DAN FINANCE d.o.o.

Transcription

DAN FINANCE d.o.o.
RAZPOLOŽLJIVE NEPREMIČNINE IN ZEMLJIŠČA
Prosti poslovni prostori/zemljišča
1.
Osnovni podatki o objektu/zemljišču:
Lokacija (občina, kraj):
Ulica Heroja Starihe 17, 8340 Črnomelj
Št. parcele, katastrska občina:
1098/1, 1535 Črnomelj
1150 m2
Razpoložljiva kvadratura:
Dimenzije objekta (širina, dolžina,
višina):
16m x 25m x 12m
Leto izgradnje objekta:
1986
Leto zadnje obnove objekta:
2012
Ali se objekt/zemljišče nahaja v
poslovni coni? Če da, kateri?
Kratek opis:
2.
BELT
Prostori, namenjeni za pisarne.
Komunalna opremljenost:
Elektroenergetsko omrežje:
115 kW
Možnost priključka na plinovodno
omrežje:
Vodovodno omrežje:
DA/NE
Kanalizacijsko omrežje:
DA/NE
Telefonsko omrežje:
DA/NE
Možnost priključka na optično,
kabelsko omrežje:
DA/NE
Možnost priključka na toplovodno
omrežje:
Možnost priključka na omrežje
tehnoloških voda:
DA/NE
DA/NE
DA/NE
3.
Urejen dostop za kamione?
DA/NE
Možnost priključka na industrijsko
ogrevanje:
Oddaljenost do priključka AC/HC:
DA/NE
km
Oddaljenost do železniške postaje
(tovorni promet):
Postaja:
Oddaljenost do najbližjega
mednarodnega letališča:
Možne dejavnosti:
Letališče:
4.
1,5 km
km
Možnost:
Najema:
DA/NE
Nakupa:
DA/NE
Najem:
5.
(Okvirna) cena najema
(€/m2/mesec):
3,5 EUR - 4,5 EUR/m2
Razpoložljivo obdobje najema:
neomejeno
6.
Nakup: /
(Okvirna) cena (€/m2):
7.
Kontaktni podatki:
Lastnik in/ali kontaktna oseba:
MARKO VRŠČAJ
Naslov:
DAN FINANCE D.O.O., Dunajska cesta 56, 1000
Ljubljana
Telefon:
040 643 731
Elektronska pošta:
[email protected]
8.
Fotografija objekta:
9.
Druge pomembne informacije: