uničuje bakterije - je to realno in ali jo tudi vi prodajate? Za
vaše odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem!
Vprašanje
Priključeni smo na krajevno vodovodno omrežje. Voda je nepitna zaradi strupenih bakterij in
kemičnih elementov, tako da priporočajo dvajsetminutno prekuhavanje. Žena je vodo
analizirala in rezultati kažejo, da že umivanje zob privede do okužbe (driske...). Rad bi vodo
za kuhinjo, umivanje. V hiši imamo dve kuhinji in dve kopalnici. Ali obstaja kakšen večji filter?
Odgovor:
Glede na to, da je bila v vaši vodi ugotovljena prisotnost bakterij, svetujemo obdelavo vse
vode na vhodu v hišo z ultravijoličnim sterilizatorjem (lučka, o kateri pišete), v kuhinji pa
dodatno namestitev podpultnega filtra za pitno vodo Vario Original, Vario Basic ali Seagull. Z
namestitvijo UV sterilizatorja namreč poskrbimo za bakteriološko neoporečnost vode (tudi pri
umivanju, pranju, pomivanju), druge prisotne onesnaževalce (in obenem tudi uničene
bakterije) pa odstrani filtrski vložek v podpultnem filtru. Takšni vložki imajo pore velikosti do
0,45 mikrona in poleg okusa, vonja, in delcev zanesljivo odstranjujejo tudi bakterije, organske
kemikalije, pesticide in viruse. Zaradi majhnih por imajo relativno nizek pretok, ki ne bi
zadoščal za oskrbo celotne vodovodne napeljave v stanovanju ali hiši.
Ker je za učinkovito delovanje sterilizatorja potrebna čim manjša vsebnost trdnih snovi v vodi,
priporočamo pred sterilizatorjem namestitev podaljšanega ohišja 20" s sedimentnim filtrom
20 mikronov. Tak vložek bo tudi odstranil motnost vode.
V Tramontani lahko naročite tri tipe UV sterilizatorjev, ki se razlikujejo po hitrosti pretakanja
vode:
Tip
Pretok (l/h)
----------------------------UV 600 E
600
UV 1200E
1200
UV 2500
2500
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje
Trenutno še ne uporabljamo nobenih filtrov za pitno vodo. Živimo v lastni stanovanjski hiši z
enim vodovodnim priljučkom. Največja težava, ki jo imam ta trenutek, je ogromno peska in
drugih primesi v mestnem vodovodu (tedensko zamašeni perlatorji, ipd.). Zato bi vas prosil
za nasvet, kako kompleksno rešiti ta problem.
Odgovor
Za rešitev problema z mehanskimi nečistočami (pesek ipd.), ki vam mašijo perlatorje, vam
predlagamo:
Na vodovodni priključek za uro namestite ohišje filtra dolžine 20" (56 cm) in vanj vstavite 50mikronski sedimentni filter iz navitega polipropilena, ki bo zadržal delce in ga je potrebno
občasno menjati. Podrobnejši opis filtra najdete na naših internetnih straneh pod naslovom
"komponente".
Glede na to, da so na območju Maribora v vodovodni vodi problem pesticidi, vam za čiščenje
pitne vode priporočamo še namestitev podpultnega ali nadpultnega filtra v kuhinji, s katerim
boste iz pitne vode in vode za kuhanje odstranili klor, slab okus, vonj, organske kemikalije,
pesticide, bakterije in celo viruse (tudi rota virus).
Filtracija na mestu uporabe s filtri visoke kakovosti, ki odstranjujejo širok spekter
onesnaževalcev, je namreč najbolj učinkovit, ekonomičen in praktičen način čiščenja pitne
vode.
V Tramontani nudimo širok izbor kakovostnih filtrov za čiščenje pitne vode ameriškega
proizvajalca General Ecology in nemškega Carbonit Filtertechnik.
Podrobnejše podatke boste našli na naših spletnih straneh.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Najprej moram pohvaliti vašo spletno stran, saj je na njej zelo dober opis filtrov z rezultati.
Moj problem je sledeč: v bližini Umaga imamo parcelo in na njej počitnikujemo v šotoru.
Javnega vodovoda ni, zato smo naredili vrtino za podtalnico, ki je globoka 34m. Vodo vsako
leto damo v analizo in do lanskega leta je bilo vse v mejah normale. Pri zadnji analizi pa je
bilo ugotovljeno, da voda vsebuje fekalije in da je malo bolj slana.
Mi lahko svetujete, kateri filter bi bil najbolj primeren, saj to vodo uporabljamo za tuširanje in
kuhanje (približna poraba vode je 100 l/na dan).
Ali je lahko filter nameščen na prostem oz. pod napuščem (imamo majhno barako za
orodje)? Kupiti imamo namen cisterno za 1000 l v katero bi načrpali vodo in bi jo nato koristili
za kuhanje (pač z ustreznim filtrom in črpalko).
Odgovor:
Za filtriranje vode, ki jo uporabljate tudi za pitje in kuhanje, priporočamo filtre znamke
General Ecology ali Carbonit. Oba filtra dokazano odstranjujeta bakterije, klor, pesticide,
težke kovine, organska topila, PCB, naftne derivate, in seveda tudi motnost vode, slab okus
in vonj ter še mnogo drugih onesnaževalcev. Filtri General Ecology pa odstranjujejo tudi
viruse. Čiščenje vode poteka brez kemikalij, v vodi ostanejo ohranjeni vsi naravni, zdravju
koristni minerali. Na razpolago je nekaj izvedb, vendar pa vse potrebujejo za delovanje tlak
vsaj 1,5 bara, kar boste rešili z namestitvijo črpalke za cisterno.
V trenutnih razmerah lahko uredite filtriranje vode tako, da vodo za pitje in kuhanje natočite iz
vodnjaka v večjo posodo, nato pa jo s pomočjo električne ali ročne črpalke prečrpate skozi
filter in natočite v čisto posodo. Na voljo imate več možnosti:
1. FILTER SEAGULL X-1P (General Ecology)
Filter z ročno črpalko za področja, kjer ni vodovodne napeljave pod tlakom. Lahko ga
uporabljamo tudi kot prenosni filter. Vhodno cev pomočimo v vodo, ki jo želimo prečistiti,
zatem s črpalko načrpamo želeno količino prečiščene vode, ki priteče iz izlivne cevke na
ohišju filtra. Pretok filtra je 1,9 l/min, za en liter je potrebnih 12 hodov črpalke, prečistimo pa
lahko približno 3800 l vode.
2. CARBONIT SFG -80
Z enoto črpamo vodo iz posode, voda gre skozi filter, nato jo natočimo v drugo posodo.
Ohišje je iz nerjaveče pločevine. Enota je opremljena s potrebnimi cevmi, filtrom,
manometrom. V vhodni cevi je nameščen predfilter, ki zadrži večje mehanske delce, ki bi
sicer lahko zamašili filter Premium. Enota potrebuje za delovanje napetost 220V. Pretok z
novim vložkom je približno 120 l na uro. Kapaciteta vložka je 10.000 l.
3. ENOTA Z AKUMULATORSKO ČRPALKO 12 V
Tretja možnost je, da na poseben nosilec zaporedno namestite avtomatsko črpalko 12 V s
predfiltrom (če je potrebno predčiščenje večjih mehanskih nečistoč), zatem ekspanzijsko
posodo volumna 1 liter za mirnejše delovanje črpalke, filter Vario z vložkom Carbonit
Premium ali filter General Ecology Nature Pure in na koncu pipo, iz katere bo pritekala čista
voda. Avtomatska črpalka se vključi, ko se tlak vode v sistemu zniža pod določeno vrednost.
Črpalko lahko priključimo na avtomobilski akumulator. Opisane komponente sistema lahko
nabavite v Tramontani.
Glede zunanje namestitve pa je predvsem pomembno, da filtri pozimi ne smejo biti
izpostavljeni zmrzali.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Citiram: "Slabost reverzne osmoze je, da iz vode odstranjuje tudi življensko nujne minerale,
kot sta kalcij in magnezij." Ali teh mineralov telo ne sprejme v zadostni meri že s hrano?
