N_102_005_Navodilo za montazo

Transcription

N_102_005_Navodilo za montazo
SLO
N.102.005
Navodila za montažo
INTEGRIRAN KOMARNIK
®
RONDO
®
®
®
®
PENTO/QUADRO INTEGO /Q.INTEGO
Preverite vodilo komarnika
KRPAN
®
3
in položaj zaključne
letve.
Vstavite potezno vrvico v
4
3
3
zaključn oletev (po potrebi
skrajšajte ).
N.102.005 | ©2007 ROLTEK d.o.o.
Zadnja sprememba: 10.07.2007
Integriran komarnik pritrdite
5
tako, da obstoječa zaskočka (R)
sede na spodnji zaključek vodil.
R
ROLTEK d.o.o.
Proizvodnja:
Leto izjave o skladnosti: 2004
Naslov: Želodnik 19 , 1233 Dob pri Domžalah , Slovenija
Norma: SIST EN 13659
Informacije o izdelku: Rolete/polkna - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo.
Veterni razred: 0 1 2 3 4 5 6 - v primeru, da veterni razred ni izbran, velja vrednost 0.
®
KARO
®
PURO.XR
VGRADNJA KOMARNIKA V PROIZVODNJI - PREDOKENSKI .X SISTEMI
Vgradnja komarnika v predokensko .X omarico v tovarni
Omarico nataknite na vodila.
Vstavite drsnik.
6
Elemente montirajte in pri tem
pazite, da je omarica popolnoma
vodoravna.
7
POZOR!
Pazite pri montaži vodil:
Upoštevajte mejne vrednosti, s
tem omogočite optimalno
delovanje komarnika.
Širin
a ele
men
POZOR!
ta (Š
E)
Vodila morajo sesti na okensko polico...
POZOR!
Širin
a ele
men
± 3m ta (ŠE)
m
...ali biti zaprta, tako komarniško vodilo ne
drsi navzdol
VGRADNJA KOMARNIKA V PROIZVODNJI - PREDOKENSKI .X SISTEMI
Vgradnja komarnika v predokensko .X omarico v tovarni
Postavite senčila in bodite
pozorni na enako višino levo in
desno.
8
Zatesnite ščetko proti okenskemu 9.1
okvirju (standardna rešitev 9.1).
9.2
Zatesnite ščetko proti okenski
polici (nestandardna rešitev 9.2).
Število navitij komarnika
Širina elementov
v cm
50-60
61-65
66-70
71-80
81-90
Število navitij
Višina elementa
do 1,7 m.
8
9
19
20
20
21
22
23
24
25
26
29
31
32
Število navitij
Višina elementa
do 2,5 m.
---
---
20
21
22
23
24
26
27
28
---
---
---
---
OPOMBA:
10
Tako pri vgradnji v proizvodnji
kot pri naknadni vgradnji je
vzmet prednapeta. Število navitij
velja samo v primeru, da so
posamezni deli zamenjani ali
napetost popravljena.
Smer vrtenja za navitje.
91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180
NAKNADNA VGRADNJA KOMARNIKA - PREDOKENSKI .X SISTEMI
Naknadna vgradnja komarnika v predokensko omarico .X
Integriran komarnik pritrdite tako, da
obstoječa zaskočka (R)sede na
spodnji zaključek vodil.
1
2
R
Vodila morajo sesti na okensko
polico (3.1)...
...ali biti zaključena, tako komarniško
vodilo ne drsi navzdol (3.2).
2.1
2.2
POZOR!
Montaža zaščitnega pokrova:
4.1: Odstranite vgrajen zaščitni
pokrov metuljček.
4.3: Vstavite na isto mesto uvodnik
integriranega komarnika, ki ste ga
pripeljali s sabo.
3.1
3.2
3.3
NAKNADNA VGRADNJA KOMARNIKA - PREDOKENSKI .X SISTEMI
Naknadna vgradnja komarnika v predokensko omarico .X
Predpriprava komarniškega cevnega
ležaja:
5.1: Nosilec komarnika vstavite v obe
strani ležaja na odstranitveni
pločevini.
5.2: S pomikom v smeri puščice
fiksirajte v odstranitveno pločevino.
5.3: S potiskom navzdol fiksirajte
pomičen konec nosilca.
5.1
Vstavite potezno vrvico v zaključno
letev (po potrebi skrajšajte).
6
Obesite komarniško cev:
7.1: Najprej vstavite konec
komarniške cevi v nosilec z vzmetno
cevno kapo.
7.2: Celotno cev potisnite v smeri
puščice (1) in istočasno obrnite konec
cevi v nosilec (2), dokler se ne zaskoči
v zatič ležaja.
7.1
8.1: Aktivirajte napetost vzmeti s
potegom varnostnega stikala.
8.2: Vstavite zaključno letev v vodila:
Zaradi varnosti izvlecite zaključno
letev preko uvodnika, tako lahko v
področje delovanja pride samo
drsnik. Zato mora biti zaključna letev
poševno vstavljena.
8.1
Opomba:
Zaključne letve ne postavite preveč
postrani, ker se lahko strga ali
razvleče mreža komarnika.
5.2
5.3
7.2
KLICK!
2
8.2
1
NAKNADNA VGRADNJA KOMARNIKA - PREDOKENSKI .X SISTEMI
Naknadna vgradnja komarnika v predokensko omarico .X
Preverite delovanje komarnika
in položaj zaključne letve.
9
Vstavite senčila in bodite pozori
na enako višino levo in desno.
10
Zatesnite ščetko proti
okenskemu okvirju (standardna
tesnitev 11.1).
11.1
Zatesnite ščetko proti okenski
polici (nestandardna tesnitev
11.2).
12. Vstavite lamelni plašč
11.2
NAKNADNA VGRADNJA KOMARNIKA - NADOKENSKI SISTEM KARO
Naknadna vgradnja komarnika v nadokensko omarico KARO
KARO
1. Odstranimo servisni pokrov.
1 X
1.a X
1.a Odstranimo izolacijo (stiropor).
Pri tem moramo odlomiti dva
varovala, ki držita stiropor ( 1 in 2 ).
2
1.a
2. Odstranimo distančno letev.
1
2
2 X
3 1
4 2
5 X
3. Vstavimo potezno vrvico v
zaključno letev (po potrebi
skrajšamo).
4. Komarniška vodila vstavimo v
osnovno vodilo.
* POZOR: pri PVC vodilih moramo
pred tem odstraniti pokrivno letev!
5. KARO komarnik vstavimo v utor in
potisnemo navzdol, da se zaskoči.
OPOZORILO: pri vstavljanju KARO
komarnika mora biti zaključna letev
komarnika že v vodilih.
Naknadna vgradnja
Vgradnja v tovarni
NAKNADNA VGRADNJA KOMARNIKA - NADOKENSKI SISTEM KARO
Naknadna vgradnja komarnika v nadokensko omarico KARO
KARO
6. Vstavimo servisne zatiče.
6 X
7 3
7.1 X
7.2 X
7. Nastavite senčila in bodite
pozorni na enako višino levo in
desno.
7. Zatesnite ščetko proti
okenskemu okvirju (standardna
tesnitev 7.1).
Zatesnite ščetko proti okenski
polici (nestandardna rešitev
7.2).
Naknadna vgradnja
Vgradnja v tovarni
NADOKENSKE ROLETE
KARO
Število navitij
cm
50-60
61-65
66-70
71-80
81-90
14
15
23
24
24
25
26
27
28
29
30
33
35
37
---
---
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
37
91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180
<=1,7 m
1,71-2,5 m

Similar documents