obrazec za ukinitev direktne obremenitve sepa

Comments

Transcription

obrazec za ukinitev direktne obremenitve sepa
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slovenska Bistrica
Tel.: +386 (0)2 8055-400
Faks: +386 (0)2 8055-410
E-pošta: [email protected]
Splet: www.komunala-slb.si
ID za DDV: SI32621213
TRR pri Nova KBM d.d.: SI56 0443 0000 0394 225
OBRAZEC ZA UKINITEV DIREKTNE OBREMENITVE SEPA
Št. odjemnega mesa (OM):
Podatki o plačniku računa (prepišite iz računa za komunalne storitve) – plačnik računa:
Priimek in ime:
Ulica:
Pošta (številka in naziv):
Davčna številka plačnika komunalne storitve:
Telefon:
Email:
Podatki sklenitelja soglasja za direktno bremenitev (izpolni v primeru, če imetnik TRR ni
enak plačniku, izpisanem na računu) – sklenitelj soglasja:
Priimek in ime:
Ulica:
Pošta (številka in naziv):
Davčna številka sklenitelja soglasja-lastnika TRR:
Telefon:
Email:
Namen: plačilo komunalnih storitev
Spodaj podpisani soglašam, da razbremenite moj račun, odprt pri banki:
(naziv banke ali BIC)
(številka transakcijskega računa – IBAN)
Plačevanje računov iz osebnega računa (TRR) sklenitelja soglasja se izvaja mesečno, 18. v mesecu. S podpisom jamčim, da
so podatki na obrazcu pravilni.
Kraj in datum:
Veljavnost soglasja datum:
Podpis sklenitelja soglasja
(lastnik TRR):
Podpis Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.