Odgovor:
Po nam znanih podatkih iz literature je "trda voda" ob uravnoteženi prehrani dobrodošel
dodaten vir mineralnih snovi. Na primer, en liter takšne vode vsebuje celo do 200 mg kalcija,
priporočena dnevna količina za odraslega človeka je 1000 mg, za nosečnice in doječe
matere ter osebe nad 50 let pa 1200 mg.
Citiramo:
"Najnaravnejša, fiziološko in zdravstveno najprimernejša pijača za odžejanje oziroma
nadomeščanje izgubljene tekočine je higiensko neoporečna voda. Številni strokovnjaki po
svetu so si edini, da je najustreznejša prav navadna voda, seveda brez primesi strupenih ali
zdravju škodljivih snovi. Najboljša za odžejanje je talna ali globinska voda, studenčnica, ki
vsebuje številne mineralne soli. Količine posameznih mineralov in zlasti razmerja med njimi v
navadni pitni vodi ali mineralni vodi imajo lahko tudi določeno profilaktično in celo zdravilno
vrednost. V pitnih vodah so skoraj vse za življenje pomembne prvine. S pitjem nekaterih
mineralnih vod lahko preprečimo določena deficitarna stanja in različne civilizacijske bolezni.
Pri tem so pomembni zlasti kalcij, magnezij, kalij, baker, železo, cink, litij, predvsem pa jod in
fluor. Človek lahko zelo dobro izkoristi kalcij in magnezij iz trde vode, če je teh elementov v
dnevni prehrani premalo. Večja količina magnezija v dnevni prehrani ima varovalni učinek za
srce in žile, kalcij pa je pomemben tudi v preventivi osteoporoze".
(Vir: Prehrana vir zdravja, Društvo za srce, članek Voda; avtorji Marjan Simčič, Dražigost
Pokorn, Josip Turk)
Ameriška Academy of Sciences navaja, da je bilo izvedenih več kot 50 študij v 9 državah, ki
kažejo na obratno sorazmerno povezavo med trdoto vode in smrtnostjo zaradi srčnožilnih
obolenj. V raziskavi so ljudje, ki pijejo vodo, osiromašeno z magnezijem in kalcijem, na
splošno kazali večjo nagnjenost do teh bolezni. Akademija ocenjuje, da bi nacionalna
iniciativa dodajanja kalcija in magnezija mehki vodi v ZDA lahko znižala letno smrtnost zaradi
bolezni srca in ožilja za 150.000 primerov. Mehko vodo pa povezujejo tudi z zvišano stopnjo
sindroma nenadne smrti pri dojenčkih, diabetesa, cerebrovaskularnih bolezni in raka.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Kapnico zbiramo v dveh 750l cisternah, nameščenih v kleti. Pred cisternami imam tri filtre:
kamenje, pesek in mivka. V filtru za mivko imam ogljeni filter za kuhinjsko napo. Kateri filter
mi priporočate, da bi lahko uporabljal vodo tudi za pitje?
Odgovor:
Za pripravo pitne vode iz deževnice vam priporočamo filtre Vario (Carbonit, Nemčija), Nature
Pure (General Ecology, ZDA) ali Seagull (General Ecology, ZDA). Vsi omenjeni filtri iz vode
odstranjujejo tudi azbestna vlakna, zato jih lahko uporabljamo tudi, če je streha pokrita s
salonitnimi ploščami.
Priporočamo vam, da filtrirate le vodo za pitje oziroma kuhanje, saj s tem bistveno podaljšate
življenjsko dobo filtrirnih vložkov. Filter običajno namestimo pod pomivalno korito, na robu
korita pa izvrtamo luknjo za pipo za filtrirano vodo. Filter je priključen na dovod hladne vode.
Za delovanje filtra je potreben tlak vode vsaj 1 bar.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Imamo kmetijo z lastnim vodovodom. Voda priteka iz vrtine, ki je 86 m globoka. Voda je bila
večkrat pregledana in naj bi ustrezala standardom, vsebuje pa dosti železa in nabira se
pesek. Mi lahko svetujete, kakšne filtre potrebujemo in kje jih naj namestimo, da se ne bo
nabiral pesek in da ne bo rjave barve, ki je posledica železa v vodi.
