1550 od tega leta smo Slovenci narod 1798 1.koalicijska vojna 1804

Comments

Transcription

1550 od tega leta smo Slovenci narod 1798 1.koalicijska vojna 1804
1550
1798
1804
1805
1806
1809
1811
1813
1814
1815
1816
1817
1819
1820
1821
1822
1829
1830
1832
1834
1848
1849
1858
1859
1860
1861
1862
1866
1867
1870
1871
1878
1917
1919
1921
1929
1948
1962
1991
20.l 19.st.
30.l 19.st.
40.l 19.st.
50.l 19.st.
od tega leta smo Slovenci narod
1.koalicijska vojna
začetek srbskega upora
2.koalicijska vojna
ukinitev RNC, ustanovitev Ilirskih provinc
4.koalicijska vojna, Wagram; Napoleonov dekret
Organični dekret
konec 1.srbskega upora; propad Ilirskih provinc
Dunajski kongres
ustanovljena Sv.aliansa in Četverna zveza; začetek 2.srbskega upora
konec 2.srbskega upora
upor na gradu Wartburg
karlovarski sklepi
kongres v Opavi; Dunajska sklepna listina; vstaja v Neapeljskem kraljestvu
vstaja v Piemontu in Papeški državi; vstaja v Grčiji; kongres v Ljubljani, poslana vojska v Piemont
kongres v Veroni
konec grške vstaje
upor v Franciji; sprejeta Kurhessenska ustava; odprava svobode tiska in združevanja v Nemčiji
sprejeta ustava v Italiji; upor v kongresni Poljski, izguba samouprave; srbija dobi notranjo avtonomijo
upor na gradu Hambach
ustanovitev carinske zveze
revolucija v Neapeljskem kraljestvu, Franciji, Avstriji;
Vseslovanski kongres, Avstroslavizem, Zedinjena Slovenija; Madžari dobijo samoupravo
2.italijansko-avstrijska vojna, poraz pri Novari
pogodba med Napoleonom III. in Cavourjem - Savoja, Nica
javna razglasitev zgornje pogodbe; Piemontu je priključena Lombardija
Garibaldi preda Viktorju Emanuelu Kraljevino obeh Sicilij
ustanovitev Kraljevine Italije
pohod na Papeško državo
Kraljevi gradec - prusko-avstrijska vojna; Italiji se priključi Benečija
2.pohod na Papeško državo
prusko-francoska vojna, Italija dobi Papeško državo
ustanovitev 2.nemškega rajha; Pariška komuna
Berlinski kongres
oktobrska revolucija
začetek vojne med Irsko in VB
irska dobi status dominiona
papež z lateransko pogodbo dobi ozemlje
Irska postane samostojna
podrli so Bavarski dvor
Slovenci postanemo nacija
Karbonarji
Mlada Italija; opozicija na Madžarskem
opozicija na Avstrijskem
prusko-danska vojna