Odgovor:
Za odstranjevanje peska, mulja in drugih mehanskih nečistoč svetujemo sedimentni filter. Za
stanovanjsko hišo je primerno podaljšano ohišje, v katerega vstavite sedimentni vložek iz
navitega polipropilena s 50 mikronskimi porami. Filter namestimo na dovodu vode v hišo.
Tehnični podatki podaljšanega ohišja:
Izvedba: Ohišje je izdelano iz polipropilena bele barve. V kapi ohišja je gumb za sproščanje
tlaka ob menjavi vložka
Priključki: Medeninasti priključki s standardnim vodovodnim navojem 1".
Mere: Skupna višina ohišja znaša 580 mm
Temperatura: Najvišja delovna temperatura 50 stopinj celzija. Filter ne sme zmrzniti.
Tlak: Največji dovoljeni tlak znaša 10,5 bara.
V podaljšano ohišje lahko vstavite tudi 80-mikronski mrežasti vložek iz polietilena, ki ga je
možno očistiti.
Odstranjevanje železa iz vode je precej trši oreh. Tudi tu sta na voljo dve možnosti:
1. Avtomatski zeolitni filter
Gre za učinkoviti filter, v katerem je specialni granulat za oksidacijo in filtracijo železa iz vode.
Posebna avtomatika poskrbi, da se zeolitni granulat po določenem času regenerira z
raztopino hipermangana.
2. Kloriranje vode
V tem primeru je potreben ustrezno dimenzioniran rezervoar, ki zagotavlja zadosti dolg
kontaktni čas klora z vodo. Po reakciji je potrebno oborjeno železo in klor odstraniti z ogljenosedimentnim filtrom.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Ali vaši filtri zaustavijo azbestne delce s salonitnih streh. Ali v zvezi s tem obstajajo rezultati
strokovnih analiz?
Odgovor:
Glede odstranjevanja azbestnih delcev imamo podatke o filtrih firme General Ecology. Filtri
Seagull imajo pore velikosti 0,1 mikrona v povprečju oziroma 0,4 mikrona absolutno (kar
pomeni, da nobena pora ni večja od 0,4 mikrona). Ker struktura bloka aktivnega oglja
zagotavlja takšno stopnjo mikrofiltracije skozi celotno globino filtrirnega vložka, je bila v
preizkusu dokazana sposobnost popolnega zadrževanja azbestnih vlaken.
(Vir: Publikacija "Pogosta vprašanja v zvezi s sistemom Seagull IV", General Ecology, Inc.,
1997)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vprašanje:
Živim na področju, kjer prihaja do prekoračitev najvišje dovoljene stopnje nitratov v pitni vodi.
Kakšen filter mi svetujete?
Odgovor:
Nitrati so soli, ki so zelo dobro topne v vodi, zato jih z običajno filtracijo ne moremo odstraniti.
Za področja s prevelikimi koncentracijami nitratov svetujemo uporabo posebnega filtrirnega
vložka za odstranjevanje nitratov iz vode ali pa uporabo sistema reverzne osmoze.
Za odstranjevanje nitratov po prvi varianti v je v čistilnem sistemu najprej ohišje z vložkom
Premium, nato pa še ohišje, v katerem je vložek z ionskim izmenjevalcem (granulatom), ki
veže nitrate. Po določeni količini vode (odvisno od konc. nitratov v njej) se granulat zasiti in je
treba vložek bodisi zamenjati ali regenerirati. Regeneracijo lahko opravimo s soljo za
pomivalne stroje.
Kapaciteta nitratnega vložka je npr. pri koncentraciji nitratov 25 mg/l 700 l, pri 50 mg/l 350 l.
Sistem reverzne osmoze sestoji iz predfiltra, ki očisti vodo predvsem drobnih sedimentnih
delcev, membrane, na kateri poteka glavno čiščenje ter dodatnega ogljenega filtra, ki izboljša
okus vode.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++